Podkast episode 1 – Sjamanisme for det moderne mennesket!

Innhold: ALLE kan lære å få fantastiske resultater med sjamanisme! Bli med bak sjamanismens og magiens mystiske forheng! Jeg viser deg hva sjamanisme er samt forklaring på mange av mytene rundt sjamanismen: Hva er en sjaman? Sjamanisme og rusmidler, sjamanisme og ekstremerfaringer, hvordan arbeider en sjaman? Hvilke resultater kan du oppnå? Hva er en sjamandød? Hvordan kan alle mennesker dra nytten av sjamanens årtusen gamle kunnskap i sitt eget liv på en praktisk måte?

Referanser som ble benyttet under podkasten:

Intervju om praktisk bruk av sjamanisme

Intervju med bedriftsleder Henning Romero hvor han forteller hvordan han benytter White Feather sjamansime for det Moderne Mennesket i sin lederjobb med ofte eksepsjonelle resultater.

Foredrag om Sjamanisme for det moderne mennesket

Opptak av et foredrag fra alternativmessen i Oslo med Pål-Esben Wanvig om praktisk bruk av sjamanisme for det Moderne Mennesket, White Feather Shamanic School®, hvorfor vi får så raske resultater, misforståelser om sjamanisme, hvordan en sjaman jobber, vårt utdanningssystem m.m. Flere utøvere deler også sine praktiske erfaringer med bruk av White Feather Sjamanisme i sitt daglige liv.

Gratis miniseminar om sjamansime

Ved å gå gjennom videoseminaret vil du få et klart innrykk av hva sjamanisme er og hva sjamanisme ikke er samt et godt bilde på hvem jeg er og hva jeg står for. I tillegg vil du få innsikt i vår sjaman tradisjon White Feather Shamanic School® og hvorfor våre studenter får så veldig gode resultater med det de lærer så raskt.

Artikler om sjamanisme

Des siste to artiklene jeg snakker om i podkasten vil bli lagt ut i løpet av kort tid (ta kontakt med meg her om du ønsker å få tilsendt PDF versjonen av artiklene før de blir lagt ut på bloggen).

Seminarer og utdannelser

Klikk her for en oversikt over alle seminarer og utdannelser jeg gir i Norge

Relaterte artikler

Sjamanisme og rusmidler hører ikke sammen!

Hensikten med denne artikkelen er å forklare mitt syn på sjamanisme og rusmidler, hvorfor det er meningsløst å benytte noen form for rusmidler for å utføre sjamanistisk arbeid i Norge, hvorfor slikt misbruk kan ha katastrofale følger og for å gi en klar advarsel til alle som søker etter å lære mer om sjamanisme om å holde seg langt unna rusmidler og sjamaner som benytter rusmidler.

Hva er sjamanisme?

Hva er sjamanisme? Hva er en sjaman? Sjamanisme og rusmidler, Sjamanisme og ekstremerfaringer, Sjamanisme og religion, Det sjamanistiske verdensbildet, Sjamanisme og ekte spirituell utvikling, Hvordan arbeider en sjaman? En sjamans arbeidsverktøy, Hva er en sjamandød? Hva er White Feather sjamanisme? Det geniale med magiske innvielser.

Ble frisk av kronisk sykdom med avføring! Gjorde slutt på 40 års med smerter med FMT behandlinger

Vestlig skolemedisin er på randen av en revolusjon i forståelsen og helbredelsen av kroniske og uhelbredelige sykdommer, som morbus Crohn, ulcerøs kolitt, multippel sklerose (MS), Parkinson, Alzheimer, autoimmune sykdommer og kronisk utbrenthet (ME). En noe «utradisjonell» metode hvor man bruker menneskelig avføring har nemlig vist seg å være et meget effektiv probiotikum.

Kommentarer