Podkast episode 1 – Sjamanisme for det moderne mennesket!

Podkast, Blogg

0  KOMMENTARER

Innhold: ALLE kan lære å få fantastiske resultater med sjamanisme! Bli med bak sjamanismens og magiens mystiske forheng! Jeg viser deg hva sjamanisme er samt forklaring på mange av mytene rundt sjamanismen: Hva er en sjaman? Sjamanisme og rusmidler, sjamanisme og ekstremerfaringer, hvordan arbeider en sjaman? Hvilke resultater kan du oppnå? Hva er en sjamandød? Hvordan kan alle mennesker dra nytten av sjamanens årtusen gamle kunnskap i sitt eget liv på en praktisk måte?

Referanser som ble benyttet under podkasten:

Intervju om praktisk bruk av sjamanisme

Intervju med bedriftsleder Henning Romero hvor han forteller hvordan han benytter White Feather sjamansime for det Moderne Mennesket i sin lederjobb med ofte eksepsjonelle resultater.

Foredrag om Sjamanisme for det moderne mennesket

Opptak av et foredrag fra alternativmessen i Oslo med Pål-Esben Wanvig om praktisk bruk av sjamanisme for det Moderne Mennesket, White Feather Shamanic School®, hvorfor vi får så raske resultater, misforståelser om sjamanisme, hvordan en sjaman jobber, vårt utdanningssystem m.m. Flere utøvere deler også sine praktiske erfaringer med bruk av White Feather Sjamanisme i sitt daglige liv.

Gratis miniseminar om sjamansime

Ved å gå gjennom videoseminaret vil du få et klart innrykk av hva sjamanisme er og hva sjamanisme ikke er samt et godt bilde på hvem jeg er og hva jeg står for. I tillegg vil du få innsikt i vår sjaman tradisjon White Feather Shamanic School® og hvorfor våre studenter får så veldig gode resultater med det de lærer så raskt.

Artikler om sjamanisme

Des siste to artiklene jeg snakker om i podkasten vil bli lagt ut i løpet av kort tid (ta kontakt med meg her om du ønsker å få tilsendt PDF versjonen av artiklene før de blir lagt ut på bloggen).

Seminarer og utdannelser

Klikk her for en oversikt over alle seminarer og utdannelser jeg gir i Norge


Intervju: Hvordan kan tannhelsen påvirke kroniske sykdommer og utmattelse samt hindre helbredelse av sykdom?

Intervju: Hvordan kan tannhelsen påvirke kroniske sykdommer og utmattelse samt hindre helbredelse av sykdom?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Få tilgang til 7 gratis nettkurs

>