Befri deg selv ved å tilgi! Lær de 7 grunnpilarene for ekte tilgivelse

Av Pål-Esben Wanvig

En av de største og mest verdifulle kunstene et menneske kan lære seg på veien mot god helse, livsglede og mening, er evnen til å tilgi seg selv og andre på en komplett måte – for det setter oss fri! I artikkelen «Befri deg selv ved å tilgi! Lær de 7 grunnpilarene for ekte tilgivelse« får du en introduksjon til hva tilgivelse egentlig innebærer, og hvorfor og hvordan du tilgir deg selv og andre fra dypet av ditt hjerte.

Manglende evne til å tilgi er trolig den viktigste årsaken til mange kriger, uvennskap, konflikter, partnerskapsbrudd og mangel på livsglede. Om vi hadde lært denne kunsten i barneskolen, ville antagelig vårt eget liv og verden vi lever i sett ganske annerledes ut.

I denne artikkelen lærer du hvorfor og hvordan absolutt alt kan tilgis samt den viktige forskjellen mellom tilgivelse og det å godta det som har skjedd. Tilgivelse er kun for din egen del – og den kan sette deg fri. Mitt råd til deg er å bli en ekspert i tilgivelse!

Manglende evne til å tilgi er noe som koster oss en mengde energi i hverdagen. Vi irriterer oss, bærer nag til, frustrerer oss over og hater mennesker som har såret oss – men er det virkelig verd å gi andre makten over våre tanker, følelser, helse og livslykke?

En av de største kunstene et menneske kan lære seg på veien mot god helse, livsglede og mening, er evnen til å tilgi seg selv og andre på en komplett måte – for det setter oss nemlig fri!

Betyr dette at jeg skal akseptere og godta alt det andre har gjort mot meg? Selvfølgelig ikke! I denne artikkelen gjør vi et kort intensivt dykk i temaet for å gi deg grunnleggende forståelse, verktøy og inspirasjon slik at du kan bli i stand til å tilgi deg selv og andre fra dypet av ditt hjerte.

Befri deg selv ved å tilgi

Tilgivelse er noe alle må lære siden de fleste verken er født med denne evnen eller har lært den fra sine foreldre eller på skolen. Det finnes kun ett bevis på at tilgivelsen har fungert: hvordan du praktisk omgås med personen i din hverdag (mer om dette senere).

Det å tilgi kun med ren viljekraft og disiplin er nær umulig, siden det ofte er så sterke følelser involvert. Det å bite tennene sammen løser ikke problemet og fører ofte til mer stress, irritasjon og lidelse.

Siden det eksisterer mange misforståelser rundt tilgivelse, er det viktig at vi setter oss grundig inn i hva tilgivelse virkelig er, hva tilgivelse ikke er, hvorfor det er viktig å tilgi absolutt alt, samt effektive metoder for tilgivelse.

Min erfaring er at det er lett å forville seg inn i metodenes verden uten å være bevisst på hva og hvorfor, samtidig som man mangler en korrekt måleskala på om tilgivelsen har fungert eller ikke. Vi starter ferden med å belyse de første punktene og kommer tilbake til metodene helt på slutten.

Maria & Pål-Esben

Et klassisk tilfelle

Jeg er et meget godt eksempel på hva som skjer hvis man verken har innsikt eller verktøy for å kunne tilgi. Før mitt burnout i 2003, som nesten tok livet av meg og ledet meg inn på den sjamanistiske vei, bar jeg nag til en god del mennesker som hadde gjort ting mot meg som jeg ikke likte: sjefer, kollegaer, samboere, naboer, venner, familiemedlemmer osv.

Når noen hadde gjort noe mot meg som såret meg, brukte jeg mye energi på å håndtere de negative tankene som stadig vekk kom opp i meg. Jeg aner ikke hvor mange måneder eller år av mitt liv jeg har misbrukt på å la andre mennesker ha delvis makt over hvordan jeg tenker og føler – for det er jo det vi gjør når vi ikke klarer å tilgi.

Spesielt godt husker jeg traumet jeg opplevde i mitt første seriøse samboerforhold. Vi hadde vært sammen nesten tre år, forlovet oss og flyttet inn i en leilighet som vi pusset opp. En dag kom hun hjem fra en tur til Paris og fortalte meg at hun hadde funnet en annen mann og ville flytte fra meg. For meg kom dette som et lyn fra klar himmel. Hendelsen traumatiserte meg så til de grader.

Om lag tre måneder etter at neste samboer hadde flyttet ut, kom det to brev i posten fra et advokatfirma. Hun hadde saksøkt meg for alt jeg hadde, både privat og i mitt firma. Jeg fikk nesten hjertestans da jeg leste brevene – hvordan kunne hun! Bare advokatutgiftene ville ha tatt nuven av meg.

Mitt hat og nag til begge var med på å påvirke livet mitt frem til jeg ble introdusert til temaet tilgivelse i 2004. Min lærer på den tiden forklarte meg at jeg neppe kom til å bli lykkelig med en ny partner om jeg ikke lærte å tilgi mine tidligere partnere for det de hadde såret meg med.

«Hvordan kan du gi ditt hjerte til et annet menneske når du har bygget en stålvegg rundt det?» spurte han meg. Der startet min innføring i kunsten å sette meg selv fri gjennom tilgivelse. Jeg må ærlig innrømme at det var vanskelig i starten. Men det var verdt det! Uten dette kunne jeg ikke ha levd et så eksepsjonelt lykkelig liv sammen med min kone Maria i dag.

Hvorfor er tilgivelse så viktig?

De fleste mennesker bærer på mer eller mindre tunge byrder som forbruker mye energi fordi vi ikke klarer å tilgi oss selv, andre personer eller situasjoner vi har opplevd. I virkeligheten er det kun oss selv det går utover at vi ikke klarer å tilgi. Man kan hate et annet menneske for handlingene det har gjort, og den eneste dette hatet går utover, er oss selv.

Om du ikke klarer å tilgi deg selv, skaper det interne saboteringsprogram mot din helse og livslykke. Om du ikke vil tilgi andre bygger du opp vegger rundt deg selv og ditt hjerte som igjen gjør deg ensom og stresset.

Med tilgivelse mener jeg ikke å akseptere handlingen til en annen person. Man tilgir for å gi slipp og bli fri selv. Jo mer nag og hat man bærer på, desto mer ressurser går tapt til ingen nytte.

Tilgivelse av ren vilje er meget vanskelig fordi det er sterke følelser involvert. Full tilgivelse fra dybden av vårt hjerte er veldig vanskelig å gjøre med vår vilje og bevissthet, siden den har begrenset tilgang til den underbevisste delen av oss hvor de fleste av disse opplevelsene er lagret.

Tilgivelse er kun for din egen del

Tilgivelse er i utgangspunktet kun for din egen del og ikke for andre – det er den eneste måten du kan skape fred for deg selv med. Ved å tillate deg selv å være såret på grunn av det andre har gjort mot deg, gir du en del av makten over ditt liv til andre.

Dine negative tanker og følelser mot dem du bærer nag til, er med på å styre hvordan du tenker og føler generelt i livet, samt indirekte din helse. Da er mennesker du ikke er i stand til å tilgi, med på å bestemme over ditt liv på en destruktiv måte.

Den eneste dette går utover, er jo deg selv! Ved å lære å tilgi tar vi tilbake makten over vårt eget liv. Vi lar ikke de som har såret oss, få bestemme hvordan vi tenker, føler, reagerer og handler mot oss selv og andre mennesker i vårt liv.

Befri deg selv ved å tilgi

Basis for ekte spirituell utvikling

Tilgivelse helbreder vårt eget hjerte samtidig som vi setter oss fri fra fortiden, slik at vi kan leve her og nå i nuet. Dette er også et fundament for ekte spirituell utvikling som ikke kan gjennomføres uten at vi har lært kunsten å tilgi, siden hjertet er nøkkelen til vår sjel og essens.

For hvert menneske vi klarer å tilgi fra dypet av vårt hjerte, gir vi slipp på en stor byrde som har hindret oss på veien mot en sunn helse, mening og livsglede. Du har sikkert selv erfart hvordan det føles når en slik stein faller fra ditt hjerte etter at du har tilgitt din partner eller venn for noe de har sagt eller gjort mot deg.

Tilgivelse betyr at kjærlighet, ikke angst, står i forgrunnen for avgjørelser og handlinger. Gjennom tilgivelse gjenoppretter mennesket enheten mellom seg selv og skaperkraften som er en forutsetning for spirituell opplysthet og spirituell selvrealisering.

Beviset på tilgivelse

Det finnes ingen objektiv målestokk som kan benyttes for å måle om tilgivelsen var suksessfull, siden vårt hjerte, vår underbevissthet og vår sjel er meget komplekse.

Men det finnes ett måleinstrument som er 100 prosent sikkert: din hverdag. Når du møter et menneske som du har forsøkt å tilgi, vil du raskt merke om du virkelig har tilgitt eller om tilgivelsen var av kosmetisk karakter.

Når du føler deg uvel, angrepet, stresset eller «liten», har du fortsatt arbeid å gjøre med tilgivelsen. Et annet tegn på en mangelfull tilgivelse er at du ofte tenker på personen eller situasjonen som leder til at negative følelser og tanker kommer opp. Ofte oppstår indre dialoger hvor du forestiller deg hva du ønsker å si, samt hvordan den andre vil reagere på det. Disse scenene handler ofte om at du er «vinneren» og går fra situasjonen med hevet hode eller at rettferdighet endelig har skjedd.

Når du har tilgitt på en suksessfull måte, kan du møte på personen du har tilgitt og veksle et par ord med vedkommende uten at du blir stresset eller føler deg uvel. Selvfølgelig kan du ha bestemt deg for ikke å ha mer nær kontakt med vedkommende, men dette er i så fall en avgjørelse du har tatt uten tvang eller følt deg presset til.

Skal jeg tilgi alt?

Mange spør meg om man skal tilgi alt og alle som har såret eller gjort noe galt mot en. Svaret er JA – men det er ikke det samme som at vi skal akseptere og godta alt det andre har gjort mot oss! Det er viktig at vi skiller mellom to ulike måter å bli såret eller skadet på: objektiv og subjektiv.

Objektive sår: Med objektive sår har du blitt såret på en objektiv måte som for eksempel ved fysisk vold, mobbing, ran, overgrep, tortur og bedrag. En enkel måte for å finne ut om du er blitt objektivt såret, er å sjekke virkeligheten ved å beskrive nøyaktig det som har skjedd med dine fem sanser. På denne måten benytter du et klart språk som nøyaktig definere hva som har skjedd på en objektiv måte – og ikke det du føler eller tror har skjedd.

Når du har blitt såret eller skadet på en objektiv måte, skal du selvfølgelig ikke akseptere handlingen som er gjort! Her trenger du a finne ut hvilke virkemidler som må benyttes for at dette ikke skal skje igjen. I slike tilfeller er det en god idé å få hjelp fra en fagperson (psykolog, terapeut, coach).

Men om du stopper med dette, sitter du fortsatt på den ofte enorme byrden av nag og hat mot den eller de som har såret deg. Den eneste som lider under dette, er deg. Tilgivelse i slike tilfeller betyr å sette deg selv fri. Det betyr ikke å akseptere handlingen!

På den ene siden handler det om å sette i gang tiltak slik at dette ikke kan skje igjen. På den andre siden handler det om tilgivelse for å frigjøre deg selv fra byrden du bærer på.

Ekstrem tortur

Jeg finner det interessant å studere biografier – det hjelper med å sette livet mitt og mine egne problemer i perspektiv. For en stund siden ble det vist en dokumentarfilm her i Tyskland som handlet om en ung jente som var blitt utsatt for den mest umenneskelige tortur av Nazi-Tysk-lands mest kjente torturlege, Josef Mengele.

Etter å ha bli utsatt for de mest groteske menneskeforsøkene over flere år klarte hun å rømme. Livet etterpå ble et sant mareritt. Det var umulig å leve et vanlig liv, da hun ikke klarte å gi slipp på hendelsene. Dette preget alle hennes tanker, følelser og handlinger mot henne selv og andre. På intervjuet var hun en eldre kvinne med grå hår og en mild, men bestemt stemme:

«Mitt liv ble forandret for noen få år siden da jeg forsto at de menneskene som hadde gjort meg ondt, fortsatt hadde makten over mitt liv og var hovedårsaken til at jeg fortsatt hadde en uutholdelig tilværelse selv etter flere tiår i frihet. Vendepunktet kom da jeg innså et det eneste de ikke hadde makt over, var min tilgivelse av dem. Tilgivelsen satte meg virkelig fri. Det førte til at jeg igjen kunne føle og tenke normalt, leve lykkelig sammen min partner og nyte smilene og latteren til mine barnebarn…»

En lignende historie finner vi fra psykologen Dr. Viktor Frankl, som i sin bok Vilje til mening beskriver hvordan han klarte å overleve holocaust ved å si ja til livet selv under umenneskelige tilstander. Den eneste som lider under å ikke ville tilgi, er den som har blitt såret. Når mennesker i slike situasjoner klarer å tilgi, gir det håp for alle. Men ingen tilgivelse er mulig uten først å benytte den frie viljen til å ta valget om å tilgi. Da har vi tatt første skritt mot å sette oss selv fri!

Se Eva Mozes Kor fortelle sin dyptgripende historie.

Jeg anbefaler å se hele videoen (15 min.)  Du finner mer informasjon om Eva Mozes Kor her.

Subjektive skader

Det å bli såret subjektivt betyr at egoets verdier har blitt såret gjennom at det har blitt stilt kritiske spørsmål til menneskets ego-strukturer, samt dets negative selvbilde og verdensbilde. Man prøver naturlig å skjule sitt dårlige selvbilde for omverdenen, og når dette står i fare for å bli avdekket gjennom kritiske spørsmål, oppleves det som å bli såret.

Eksempler er beskyldninger om dumhet, stygghet, latskap eller inkompetanse. Siden egoet er bygget på frykt, oppfattes beskyldninger mot dets verdisystem som en eksistensiell trussel. Reaksjoner som irritasjon, angst, hat, nag, misunnelse og lignende oppstår på dette grunnlaget.

Den største utfordringen med å starte en tilgivelsesprosess når egoet er subjektivt såret, er egoets intense forsvarsprogram og frykt for forandring. Dette kan lede til at denne prosessen kan ta tid om man ikke er vant til tilgivelsesarbeid eller har hjelp gjennom prosessen.

Misforståelser om tilgivelse

«Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til» (Matt 5,39) er en av de religiøse trossetningene vårt samfunn er gjennomsyret med, som også er en av årsakene til at så mange lider i offerrollen. Bibelsitatet betyr i praksis at vi med en stoisk holdning må tåle misbruk av vår verdighet og integritet, og håpe at gjerningsmannen forstår mitt stille pasifistiske budskap og lærer av det.

Hvis ikke har jeg ufrivillig gitt ham et annet budskap: Du kan gjerne gjenta din handling uten frykt for konsekvenser, og neste handling kan gjerne være verre siden «man kan gjøre dette mot meg».

Tilgivelse betyr ikke å vende det andre kinn til – det er det samme som å samtykke til at andre mennesker får gjøre hva de vil med deg.

Tilgivelse betyr ikke:

 • å handle som om ingenting har skjedd
 • å akseptere grenseoverskridelser
 • å forbli i offerrollen
 • å tvinge deg selv til å tro at den som såret deg er et godt menneske, og at vedkommende sikkert hadde gode grunner for sine handlinger mot deg
 • å bite tennene sammen og være taus om dine erfaringer
 • å ta på deg skylden for det som har skjedd
 • å gå ut ifra at «det måtte bare bli slik»
 • å tenke at ansvaret ligger da like mye på oss begge
 • å tro at «man må lære å håndtere dette»
 • å glemme hendelsen og ignorere sine egne følelser (late som om ingenting har skjedd)

Mange mennesker jeg møter, vil ikke tilgi andre fordi de tror at tilgivelse betyr at man gir sitt samtykke til det som har skjedd. Dette er en stor misforståelse som hindrer prosessen i å sette seg selv og hjertet fri.

Hva med hevn?

Ofte er fristelsen stor når noen har gjort noe galt mot oss til å lengte etter hevn. Med «Øye for øye og tann for tann» (Matt 5,38) oppfordrer den bibelske gud til hevn. Men hevn har aldri ført noe godt med seg – det kan kanskje føre til en kortsiktig tilfredsstillelse, men ender alltid opp med lidelse på sikt.

Min kone Maria jobbet i flere år som sosialpedagog med tungt kriminelle, deriblant mordere. En av hennes klienter hadde myrdet overgriperen til sin datter og måtte bøte med 20 år i fengsel. Hun spurte han om det var verd det. «Jeg mistet den beste tiden i livet mitt, jeg fikk bare se datteren min på besøk noen få ganger, og ekteskapet mitt ble ødelagt. Jeg tapte alt det som var kjært for meg for min hevnlyst.»

Ingen av hennes klienter hadde noen gang blitt lykkelige av hevn. Jeg har heller aldri møtt noen som har blitt lykkelige etter hevn siden det også bestandig skaper en stor emosjonell og karmisk belastning.

Tilgivelse av deg selv

Det å kunne tilgi seg selv er en ubetinget forutsetning for å fullt ut kunne tilgi andre. Egenskaper og adferd som jeg tar avstand til hos meg selv vil jeg også ha problemer med i forhold til andre mennesker.

Av og til er det vanskelig å forstå hva man skal tilgi seg selv for. I slike tilfeller kan det være en god idé å tilgi seg selv for at man var på feil sted til feil tid. Når du tilgir deg selv, åpner ditt hjerte (hjertechakraet) seg på en dyp måte som gjør at alle typer tilgivelsesprosesser går mye enklere.

Tilgivelse av seg selv uten å se nærmere på skyld og skamfølelser, angst, samt moralske og religiøse trosmønster, er ofte vanskelig.

Konsekvensene av å tilgi

Du tilgir ikke for den som har såret deg sin del. Du tilgir på grunn av deg selv og ditt velvære som har blitt skadet av hat. På denne måten er enhver tilgivelsesprosess som blir gjennomført en handling av kjærlighet som du viser deg selv. Kun når du tilgir, demonstrerer du at du har til hensikt å være elskverdig for deg selv og andre.

Her er noen av konsekvensene ved å tilgi:

 • Gjennom tilgivelse oppstår større livslyst og evne til å nyte livet
 • Tilgivelse helbreder emosjonell smerte
 • Tilgivelse helbreder sinne
 • Tilgivelse helbreder lysten til hevn
 • Tilgivelse er det viktigste verktøyet for å stoppe/hindre konflikter og krig
 • Gjennom hjertechakraet og dets evne til å elske er det mulig å åpne opp hjertet sitt for å leve i denne verdenen, som igjen er en forutsetning for nytelse, lidenskap og frydefullhet.
 • Tilgivelse motvirker egoets makt over oss og dets ideer om at det eneste som gjør oss lykkelig, er status, penger, makt og lignende.
 • Tilgivelse kan være en viktig forutsetning for at det fysiske hjertet holder seg friskt eller blir helbredet ved sykdom.
 • Kretsløpet, nyrer og lunger og tykktarm kan profitere ved tilgivelse (ref.: elementene ild, tre og metall i tradisjonell kinesisk medisin).
 • Tilgivelse er en forutsetning for et lykkelig og langvarig parforhold, siden det bestandig vil oppstå situasjoner hvor den ene sårer den andre. Når tilgivelse ikke er en vane, bygger det seg et uoverkommelig fjell som kan lede til skilsmisse.
 • Den som tilgir seg selv, blir bedre i stand til å kunne ta vare på sitt eget velvære, suksess og helse. Den som ikke tilgir seg selv, ber konstant sin underbevissthet å tiltrekke seg problemer.
 • Tilgivelse er en forutsetning for å kunne jobbe optimalt sammen i et team.
 • En godt funksjonerende familie kan kun holdes sammen over lang tid ved hjelp av tilgivelse.

​Hva skjer når jeg ikke tilgir?

Konsekvensene av ikke å tilgi er omfattende. Her er noen av dem:

 • Du lider.
 • Menneskene rundt deg lider.
 • Din psykiske og fysiske helse lider.
 • Livsglede og livslyst hemmes konstant.
 • Et konstant stressnivå som igjen kan undertrykke immunforsvaret som igjen kan føre til ulike helseproblemer.
 • All form for personlig og spirituell utvikling blokkeres.

Det finnes absolutt ingen grunner til ikke å tilgi, bortsett fra egoets ønske om å beholde det som er. Og den eneste som hindrer deg fra dette, er deg selv!

Tilgivelse i praksis

For boen år siden døde mannen til Stephanie foran øynene hennes etter de kom til topps på en fjelltur.

I dette intervjuet forteller hun om hvordan det var å være emosjonelt paralysert i fire år før hun fikk hjelp av meg til å gi slipp på traumaet bla. gjennom å befri seg selv ved å tilgi.

Det tok kun noen få måneder før hun fikk livsgnisten, humøret og livslysten tilbake igjen.

​Finnes det en snarvei?

Jeg prøvde i en periode å tilgi blant annet mine ekssamboere med min bevissthet og ren viljestyrke – med minimal effekt. Ved f.eks. å benytte armtesten fra anvendt kinesiologi kan man finne ut om en virkelig har tilgitt et annet menneske komplett.

Problemet er at tilgivelse av ren vilje er meget vanskelig siden det er sterke følelser involvert. Jeg benytter en meget dyptgripende sjamanistisk metode for tilgivelse fra dypet av hjertet som alle kan lære. Dette er en effektiv metode for komplett tilgivelse fra dypet av vårt hjerte.

Som sivilingeniør var jeg selvfølgelig skeptisk når jeg ble introdusert til en sjamanistisk metode for dyp tilgivelse. Men til min store overraskelse tok det bare tre–fire uker med 10 minutter daglig innsats før byrden slapp fullt og helt.

Det var som om jeg ble mange kilo lettere. Når jeg i dag tenker på dem og det som skjedde, kommer det ingen negative følelser opp. Jeg er takknemlig for at de var en del av mitt liv i en periode og for det jeg har lært i ettertid av dette. Det lærte meg blant annet verdien av å kunne skille sak og handling fra hvem personen virkelig er, samt verdien av tilgivelse.

Disse resultatene ga meg selvfølgelig blod på tann for å sette i gang en systematisk tilgivelsesprosess av alle de som hadde såret meg i fortiden, inkludert mine foreldre. Gjennom samtaleterapi med en veileder fikk jeg hjelp til å gå gjennom fase 1 i tilgivelsesprosessen «Befri deg selv med tilgivelsens 7 grunnpilarer» (se under).

Fase 2 gjennomførte jeg selv ved å benytte 10 minutter om dagen med en sjamanistiske metode for dyp tilgivelse over en lengre periode. Resultatene var ubeskrivelige: Jeg følte meg friere, mer avbalansert og lykkeligere enn noen gang! Mitt overskudd vokste for hver sten som slapp fra hjertet mitt. Gjennom tilgivelsen satte jeg meg selv fri slik at jeg kunne leve livet mitt slik jeg ønsket det, uten at andre ufrivillig styrte hvordan jeg følte, tenkte og handlet!

I min egen praksis som spirituell lærer og veileder er tilgivelse et viktig tema. Jeg tilbyr alle mine klienter og studenter å lære denne unike meditasjonsformen, som kan læres på et par timer via et nettkurs. Jeg er fortsatt like overrasket for hver tilbakemelding over tilgivelse som er gjort og de konsekvensene dette har hatt for de personene og familiene som er involvert. Verdien av ekte tilgivelse er gigantisk i søken etter å skape et lykkelig liv!

​Befri deg selv med tilgivelsens 7 grunnpilarer

Mitt råd til deg er å bli en ekspert i å befri deg selv ved å tilgi. Som regel vi det gå litt trått i begynnelsen. Siden du lærer noe nytt, kan det være en god idé å ha litt hjelp av en erfaren veileder i starten, for eksempel en terapeut, psykolog eller coach.

Tilgivelsesprosessen er delt opp i fase 1: Bevissthet og læring som gjennomføres før fase 2: Tilgivelse

Fase 1: Bevissthet og læring

I første fase handler det om å klart definere det som har skjedd, sette i gang tiltak for at det ikke skal skje igjen, og samle lærdommen fra det du har opplevd.

1) Bestem deg for å tilgi! Alt starter med at du først tar en avgjørelse med din frie vilje om å tilgi. Når du har forstått hva tilgivelse er og hvorfor det er så viktig å tilgi, blir dette mye lettere. Når du har gjort dette noen ganger, blir det en vane!

2) Objektiv beskrivelse: Finn ut om det handler om objektive eller subjektive sår ved å beskrive det som har skjedd på en klar og tydelig måte. Bruk dine fem sanser. Unngå drømmespråk og ord som jeg føler, tror, ønsker osv.

3) Bagatell eller alvorlig? Finn ut om det handler om bagateller og overflateting eller om det er en alvorlig, dyptgripende hendelse. Bagateller og mindre hendelser i hverdagen kan du håndtere selv, mens alvorlige hendelser bør du få hjelp til å håndtere av en fagperson.

4) Objektiv eller subjektiv skade?

Objektive skader: Kan situasjonen eller hendelsen løses opp? Om ikke: Hvilke virkemidler må settes i gang for å beskytte deg?

Subjektive skader: Var hensikten å såre deg med vilje? Er den andre beredt til å forholde seg til deg på en harmonisk måte i fremtiden? Hvilke negative forestillinger om ditt eget selvbilde ble aktivert? Hvordan kan disse helbredes?

5) Gi deg selv rom: Når du har blitt såret, er det viktig at du tar vare på deg selv som et såret menneske. Gi smerten rom og føl på det som har skjedd. Aksepter at du har blitt såret for først da blir du i stand til å starte tilgivelsesprosessen. Ved å ignorere det som har skjedd, tar vi fra oss selv denne muligheten.

6) Samle lærdom. Benytt det som har skjedd til å hjelpe deg videre i ditt liv. Erfaringen og kunnskapen fra mange negative hendelser i vårt liv er det mulig å benytte til noe positivt, som for eksempel mulighetene jeg fikk med mitt liv etter burnoutet som nesten tok livet av meg i 2003. Her er det en god idé å studere biografier over mennesker som har benyttet erfaringene fra selv de største trauma i sitt liv til noe positivt.

Fase 2: Tilgivelse

7) Benytt effektive metoder for tilgivelse som passer deg for å utføre selve tilgivelses arbeidet (det finnes en hel rekke av dem på markedet, for eksempel NLP, systematiske oppstillinger eller den sjamanistiske metoden jeg benytter for dyp tilgivelse.

Jo dypere såret går, desto mer kreves det at metoden også går i dybden av vårt hjerte og vår sjel. Det er begrenset hva som er mulig når man kun jobber med bevisstheten og underbevisstheten.  Jeg foretrekker bestandig en kombinasjon av samtaleterapi og målrettet sjamanistisk energiarbeid. Husk at det eneste beviset på din suksess med tilgivelse er hvordan du i din hverdag omgås med personene du ønsker å tilgi.

Lyst til å vite mer?

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv og får rett hjelp! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere spennende nettkurs og artikler på www.wanvig.no

Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen nærmere enn vi tror! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, håp, mening og det livet du fortjener! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon! 

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Facebook
Twitter
LinkedIn

20 Comments

 1. Camilla Holm OSberg sier:

  Jeg har en del erfaring med å bruke Kanseya Shainar, og dette er en fantastisk god metode, siden den gjør det mulig å tilgi systematisk og å få praktiske resultater som føles på kroppen. Jeg har selv brukt denne meditasjonen endel, men ikke nok…
  Når jeg setter meg ned med Kanseya Shainar kjenner jeg at jeg har et klart fokus med tanke på hvem og hva jeg ønsker å tilgi. Etter et par minutter med meditasjon kjenner jeg ofte at jeg «glemmer» hva jeg egentlig skulle tilgi.

  Etter å ha vært gjennom noen traumatiske hendelser i livet har jeg forstått litt omkring viktigheten av å tilgi. Jeg var i en trafikkulykke i 2005 sammen med min mann, og vi ble påkjørt av en ungdom som tok en stygg feilvurdering i trafikken. Rett i etterkant av ulykken hadde vi oss en viktig prat på sykehuset. Denne praten dreide seg om å «leve i nuet» fordi man aldri vet hva neste dag bringer med seg, og det dreide seg om å tilgi ham som kjørte på oss. Vi tilgir for vår egen del, og vi tilgir det som skjedde. Vi hadde nemlig sett hva bitterhet og hat kan gjøre med folk. Jeg er helt sikker på at manglende evne og vilje til å tilgi har stor innvirkning på helsen (både psykisk og fysisk).

  For min del har det vært svært viktig å bli bevisst på hva jeg behøver å tilgi og hvorfor. Jeg ønsker å leve livet glad og fornøyd og åpen, ikke innelukket, hatsk og misunnelig. Det er, for meg, helt klart at tilgivelse kan være vanskelig pga. alle disse følslsene som er knyttet til traumatiske hendelser eller ugjerninger/personer, men ved å gi slipp på det som har vært og å gå videre så får man det lettere med seg selv.

  Jeg har hørt folk si setningen: «jeg tilgir ham aldri.» – og har da tenkt hvem sitt problem er det. Hvem straffer man ved å aldri tilgi? Jeg syns svaret er opplagt. Det er kun en selv det går ut over.

  Jeg syns det er utrolig godt å kunne klare å tilgi, og har aldri vært preget av stor grad av hat og nag, men det er de ting jeg er bevisst på. Nå er det slik at jeg umulig kan lese meg selv alene – uten noen å speile meg i. Dette er grunnen til at jeg også har profesjonell coaching/veiledning. Jeg forsøker å være en så bra versjon av meg selv som jeg kan klare å bli. Dette var også noe min mann fokuserte serkt på i tiden etter ulykken. Når alt rakner og man må bygge opp livet så og si på ny behøves av og til en reorientering i livet. I ettertiden er det ikke hat og nag som preger mine tanker knyttet til trafikkulykken. Hatet er erstattet av en takknemlighet knyttet til mine traumer, siden de har gjort meg i stand til å være mer bevisst i mitt eget liv.

  Jeg har også opplevd sorg over tapet av en far i ung alder. Det er umulig å tilgi at han døde, men jeg kan lett tilgi at det hele skjedde og at ting ble som de ble for min egen del.

  Denne bloggen var virkelig bra Pål-Esben.

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Camilla og tusen takk for at du deler dine tanker og erfaringer! Det et dere bestemte dere for å tilgi han som kjøre på dere og nesten tok livet av mannen din allerede på sykehuset finner jeg enestående! Det er ikke så ofte jeg opplever denne type mot og innsikt fra noen som nettopp har opplevd en slik alvorlig ulykke!

 2. Hei Pål-Esben. Takk for at du deler dette! Jeg har de siste 11 årene av mitt liv slitt med panikk angst og vært både paranoid og emosjonelt ustabil og bært utrolig mye nag til menneskene som har påført meg skadene mine. I tillegg har jeg fryktet mye at andre er slik også, og selv om jeg valgte å akseptere at ting hadde skjedd, og bestemte meg for å gå videre så gikk det ikke. Uten tilgivelsen i mitt hjerte så hadde jeg det grusomt ettersom jeg stadig tenkte tilbake, og var mye i fortiden i mitt hode og også forventet at disse tingene skulle gjenta seg. Å lære viktigheten av å tilgi gjennom tidligere Shainar kurs, samt alt jeg har lest av det du har delt om tilgivelse tidligere, og det du har sagt til meg og ikke minst alt jeg har lært om emnet av Else Karin samt veiledning og råd, så har jeg transformert mye av mitt liv ved å tillate meg selv å tilgi menneskene som har såret meg. Har skrevet om dette før i coaching gruppen også, men nå ønsker jeg hvert menneske (som har alvorlig skadet meg objektivt) opplysthet på deres vei. Det som jeg fortsatt må jobbe med er grensesetting i forhold til tilgivelse. Altså jeg er fortsatt ikke så god på å sette grenser selv om jeg tilgir. Har alltid før trodd at å tilgi betyr å glemme, samt gi tilliten min til mennesket som såret meg på nytt. Jeg er glad det ikke er slik for nå kan jeg også få muligheten til å mestre livet mitt. Det er rart hvor mye som kan forandre seg til det bedre i livet når man får objektiv hjelp til å sette ting i perspektiv. Jeg har jo virkelig også erfart å bli såret subjektivt, både av mange mennesker og gjennom ting jeg har blitt bevisstgjort på i RR, og tidligere tolket jeg subjektiv såring som utpsyking, trakassering og grove fornærmelser – det er dette som har skapt avstand mellom meg og andre de seneste årene ettersom mine barndoms traumer, og andre senere traumer har gjort meg sensitive for kritikk. Det å nå FORSTÅ at ikke all kritikk er dårlig kritikk, men NØDVENDIG for min vekst og for mitt liv er kanskje det største som har kommet ut av dette – for det gjør at jeg klarer å ta imot denne konstruktive og positive kritikken fra mennesker som nettopp det den er. Jeg frykter heller ikke mennesker slik jeg gjorde nettopp fordi de ikke har den samme makten lenger. Men når det er sagt er jeg takknemlig jeg har Shainar og kan benytte det i tillegg, for med mye baggasje så kan man bruke lang tid på å korrigere alt dette, og jeg opplever fortsatt å ‘ta ting feil opp’ følelsesmessig til tider, selv om jeg hver dag jobber med tankegangen min og disse gamle sårene. Shainar gir en umiddelbar tilgang til følelsen og friheten av tilgivelse. Jeg har riktignok ikke vært flink nok til å benytte denne fine meditasjonen, men jeg vet at alt jeg har gjort og alt jeg gjør av RR meditasjoner og energiarbeid har bidratt godt til å hjelpe meg på en bedre vei. Og jeg er veldig takknemlig for alle øvelsene, og verktøyene som finnes i RR. Det er praktisk magi rett og slett 🙂 For min del merker jeg også at tilgivelse i partnerforholdet har vært det mest utfordrende, og her har det nesten ikke vært store objektive eller subjektive skader, men daglig irritasjon på hverandre i et par års tid. Altså mangel på respekt, og mye utålmodighet mellom hverandre. Og dette vokste seg fordi vi utviklet en ‘siden du gjør sånn mot meg uten å ta hensyn, så kan jeg gjøre sånn tilbake uten å ta hensyn’, bare på småting men likevel, det utviklet seg til noe veldig negativt og slitsomt. Ettersom meg og Allan bor sammen og er mye sammen, dukker dette fortsatt opp innimellom, men vi har jobbet intenst med å tilgi hverandre de siste månedene nå, og vi har store fremgang i forholdet. Nå har vi hyggelige dager uten irritasjon og diskusjon. Men uten energiarbeid, meditasjoner og LTY hadde vi nok neppe kommet så langt i parforholdet vårt det er jeg helt sikker på, for det har vært mye følesesmessige svingninger og store prosesser hos begge to. Det er kombinasjonen av praktisk informasjon, coaching, og energiarbeid at vi har fått resultater. Jeg innser at evnen til tilgivelse er like viktig på både små ting og store ting, og det er definitivt ikke så enkelt som å bruke bevisstheten og bare bestemme seg for å tilgi. Det kreves mye mer arbeid enn som så, men det er verdt det. Det kreves også at man er bevisst seg selv også, sin adferd, og at man også har evnen til å korrigere seg selv og også tilgi seg selv ikke minst. Det er spennende å lære enda mer om temaet nå også Pål-Esben, og jeg håper vi vil fortsette å snakke om dette, for det er jo helt avgjørende for alles livskvalitet 🙂 Tusen takk 🙂

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Sanja og tusen takk for at du deler din innsikt og erfaringer! Jeg finner det spennende å lese hvordan du har endret store deler av livet ditt og forbedret din livskvalitet ved hjelp av å mestre evnen til tilgivelse! Fra å være et offer reiser du deg som fugl fønix mot solen og tar makten tilbake over ditt eget liv. Jeg er så utrolig glad på dine vegne 🙂

   1. Takk Pål-Esben 🙂 Det beste med coachingen er at du har hjulpet meg ut av offerrollen, og hjulpet meg til å oppdage kraften og styrken som bor i meg som i oss alle. Og at ikke tilgivelse betyr det samme som at man skal ta imot og akseptere drit fra andre. Det beste med Kanseya Shaynar er at jeg har gått fra å overtenke og bruke timesvis på å tenke på disse menneskene, til å sjeldent tenke på noen av dem. Så jeg føler meg fri! Og det har kun gått noen måneder! Det funker!

 3. Gry Lina Engebretsen sier:

  Hei – jeg har opplevd mange litt traumatiske opplevelser i livet mitt hvor jeg har latt episodene gå innover i meg selv og i mange tilfeller gitt meg selv skylden for det som har skjedd. Itillegg har jeg ikke klart å tilgi, verken meg selv eller de som har voldt meg vondt. De har jeg bare vendt ryggen til og ikke villet ha noe med å gjøre. Og det er jo på en måte greit. Men jeg har ikke klart å se den andres årsak til at det skjedde det som skjedde. Inntill denne episoden, som skjedde i 2000. Da hadde jeg ikke blitt kjent med Rainbow Reiki og dens unike metode for å tilgi. Men jeg tror det bare var en overlevelses mekanisme for ikke å gå helt til grunne. Episodene var ganske voldsomme og jeg bestemte meg for å reise vekk en god stund. I og med jeg hadde opplevde mye og bar det med meg, kanskje ubevisst, var jeg veldig bevisst denne gangen. Jeg skulle bruke den tiden jeg trengte for å tilgi. Tilgi meg selv for at jeg lot meg komme opp i denne episoden og tilgi den personen som var innvolvert. Jeg hadde en tanke i hodet og det var at jeg ville IKKE bære på dette, da ville jeg ha tapt og å lide var ikke et valg, denne gangen. Det var en sterk, vond, god og lærerik tid. Det gjorde meg utrolig sterk. Jeg brukte faktisk ca 2 måneder men da var jeg klar. Klar til å ta valg, tilgi og å gå videre. Senere ble jeg kjent med Kanseya Shai Nar og med denne unike metoden har jeg også frigjort mye av gamle sår, på en mye kortere tid. Å tilgi fra hjertet, med kjærlighet, gjør deg fri!

  Tusen takk Pål-Esben for at du deler alle dine erfaringer – og gir oss av din kunnskap!

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Gry Lina og tusen takk for at du deler din erfaring! Ofte er det slik at den vanskeligste oppgaven er å komme til det punktet hvor man er klar for å tilgi. Desto alvorligere den objektive skaden er desto vanskeligere er det. Det at du valgte tilgivelse for å sette deg fri i en slik situasjon sier mye om deg!

 4. Stein Nordhaug Pettersen sier:

  Hei Pål. Akkurat dette kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Takk for god lesning. Det jeg gjennomgikk i fjor sitter godt i, men du gav meg et lys her. Jo, jeg bruker dine teknikker. Jeg har tilgitt, og faktisk takket dem som stod bak dette! Ser i etterkant at det var en reise i noe som har styrket meg. De ble litt satt ut da jeg fortalte at jeg tilgav dem, og bare det var jo moro. Mer moro var følelsen jeg hadde inne i meg etterpå. Takk Pål!

 5. Hei, takk for video og artikkel det kom som bestilt, første steg har jeg nå tatt om tilgivelse og bare det hjalp, har både alvorlige objektive og subjektive hendelser som jeg må tilgi så det er et stykke læret å bleke men ser nå lyst på det og at det lar seg gjennom føre, tusen hjertelig takk

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Toril og tusen takk for din tilbakemelding! Jeg ønsker deg alt vel på din vei for å sette deg selv fri!

 6. Jeg her brukt Kanseya shain’inar en del i noen år med god resultat. Vanskeligst for meg er å tilgi meg selv for alle dumme valgene jeg har tatt i mitt liv. jeg her ikke den samme tålmodigheten mot meg selv som mot andre og vil få resultat straks. men jeg vet betre og vet at dette er en prosess som trenger tid man er for streng mot seg selv og forventer for mye alt for tidlig. 🙂 Til tross for at men vet dette faller man igjen og igjen i dette hulle som kan bare bety at man har ikke tilgitt seg selv og må forsetta å finne hva det er som man ikke har tilgitt og jobbe med det.

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Unnur og tusen takk for din tilbakemelding! Tilgivelse av seg selv er ofte en stor utfordring siden det kan være vondt å se seg selv for den man virkelig er. Men alternativet er alt for slitsomt: Å piske seg selv år etter år..

 7. Renate Elida Haug sier:

  Takk for fin video. Jeg opplever at den gir grunnlag for mange gode og sunne refleksjoner, og gode tips til hvordan man kan starte tilgivelsesarbeidet med seg selv.

 8. Dette er veldig interessant og spennende. Kjenner meg godt i gjen i noe av det du beskriver. Jeg er ikke i tvil om at det vil lette livet vårt mange hakk om en klarer å tilgi. Det som har hjelpt meg i det siste er å tenke på at alle har sin historie, sine erfaringer og sine traumer. Derfor skapes det kanskje vanskelige, traumatiske og sårende situasjoner. Det blir på en måte å prøve åå flytte seg ut i fra situasjonen og se det hele fra fugleperspektiv.
  Utfordringen er jo å tilgi og klare å vite at en har tilgitt, slik at det ikke påvirker ens eget liv og forholdet til andre videre i livet.

 9. Tusen takk, dette kommer (som alltid) akkurat når jeg trenger det mest. Å tilgi seg selv er ofte det vanskeligste, og dette hjelper så veldig i prosessen…

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Ylva! Ja, min erfaring viser også at mange sliter med å tilgi seg selv.. Men med en systematisk metodikk og forståelse rundet temaet tror jeg det blir mye lettere 🙂

 10. Dette er noe av det beste jeg har lest og hørt om tilgivelse. Jeg har blitt sviktet og bedratt på en særdeles brutal måte og har fått mye sympati fra mine omgivelser på det som har skjedd. Støtte og omsorg er viktig men jeg har vært dypt inni en offerrolle. Hatet og naget jeg har mot de personene som har gjort dette ødelegger kun for meg selv. Det legger en alvorlig demper på min livsglede og det å komme meg videre i livet. Og det er så riktig at det enorme hatet og naget skader bare meg selv. Jeg har tenkt at det å tilgi er å akseptere det som har skjedd, men jeg skal ikke godta det som har skjedd, men jeg må akseptere at det har skjedd. Jeg har brukt mye energi på å nekte at det har skjedd fordi jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke hvorfor det skjedde. Det ødelegger livet mitt å være fastlåst i hat og jeg kommer ikke videre. På den måten lar jeg de som har krenket meg få makt over meg. Har lært masse som jeg skal ta med videre. Tusen takk!

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Hege og tusen takk for din flotte tilbakemelding! Du viser et stort mot som er villig til å se på denne vanskelige delen av deg selv som ikke er så enkelt i starten. Du har tatt de første viktige skrittene for å frigjøre deg selv! Gratulerer 🙂

Legg igjen en kommentar