Test deg selv: Står du i fare for å bli utbrent?

Test deg selv: Står du i fare for å bli utbrent?

Utbrenthet er en tilstand av tomhet, utmattelse, en følelse av ikke å strekke til, frustrasjon, mangel på entusiasme og motivasjon generelt i livet i tillegg til andre psykologiske og fysiologiske problemer. Det oppleves som om din selvdefinerte rolle i livet trues og at det ikke finnes noen alternativer. Generelt kan utbrenthet defineres som «fysisk eller mental kollaps forårsaket av overarbeid, stress eller sykdom».

Utbrenthet er som regel er et resultat av flere underliggende årsaker. Ett av de største problemene jeg møter med utbrente er at de ikke ser/anerkjenner at de enten er på vei mot utbrenthet eller allerede befinner seg i en tilstand av utbrenthet. 

Test deg selv

Om du gradvis merker at du begynner å miste gnisten i livet, du blir oftere sliten eller føler at livet mer og mer handler om å gå fra en oppgave til en annen, er det en god ide å gjøre en enkel selvanalyse ved å ta testen nedenfor.

Om du har mulighet til dette anbefaler at du går gjennom spørsmålene sammen med din partner eller en venn siden det ofte kan være vanskelig å se seg selv objektivt. Er du usikker på din helsetilstand bør du bestandig oppsøke lege.

Spørsmålene baserer seg på min egen erfaring med meg selv, klienter og studenter i mer enn ett tiår. Disse faktorene har ikke blitt kvalitetssikret gjennom vitenskapelige undersøkelser, dobbelblinstudier o.l. De kan benytter som en en pekepinn på hvor man står i forhold til faren for utbrenthet.

NB! Dette er ingen medisinsk test eller diagnose! Ta bestandig kontakt med legen din om du er usikker på noe eller har spørsmål i forhold til din helsesituasjon. Testen er ment for å hjelpe deg med bevissthet i forhold til din egen personlighetsutvikling mot et friskere, lykkeligere og mer meningsfullt liv.

Gul, orange eller rød

Om testen din viser gul, oransje eller rød anbefaler jeg at du leser gjennom artiklene jeg har skrevet i serien "Derfor blir du utbrent – og slik blir du frisk!" 

Over mer enn et tiår har jeg har utviklet et effektivt og gjennomprøvd rammeverk med strategier og steg-for-steg-tiltaksplaner for å bringe klienter som er på vei til å bli eller allerede er utbrente, tilbake til et normalt liv med stor suksess. Systemet er basert på mer enn 20.000 utdannings- og erfaringstimer.

Artiklene og de spennende intervjuene med mine klienter som har funnet veien ut av utbrentheten gir deg innsikt, inspirasjon og verktøy som du kan benytte til å påvirke ditt liv selv i tillegg til den profesjonelle hjelpen du oppsøker.