Elektromagnetisk stråling: Stråler du deg syk?

Av Pål-Esben Wanvig

I denne artikkelen vil jeg dele noe av min erfaring med elektromagnetisk stråling og elektrosmog de siste to tiårene. Mitt mål er ikke å overbevise deg om noe som helst, men å dele litt av min praktiske erfaring innen temaet i håp om at du får inspirasjon til å prøve ut noen av tipsene og ser om det gir like store resultater på din helse som det har gjort på min og mange av mine klienters helse.

Kan elektromagnetisk stråling gjør deg syk?

Kan elektromagnetisk stråling (elektrosmog) fra strømnettet, høyspentledinger, mobiltelefoner, mobilmaster, DECTtelefoner, trådløse nettverk, sparepærer, mikrobølgeovner og lignende gjøre deg syk? Definitivt!
Min erfaring, samt erfaringen til mange av legene og medisinerne jeg har oppsøkt, kan entydig konkludere med at dette er et tema som alle bør ta seriøst!

Problemet er at de fleste offisielle organer og politikere i de europeiske land avviser at elektromagnetisk stråling kan skade mennesker, samtidig som de sier at det er ingenting å bekymre seg om. En gruppe av disse forskerne sier at elektromagnetisk stråling er harmløst for mennesker og dyr, mens den andre grupperingen sier at denne typen stråling kan være særdeles helseskadelig.

Hvem skal vi tro på?

Siden det ikke er så enkelt å analysere og vurdere forskningsrapporter, skaper dette usikkerhet. Vi er opplært til å tro at «myndighetene» har rett, og vårt lovsystem bygger jo på de retningslinjene og lovene de gir. Men er det vikelig slik? Nei – veldig ofte ikke! De av oss som har litt livserfaring og en god porsjon sunn fornuft, observerer disse såkalte superekspertene i TV-debatter. Den eksepsjonelle arrogansen en del av det de utstråler og kommuniserer mens de hevder at de har rett og alle andre er tullinger, får adrenalinet til å pumpe hos mange.

Føre-var-prinsippet

Vi blir alle utsatt for ulik type og mengde av elektromagnetisk stråling, men ikke alle reagerer likt med de samme psykiske og fysiske helseproblemene. Uansett er ett prinsipp viktig i denne sammenhengen: Det er bedre å være før var enn etter snar. Om elektromagnetisk stråling kan ha negative konsekvenser på min eller min families helse – hvorfor skal jeg ikke ta det seriøst?

Det er bedre å være før var enn etter snar…

Hysteri hjelper ikke

I vårt moderne samfunn må vi alle regne med å bli utsatt for en viss mengde elektromagnetisk stråling. Ingen kan i dag være sikker på at det ikke vil bygges en ny mobiltelefonmast i deres nærområde – selv ikke om de bor på landet. Løsningen er å omgås elektrosmog på en konstruktiv måte. Det starter med bevissthet. I de fleste tilfeller finnes det løsninger som kan føre til at i hvert fall 80 prosent av problemet med elektrosmog kan unngås.

Her er noen eksempler på mulige sammenhenger mellom helseproblemer og elektromagnetisk stråling:

 • Forstyrrelser i immunforsvaret.
 • Forandring i hormoner og enzymer.
 • Forstyrrelser i melatonin balansen i kroppen kan føre til søvnproblemer
 • Fruktbarhetsproblemer
 • Stress, svekkelse av immunsystemet
 • Kroniske sykdommer som kreft og depresjon
 • Forstyrrelser av cellemembranens funksjon
 • Forandring av arvesubstansen (DNA)
 • Forstyrrelse av celledelingen
 • Åpning av blod–hjernebarrieren som beskytter nervecellene i hjernen vår for skadelige substanser i blodet
 • Elektromagnetisk stråling kan være en av årsakene til terapiresistens mot en sykdom, det vil si at terapien stopper opp eller er uvirksom fordi klienten er overbelastet med elektrosmog

Gjør deg opp din egen mening

Her er noen få referanser angående mulige helseproblemer med elektromagnetisk stråling:

Studier, empiriske observasjoner og pasientrapporter indikerer tydelig interaksjoner mellom EMF-eksponering og helseproblemer. Individuell mottakelighet og miljøfaktorer blir ofte neglisjert. Nye trådløse teknologier og applikasjoner har blitt introdusert uten noen sikkerhet om deres helseeffekter, noe som reiser nye utfordringer for medisin og samfunn – PubMed

Nyere studier viser økninger i forekomsten av hjernekreft og akustisk nevrom på siden av hodet der enkeltpersoner brukte mobiltelefonen. Personer som begynner eksponering i yngre aldre er mer sårbare – PubMed

Viktige kilder til elektromagnetisk stråling

Her er en kort oversikt over flere av de viktigst kildene til elektromagnetisk stråling.

1. Høyspentledninger og transformatorstasjoner

Høyspentledinger fra sentralnettet (de største mastene) fører strøm med en spenning på 132.000 V til 420.000 V. De litt mindre mastene i regionalnettet har en spenning på 22.000 V til 132.000 V. I
nærheten av slike installasjoner kan de som er el-sensible føle at hele kroppen vibrerer på grunn av det intensive elektromagnetiske feltet som skapes.

Bor du nærmere enn 200 meter fra slike høyspentledninger og samtidig er sensitiv for elektromagnetisk stråling, bør du vurdere å finne en annen plass å bo. Bor du 300–500 meter fra høyspentledinger, kan du spørre en byggbiolog eller annen ekspert om å måle den elektromagnetiske strålingen og finne ut hva som eventuelt kan gjøres.

2. Elektrisk nett i hus

Strømmen som flyter gjennom ledningsnettet i huset, skaper også en konstant elektromagnetisk stråling. Opphold deg minst mulig i nærheten av sikringsskapet. Om sikringsskapet befinner seg nærmere enn 2 meter fra soveplassen, anbefaler jeg at du finner et annet rom å sove i.

Installer en nettavkobler i sikringsskapet for kursen som går til soverommet (for eksempel denne). Nettavkobleren sørger for at begge fasene kuttes når du skrur av den siste lampen på soverommet. Strømmen kommer tilbake når du skru på lampen igjen. Dette gjøres på en halvtime av en elektriker. Uten denne type løsning vil det fortsatt pulsere strøm i strømkablene som skaper elektrosmog selv om alle lysene er slått av på soverommet (dette kan selvsagt måles med egnet måleutstyr).

Fjern dimmere på soverommet. Disse skaper et sterkt elektromagnetisk felt. Om du planlegger å bygge nytt hus, bør du benytte deg av skjermede strømkabler. De er dyrere, men reduserer elektromagnetisk stråling. Det finnes mange ulike metoder og verktøy for å minske strålingen fra strømnettet i huset. Noen virker meget bra, mens andre er bortkastede penger. Ta kontakt med en byggbiolog om du trenger råd.

3. «Skitten» elektrisitet

«Skitten» elektrisitet er et stort problem. Normalt svinger strømmen i ledningsnettet i huset med ca. 50 sinussvingninger i sekundet (50 Hz). Optimalt svinger strømmen i en «ren» sinuskurve. Alle elektriske apparater «forurenser» denne sinusbølgen i tillegg til at strømmen som kommer inn til huset fra strømnettet allerede er «skitten». På et oscilloskop vil man se kraftige utslag på sinuskurven.

I boken «Dirty Electricity: Electrification and the Diseases of Civilization» beskriver Dr. Samuel Milham MD i detalj hvilke konsekvenser skitten elektrisitet har på vår helse.

Artikkelen «Dårlig strømkvalitet – en ukjent helsebelastning» i Mat&Helse nr. 12-2009 side 36–45 viser på en oversiktlig og illustrativ måte konsekvensene av dårlig strømkvalitet, og formidler forskningen på temaet. Om du ikke har artikkelen, kan du ta kontakt med meg her så sender jeg den som PDF. Om dette er et stort problem i ditt hus, finnes det spesielle filtre (f.eks. SETZERiZER-filter) som du kan installere på en enkel måte.

4. Elektriske varmekabler i gulvet

Se pkt. 2 og 3. Det er ingen kjente problemer relatert til vannbåren gulv varme.

5. Sparepærer

En av de mest uforståelige bestemmelser til myndighetene de siste årene er overgangen til såkalte sparepærer. Helsemessig og miljømessig er denne avgjørelsen katastrofal! Her er de største problemene med de fleste vanlige sparepærer:

 • De produserer store mengde høyfrekvent stråling som er med på å skape skitten elektrisitet
 • De inneholder kvikksølv og må behandles som spesialavfall.
 • På grunn av at de inneholder kvikksølv, stråler de også ut den energetiske vibrasjonen til kvikksølv i rommet. Dette kan lede til symptomer som man finner hos de som er overbelaster med kvikksølv.
 • En undersøkelse fra Tyskland viser at de fleste vanlige sparepærer avgir giftige gasser som ligner på nervegift. Disse gassene kan føre til svimmelhet, hodepine, ubehag og andre helsemessige problemer.
 • Fjern derfor alle vanlige sparepærer. Om du er el-følsom trenger du de gode gamle lyspærene med glødetråd. Det nest beste alternativet er LED-pærer som også sparer strøm. Jeg anbefaler ikke å bruke halogenpærer om du er el-følsom eller på soverom.

6. Mobilmaster/-sendere

En av de sterkeste strålekildene kommer fra mobiltelefonmaster og -sendere. En av mine klienter hadde flere mobiltelefonmaster 50 meter fra sitt stuevindu. Vedkommende hadde i flere år hatt store problemer med kronisk forstyrret søvnkvalitet, utmattelse og hodepine. Etter at klienten flyttet til en annen leilighet, forsvant alle problemer nesten over natten. Dersom mobilmasten er nærmere enn 200–300 meter fra der du bor, bør du vurdere ulike metoder for skjerming. Ta kontakt med en stråleekspert eller byggbiolog.

7. Mobiltelefon

Ulike typer mobiltelefoner har forskjellig stråling. Et av de viktigste kriteriene når du kjøper ny telefon, bør være å finne den som stråler minst. Benytt kun håndfrisett med kabel, og oppbevar aldri telefonen i lommen nær skrittet, leveren eller hjertet. Sørg for at mobiltelefonen alltid er skrudd på flymodus eller helt av om natten mens du sover og kroppen regenererer seg. Barn reagerer ofte mye sterkere på denne form for stråling enn voksne.

Varmebildet viser effekten før bruk av mobiltelefon (til venstre) og etter 15 minutter bruk (til høyre)
Varmebildet viser hvordan stråling trenger inn i hodet til en voksen til høyre (25 %), et 10 år gammelt barn i midten (50 %) og et 5 år gammelt barn til venstre (75 %). Jo yngre barnet er, desto dypere penetrering har strålingen på grunn av at hodeskallen deres er tynnere og fortsatt i utvikling.

8. DECT-telefoner

Samme som mobiltelefoner. Bruk kun DECT-telefoner som er ECO DECTmerket (Siemens har flere modeller) med lav stråling. Disse telefonene avgir ikke stråling når de står i basestasjonen. Bruk
kun kablet headset, skru av basestasjoner og telefonen før du legger deg. Kroppen din er mest følsom for denne type stråling når den er i hvilemodus om natten.

9. Babytelefon

Sørg for å ha en babytelefon som ikke sender signaler så lenge barnet ikke lager lyder. Det anbefales at avstanden mellom babytelefonen og babyens hode er minst 1–2 meter.

10. Bluetooth

Bluetooth-utstyr avgir samme type stråling som DECT-telefoner. Minimaliser derfor bruken av Bluetooth nær kroppen din. Benytt aldri Bluetooth- headset for telefon eller mobiltelefon! Jeg får frysninger når jeg ser mennesker gå rundt med dette i ørene store deler av dagen. Da «grilles» hjernen kontinuerlig med Bluetooth strålingen som kan ha sine konsekvenser etter noen år. Dette kan også være med på å bidra til at mange sliter med problemer med energinivå, hodepine og konsentrasjon.

11. Trådløse nettverk (WLAN)

Stråling fra WLAN-sendere og -mottakere kan være en belastning for kroppen. I dagens samfunn blir trådløse nett mer og mer vanlig, og det er nesten umulig å unngå dem. En av mine klienter hadde en 12 år gammel sønn som hadde store søvnproblemer og konsentrasjonsproblemer på skolen. Det viste seg at barnet hadde basestasjonen to meter unna hodet sitt når han sov om natten. Ved å skru av basestasjonen om natten ble det mye bedre.

Unngå å ha bærbar PC på fanget når WLAN benyttes. Benytt et bord der mottakeren og senderen på PC-en er lengst mulig unna skrittet, leveren, milten og bukspyttkjertelen. Skru av basestasjonen (ruteren) om kvelden før du legger deg. Mange basestasjoner kan programmeres når den skal skru seg på og av. Den beste løsningen er å benytte seg av kablet nettverk om dette er mulig.

12. Internett gjennom strømnettet

Det finnes flere ulike løsninger for å transportere datasignaler gjennom strømnettet i huset istedenfor kablet nettverk eller WLAN. Disse løsningene fører til enda mer skitten elektrisitet. Fjern alle løsninger som transporterer datasignaler gjennom strømnettet. Det er mye bedre å benytte WLAN enn denne typen løsning.

13. Krypstrøm fra jernbanelinjer/trikk/T-bane

Høyspenning blir ledet til lokomotivets motor som produserer drivkraft til toget, og derfra til jernbaneskinnene hvor den blir ledet videre. Når skinnene ikke er isolert godt nok, vil en del av denne sterkstrømmen flyte videre ned i jorden. Om jordforholdene er optimale, kan strømmen spre seg flere kilometer fra skinnene siden strømmen flyter der det er minst motstand.

Treffer strømmen i tillegg jordledninger eller sanitære rør, blir den ført videre. Dette skaper elektromagnetiske felt. Om du bor nærmere enn 100 meter til en jernbanetrasé, kan det være lurt å hyre inn en byggbiolog som vil måle det elektromagnetiske feltet i huset og hjelper deg med å gjennomføre effektive tiltak om det er nødvendig.

14. Mikrobølgeovn

Mikrobølgeovnen het «radarovn» da den ble lansert første gang, siden den benytter samme teknologi som radarer. I en mikrobølgeovn blir den termiske virkningen av høyfrekvent stråling benyttet for å varme mat og drikke.

Problemer med mikrobølgeovn:

 • Etter noen ukers bruk begynner høyfrekvent stråling å lekke fra mikrobølgeovnen under bruk. Jo eldre ovnen er, desto større lekkasje. Alle som oppholder seg i nærheten av mikrobølgeovnen under bruk, blir bestrålt. Det er ganske enkelt å bevise denne strålingen: Legg en mobiltelefon inn i ovnen og lukk døren (IKKE skru på mikrobølgeovnen!). Slå nummeret til mobiltelefonen fra en annen telefon. Om mobiltelefonen ringer, er det lekkasje (ellers ville det ikke vært mulig å opprette kontakt med mobiltelefonen).
 • Militært personell som blir utsatt for høyfrekvent radarstråling og mikrobølger, har i undersøkelser påvist større forekomst av kreft.
 • I 1976 ble all bruk av mikrobølgeovn forbudt i det daværende Sovjetunionen. Man hadde funnet ut at oppvarming av mat i mikrobølgeovn førte til at det oppsto kreftfremkallende forbindelser i
  melk og korn, samt at andre plantematerialer formerte frie radikaler. De kjemiske endringene i maten førte til problemer med fordøyelse, funksjonsforstyrrelser i lymfesystemet og et forhøyet antall kreftceller i blodet. På grunn av bla. internasjonalt press og økonomiske årsaker ble forbudet senere opphevet.
 • Mikrobølgeovnen dreper nesten all vitalenergi i maten. Dr. Masaru Emoto, kjent for sine fotografier av vannkrystaller, viste med sine bilder at mat som blir oppvarmet i mikrobølgeovn, blir ødelagt. Kast mikrobølgeovnen ut av kjøkkenet snarest mulig!

Start her: Unngå hysteri og fanatisme!

Jeg skjønner godt at du kan føle deg overveldet av all denne informasjonen – spesielt om dette er nytt for deg. Denne grunnleggende kunnskapen gjør deg nå i stand til å ta gode valg for deg selv og din familie. Jeg, mine klienter og mine studenter har meget gode helsemessige resultater av å ta hensyn til disse faktorene.

Hysteri og fanatisme er en lite heldig vei å gå når det gjelder elektrosmog og alle andre ting. Om du har en god helse har du mer slingringsmonn enn om du er syk eller sliter med kronisk sykdom. Her en noen tips til hvordan du kan starte:

 • Skru av WLAN når du legger deg
 • Sett mobiltelefonen på flymodus om natten
 • Prøv å unngå å oppbevare mobilen i bukselomma eller nær hjertet.
 • Om du bruker trådløse telefoner sjekk at de er ECO DECT merket.
 • Prøv å unngå å legge bærbar PC eller nettbrett på fanget når du benytter de. Legg en pute eller noe tykt mellom deg og PC’en eller benytt et flyttbart bord for bærbare PC’er
 • Stopp å benytt mikrobølgeovn
 • Bytt ut sparepærer med LED eller halogen pærer.
 • Test ut om du sover bedre om du skrur av sikringen for soverommet om natten.
 • Vær oppmerksom på hvordan du benytter mobiltelefon og trådløse øretelefoner. Er det mulig å finne alternativer?
 • Om du sliter med sykdom er det et godt råd å kontakte en byggbiolog som kan måle strålingen i huset ditt og gi deg gode råd for løsning av evt. problemer. Baldron og Raphael Kleimann har lang erfaring som byggbiolog med både måling og effektive tiltak mot elektrosmog.

Lykke til!

Referanser

 1. Can exposure to electromagnetic fields affect sleep and mental health?
 2. Why EMFs Wreck Your Sleep (and How to Block Them) – Dave Asprey
 3. An Unsuspecting Link to Sleep Deprivation and Stress – Psychology Today
 4. Exposure to radiofrequency electromagnetic fields and sleep quality: a prospective cohort study – PubMed
 5. Effects of Exposure to a Weak Extremely Low Frequency Electromagnetic Field on Daytime Sleep Architecture and Length – Sleep Medicine Research
 6. Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) – European Commission

Facebook
Twitter
LinkedIn