Er du klar for å starte Sjelens Episke Reise?

Av Pål-Esben Wanvig

I denne artikkelen ser vi nærmere på de ulike syklusene vi går gjennom i livet og hvorfor, samt hvordan vi starter den viktigste reisen av dem alle – sjelens Episke Reise.

Det er et paradoks at mange av oss først får et glimt av forståelse over hva som er det viktigste i vår eksistens når vi nærmer oss døden der livet er over for denne gang. En tobarnsmor som hadde fått diagnosen trippel negativ brystkreft, en uhelbredelig form for brystkreft, fikk beskjed fra onkologen at hun hadde 1 måned igjen å leve. Her beskriver hun hva hun opplever på følgende måte i en dagsavis (ref. 1).

«Fuglene kvitrer muntert fra buskene. Før la jeg ikke merke til sånt. Det er noe med hverdagens ugjenkallelige driv. Livet i hamsterhjulet, om du vil. Plikter meg her og plikter meg der. Aldri stillstand. Alltid bevegelse. Men nå er det annerledes. Nå er det som om bevisstheten dveler ved hvert sanseinntrykk. Som om den tar inn verden i sin egentlige form. Nå går jeg rundt og lukter på planter og trær. Bare nyter det som er rundt meg her og nå. Sånne små ting har blitt mye viktigere».

Gratis nettkurs – En sjamanistisk guidet reise til Kraftdyr Kolibri

Som en del av denne artikkelen har jeg laget et gratis nettkurs med en guidet sjamanistisk reise til Krafdyr Kolibri

Sjelens Episke Reise: Sjamanistisk reise til Kraftdyr Kolibri
Gratis nettkurs: Sjelens Episke Reise: Sjamanistisk reise til Kraftdyr Kolibri

Som en del av denne artikkelen har jeg laget et gratis nettkurs med en guidet sjamanistisk reise til ditt personlige Krafdyr Kolibri.

Klikk her for å få tilgang til nettkurset.

Hamsterhjulets kval

Det er trist at vi lever i den materielt rikeste tiden i menneskehetens historie samtidig som antall mennesker som sliter med depresjon, angst og andre psykiske lidelser er høyere enn noensinne og i eksplosiv vekst. Psykiske lidelser koster samfunnet mellom 280 og 290 milliarder kroner hvert år (Helsedirektoratet, 2019) og depresjon ligger på toppen som den dyreste lidelsen. Disse tallene tar kun hensyn til de som har fått en diagnose med psykisk lidelse. Mørketallene er trolig store for alle de som sliter og som ikke har fått en diagnose.

Hvordan kan det ha seg at så mange i rike Norge sliter med nedstemthet, motløshet, tomhet og mangel på mening i livet? Vi lever i et samfunn hvor det forventes at vi skal lykkes med stort sett alt – jobb, karriere, økonomi, venner, kjæreste, tilstedeværelse på sosiale medier, studier, karakterer, kropp, helse og mer. Det ser ut som at vi har akseptert at det bare er slik, og at det ikke finnes noe alternativ til jakten etter ytelse og det perfekte.

Verden vi lever i er helt avhengige av at vi er velvillige forbrukere og samfunnet er organisert på en måte som gjør at vi kontinuerlig fristes til å skaffe oss nye, finere og bedre ting, samtidig som vi tror at status, karriere og materielle goder er det som vil gi oss et lykkelig og meningsfullt liv.

Internasjonale forskningsprosjekter

Store internasjonale forskningsprosjekter har bevist at dette definitivt ikke er veien til lykke og mening med livet for de fleste. Ved en undersøkelse av millenniumsgenerasjonen, de som er født mellom 1980 og 1995, utført av Harvard University i USA, ble deltagerne spurt hva deres viktigste livsmål var. Her fant forskerne at 80 prosent ønsket å bli rike, mens 50 prosent ønsket å bli berømte.

Forskerne ønsket å finne de viktigste faktorene for å leve et lykkelig liv med god helse. I 1938 startet de studien The Harvard Study of Adult Development (ref. 2-4) hvor forskerne fulgte en gruppe mennesker fra de var 19 år til de ble gamle. I løpet av over 80 år (!) har de fulgt opp deltagerne annethvert år med medisinske tester, blodprøver og intervjuer.

Konklusjonen til studien så langt er:

 • Hverken rikdom, karriere, jobbe hardt eller berømthet spiller en rolle for et lykkelig og godt liv.
 • Gode og sunne relasjoner med partner, familie og venner er den viktigste faktoren for et lykkelig og friskt liv
 • Ensomhet dreper og er den viktigste faktoren for dårlig helse og tomhet.

Men andre ord er det kanskje ikke så rart at det aldri har vært flere som er deprimerte, som sliter med kronisk sykdom og har angstlidelser i verden enn vi har nå. Mange mennesker fokuserer livene sine på det motsatte av hva som virkelig skal til for å leve et grunnleggende sunt, lykkelig og meningsfullt liv.

Veien til et meningsfylt liv

Meningen med livet er et grunnleggende eksistensielt spørsmål som ikke har ett fasitsvar for alle. Fra en sjamans synspunkt går veien til å finne et meningsfylt liv gjennom bedre å forstå vår sanne natur og lære å leve ut vår essens i vårt daglige liv.

Når vi studerer urbefolkninger som ikke er berørt av dogmer, moral, livsstil eller filosofi i vår vestlige verden, ser vi at depresjon, angst og kronisk sykdom nesten ikke eksisterer. Så hvorfor er det slik? Svaret er enkelt! Disse menneskene lever fortsatt i pakt med naturen og dens rytmer.

De har blant annet en sunn balanse mellom aktivitet og hvile, de lever i takt med årstidene hvor farten senkes om vinteren og økes om våren og sommeren, de har nære relasjoner til stammen de tilhører, familie og venner er fundamentet for livet, og de har en dyp forståelse og respekt for naturen både som spiskammer og læremester.

Dette står i dyp kontrast til vårt samfunn der alle naturlige rytmer som dag- og nattrytme mer og mer viskes ut fordi vi har teknologi og muligheter for å ha aktivitet når vi vil og så mye vi vil, drevet av mål som har lite å gjøre med vårt eksistensielle liv og hvorfor vi egentlig er her. Om du ønsker å lese mer om sjamanens syn på det moderne menneskets vei til god helse, mening og et oppfylt liv, anbefaler jeg mine artikler om sjamanisme her.

Hvorfor vi er ut av rytme?

Kort kan vi si at vår eksistens består av tre likeverdige deler: Den fysiske kroppen, sinnet (tanker og følelser) og det eksistensielle livet som er sjelen. I dagens tilværelse har kun de to første fått plass til å bli utforsket. Nesten 100 prosent av energien og oppmerksomheten fokuserer på å utforske, forbedre og utvikle kroppen og den mentale kapasiteten til hjernen. Vi setter de som har kommet lengst i dette på pidestaller der vi ser opp til de som har en flott kropp og vi lar oss lede av de som er «smartest» – ofte de med høy akademisk utdannelse.

Problemet er at utforskingen og forståelsen av vårt eksistensielle liv har liten eller ofte ingen plass i et moderne menneskes liv. Når vi baker brød og setter en gjærdeig trenger vi tre hovedingredienser, vann, mel og gjær. Om vi kun benytter to av ingrediensene blir resultatet dårlig. På samme måte fungerer også vår eksistens.

Om vi ikke behandler alle de tre delene av vår eksistens likeverdig, er det veldig liten sannsynlighet for at vi kan opplever en dyp indre fred og oppfyllelse i vårt liv. Konsekvensene med kun å sette søkelys på kroppen og sinnet (som skaper fundamentet for vårt hamsterhjul) ser vi blant annet gjennom en eksplosiv økning av kronisk sykdom, kreft, depresjon, angst, meningsløshet og tomhet i samfunnet vi lever i.

Livets sykluser og midtlivskrisen

Når vi observerer naturen ser vi at alt går i sykluser. Jorden, planetenes bane, sommer, høst, vinter og vår, dag og natt, flo og fjære, månens faser og så videre. Disse syklusene speiler seg også i oss på ulike måter.

Vår viktigste syklus starter med fødsel og ender med død. Vi kan dele opp tiden mellom fødsel og død i ulike segmenter. En måte å gjøre dette på er å dele livet i syvårs sykluser. Det finnes også flere andre viktige sykluser.

 • 0-14 år: Barnet blir født og går gjennom barndommen
 • 14-21 år: Pubertet
 • 21-28 år: Yrkesmessig orientering
 • 28-35 år: Livets «rushtid» med barn og karriere
 • 35-42 år: Etablering innen yrke, karriere og familie
 • 42-56 år: Overgangsfase som ofte er forbundet med midtlivskrise

Hva som skjer i de videre syklusene frem til døden, er avhengig av valgene hver enkelt tar i overgangsfasen.

Sjelens Episke Reise: Livets sykluser og midtlivskrisen
Figur 1: Livets sykluser

De to røde prikkene i figur 1 viser fødsel og død som beskriver de fastsatte ytterpunktene av vår materielle eksistens. Resten er avhengig av oss selv. Når sjelen finner veien inn i dette livet starter reisen med å oppleve, erfare og lære ting relatert til vår materielle eksistens. Dette er en essensiell del av din sjels misjon i dette livet.

Sjelen forlater sin eksistens der tid og rom ikke eksisterer og finner veien til et liv der den er begrenset av tid og rom. For sjelen oppleves dette som en tvangstrøye der den ikke lenger har enkel tilgang til sin sanne natur. Om ikke materielle erfaringer har vært viktig for sjelen, ville den selvfølgelig ikke inkarnert inn i en verden som dette.

Men inne i oss har vi en dyp lengsel som søker tilbake til sin sanne natur og essens – en stemme som lengter hjem. Mange opplever at intensiteten til denne stemmen øker betraktelig etter fylte 40 år. Det å oppleve en midtlivskrise er vanlig i vårt samfunn og den oppleves av mange som en tomhet og at det er noe viktig som mangler i livet uten å kunne sette ord på hva dette er.

Mennesker som har alt det materielle man trenger, karriere og familie undrer seg over hvordan det kan ha seg at man ikke er tilfreds med å ha alt som man har lært er viktig for et godt og meningsfylt liv.

Overgangen mot det eksistensielle liv

Overgangsfasen i figur 1 som ofte er mellom 42 og 56 år, men kan også starte tidligere eller senere i livet, representerer en tid for reorientering mot den delen av oss som har blitt glemt og undertrykt så langt i livet og som nå ytrer seg med en kraftigere stemme og lengsel dypt inne i oss.

Vår sjel, som er det eksistensielle livet i hver og en av oss og som aldri dør, ønsker oppmerksomhet. Vi kan oppleve dette forskjellig, men som regel skjer det gjennom en ofte intens trang og nysgjerrighet til å oppsøke det ukjente og mystiske i vår eksistens. Noen blir oppslukt av esoteriske bøker, internettvideoer og kanskje man oppsøker et seminar for å utforske dette mer.

Uansett lengter denne indre stemmen mot en overgang, reorientering og fokus mot det eksistensielle livet, som er vår sanne udødelige natur. De som omfavner og finner plass til dette i livet sitt, vil ofte oppleve en langt høyere grad av tilfredshet og mening med sin eksistens. De som ignorerer dette indre kallet, opplever ofte det motsatte og at et indre trykk bygger seg opp som kan oppleves som en frustrerende form for tomhet og nummenhet til livet.

Dessverre er det alt for mange som ikke lytter til denne stemmen og først forstår hva de har gått glipp av når døden nærmer seg.

Sjelens Episke Reise

Det er helt opp til hver av oss om vi starter på og får oppleve vår sjels Episke Reise i dette livet. Sjelens Episke Reise kjennetegnes av en omfattende reorientering i livet vårt hvor alle de tre delene av vår eksistens får like mye oppmerksomhet, vår fysiske kropp, vårt sinn, tanker og følelser og det eksistensielle liv – sjelen.

Eksempler på starten av sjelens episke reise vises med de grønne punktene i figur 1. Enkelte starter denne reisen tidlig i livet, noen i overgangsfasen mellom 42 og 56 år, noen senere i livet, noen når døden nærmer seg og for veldig mange i vårt samfunn: aldri.

Min sjels Episke Reise startet ufrivillig da jeg var 35 år gammel. Da ble jeg så utbrent at det nesten tok livet av meg og tvang meg til en omfattende reorientering i livet mot å forstå hva livet og sjelens visjon virkelig handler om. Det sendte meg på mitt livs mest utrolige og givende reise dypt inn i sjamanens mystiske og eksepsjonelt spennende verden hvor alle svarene er tilgjengelige for absolutt alle som finner veien.

Kraftdyr Kolibri – Veiviseren til sjelens din sin Episke Reise

Et sjamanistisk kraftdyr er en form for lysvesen eller engel som viser seg for oss mennesker som et dyr når vi benytter vårt indre øye og som har mange av egenskapene til dyret i vår fysiske verden. Kraftdyret Kolibri har vært med deg siden du ble født. Kolibriens oppgave er å hjelpe deg til og omfavne og leve ut sin sjels Episke Reise i denne inkarnasjonen.

Kolibrien er en unik fugl med meget spesielle egenskaper. Hver vår og høst migrerer den fra sentral Amerika (bla. Mexico og Brasil) helt opp til Canada og Alaska. Denne lille fuglen kan fly 2000 km, som er over lengden på Norge, og den har en puls på opp til 1260 slag i minuttet uten å lande når den migrerer.

Er du klar for å starte Sjelens Episke Reise?

Her er noen av kjennetegnene til kraftdyr Kolibri:

 • Kolibriens energi og visdom kan hjelpe mennesker som er klare til å starte sin egen Episke Reise.
 • Kolibrien hjelper mennesker med å akseptere at kontinuerlig vekst fra fødsel til død er vår grunnleggende natur.
 • Kolibriens energi og visdom kan hjelpe oss med å leve ut vår Episke Reise på tross av motstand, problemer og motgang.
 • Kolibrien gir oss MOT til å leve ut vår Episke Reise
 • Kolibriens energi og visdom er essensiell for menneskets vei til sin sanne natur og kall i denne inkarnasjonen.
 • Har en eksepsjonell utholdenhet.
 • Har en vibrerende livskraft, glede og frydefullhet.
 • Har fleksibilitet, smidighet og endringsvilje. Livet handler ikke om å vente på den perfekte muligheten og settingen!
 • Har variasjon og mangfold – det motsatte av autopilot – som er fundamentet for vekst!
 • Er nyfiken og nysgjerrig.
 • Har fart, energi og effektivitet.
 • Er like viktig som sommerfugler og bier som bestøver planter. Fundamentalt for å støtte opp under alt liv på denne planeten.
 • Størrelsen spiller ingen rolle! Når du føler deg liten og uverdig kan kolibrien fortelle deg noe annet!
 • I stand til å senke metabolismen og gå i dvale når det ikke er nok mat tilgjengelig. Minner deg på at hvile også er viktig!

Om vi ignorerer kolibriens dype kall etter overgangsfasen, starter denne inkarnasjonens yin prosess – den sjelelige dødsprosessen – med at sjelen gradvis trekker seg tilbake fra den materielle eksistensen. Dette skjer når vi velger behag fremfor utvikling. Da begynner vi å kompromittere sjelens lengsel etter vekst som igjen leder til at vi begynner å visne (sjelens yin-prosess starter).

Når vi på daglig basis aktivt vekker og nærer instinktet og kallet til å lære og utforske nye territorier relatert til det eksistensielle liv, lever vi den Episke Reisen.

Er du klar for å starte din sjels Episke Reise?

Oppvarmingen til sjelens Episke Reise starter ofte med en nysgjerrighet mot det esoteriske og kanskje et par seminarer. Men sjelens episke reise starter ikke før man er villig til en grunnleggende reorientering som ikke kan gjøres gjennom å lese bøker eller delta på et kurs eller to. Her trenger man hjelp og veiledning fra en kompetent og kvalifisert spirituell lærer gjennom en lengre prosess. Jeg anbefaler at du leser artikkelen «ABC-guide for å finne din Spirituelle lærer!»

Det er mange som oppsøker meg for hjelp som befinner seg i overgangsfasen hvor den indre stemmen og lengselen etter noe mer blir sterkere og sterkere. I løpet av 6-8 måneder fører jeg mine studenter personlig gjennom en omfattende og spennende sjamanistisk utviklingsprosess i grunnutdannelsen innen sjamanisme som jeg tilbyr. Etter en slik reise har man forståelse og alle verktøy man trenger for å kunne leve ut sjelens Episke Reise til det fulle.

Gratis nettkurs: En sjamanistisk reise til Kraftdyr Kolibri

Om du kjenner kallet og nysgjerrigheten inne i deg ønsker jeg å invitere deg til å bli bedre kjent med Kraftdyr Kolibri. Jeg har laget et kort nettkurs med en sjamanistisk reise hvor jeg guider deg til din personlige sjamanistiske guide for din sjels Episke Reise – Kraftdyr Kolibri. Du lærer hvordan du kontakter Kraftdyr Kolibri i ditt daglige liv og hvordan du søker hjelp, innsikt, inspirasjon og helbredelse. Dette nettkurset er gratis, og du kan få tilgang til kurset ved å klikke her.

Lyst til å vite mer?

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv og får rett hjelp! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere spennende nettkurs og artikler på denne websiden. Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen nærmere enn vi tror!

Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, håp, mening og det livet du fortjener! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon! Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg om du trenger hjelp, har spørsmål. eller forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Referanser

Ref 1: Dagblader – 1 måned igjen å leve: https://www.dagbladet.no/tema/n-maned-igjen-a-leve/76535628

Ref. 2: Harvard Study of Adult Development. https://www.adultdevelopmentstudy.org/

Ref. 3: Harvard University: Good genes are nice, but joy is better
https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/

Ref. 4: TED Talk: What makes a good live? Lessons from the longest study of happiness. https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness

Facebook
Twitter
LinkedIn