Sjamanistisk Magi – En titt bak magiens mystiske forheng

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 22. september 2012

Oppdatert versjon publisert 30. september 2019

Sjamanistiske erfaringer viser at det du ønsker, kan bli realisert i den materielle verden hvis ønsket er gitt over regnbuebruen – kommunikasjonsbruen mellom den materielle og spirituelle verden – med et rent hjerte, bevissthet om din egen guddommelighet og kjærlighet til livet i seg selv.

Den samme mekanismen fungerer også den andre veien: Moder Jord og hennes hjelpere tar kontakt med sjamanen fra sin verden for å overbringe visdom, lære, råd, forståelse og healing. Dette gjør de for å hjelpe sjamanen til å forstå hva som er det beste for denne verdenen. For å kunne gjøre «magi» på en sjamanistisk måte trenger man kun å følge betingelsene ovenfor. Men det er mange omstendigheter i livet hvor dette ikke er så enkelt, og hvor selv erfarne sjamaner ikke kan dette spontant. Da trenger man ulike verktøy. Mange av disse verktøyene kan være enkle å utføre, men kan ha en stor effekt.

Magi er en forandring av strukturen til en livsprosess – for eksempel et menneske, en plass, en blomst, en familie, et dyr eller et hus – ved bruk av spirituelt energiarbeid. Hvit magi virker kun med hjelp fra lysvesener. Ved hjelp av kraften til engler, kraftdyr og andre lysvesener kan utøveren av hvit magi påvirke helbredelsen av fysiske, psykiske, emosjonelle og spirituelle problemer. 

White Feather og de fleste andre sjamanistiske tradisjoner benytter kun hvit magi. Svart magi er ingen magi i ordets egentlige mening, da den ikke virker ved samarbeid med lysvesener. Ved svart magi blir livsenergi sendt inn til sterke avspaltede og uønskede personlighetsdeler til et menneske eller et dyr for å lede dem til mer aktivitet. Dette kan i praksis bety at uønskede deler av personen som blir utsatt for et angrep, blir aktivisert og kommer til overflaten, noe som igjen kan lede til frykt, stress og sykdom.

I White Feather Shamanic School® brukes effektive verktøy for beskyttelse mot svarte magiske angrep som allerede blir lært bort i begynnelsen av en sjamanutdannelse.

Etikk

Magi er kun ment for bruk til konstruktive hensikter. Det er helt feil å manipulere noen i hemmelighet for å skade. Hva du gir inn i din magi, får du tre ganger tilbake gjennom karma og dharma. Derfor bør du unngå svart magi. Lysvesener støtter aldri slike handlinger. Energien for å gjøre slike typer handlinger må komme fra andre kilder.

Disharmonisk magi er vanskelig og tapper ressurser fordi det er en handling mot livet selv. Konstruktiv magi får støtte fra lysvesener og derfor støtte fra livets livsstrøm.Det er ikke nok bare å ha verktøyene og magiske tryllespråk, i tillegg må en del betingelser være oppfylt:

1. Målet må defineres. Jo klarere mål/ønske, jo bedre.

2. Du må ha et sterkt emosjonelt ønske om å nå målet. Et intellektuelt ønske hjelper ikke mye. Ditt emosjonelle ønske må styrkes gjennom ritualer slik at andre ønsker og assosiasjoner som ikke er en del av ritualet, overskygges. Ditt emosjonelle ønske må være så sterkt at du går inn i en transetilstand.

3. Du trenger sterke og ekte følelser fra sjelen. Et ritual fungerer ikke om dine ønsker stammer fra følelser som styres av egoet, og som er basert på frykt, angst, hat, misunnelse, sjalusi, grådighet eller kontrollbehov.

4. Du trenger praktisk kunnskap for bruk av magiske verktøy og magiske «tryllespråk/spells». Det handler ikke om «den ultimative sannhet», men om et system som fungerer i praksis.

5. Dine ønsker må være ifølge den guddommelige orden og passe til livsveien din, eller livsveien til den du utfører ritualet for.

Muligheter og grenser

Med magi kan man forsterke eller skape tendenser. Magi tar aldri avgjørelser. Vi trenger fremdeles å bruke hender, hode, sinn og hjerte for å skape noe godt ut av våre ideer. Et ødelagt parforhold kan ikke fikses dersom de involverte ikke ønsker det, og syke mennesker som ikke ønsker å bli friske, kan ikke bli friske.

Om et menneske beveger seg på en gal livsvei, kan ikke magi gjøre veien om til en rett vei. De som ikke ønsker å bli lykkelige eller suksessfulle, eller som motsetter seg en positiv forandring av hele sitt hjerte, vil oppleve flere indre konflikter etter at energistrømmen til det magiske ritualet er mottatt.

Opp-og-ned-kreftene til Yin og Yang og vekselspillet med de kosmiske rytmene blir som de alltid har vært, slik som vår personlighet. Men magi hjelper oss å la det beste gro ut av alt dette.

Ora et Labora! Magi kan gjøre livet lettere, men det kan aldri leve ditt liv for deg. Universelle lover kan heller ikke endres.

Slik fungerer et ritual

Her en generell oppskrift på oppsettet av et enkelt sjamanisk ritual:

1. En klar spirituell hensikt som er basert på sjelens behov (primærfølelser) og ikke på egoets behov (sekundærfølelser). Hensikten må basere seg på de tre pilarene for ekte spirituell utvikling: bevissthet, selvansvar og kjærlighet.

2. Planlegg og arbeid ut fra en passende struktur for den rituelle prosessen. Ressurser, riktig tidspunkt, rett sted og passende spirituelle guider.

3. Lag en magisk sirkel.

4. Rengjør ritualplassen, deg selv og tingene som brukes under ritualet.

5. Meditasjon.

6. Kall inn de aktuelle lysvesenene, spør om velsignelse, visdom og beskyttelse. Forklar hensikten med ritualet.

7. Symbolsk magisk handlingsprosess.

8. Send ut energien

9. Takk alle lysvesener som er involvert i ritualet.

10. Rens alt energetisk, inkludert deg selv.

11. Oppløs den magiske sirkelen.

12. Jording

13. Hvil og spis.

Et magisk ritual virker fordi en symbolsk prosess får energi av lysvesener og produserer et nytt mønster for en del av den pågående livsprosessen. Synes du sjamanistisk magi og ritualer høres spennende ut? Da kan du se mitt gratis videoseminar "Sjamanisme, ritualer og runemagi - Mystikk mellom ulike verdener" som du finner her.

Gratis video seminar

6 timer spennende undervisning om sjamanisme og magi! Hva er sjamanisme? En titt bak magiens mystiske forheng. Runemagi - vår skjulte magiske arv! De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei ++++ mye mer!

Sjaman-død

Sjaman-død blir i litteratur om sjamanisme ofte misforstått som en prosess der man gjennom lang lidelse, askese og ekstrem erfaringer skal gjenfødes på nytt. En sjaman-død handler i virkeligheten om et menneske som viser sitt ego på plassen det tilhører som sjelens hjelper, og ikke som sjelens hersker som ofte er situasjonen hos de fleste.

På denne måten har sjamanen mulighet til å ta tilbake sin spirituelle identitet og bestemme sin vei selv uten at den blir kontrollert av egoets frykt, hat, misunnelse, grådighet og angst. Denne prosessen kan av mange oppleves som ubehagelig. Dette er ikke så rart siden egoet har frykt for all forandring og stritter imot med all kraft av frykt for å miste sin makt.

Å gjennomføre en sjaman-død ved hjelp av lidelse, smerte og ekstremerfaringer er meningsløst. Jo mer smerter og angst man opplever, desto mer energi har egoet til å beskytte sin posisjon som sjelens hersker. Det vil med andre ord si at lidelse og ekstremerfaringer blokkerer sjamanens mulighet til å gjennomføre sin ekte sjaman-død.

Ved å fokusere på å leve livet her og nå og samtidig utvikle og helbrede sine problematiske personlighetsfasetter som lar egoet herske, vil sjamanen etter hvert oppleve at mer og mer av sjelens ønsker leves ut i det daglige liv, som igjen fører til at sjelens kraft fyller sjamanens liv med mening, glede og magiske krefter. Denne prosessen tar ofte flere år og gjennomføres enklest og best gjennom å delta på en fleråring sjamanistisk utdannelse.

Utdanning som sjaman

I virkeligheten er alle som jobber med naturen, lysvesener og healing, en form for sjaman. Men her som i de fleste andre yrker er det selvfølgelig forskjell på en novise og en som har en lang utdannelse og erfaring. Om du ønsker å utvikle dine sjamanistiske ferdigheter og bli en kraftfull sjaman, anbefaler jeg en flerårig sjamanistisk utdannelse hos en dyktig sjamanlærer.

White Feather-sjamanisme

White Feather Shamanic School® tilbyr sjamanisme som er skreddersydd og tilrettelagt for alle mennesker og en travel hverdag. Du lærer praktiske og effektive sjamanistiske metoder og urgammel visdom som du kan benytte i ditt daglige liv uansett om du er hjemme, på jobben eller i naturen. Vi legger stor vekt på å oppnå raske objektive målbare resultater, og allerede i introduksjonskurset lærer du å utføre spontanhelbredelse med runene!

I White Feather Shamanic School® bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger for å gjøre vårt arbeide. I vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid – uten å være avhengig av rusmidler for dette. White Feather sjamanisme har heller ingenting med ekstrem- eller overlevelseserfaringer å gjøre. En sjaman lever i resonans med naturen og søker sine svar der.

I White Feather Shamanic School® blir du som student energetisk innviet i flere grunnleggende magiske verktøy og metoder som danner fundamentet for å skape din egen magi ved hjelp av en sjaman lærer og kraftdyrene som er relatert til vår tradisjon. Slik utvikler alle Sjamaner i White Feather Shamanic School® sin egen magi basert på sine individuelle talenter der de grunnleggende metoder, filosofi (som bygger på de tre pilarene bevissthet, selv-ansvar og kjærlighet) og verdensbilde til tradisjonen er ryggraden.

Det som kjennetegner Feather Shamanic School® er en strukturert tilnærming til sjamanisme med fokus på at studentene skal få raske og objektivt målbare resultater med metodene og verktøyene de lærer uansett om de befinner seg hjemme, på kontoret eller i skogen.

Grunntrening

White Feather Shamanic School® benytter de mest effektive verktøy og sjamanistiske metoder som finnes, samt en rekke unike veier til helbredelse. Grunntreningen inkluderer bruken av de vanligste sjamanverktøy og -metoder samt en del genuine metoder i White Feather-tradisjonen. En nybegynner trenger først å lære seks grunnleggende ting:

1. Å reise til den astrale underverdenen og kommunisere på konstruktive måter med de spirituelle vesenene som bor der, som for eksempel alver, dverger og gnomer. Disse vesenene har mye visdom om alt som har med materielle ting å gjøre. De kan også hjelpe til med å utføre ritualer og visse typer magiske oppgaver.

2. Å reise til den astrale oververdenen og kommunisere på konstruktive måter med englene og andre lysvesener som oppholder seg der. De kan lære bort guddommelig visdom, som for eksempel å forstå din egen spirituelle visjon.

3. Hvordan magiske ritualer virker, og hvordan utføre kraftfulle og effektive ritualer.

4. Forstå hvordan jobbe praktisk med en sjamans orakler, som for eksempel kraftdyr eller runeorakel.

5. Å lage en medisinbag, samt å utføre praktisk magi med den. Dette inkluderer begynnelsen av bevisste relasjoner til individuelle kraftdyr og andre spirituelle guider.

6. Grunnleggende kunnskap om runer og benyttelse av praktisk runemagi.

7. Samarbeid med Kraftdyr, Guider og andre lysvesen

Selvfølgelig er det mange andre ting å lære om sjamanisme. Men i White Feather tradisjonen forstår vi disse som fundamentene.

Innvielser sparer tid

Normalt må en sjaman-lærling studere i flere år før han eller hun blir i stand til å arbeide med sjamanistisk magi på en sikker og effektiv måte. Fordi de fleste i dagens samfunn verken har tid eller penger til å ta en flere år lang fulltids sjaman-utdannelse, benytter White Feather-tradisjonen seg av innvielser for å overføre visse sjamanistiske krefter, inspirasjon og kontakt til kraftfulle spirituelle vesener til lærlingen.

Dette sparer sjaman-lærlingen for flere år med intensiv trening. Gjennom disse innvielsene får man umiddelbart tilgang til magiske ferdigheter som kan benyttes med full kraft fra første dag. Sammen med en inngående teoretisk og praktisk opplæring kan en sjamanlærling i White Feather-tradisjonen utføre oppgaver som i seg selv er utenkelig uten mange års trening og praksis.

En spesiell form for meditasjon hjelper den kommende sjamanen til å forstå sjamanmagi på en enklere måte. Denne meditasjonsformen arbeider med hjelp av spirituelle guider til trær, såkalte dryader (trenymfer). Disse vennlige vesenene tar lærlingen ut på en ferd gjennom tid og rom og viser hvordan man planter en liten frøplante i universets energetiske struktur, hvordan den lades opp med magi, og hvordan man hjelper den til å vokse på rett og effektiv måte for å bygge opp en prosess noen trenger for å bli helbredet, få mer suksess eller lære et viktig tema raskt.

Ved å benytte ulike typer trær utfolder de spirituelle guidene et gigantisk univers av spirituell visdom. Gjennom denne type meditasjon vil lærlingen oppleve en naturlig innvielse som fører til at mer og mer healingkrefter akkumuleres i energisystemet.

Kompetansegrader

Det er kompetansegrader i vår tradisjon som relaterer seg til den personlige utviklingen og den praktiske kraften til en student. Disse gradene har to linjer: kunnskapens linje og kjærlighetens linje. Begge må respekteres for at studenten skal bli i stand til å benytte mer magisk kraft. Tilgangen til den magiske kraften i grunnutdannelsen gis gjennom opplæring, øvelser og innvielser.

For å få tilgang til mer magisk kraft må studenten i White Feather-tradisjonen bevise sin kompetanse i sjamanistisk energiarbeid og veiledning, samt vise at vedkommende benytter de tre pilarene for ekte spirituell utvikling i sitt daglige liv – bevissthet, selvansvar og kjærlighet.

De første skrittene tas sammen med en White Feather mestersjaman. Fokuset er å lære de grunnleggende verktøyene. Når de grunnleggende metodene er kjent og en viss personlighetsutvikling har funnet sted, trer ulike lærer-lysvesener frem og fortsetter opplæringen av studenten sammen med den menneskelige læreren.

Gjennom ulike innvielsesritualer blir studenten etter hvert i stand til å gå sin egen sjamanistiske vei. Etter å ha blitt innviet i sitt White Feather astraltempel kan studenten gå sin personlige spirituelle vei og dermed utfolde sin egen mytologi og magi.

Effektiv magi

Magien i White Feather-tradisjonen er effektiv til å blokkere og harmonisere alle typer negativ innflytelse. Selv studentene i begynner seminarene lærer ekstremt kraftfulle beskyttelsesmetoder mot svart magi. For å kunne forstå sjamanisme riktig bør man erfare den praktisk. Alle bør gå til en dyktig og velutdannet sjaman med lang erfaring for å skaffe seg en sjamanistisk erfaring.

Alle kan lære sjamanisme! Det er en måte å leve og tenke på som benytter naturen som orientering. Prøv å gjøre et enkelt ritual der du legger et hvitt talglys mellom hendene dine et par minutter, og be moder jord om å velsigne det. Tenn på lyset og se gjennom flammen. Be deretter om helbredelse eller hjelp til et viktig problem som du har. Fokuser dypt i hjertet og føl energien som flyter dit. Takk deretter for hjelpen du har fått, og tenk gjennom hva du må endre praktisk i ditt liv. Helbredelsen starter når du begynner å utføre disse endringene i livet ditt.

I neste innlegg av denne artikkelserien, der jeg tar for meg runemagi – vår skjulte magiske arv!

Oversikt over alle artikler om sjamanisme

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

Relaterte artikler

Hva er sjamanisme?

Hva er sjamanisme? Hva er en sjaman? Sjamanisme og rusmidler, Sjamanisme og ekstremerfaringer, Sjamanisme og religion, Det sjamanistiske verdensbildet, Sjamanisme og ekte spirituell utvikling, Hvordan arbeider en sjaman? En sjamans arbeidsverktøy, Hva er en sjamandød? Hva er White Feather sjamanisme? Det geniale med magiske innvielser.

Sjamanisme og rusmidler hører ikke sammen!

Hensikten med denne artikkelen er å forklare mitt syn på sjamanisme og rusmidler, hvorfor det er meningsløst å benytte noen form for rusmidler for å utføre sjamanistisk arbeid i Norge, hvorfor slikt misbruk kan ha katastrofale følger og for å gi en klar advarsel til alle som søker etter å lære mer om sjamanisme om å holde seg langt unna rusmidler og sjamaner som benytter rusmidler.

Slik feiret våre forfedre og sjamaner jul og nyttår

Klar for en annerledes jul- og nyttårsfeiring? Har du noen gang tenkt på hvorfor pipefeiere bringer lykke, eller hvorfor vi pynter huset med fluesopp og spiser marsipangris i jula? Finnes virkelig julenissen – og hvorfor kommer han ned pipen? Hva symboliserer juletreet, og hvorfor påvirker de tolv hellige nettene ditt liv i det kommende året? Lær hvordan og hvorfor vi bør feire denne høytiden slik som våre forfedre gjorde det!

Kommentarer