Sjamanistisk Magi – En titt bak magiens mystiske forheng

Av Pål-Esben Wanvig

Sjamanistiske erfaringer viser at det du ønsker, kan bli realisert i den materielle verden hvis ønsket er gitt over regnbuebruen – kommunikasjonsbruen mellom den materielle og spirituelle verden – med et rent hjerte og bevissthet over dine egen guddommelighet.

Den samme mekanismen fungerer også den andre veien: Moder Jord og hennes hjelpere tar kontakt med sjamanen fra sin verden for å overbringe visdom, kunnskap, råd, forståelse og helbredelse. Dette gjør de for å hjelpe sjamanen til å forstå hva som er det beste for denne verdenen.

For å kunne utføre sjamanistisk magi trenger man kun å følge betingelsene ovenfor. Men det er mange omstendigheter i livet hvor dette ikke er så enkelt, og hvor selv erfarne sjamaner ikke kan gjøre dette spontant. Da trenger man ulike sjamanistiske verktøy og metoder. Mange av disse verktøyene kan være enkle å utføre, men kan ha en stor effekt.

Sjamanistisk Magi gjort på rett måte resulterer i en forandring av strukturen til en livsprosess – for eksempel et menneske, en plass, en blomst, en familie, et dyr eller et hus – ved bruk av sjamanistisk energiarbeid. Hvit magi virker kun med hjelp fra ulike lysvesen som feks. kraftdyr, engler og Norrøne Guder. Ved hjelp av kraften til disse hjelpene kan utøveren av hvit magi påvirke helbredelsen av fysiske, psykiske, emosjonelle og spirituelle problemer. 

Yggdrasil sjamanskole og de fleste andre sjamanistiske tradisjoner benytter kun hvit magi. Svart magi er ingen magi i ordets egentlige mening, da den ikke virker ved samarbeid med lysvesen. Ved svart magi blir livsenergi sendt inn til sterke avspaltede og uønskede personlighetsdeler til et menneske eller et dyr for å lede dem til mer aktivitet. Dette kan i praksis bety at uønskede deler og undertrykte av mennesket som blir utsatt for et angrep, blir aktivisert og kommer til overflaten, noe som igjen kan lede til frykt, stress og sykdom.

I Yggdrasil sjamanskole har vi effektive verktøy for å motvirke og stoppe alle former for destruktive energetiske of psykiske innflytelser fra mennesker som har intensjon om å ødelegge for andre.

Etikk

Magi er kun ment for bruk til konstruktive hensikter. Det er helt feil å manipulere noen i hemmelighet for å skade. Hva du gir inn i din magi, får du flere ganger tilbake gjennom karma og dharma. Derfor bør du unngå alle former for destruktiv magi. Lysvesener støtter aldri slike handlinger. Energien for å gjøre slike typer handlinger må komme fra andre kilder.

Disharmonisk magi er vanskelig og tapper ressurser fordi det er en handling mot livet selv. Konstruktiv magi får støtte fra lysvesen og derfor støtte fra livets livsstrøm. Det er ikke nok bare å ha verktøyene og metodene for sjamanistisk magi, i tillegg må en del betingelser være oppfylt:

1. Målet med magien/ritualet må defineres. Jo klarere mål/ønske, jo bedre.

2. Du må ha et sterkt emosjonelt ønske om å nå målet. Et intellektuelt ønske hjelper ikke mye. Ditt emosjonelle ønske må styrkes gjennom ritualer slik at andre ønsker og assosiasjoner som ikke er en del av ritualet, overskygges. Ditt emosjonelle ønske må være så sterkt at du går inn i en transetilstand.

3. Du trenger sterke og ekte følelser fra din Guddommelige essens. Et ritual fungerer ikke om dine ønsker stammer fra følelser som styres av egoet, og som er basert på frykt, angst, hat, misunnelse, sjalusi, grådighet eller kontrollbehov. Et ritual fungerer kun om du som sjaman er relatert til ditt hjerte og hjertets vei.

4. Du trenger praktisk kunnskap for bruk av verktøy og metoder for sjamanistisk magi . Det handler ikke om «den ultimative sannhet», men om et system som fungerer i praksis.

5. Dine ønsker må være ifølge den guddommelige orden og passe til livsveien din, eller livsveien til den du utfører ritualet for.

Muligheter og grenser

Med magi kan man forsterke eller skape tendenser. Magi tar aldri avgjørelser for deg eller andre og kan ikke påvirke din frie vilje. Vi trenger fremdeles å bruke hender, hode, sinn og hjerte for å skape noe godt ut av våre ideer og ønsker. Et ødelagt parforhold kan ikke fikses dersom de involverte ikke ønsker det, og syke mennesker som ikke ønsker å bli friske, kan heller ikke bli friske. 

Om et menneske beveger seg på en gal livsvei, kan ikke magi gjøre veien om til en rett vei. De som ikke ønsker å bli lykkelige eller suksessfulle, eller som motsetter seg en positiv forandring av hele sitt hjerte, vil oppleve flere indre konflikter etter at energistrømmen til det magiske ritualet er mottatt.

Dette er en av grunnene til at vi i vår sjamanskole gjør en veldig grunnleggende jobb med oss selv eller klienten før sjamanistisk magi blir utført. Dette forsikrer at klienten forstår hva sjamanistisk magi gjør og viktigheten av å ta selvansvar for de praktiske endringene som må settes ut i livet for å få magien til å virke optimalt.

De endrende kreftene til Yin og Yang og vekselspillet med de kosmiske rytmene blir som de alltid har vært, slik som vår personlighet. Men magi hjelper oss å la det beste gro ut av alt dette.

Magi kan gjøre livet lettere, men det kan aldri leve ditt liv for deg..

Slik fungerer et sjamanistisk ritual

Her en generell oppskrift på oppsettet av et enkelt sjamanisk ritual:

1. Du må ha en klar hensikt med den sjamanistiske magien som er basert på hjertets behov (primærfølelser) og ikke på egoets behov (sekundærfølelser). Hensikten må basere seg på de 9 pilarene for hjertets vei.

2. Planlegg og arbeid ut fra en passende struktur for den rituelle prosessen. Ressurser, riktig tidspunkt, rett sted og passende spirituelle guider.

3. Lag en magisk sirkel.

4. Rengjør ritualplassen, deg selv og tingene som brukes under ritualet.

5. Meditasjon og sentrering.

6. Kall inn de aktuelle lysvesenene, spør om velsignelse, visdom og beskyttelse. Forklar hensikten med ritualet.

7. Symbolsk magisk handlingsprosess.

8. Send ut energien

9. Takk alle lysvesener som er involvert i ritualet.

10. Rens alt energetisk, inkludert deg selv.

11. Oppløs den magiske sirkelen.

12. Jording

13. Hvil og spis.

Et sjamanistisk magisk ritual virker fordi en symbolsk prosess blir energetisert av lysvesener og produserer et nytt mønster (en ny retning) for en del av den pågående livsprosessen som sjamanen ønsker å endre (f.eks. i relasjon til helse, økonomi, parforhold o.l.).

Sjamanistisk Magi – En titt bak magiens mystiske forheng

Sjaman-død

Sjaman-død blir i litteratur om sjamanisme ofte misforstått som en prosess der man gjennom lang lidelse, askese og ekstrem erfaringer skal gjenfødes på nytt. En sjaman-død handler i virkeligheten om prosessen et menneske går gjennom for å endre egoet posisjon som sjelens hersker (som er tilfellet til det fleste menneske i vårt samfunn) til å bli sjelens rådgiver. 

På denne måten har sjamanen mulighet til å ta tilbake sin spirituelle identitet og bestemme sin vei selv uten at den blir kontrollert av egoets frykt, hat, misunnelse, grådighet og angst. Denne prosessen kan av mange oppleves som ubehagelig. Dette er ikke så rart siden egoet har frykt for all forandring og stritter imot med all kraft av frykt for å miste sin makt.

Å gjennomføre en sjaman-død ved hjelp av lidelse, smerte og ekstremerfaringer er meningsløst. Jo mer smerter og angst man opplever, desto mer energi har egoet til å beskytte sin posisjon som sjelens hersker. Det vil med andre ord si at lidelse og ekstremerfaringer blokkerer sjamanens mulighet til å gjennomføre sin ekte sjaman-død.

Ved å fokusere på å leve livet her og nå ifølge de 9 pilarene for hjertets vei og samtidig utvikle og helbrede sine problematiske personlighetsfasetter som lar egoet herske, vil sjamanen etter hvert oppleve at mer og mer av sjelens ønsker leves ut i det daglige liv, som igjen fører til at sjelens kraft fyller sjamanens liv med mening, glede og magisk potensial. Denne prosessen tar ofte flere år og gjennomføres enklest og best gjennom å delta på en lengre sjamanistisk utdannelse med en kompetent lærer. 

Utdanning som sjaman

I virkeligheten er alle som jobber med naturen, lysvesen og helbredelse, en form for sjaman. Men her som i de fleste andre yrker er det selvfølgelig forskjell på en novise og en som har en lang utdannelse og erfaring. Om du ønsker å utvikle dine sjamanistiske ferdigheter og bli en dyktig sjaman, anbefaler jeg en sjamanistisk utdannelse hos en kompetent sjamanlærer.

Yggdrasil sjamanskole

Yggdrasil sjamanskole tilbyr sjamanisme som er skreddersydd og tilrettelagt for alle mennesker og en travel hverdag. Du lærer praktiske og effektive sjamanistiske metoder og urgammel visdom som du kan benytte i ditt daglige liv uansett om du er hjemme, på jobben eller i naturen. Vi legger stor vekt på å oppnå raske objektive målbare resultater, og allerede i introduksjonskurset lærer du å utføre spontanhelbredelse med runene!

Yggdrasil sjamanskole bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger for å gjøre vårt arbeide. I vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid – uten å være avhengig av rusmidler for dette. Vår sjamanistiske tradisjon har ingenting med ekstrem- eller overlevelseserfaringer å gjøre. En sjaman lever i resonans med naturen og søker sine svar der.

I Yggdrasil sjamanskole blir du som student energetisk innviet i flere grunnleggende magiske verktøy og metoder som danner fundamentet for å skape din egen magi ved hjelp av en sjaman lærer og kraftdyrene som er relatert til vår tradisjon. Slik utvikler alle sjamaner i vår sjamanskole sin egen magi basert på sine individuelle talenter der de grunnleggende metoder, filosofi (som bygger på de 9 pilarene for hjertets vei) og verdensbilde til tradisjonen er ryggraden.

Det som kjennetegner Yggdrasil sjamanskole er en strukturert tilnærming til sjamanisme med fokus på at studentene skal få raske og objektivt målbare resultater med metodene og verktøyene de lærer uansett om de befinner seg hjemme, på kontoret eller i skogen.

Grunnudannelse som sjaman

I Yggdrasil sjamanskole benytter vi noen av de mest effektive verktøy og sjamanistiske metoder som finnes, samt en rekke unike veier til helbredelse. Grunnutdannelsen inkluderer bruken av de vanligste sjamanistiske verktøy og -metoder samt en del unike metoder i vår sjamanskole. En begynner trenger først å lære ti grunnleggende ting:

1. Lære å skifte bevissthetstilstand fra vår hverdagsbevissthet til den sjamanistiske drømmeverdenen slik at du kan astralreise til bla. over- og underverdenen med en unik metode hvor det kun tar noen få sekunder å skifte bevissthetstilstand til den sjamanistiske drømmeverdenen. Det blir du også i stand til å gjennomføre Soulhunting og Visionquests.

2. Forståelse av det sjamanistiske verdensbilde og hvordan sjamanistisk magi, utvikling og helbredelse virker og fungerer i praksis

3. Hvordan et sjamanistisk ritualer virker, og hvordan utføre kraftfulle og effektive sjamanistiske ritualer med objektive målbare resultater.

4. Forståelse av hva et kraftdyr og en Norrøn Gud virkelig er, hvordan du oppretter kontakt med dem og hvordan du samarbeider med dem i hverdagen og benytter deres visdom, innsikt og helbredelse i ditt sjamanistiske arbeid.

5. Praktisk innsikt og metoder for å få tilgang til runenes visdom og helbredende krefter

6. Praktisk kunnskap for å kunne uføre omfattende strukturell magi med runene.

7. Bruk og forståelse av en sjamans orakler, som for eksempel kraftdyr eller runeorakel.

8. Kunnskap for å lage en personlig sjamanistisk medisinbag, samt å utføre praktisk magi med den. Dette inkluderer begynnelsen av bevisste relasjoner til runekreftene, individuelle kraftdyr og andre spirituelle guider.

9. Veien til din personlige sjamanistiske kraft og Magi. Din personlige sjamanistiske kraft ligger langt bortenfor din materielle eksistens som er begrenset av tid og rom. Du blir introdusert til og får erfare din sanne tidløse eksistens og lærer hvordan du på en praktisk måte får tilgang til denne i ditt materielle liv for visdom, kunnskap, magi og helbredelse.

10. Innvielse i ditt personlige sjamanistiske astraltempel der du kan utvikle sin egen Magi og dine unike spirituelle talenter. Astral Tempelet gir deg tilgang til omfattende magiske ferdigheter, visdom og kunnskap.

Selvfølgelig er det mange andre ting å lære om sjamanisme. Men i Yggdrasil sjamanskole forstår vi disse som det grunnleggende en sjaman trenger for å utføre sitt håndverk med omfattende objektive målbare resultater.

Hva er sjamanisme?

Innvielser sparer tid

Normalt må en sjaman-lærling studere i flere år før han eller hun blir i stand til å arbeide med sjamanistisk magi på en sikker og effektiv måte. Fordi de fleste i dagens samfunn verken har tid eller penger til å ta en flere år lang fulltids sjaman-utdannelse, benytter Yggdrasil sjamanskole seg av innvielser for å overføre visse sjamanistiske krefter, inspirasjon og kontakt til kraftfulle spirituelle vesener til lærlingen.

Dette sparer sjaman-lærlingen for flere år med intensiv trening. Gjennom disse innvielsene får man umiddelbart tilgang til magiske ferdigheter som kan benyttes med full kraft fra første dag. Sammen med en inngående teoretisk og praktisk opplæring kan en sjamanlærling i vår sjamantradisjon utføre oppgaver som i seg selv er utenkelig uten mange års trening og praksis.

En spesiell form for meditasjon hjelper den kommende sjamanen til å forstå sjamanmagi på en enklere måte. Denne meditasjonsformen arbeider med bla. hjelp av spirituelle guider til trær. Disse vennlige vesenene tar lærlingen ut på en ferd gjennom tid og rom og viser hvordan man planter en liten frøplante i universets energetiske struktur, hvordan den lades opp med magi, og hvordan man hjelper den til å vokse på rett og effektiv måte for å bygge opp en prosess noen trenger for å bli helbredet, få mer suksess eller lære et viktig tema raskt. 

Ved å benytte ulike typer trær utfolder de spirituelle guidene et gigantisk univers av spirituell visdom. Gjennom denne type meditasjon vil lærlingen oppleve en naturlig innvielse som fører til at mer og mer potensial akkumuleres i energisystemet.

Kompetansegrader

Det er kompetansegrader i vår tradisjon som relaterer seg til den personlige utviklingen og den praktiske kraften til en student. Disse gradene har to linjer: kunnskapens linje og hjertets linje. Begge må respekteres for at studenten skal bli i stand til å benytte mer magisk kraft. Tilgangen til den magiske kraften i grunnutdannelsen gis gjennom opplæring, øvelser og innvielser.

For å få tilgang til mer magisk kraft må studenten i Yggdrasil sjamanskole bevise sin kompetanse i sjamanistisk energiarbeid og veiledning, samt vise at vedkommende benytter de 9 pilarene for hjertets vei i sitt daglige liv.

De første skrittene tas sammen med en Yggdrasil lærersjaman. Fokuset er å lære de grunnleggende verktøyene. Når de grunnleggende metodene er kjent og en viss personlighetsutvikling har funnet sted, trer ulike lærer-lysvesener frem og fortsetter opplæringen av studenten sammen med den menneskelige læreren. 

Gjennom ulike innvielsesritualer blir studenten etter hvert i stand til å gå sin egen sjamanistiske vei. Etter å ha blitt innviet i sitt Yggdrasil astraltempel kan studenten gå sin personlige spirituelle vei og dermed utfolde sin egen mytologi og magi.

Hjertebasert sjamanisme – Hjertets vei

Jeg har lagt stor vekt på å skape et sunt og hjertevarmt miljø blant mine studenter siden jeg begynte å undervise i Norge i 2004. Som ny student vil du merke at vår miljø er meget inkluderende hvor man bestandig får hjelp og støtte fra erfarne studenter både på vår online medlemsportal og når vi møtes for live seminarer.

Vårt unike miljø er helt fritt for mobbing, skittkasting, misunnelse og baksnakking hvor alle får mulighet til å være seg selv akkurat slik man er uten å måtte frykte å ikke bli akseptert.

Hjertets vei har en sentral posisjon i vår sjaman tradisjon. Desto mer en sjaman helbreder egoets destruktive sider slik som hat, sjalusi, misunnelse og frykt, desto nærmere kommer sjamanen hjertet sitt og dermed sin sjamanistiske kraft. Den sjamanistiske vei til opplysthet og selvrealisering er helt avhengig av en aktiv tilnærming til hjertets vei.

Mange føler det som om de kommer hjem og finner sine beste og nærmeste venner her!

Alle kan lære sjamanisme!

Ifølge min erfaring kan absolutt alle mennesker lære å bli en sjaman. Jeg har mer enn 1000 bevis gjennom mine studenter at man ikke trenger å være født i spesielle etniske kulturer, ha spesielle medfødte gaver eller talenter for å bli en sjaman som kan hjelpe seg selv og andre med å skape omfattende positive endringer i livet gjennom sjamanistisk visdom, innsikt og kraft 

I neste artikkelen i serien om sjamanisme tar jeg for meg runemagi – vår skjulte magiske arv!

Her finner du oversikten over alle artiklene jeg har publisert om sjamanisme

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar