Hemmelighetene bak død og reinkarnasjon – Hva skjer etter døden?

Av Pål-Esben Wanvig

I denne artikkelen om hemmelighetene bak død og reinkarnasjon finner du svaret på følgende spørsmål: Finnes det bevis for at vi gjenfødes? Er døden noe å frykte? Finnes helvete, djevelen og falne engler? Hva skjer når vi dør? Hvilke problemer kan oppstå når vi dør? Hva er spøkelser? Kan vi snakke med de døde? Hva er en poltergeist?

Jeg får ofte spørsmål om hva som skjer etter døden. Som sjaman er det min oppgave å hjelpe mennesker med å forstå og respektere naturen rundt og på innsiden av dem selv, samt lære mennesker å leve ifølge sin spirituelle arv. I sjamanens verden er alt fra steiner og trær til elver og hav, ja alt som er skapt av skaperkraften, levende og besjelt.

En viktig del av min jobb som sjaman er å hjelpe nye sjeler inn i denne verdenen og hjelpe dem til å finne sin vei tilbake når tiden er kommet for at de skal avslutte sin materielle eksistens.

Det finnes dessverre mye forvirring og frykt rundt dette temaet i det esoteriske markedet. I mine øyne er det viktig for ethvert menneske å kjenne til den virkelige sammenhengen mellom liv og død – det vil hjelpe oss til å forstå hvorfor vi er her, samt at vi kan oppleve en fredfull overgang uten problemer når timeglasset har rent ut i denne inkarnasjonen.

I denne artikkelen deler jeg litt av min praktiske erfaring med meg selv og mine klienter som profesjonell sjaman de siste to tiårene. Artikkelen er ment som en kort introduksjon til temaet død og gjenfødelse. I nettkurset Sjelens utrolige reise gjennom liv, død og inkarnasjoner finner du mye mer dyptgripende informasjon om temaet reinkarnasjon.

Min første erfaring

Bare noen måneder etter at jeg startet min utdannelse som sjaman i 2004, ble jeg kastet inn i et problem til en bekjent som hadde store problemer med at barna (og foreldrene) var veldig redde om natta. Alle hørte skritt på loftet og dører og vinduer som slamret, og i huset hersket det en særdeles ubehagelig atmosfære. Nærmeste nabo var en kirkegård…

De hadde hørt rykter om at jeg utdannet meg til sjaman og lurte på om jeg kunne hjelpe dem. Jeg følte meg veldig usikker siden jeg ikke hadde hatt noen erfaring med poltergeistaktivitet før, men min lærer på den tiden fortale meg nøyaktig hva jeg skulle gjøre.

Sivilingeniøren som nettopp hadde startet på sin sjamanistiske ferd, var selvfølgelig skeptisk og fylt med en tung byrde av usikkerhet og motstand mot å begi seg aktivt ut i en verden som han hadde absolutt ingen erfaring med. Det gikk en hel dag med til sjamanistiske ritualer og energiarbeid for å rydde opp i den kaotiske situasjonen i huset.

Jeg gjorde eksakt hva læreren min hadde fortalt meg – men jeg var usikker på om det jeg hadde gjort, ga noen konkrete resultater…

Dagen etter ringte klienten og var nesten hysterisk av glede! Hun fortalte at det var første natten på lenge de kunne huske at hele familien hadde fått sove hele natten, og at det var slutt på all banking og knaking i huset. Det føltes fredfylt der nå, og barna var mye roligere. Alt de hadde reagert negativt på, var borte som dugg for solen!

Forskning på gjenfødelse

Det finnes en hel rekke indirekte bevis for at vi gjenfødes! Det forskes kontinuerlig på dette på universiteter og institusjoner over hele verden. Det mest kjente universitetet som forsker på gjenfødelse og reinkarnasjon, er det medisinske universitetet i Virginia i USA, University of Virginia School of Medicine. Paranormale fenomener forskes på ved fakultetet «The Division of Perceptual Studies» (DOPS) som ble grunnlagt av professor dr. Ian Stevenson i 1967.

En av de mest spennende studiene de utfører, er å studere små barn som hevder at de husker tidligere liv. Barna kan ofte beskrive sitt tidligere liv i detalj, som hvor de bodde, hvilket yrke de hadde, hvem som var foreldrene, og så videre. Det som er oppsiktsvekkende, er at hverken barna eller deres foreldre i dette livet har noen forutsetninger for å kunne finne opp disse historiene. Forskerne ved universitetet i Virginia reiser verden rundt for å dokumentere disse historiene, og de sjekker i detalj om det barna forteller, stemmer med virkeligheten.

Konklusjonen til forskerne er at det finnes signifikante bevis for at vi lever flere ganger. Du kan selv gå inn på deres nettside og gjøre deg opp din egen mening. Der finner du videoer, intervjuer, bøker og masse informasjon om forskningen.

Er døden noe å frykte?

Et av de største problemene vi har med døden, er at vi frykter den. Nettopp dette kan skape store problemer for oss i overgangen mellom liv og død. Religiøse institusjoner, som den kristne kirke, har gjort et omfattende arbeid gjennom de siste 2000 årene for å spre frykt i oss med kunstige og falske konstruksjoner som helvete, djevelen, falne engler, demoner og lignende.

Dette er selvfølgelig kun herskeverktøy basert på frykt for å få kontroll over menneskene – og har absolutt ingenting å gjøre med hvordan ting fungerer i virkeligheten! Som en absurd digresjon ble katolikkenes for-helvete (ja, de hadde et for-helvete som man måtte gjennom før man kom til det virkelige helvete) avskaffet av paven for et par år siden da det ikke lenger var aktuelt i vår tid!

Mange ler av meg når jeg forteller at de aller fleste mennesker har en dypt iboende frykt for å bli avstraffet etter at de dør – noe som gjør at de aller fleste frykter døden bevisst eller underbevisst. Det spiller ingen rolle om man er dypt religiøs eller aldri har satt sine bein i en kirke – man blir hele tiden påvirket av media, reklamer, nyheter og gjennom filmer enten man vil eller ikke.

Den enkleste metoden for å finne ut hvor mye denne frykten egentlig påvirker deg, er å gjøre noen kinesiologiske armtester fra anvendt kinesiologi. Her kan man enkelt teste ut ulike trossetninger som baserer seg på de dogmatiske religiøse pregingene vår underbevissthet har vært utsatt for siden vi ble født. Antageligvis vil resultatene være oppsiktsvekkende. Jeg har til gode i min karriere å treffe mennesker jeg tester som ikke frykter døden.

Døden er ingenting å frykte siden den representerer en naturlig overgang til en annen tilstand for vår essens og sjel som lever et uendelig antall liv. Det virkelige problemet med å dø er om vi dør med frykt for det som skal skje – da kan vi i verste fall skape vårt eget helvete i mellomriket som kalles Bardo. Mer om dette senere.

Helvete, djevelen og falne engler

Den eneste plassen du finner helvete, djevelen og falne engler, er i ditt eget sinn. Det finnes ingen onde engler. Englenes oppgave er å hjelpe oss mennesker, samtidig som de respekterer vår frie vilje. Jeg har på min ferd som profesjonell sjaman aldri møtt eller engang hørt om engler, lysvesener eller kraftdyr som ønsker å skade oss.

Hva jeg derimot har opplevd mye av, er mennesker som har blitt sittende fast i mellomriket (Bardo) etter de har dødd, og derifra skapt problemer for oss mennesker. Dette er hva vi hører beskrevet som døde sjeler, onde ånder og poltergeist.

Det finnes vesener i dette universet som kan virke fryktinngytende på oss mennesker. Men sannheten er at vi virker like fryktinngydende på dem! Når ulike raser møter hverandre på ulike astralplan, kan denne ulikheten føre til frykt om du ikke er trenet til å omgås andre raser som er totalt forskjellige fra oss.

Dette er en viktig årsak til at man ikke bør astralreise i hytt og pine til steder man ikke er trenet til å omgås. Jeg anbefaler at astralreising til nye og ukjente steder kun gjøres sammen med en dyktig sjamanlærer som vet hva han/hun holder på med.

Hvordan helbrede frykt

Noe av det viktigste du kan gjøre for ditt liv, din sjel, din livsvei og for å unngå problemer som kan oppstå rett før, under og etter døden, er å helbrede din frykt. Ingenting annet skaper så mye problemer under og etter dette livet som angst! 

Om du ønsker å utvikle deg spirituelt slik at du kommer nærmere din sjel og livsplan, er det særdeles viktig å helbrede din frykt. Jo mer frykt som styrer deg, desto lenger bort er du fra kjærlighet og ditt hjerte som er sjelens inngangsport i denne verdenen.

Jo mer frykt en sjaman, healer, lærer eller veileder er fylt med, desto mindre muligheter har man til å hjelpe seg selv og sine klienter/studenter til å finne tilbake til sitt sanne selv. Hvis man er preget av frykt (bevisst eller underbevisst), vil man direkte eller indirekte påvirke de man kommer i kontakt med på en disharmonisk måte, selv om man ikke ønsker dette selv.

Med andre ord er det mange årsaker til at helbredelse av frykt bør stå øverst på listen til alle som ønsker seg et godt og lykkelig liv!

Det finnes en rekke metoder der ute som kan hjelpe til i denne prosessen. Selv benytter jeg blant annet metodene som læreres bort i «Forandre ditt liv på 90 dager!«, som sletter frykt fra underbevisstheten, for eksempel edderkoppskrekk, høydeskrekk og tannlegeskrekk, på noen få minutter. Dette er noe alle kan lære å gjøre selv.

Hva skjer når vi dør?

Allerede dager eller i enkelte tilfeller uker før en naturlig død inntreffer, vil man merke at sjelen og energisystemet begynner å trekke seg tilbake fra den materielle verdenen. Dette ser man i lyskroppen og øynene på den døende ved at de begynner å miste sin glans og utstråling, samt virker mattere og mer livløse.

Samtidig kan man føle tilstedeværelsen av dødsengler som kan oppleves som store skinnende vesener som bringer en meget rolig atmosfære inn i rommet. Det er absolutt ingen grunn til å frykte dødsenglene – de har kommet hit for å hjelpe til med en sikker ferd fra det materielle liv til første stadiet etter døden, som er Bardo

Mellomriket Bardo

Ordet Bardo er hentet fra den tibetanske dødeboken Bardo Tödröl (Bardo betyr «midlertidig», Tödröl betyr «frigjøring») som betyr «frigjøringen gjennom å lytte under den midlertidige tilstand».

Etter at vi dør, blir vår sjel og deler av energisystemet vi hadde i den materielle verden, ført til mellomriket av dødsenglene. Her i denne midlertidige tilstanden er vår oppgave å integrere, akseptere og slutte fred med de handlinger vi har gjort, og det livet vi har levd.

Denne prosessen tar normalt fra noen uker til 2–3 måneder, men kan dessverre ta mye, mye lengre tid om vi er fylt med frykt og har med oss visse typer karmiske belastninger.

Det er mulig å kommunisere med døde sjeler som holder til i Bardo – og de kan også kommunisere med oss. Når vi har akseptert og integrert opplevelsene og handlingene i vårt materielle liv, kan vi igjen vende oss mot dødsenglene som hjelper oss videre den siste etappen til Lysriket.

Hemmelighetene bak død og reinkarnasjon – Hva skjer etter døden?

Lysriket

I Lysriket møter vi igjen våre forfedre og vår sjelefamilie. Her planlegger vi (vår sjel), sammen med deler av vår sjelefamilie og spesielle lysvesener som hjelper oss, den neste inkarnasjonen med de læreoppgaver og den livsvei som passer til den aktuelle delen av inkarnasjonssyklusen vi gjennomgår.

Fra Lysriket er det ikke mulig å kommunisere med den materielle verden, og det er også umulig (så lenge du ikke er spirituelt selvrealisert) å kommunisere med sjelene i Lysriket, da veien blir passet på og blokkert av Cherubim – englene med det flammende sverd.

De slipper ingen gjennom som ikke er like opplyst som dem selv. Når tiden er moden for å vende tilbake til den materielle eksistens, oppsøker vi de foreldrene som passer best til målsetningene med denne inkarnasjonen. Med andre ord velger vi alle våre foreldre selv…

Problemer relater til Bardo

Det største problemet som kan oppstå når vi dør, er at vi er redd for hva døden kan bringe. På denne måten kan man bli «hengende fast» i Bardo og skape sitt eget private helvete av angst for det som kan komme. Det å stikke hodet i sanden og ikke konfrontere seg selv med det som skjer nå, og det som har skjedd tidligere i livet, fører til at man blir stående paralysert i Bardo på ubestemt tid.

Jeg har hjulpet sjeler i Bardo som har sittet fast i hundrevis av år og av og til mye lenger. Ofte vil slike sjeler prøve å finne veien til en kraftplass der de håper at noen vil hjelpe dem videre.

Når jeg har en klient som ønsker hjelp til overgangen mellom liv og død, jobber jeg tett sammen med dødsenglene og klienten for å sikre at overgangen går fredfylt uten problemer. Dette er en av årsakene til at jeg anbefaler at det i enhver familie bør være minst én velutdannet sjaman som blant annet har til oppgave å bringe nye sjeler sikkert inn i familien og hjelpe dem sikkert videre når tiden har kommet ved livets slutt.

Hva er spøkelser?

Spøkelser er ingenting annet enn døde mennesker som befinner seg i Bardo. Ofte er det slik at mennesker som dør, identifiserer seg selv med sin materielle eksistens og ikke er villig til å gi slipp på denne.

Dette kan ha mange ulike grunner, som for eksempel at de ikke vil gi slipp på huset sitt, partner og barn, eller at de ikke klarer å gi slipp på sitt kontrollbehov for sine etterlatte. Det kan også være at de er redde for at deres kjære ikke skal klare seg uten dem, eller at de har en så intens sorg etter å ha mistet sine kjære at de ikke klarer å gå videre til Lysriket.

Jeg har ofte klienter som opplever ubehag i sine hus der døde oppholder seg. I de aller fleste tilfeller holder det at jeg kommuniserer med de døde for å hjelpe dem til å forstå at deres tid i den materielle verdenen er over for denne gang, og at de gjør best i å slippe det materielle for å finne fred i Lysriket. Om de aksepterer dette, hjelper jeg dem videre på en sikker måte fra Bardo til Lysriket sammen med dødsenglene.

Av og til opplever jeg at døde rett og slett ikke vil gå – uansett hvor mye jeg forklarer viktigheten for alle parter av at de gjør det. Som profesjonell sjaman benytter jeg da verktøy for å skille døde fra den materielle verdenen slik at alle parter får fred.

Kan vi snakke med døde?

Så lenge den døde oppholder seg i mellomriket Bardo, kan man kommunisere med dem om man er trent til dette. Spørsmålet jeg stiller meg, er hvorfor man ønsker å kommunisere med de som er døde? Hvorfor ikke la dem få fred slik at de kan gjøre seg ferdig og gå videre til Lysriket der de endelig finner fred?

Jo større behov vi har for å holde på de som er døde, desto vanskeligere er det for dem å gå videre. De ser at vi sørger, og det gjør dem ofte så vondt at de velger å bli i lang tid for å hjelpe oss å slukke sorgen, noe de selvfølgelig ikke er i stand til siden dette er helt opp til oss.

Det er viktig å forstå at deres oppgave i det materielle livet er over, og at ferden til Lysriket blir forhindret når vi ikke klarer å gi slipp på våre kjære. Selv om dødsfallet har skjedd plutselig eller under tragiske omstendigheter, er vår oppgave å gå gjennom sorgprosessen vår – som betyr en prosess for å gi slipp – slik at vi kan frigi oss selv og de som er døde, og gi dem mulighet for å ende sitt opphold i mellomriket.

Ofte er den vanskeligste delen av mitt arbeid med å hjelpe klienter gjennom sin dødserfaring til Lysriket å hjelpe deres etterlatte med sorgprosessen slik at de kan gi slipp.

Jeg synes det er trist å høre historier om de som snakker med sine kjære som har dødd for mange år siden, og er stolt over at de får det til. Hva de døde egentlig trenger, er en dyktig sjaman som hjelper dem videre til Lysriket, og ikke nysgjerrige som trenger spenningen med å kommunisere med de døde.

Vårt forhold til døden

Døden er en helt naturlig overgangsfase fra én tilstand til en annen som alle vesener på denne jordkloden går gjennom gang etter gang. Jo før du slutter fred med dødens mange aspekter, desto raskere vil du kunne forstå meningen bak transformasjon og endring. Dette vil hjelpe deg i alle livets fasetter – alt fra hvordan du omgås sorg, til hvordan du takler større endringer i ditt liv.

Lyst til å vite mer?

I nettkurset «Sjelens utrolige reise gjennom liv, død og inkarnasjoner» går jeg mye dypere inn i dette spennende temaet. Nettkurset er laget for deg som søker svar på hvordan alt henger sammen med din sjels fantastiske reise i denne og videre inkarnasjoner. I dette nettkurset  får du innsikt i svarene på noen av de mest grunnleggende spørsmålene bak vår eksistens.

Hemmelighetene bak død og rikarnasjon

Her finner du oversikten over alle artiklene jeg har publisert om sjamanisme

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar