Vår indre ekspansjon – Hvorfor vil vi bli noe mer og bedre enn det vi er?

Hvorfor har alle mennesker en naturlig lengsel etter en indre ekspansjon og en kontinuerlig utvikling for å bli noe mer enn det vi er? Hvorfor oppstår sykdom og begrensning når denne lengselen leves ut på feil måte eller undertrykkes? Hvorfor oppleves livet spennende og meningsfylt når lengselen får lov til å utfolde seg på en sunn måte? Og til slutt: Hvordan kan du få til dette?

Som det eneste vesenet på denne planeten er vi mennesker utstyrt med den fantastiske gaven som heter fri vilje – evnen til å velge det vi ønsker selv. Om vi studerer dyrene i naturen, fra meitemarker til elefanter – som er kjent som et av de mest intelligente dyrene – finner vi en ting som kjennetegner dem alle: De lever livet sitt fullt og komplett i henhold til sin natur.

Det finnes ingen andre enn mennesker som kan tenke: «Nå er det nok. Jeg vil ikke følge min indre naturlige drivkraft lengre. Jeg ønsker ikke å vokse mer, kanskje det er best å resignere og være tålmodig til jeg blir pensjonist.» Eller på den andre siden: «Jeg vil bruke stort sett all min energi på å skaffe meg alt det jeg ikke kan ta med meg videre når jeg forlater dette livet, det vil si alt som er uviktig for min grunnleggende natur, sjel og mitt eksistensielle liv.»

Indre ekspansjon – Vår grunnleggende natur

For å kunne forstå hva det er som driver deg fra fødsel til død mot ekspansjon og ønsket om å bli noe mer enn du er, må du utforske både den materielle og metafysiske eksistensen. Begge delene av deg har sine spesifikke mekanismer som er en del av din grunnleggende natur som ofte driver deg fremover på autopilot. Dette er en voldsom drivkraft som alltid hva vært der og som aldri vil opphøre.

Alt som du er bygd opp av i din materielle eksistens er et resultat av hvordan universet begynte som en liten energikule (singularitet) som eksploderte for omkring 14 milliarder år siden. De fleste astronomer benytter teorien om «the big bang» for å forklare hvordan vårt univers startet og har ekspandert og blitt som det er i dag med planeter, stjerner og galakser.

I den første tiden etter the big bang besto alt av gass som for det meste var hydrogen og helium. Gravitasjon formet gass og støv over milliarder av år til blant annet planeter, stjerner og galakser. Materien som ekspanderte fra the big bang utviklet seg til å bli absolutt alt i den materielle delen av vårt univers – inkludert deg! Det betyr at alt på jordkloden og dermed din kropp bokstavelig talt er bygd av stjernestøv!

Når vi ser på byggesteinene som har laget kroppen, er det klart at de er skapt av en voldsom eksplosjon for milliarder av år siden, og etter det har det vært en kontinuerlig ekspansjon som en del av vårt univers sin ufattelige raske hastighet og utvidelse. Med andre ord har alt det du er bygd opp av en iboende natur av ekspansjon – det ønsker å bli noe større og mer enn det er.

Hva forårsaket the big bang?

Kanskje du lurer på hva det var som forårsaket the big bang og hvorfor? Det er vanskelig å forstå motivet til denne kraften som har skapt alt som eksisterer. Om vi kaller denne kraften for skaperkraften, gud eller lignende, er det ikke enkelt å forestille seg hvilken motivasjon skaperkraften har og hvorfor alt eksisterer slik vi erfarer det.

Vi skal ikke gå inn i dypet av den diskusjonen, men gjennom å observere den verden vi lever i og universet kan vi få en god ide om hva dette handler om.

Hvorfor har alle mennesker en naturlig lengsel etter kontinuerlig utvikling for å bli noe mer enn det vi er? Hvorfor oppstår sykdom og begrensning når denne lengselen leves ut på feil måte eller undertrykkes? Hvorfor oppleves livet spennende og meningsfylt når lengselen får lov til å utfolde seg på en sunn måte? Og til slutt: Hvordan kan du få til dette?

Evolusjonen

Jordkloden ble formet for ca. 4,6 milliarder år siden og atmosfæren og vann ble skapt for ca. 4 milliarder år siden. Det tok evolusjonen ca. 3,6 milliarder å skape den første flercellede organismen. Etter det skjedde utviklingen i stor hastighet.

  • Dinosaurene levde for ca. 250 millioner år siden
  • De første pattedyrene kom for ca. 65 millioner år siden
  • Den første menneskelige stamfaren eksisterte for ca. 4 millioner år siden
  • Ifølge moderne vitenskap er kun 40.000 år siden de første moderne menneskene vandret rundt på denne planeten (som er en «sannhet» med sterke modifikasjoner som jeg skal komme tilbake til i en senere artikkel)

Når vi observerer evolusjonen fra et ørneperspektiv, ser vi at også her handler det om en konstant ekspansjon. Det vil si at vår menneskelige natur sett fra evolusjonen lengter og søker etter kontinuerlig ekspansjon – det å bli noe mer enn og bedre enn det som allerede er. Det å tro at vi mennesker er det siste steget i en lang evolusjon tror jeg har lite å gjøre med den virkeligheten vi lever i. Forhåpentligvis vil evolusjonen etter hvert skape noe som er mye bedre og visere enn oss.

Skaperkraftens motivasjon bak vår eksistens

Om vi skal gjøre en kvalifisert gjetning – en hypotese – på bakgrunn av det vi observerer her, kan vi konkludere med følgende: Om skaperkraften har en motivasjon som beskriver årsaken til vår materielle eksistens og hvorfor vi eksisterer, må denne motivasjonen være nært relatert til et ønske om en kontinuerlig ekspansjon og evolusjon av alt som eksisterer.

Dette betyr i så fall at vår grunnleggende natur, samt årsaken til at vi eksisterer, handler om et dypt iboende ønske om ekspansjon, evolusjon og en kontinuerlig lengsel mot å bli noe mer og bedre enn det vi er i dag.

Destruktiv ekspansjon

I vårt samfunn blir denne dype indre lengselen etter «noe mer» ofte levd ut på en lite heldig måte der fokuset er på å tilegne flest mulige aspekter av materiell velstand, suksess, karriere, anerkjennelse og så videre. Problemet er ikke lengselen og ønsket om materiell velstand, problemet er at jakten på disse tingene gjør oss syke.

Vi lever i den rikeste og mest velstående tiden i menneskets historie. Resultatet av at vi benytter vår indre lengsel etter ekspansjon på en destruktiv måte som har ført til en epidemi av utbrenthet, depresjon, angst og en rekke andre former for kronisk sykdom. Dette er ofte relatert til en livsstil som er fjern fra våre naturlige rytmer – slik vi ble formet av evolusjonen. Dette kan du lese mer om i artikkelen «Kunsten å leve etter naturens sunne rytmer!».

Mange av de som oppsøker meg for å få hjelp til å finne veien ut av utbrenthet, sliter ofte med en kombinasjon av arbeidsnarkomani, perfeksjonisme og har problemer med sunn grensesetting. Gjennom sin adferd – som ofte går på autopilot – bruker de sin indre ekspansjonskraft på en måte som brenner lyset i begge ender og til slutt gjør dem syke.

Legge lokk på ekspansjonskraften

Det å legge lokk på eller ignorere denne naturlige indre ekspansjonstrangen til å bli noe mer og bedre enn det vi er, kan også lede til problemer, som for eksempel følelse av indre tomhet, nummenhet, nedstemthet, depresjon, frustrasjon og mangel på livsgnist og håp for fremtiden.

Det kan være naturlig å oppleve dette når man for eksempel går fra en aktiv arbeidshverdag til en passiv pensjonstilværelse, blir arbeidsløs i en periode, ved lengere tids sykdom, eller at man lever på autopilot og rett og slett ikke gjør noe i livet som fører til aktiv vekst og læreprosess.

Nøkkelen til sunn ekspansjonskraft

Vi er de eneste levende vesener på denne planeten som ikke lever ut denne kraften på en naturlig og sunn måte i forhold til vår grunnleggende natur fra vi er født til vi dør. Vi har fri vilje til å velge det motsatte. Om vi ser på ur-kulturer som for eksempel aboriginene før det moderne mennesket gjorde sitt inntog i Australia og gradvis ødela deres kultur, var det utenkelig for menneskene å ikke leve ut sin natur til det fulle frem til sin død. Slike kulturer levde i dyp resonans med naturens sunne rytmer og hadde ikke engang ord som tomhet, nummenhet, depresjon, angst, nedstemthet og kronisk sykdom i sitt vokabular.

Nøkkelen til å leve ut denne voldsomme iboende naturlige kraften på en sunn måte er å bruke vår frie vilje til å kanalisere ekspansjonskraften slik at den leder oss til tilfredshet, frydefullhet, god helse og et meningsfylt og godt liv som sjelden skjer av seg selv uten aktiv innsats med kultivering og utvikling.

Dette starter gjennom å lære å forstå naturens sunne rytmer. Naturen har fasiten på våre egne naturlige og sunne rytmer som vi dessverre har mistet mer og mer kontakt med gjennom de siste årtiene.

Jeg anbefaler på det varmeste at du leser følgende artikler som vil gi deg tips og råd om hvordan få kontakt med dine naturlige rytmer på en praktisk måte: «Kunsten å leve etter naturens sunne rytmer!» og «Skogsbad er vår viktigste medisin».

Vårt iboende behov for indre ekspansjon og kontinuerlig utvikling

Sjelens trang til ekspansjon

Den tredje og mest kraftfulle mekanismen – i tillegg til ekspansjon og evolusjon – som driver oss mot å bli bedre og mer enn det vi er i dag, er relatert til vår sjels natur som befinner seg på et sted hvor tid og rom ikke eksisterer og hvor den er ett med absolutt alt. Når din sjel inkarnerte i dette livet som er begrenset av tid og rom, ble mesteparten av sjelens resurser, kunnskap og visdom blokkert. På en måte føles dette for sjelen som å bli satt i en frivillig tvangstrøye som igjen er forutsetningen for at den kan erfare og lære i denne begrensede materielle eksistensen.

Tenk på hvordan det ville vært dersom du fikk tilgang til alle ressursene og all kunnskapen som din sjel har. Du ville visst absolutt alt og ingenting kunne ha overrasket deg. Da ville det å inkarnere i dette livet vært meningsløst. Siden du har forstått absolutt alt ville det ikke lenger vært noen utfordringer i det hele tatt eller behov for å lære nye ting eller vekst. Det ville ha vært uutholdelig å være låst til en tvangstrøye med kropp, tid og rom.

Sjelen inkarnerte i dette livet for å kunne erfare og lære ting som det ikke er mulig å erfare når du er i ett med alt som eksisterer. For eksempel smaken av jordbær, melankoli, utfordringer, forelskelse, den dype kjærligheten til ditt barn eller partner, solnedgangen, en stjerneklar himmel med nordlys, sorg, motgang, frydefullhet og så videre.

Resonansen til din sjel

Dypt inne i deg bor det tidløse og romløse og en sterk resonans til din sjel. Denne delen av deg lengter etter å bli ett med alt igjen siden dette er dens sanne natur. Den lengter hjem. Sjelens kraftige flamme befinner seg i kjernen av din materielle eksistens selv om den i vårt samfunn ofte blir ignorert, latterliggjort, undertrykt eller misbrukt av egoets og intellektets vilje og behov.

Sjelens flamme har en ufattelig kraft når du forstår og bruker den på en sunn måte relatert til dens ønske og visjon for dette livet. Dette er den sterkeste av de tre mekanismene som vi har diskutert i denne artikkelen som driver oss mot å bli noe mer og bedre enn det vi er.

Den søker etter å bli i ett med alt igjen gjennom en kontinuerlig ekspansjon til den er der igjen. Den vil aldri gi opp dette drivet, men du kan selvfølgelig benytte din frie vilje til enten å undertrykke den, ignorere den eller bruke den til å tilfredsstille ditt intellekt og ego i en evig jakt etter mer og mer av det som vårt vestlige samfunn forteller er viktig for oss.

Eller du kan benytte din frie vilje og starte din sjels episke reise i denne inkarnasjonen her og nå.

Er du klar for å starte Sjelens Episke Reise?

Sjelens episke reise

Jeg anbefaler at du leser artikkelen «Er du klar for å starte din sjels episke reise?» hvor jeg beskriver hva sjelens episke reise er og veien til å starte denne reisen.

Om du kjenner kallet og nysgjerrigheten inne i deg, ønsker jeg å invitere deg til å bli bedre kjent med kraftdyret kolibri. Jeg har laget et kort nettkurs med en guidet sjamanistisk reise hvor jeg guider deg til din personlige sjamanistiske guide for din sjels episke reise – kraftdyret Kolibri. Her lærer du hvordan du kontakter kraftdyret kolibri i ditt daglige liv og hvordan søke hjelp, innsikt, inspirasjon og helbredelse. Dette nettkurset er gratis. Du finner kurset her.

Sjelens Episke Reise: Sjamanistisk reise til Kraftdyr Kolibri

Lyst på personlig hjelp fra meg?

Om du ønsker min personlige hjelp for å blir ført trygt og sikkert gjennom denne unike reisen og utviklingsferden mot din sanne natur ofte med spektakulære resultater, tilbyr jeg følgende to kurs og utdannelser:

Forandre ditt liv på 90 dager

Dette er en nettbasert kurs som du kan ta hjem i din egen stue i ditt eget tempo. Kurset inkluderer 6 personlige samtaler med meg på ca. 1 time hver via Zoom videokonferanse.

Forandre ditt liv på 90 dager!

Yggdrasil sjaman grunnutdannelse

Denne utdannelsen som bla. inkluderer Forandre ditt liv på 90 dager og 12+ personlige samtaler med meg via Zoom videokonferanse, er en spennende, unik og dyp utviklingsreise for å finne tilbake til deg selv, din sanne natur, kraft og misjon. Dette er et dypdykk i den sjamanistiske visdom, filosofi, mystikk og magi som vil sette dype spor i ditt liv der vi ikke bare svarer på de mest eksistensielle spørsmålene et menneske har:

  • Hvorfor er jeg her?
  • Hvem er jeg?
  • Hva er min sjels misjon?
  • Hva er min sanne natur?
  • Hvor kommer jeg fra?
  • Hvor går jeg?

men du får erfare svarene selv ved hjelp av de unike og effektive verktøyene du lærer.

Denne sjaman utdannelsen er skreddersydd og tilrettelagt for alle mennesker med en travel hverdag som er klar for å utforske dybden av sin egen eksistens og naturen rundt. Du lærer praktiske og effektive sjamanistiske metoder og urgammel visdom som du kan benytte i ditt daglige liv uansett om du er hjemme, på jobben eller i naturen.

I denne utdannelsen får du innsikt, forståelse, visdom og en mengde verktøy og teknikker for å kunne utøve sjamanisme med bemerkelsesverdige resultater. Utdannelsen tilbyr en unik og dyp personlig utviklingsvei tilbake til dine røtter og sanne natur. Jeg legger stor vekt på å oppnå raske objektive målbare resultater, og allerede i introduksjonskurset lærer du å utføre spontanhelbredelse med runene!

Utdannelsen kan tas i ditt eget tempo hjem i din egen stue. Se videoen på denne siden for flere detaljer om utdannelsen og gjennomføringen.

Lignende artikler