Skogsbad er vår viktigste medisin

Av Pål-Esben Wanvig

Skogsbad – som rett og slett er å gå tur i skogen – kan bli en av det moderne menneskets viktigste metoder for å unngå stress, depresjon, frustrasjon, høyt blodtrykk og søvnproblemer. Moderne forsking har bekreftet en av sjamanismens mest grunnleggende manifest – det er naturen og Moder Jord som er våre viktigste helbredere.

I løpet av noen måneder har Cathrine Emilie klart å finne veien ut av en stor livskrise preget av bla. dyp depresjon (major depression disorder), sosial angst, selvskading og utbrenthet. En viktig del av behandlingsopplegget var daglige skogsbading. Se det inspirerende og berørende intervjuet med Cathrine Emilie nedenfor.

Sjamanistisk innsikt, visdom og praksis har trolig vært den viktigste innflytelsen for å sørge for at en fortvilet sivilingeniør og entreprenør fikk et meningsfylt og lykkelig liv etter å ha blitt utbrent og nesten mistet livet i 2003. Før utbrentheten trodde jeg at nøkkelen til et lykkelig og sunt liv var funnet, men tydeligvis var dette en stor villfarelse. I dag er jeg ubeskrivelig takknemlig for hendelsen som skulle forandre livet for alltid.

Sjamanismen er ikke en nyreligiøs oppfinnelse fra new-age kulturen i USA, og sjamanen er så mye mer enn en healer i ekstase. Sjamanisme har vært utøvd på alle kontinenter så lenge mennesket har eksistert, og det eldste eksempelet på sjamanisme er 70.000 år gamle (ref 1).

I vår kultur spilte sjamanismen en sentral rolle i førkristen tid. I flere hundre år utøvet volver og seidmenn sjamanisme i den norrøne kultur. 

Mange ulike tradisjoner

Siden det finnen mange tusen forskjellige sjamanistiske tradisjoner i verden, finnes det selvfølgelig ikke en definisjon på hva sjamanisme er. Det at en sjaman oppfører seg destruktivt eller har sin egen forståelse av sjamanisme, betyr ikke at alle sjamaner er slik.

Det jeg deler i disse artiklene og på mine seminarer og utdannelser innen sjamanisme, baserer seg på en lang erfaring og en intensiv utdannelse de siste to tiårene innen bla. sjamanisme.

Jeg er ingen «oversjaman» som vet alt, jeg er én av tusener som uttrykker mine meninger, erfaringer og visdom basert på føttene solid plassert i to verdener: Den ene i den akademiske og moderne verdenen vi lever i hvor sivilingeniøren kun aksepterer objektivt, målbare resultater, mens den andre foten er plassert i sjamanens verden som henter sin innsikt, kraft og forståelse fra den metafysiske verdenen. Kombinasjonen av disse leder ofte til eksepsjonelle og livsendrende resultater hos mine studenter og meg selv. 

Fakta om sjamanisme

Ordet sjaman kommer fra «šaman» hos tungusfolket i Sibir og betyr «en som vet». Siden 1980 har sjamanisme vært likestilt med vestlig skolemedisin av Verdens helseorganisasjon (WHO) når det kommer til behandlinger av psykosomatiske sykdommer.

Sjamanen er en som hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen rundt og på innsiden av dem selv, samt lærer mennesker å leve ifølge sin spirituelle visjon/essens. Han henter sine krefter og innsikt fra de metafysiske verdenene gjennom kontakt med ulike kraftfelt, kraftdyr og andre spirituelle vesen. I sjamanens verden er alt fra steiner og trær til elver og hav, ja alt som er skapt av skaperkraften, levende (animisme) og skaperkraften finnes i alt (panteisme).

Sjamanisme er ingen religion. I alle religioner har man dogmer, lover, moralske trossystem og regler og bud som må følges, og der skaperkraften og det guddommelige må følges via en prest eller lignende autoritet. Alle disse faktorene skaper en religion – et dogmatisk trossystem.

Som sjaman opplever du skaperkraften selv, direkte og personlig uten å måtte følge dogmer, lover og moralske trossystemer som er styrt av en autoritær elite. I sjamanismen kan alle oppleve det guddommelige uten hjelp av andre. Dette kalles religio

I min sjamanistiske tradisjon er sjamanens etikk basert på hjertets vei, der man utøver sin kunst basert på et verdisystem fyll av respekt, medmenneskelighet, kjærlighet, empati, integritet, ærlighet, tilgivelse, takknemmelighet og toleranse.

Ifølge min erfaring kan alle bli sjaman. Jeg har mer enn 1000 bevis gjennom mine studenter på at man ikke trenger å være født i spesielle etniske kulturer, ha spesielle medfødte gaver eller talenter for å bli en sjaman som kan hjelpe seg selv og andre med å skape omfattende positive endringer i livet gjennom sjamanistisk visdom, innsikt og kraft. (Se del 1 og 2 i denne artikkelserien for mer informasjon). 

«Ifølge min erfaring kan absolutt alle mennesker lære sjamanisme»

Pål-Esben Wanvig

Naturen er nøkkelen

Stor sett alle sjamaner har en nær tilknytning til naturen og Moder Jord i sitt arbeid. Naturen er vår største visdomsbok og helbreder. Moder Jord er fundamentet for eksistensen av alt liv. Når sjamanen søker svar, innsikt og løsninger oppsøker han naturen. Der observerer han naturens samspill oppmerksomt og mediterer med spørsmål fra sitt hjerte og essens.

I tillegg er naturen vår største helbreder, både fysisk, psykisk og åndelig. Uten naturen kan ikke liv eksistere på jorda. Det moderne mennesket har gradvis vendt seg bort fra naturens visdom. Dette har ført til en verden der mennesket ødelegger naturen for å opprettholde sin livsstil basert på mer, større og raskere, samt en destruktiv omgang med seg selv og andre gjennom f.eks. mangel på toleranse og mobbing. Det er skremmende å observere at dette blir mer og mer akseptert som «normalen».

Men det er ingenting «normalt» med dette. Mennesket har levd i pakt med naturen i flere hundre tusen år helt til den industrielle revolusjonen. Kun på noen tiår har vi klart å destruere store deler av fundamentet for vår eksistens gjennom ødeleggelse, rovdrift og forurensing. 

Jeg mener det er på tide at den nye «normalen» blir noe som er sunnere. For at dette skal skje, må mange flere mennesker gjenoppdage og relære hva det normale er både på innsiden og utsiden av dem selv, og her har Moder Jord og sjamanismen mye å tilby!

Skogsbad

Vår viktigste lærer og helbreder

Det moderne mennesket må lære på nytt hvordan man benytter naturen til helbredelse og innsikt. Flere og flere flytter inn til byene og blir omgitt av betong og asfaltjungel isteden for sunn natur. I dag bor 80 prosent av nordmenn i små eller store byer. Ifølge FN vil 68 prosent av verdens befolkning leve i byer innen 2050 (ref. 4). 

I en travel hverdag tar de færreste seg tid til å oppsøke naturen for avspenning og rekreasjon. Aldri før i menneskets historie har vi brukt mindre tid til kontakt med naturen. Og aldri før har vi hatt så omfattende helseproblemer med stress, depresjon angst, frustrasjon og aggresjon som igjen legger grunnlaget for mange alvorlige og kroniske sykdommer som herjer samfunnet vårt i dag (ref. 5).

Jeg oppfordrer mine studenter til å starte denne prosessen med å oppsøke naturen daglig i 30-60 minutter over 90 dager. De aller fleste har dessverre lite erfaring med å være regelmessig i naturen. Kunsten er å ikke ha noen som helst agenda på den daglige skogsturen. Ingen mobil, ingen musikk, ingen planlegging, ingen evaluering av dagen, ingen jogging eller workout. 

Det handler om å rusle rundt i naturen en halvtime daglig og kun være tilstede med alle sansene uten noe som helst agenda. En av målsetningene er å finne tilbake til ro, fred og balanse gjennom vandring og kontemplasjon i en ellers så kaotisk hverdag.

«Aldri før i menneskets historie har vi benyttet mindre tid til kontakt med naturen og aldri før har vi hatt så mye stress, depresjoner og kroniske sykdommer.»

Pål-Esben Wanvig

Ditt daglige skogsbad kan gjøre underverker

Else Karin, som er en av mine studenter, oppsøkte meg for flere år siden for å få hjelp til å finne veien ut av utbrenthet. Hun var en klassisk arbeidsnarkoman som hadde et brennende begjær om å gjøre alt perfekt og som aldri fant roen. Det var bestandig prosjekter, oppgaver og ting som måtte gjøres. Else Karin fant veien ut av utbrentheten, sa opp jobben i biltilsynet og ble en av de dyktigste behandlere og spirituelle veiledere jeg kjenner i Norge.

Selv om hun fant tilbake til mening, lykke og stor tilfredstillelse i livet sitt, hadde hun fortsatt en indre stemme som pisket henne til mer og mer. Den indre roen ble stadig brutt av denne stemmen som fikk henne til å gjøre for mye som ledet til frustrasjon og utmattelse.

For noen år siden satte jeg henne i gang med den enkle «skogsbadøvelsen» beskrevet ovenfor. Avtalen var at hun skulle oppsøke naturen hver dag i 90 dager uten noen agenda, og føre «skogsdagbok» med sine erfaringer i perioden. Minimum en gang annenhver uke skulle hun ut på en lengre tur i naturen på minst 2 timer.

I starten var ikke dette så enkelt siden hun hadde så mange prosjekter som måtte gjøres, men etter noen uker begynte ting å endre seg dramatisk.

«Etterhvert som ukene gikk opplevde jeg den indre roen mer og mer intensivt. Stemmen som sa mer og mer stilnet og livet mitt ble snudd opp ned på en positiv måte. Jeg kuttet ut seminarer som var planlagt, sa nei til nye klienter og prosjekter med bla. huset jeg bor i uten å ha frykt eller dårlig samvittighet. For meg var dette et mirakel – stemmen som hadde jaget meg i så mange år var borte! Jeg følte for første gang en grunnleggende indre fred i livet mitt», forteller hun.

Jeg anbefaler å se intervjuet med Else Karin der hun deler sine erfaringer og innsikt.

Skogsbad – Naturen er din medisin

Forskere over hele verden har undersøkt naturens positive innvirkning på mennesker. Mest kjent er antageligvis forskningen som er gjort i Japan. Japanerne kaller det «å bade i skogen» for Shinrin-yoku. Mellom 2004 og 2012 brukte Japan 40 millioner kroner på å studere de fysiske og psykiske effektene av å oppholde seg i skogen (ref. 6). Her er noen av forskingsresultatene de fant ved å benytte regelmessig skogsbading:

Positive forskningsresultater ved å benytte skogsbading

 • Mindre stress og depresjon (ref 7 artikkel og PDF)
 • Mindre frustrasjon og angst (ref 8)
 • Barn med ADHD konsentrerer seg bedre (ref. 9)
 • Blodtrykket senkes (ref. 10)
 • Søvnen forbedres (ref. 11)
 • Kreativiteten øker (ref. 11)
 • Energinivået Øker (ref. 11)
 • Humøret bedres (ref. 11)
 • Immunforsvaret bedres ved at antall naturlige dreperceller/lymfocytter øker. (ref. 11)
 • Restitusjonsevnen etter operasjoner og sykdom bedres (ref. 11)
 • Mennesker med utbrenthet og umattelsessyndrom får det bedre (ref. 12)

Årsakene til disse resultatene er mange. En av dem er relatert til negativt stress. Når vi vandrer kontemplativt og oppmerksomt i naturen uten agenda svinger hjernebølgene våre mer på alfanivå, som når vi mediterer eller driver med yin-yoga. Dette roer ned aktiviteten til områdene i hjernen som fremkaller stress, grubling og frykt (Ref. 13), som igjen reduserer stresshormonene. (ref. 14

Sett fra en sjamans synspunkt er det mange flere årsaker til de ofte omfattende resultatene mennesker opplever gjennom regelmessig skogsbading som f.eks. den energetiske innflytelsen av trærne, himmelen, skjønnheten, fuglenes sang, insektenes humming, plantenes duft, jordens magnetfelt, skogens kommunikasjonsnettverk (mycelium), himmelen, luften, dryadene (trærnes vektere) og andre vesen som befinner seg i naturen. Følg med i senere artikler som omhandler disse spennende temaene.

Legens og sjamanens anbefaling: Ta en tur i skogen!

Ifølge WHO vil depresjon være den viktigste årsaken til arbeidsuførhet innen 2030 (Ref. 15). I løpet av det siste året har i underkant av 30 prosent av den norske voksne befolkningen hatt psykiske problemer som angst og depresjon (ref. 16). Kanskje vil skogsbading i fremtiden bli et av standardrådene du får av legen for å kurere depresjon, angst, stress og høyt blodtrykk? 

Uansett er dette råd som sjamaner har gitt lenge før moderne leger eksisterte. Kanskje du lar sjamanens visdom lede deg til å benytte daglig eller ukentlig skogsbading som en del av ditt repertoar for å ta vare på og forbedre din helse?

Både sjamanens erfaring og moderne forskning støtter opp om at dette er vel investert tid og energi! Mitt råd er å prøve skogsbading på daglig basis i 90 dager for å erfare hva som skjer med din fysiske og psykiske tilstand. Du har alt å vinne!

Lyst til å vite mer?

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på denne web siden.

Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv!

Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon!Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Her finner du oversikten over alle artiklene jeg har publisert om sjamanisme

Referanser

Ref. 1: World’s oldest ritual discovered. Worshipped the python 70,000 years ago. Apollon, Universitetet i Oslo  https://www.apollon.uio.no/english/articles/2006/python-english.html

Ref. 2: Noen tilbakemeldinger fra studenter

Ref. 3: «Beyond Positive Psychology, A Journey from Burnout to Enlightenment», P.E. Wanvig, Amazon.co.uk

Ref. 4: 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050. FN, https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

Ref. 5:«Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin: Hjertets klang – din sjels musikk Få balanse i livet gjennom kunsten å regulere deg selv» Medium nr. 4-2018

Ref. 6: Take Two Hours of Pine Forest and Call Me in the Morning, Outsidehttps://www.outsideonline.com/1870381/take-two-hours-pine-forest-and-call-me-morning

Ref. 7: The influence of urban green environments on stress relief, Journal of Environmental Psychology, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494413000959Og (PDF) http://www.tlu.ee/~arro/Happy%20Space%20EKA%202014/urban%20green_stress%20Ojala%20jt.pdf

Ref. 8: AGGRESSION AND VIOLENCE IN THE INNER CITY Effects of Environment via Mental Fatigue, Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001) https://is.muni.cz/el/1423/podzim2011/HEN597/um/Readings_Env_Psy/Kuo__F.E.__Sullivan__W.C.__2001_.pdf

Ref. 9: Children With Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park, Journal of Attention Disorders, https://www.researchgate.net/publication/23192434_Children_With_Attention_Deficits_Concentrate_Better_After_Walk_in_the_Park

Ref. 10: Blood pressure-lowering effect of Shinrin-yoku (Forest bathing): a systematic review and meta-analysis, NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28814305

Ref. 11: The Science of Nature & Forest Therapy,https://www.natureandforesttherapy.org/about/science

Ref. 12: Personer med utmattningssyndrom mår bättre av skogsbad, SVT,https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/personer-med-utmattningssyndrom-mar-battre-av-skogsbad-1

Ref. 13: Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation, PNAS,https://www.pnas.org/content/112/28/8567

Ref. 14: City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans, NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21697947

Ref. 15: Depression looms as global crisis, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8230549.stm

Ref. 16: Fakta Helsenett, https://www.helsenett.no/142-fakta/fakta.html

Facebook
Twitter
LinkedIn

12 Comments

 1. Sunniva Bjørndal sier:

  Det finnes ingenting så helbredende som skogen, det er en ro og følelse av evigheten der inne til tross for menneskers nådeløse herjinger, jeg har lenge elsket å vandre i den, men vandringene har fått en helt annen betydning etter at jeg begynte å studere hos Pål-Esben Wanvig. Nå skulle jeg så gjerne vært i skogen mye mer og kommer ofte til å søke til den for visdom og tilhørighet, ingen steder kjenner jeg gudinnekraften sterkere, frykt og stress forvinner som dugg for solen så fort føttene flytter meg innenfor trekronene. For de som føler de sitter fast i en meningsløs karusell der livet skulle vært sterkt og spennende…som jeg gjorde…..finn tilbake til din natur, din indre sjaman, som er noe helt annet enn det samfunnet har forsøkt tvinge deg inn i. Tusen takk for visdom og inspirasjon til Pål-Esben Wanvig og Else Karin Hovrud

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Sunniva! Ja det er helt andre perspektiver og muligheter som åpner seg opp om man benytter den sjamanistiske blikkvinkelen i tillegg under sine skogsbad 🙂 Tusen takk for at du deler dine erfaringer og tanker!

 2. Å tilbringe tid i naturen er noe av det viktigste jeg gjør hver dag. Jeg er avhengig av å oppsøke naturen på daglig basis, og savner det når jeg ikke får til en dag. Her henter jeg min inspirasjon, går av meg frustrasjon og noterer ned tegnene som naturen viser meg via dyr/ mønstre i en egen notatbok 🍁🍂

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Marianne og tusen takk for at du deler dine erfaringer! Det er utrolig hvilken innvirkning noe så enkelt kan ha på livet om man gjøre dette regelmessig 🙂

 3. Gratulerer igjen med en super viktig artikkel 💖 jeg for min del er i prosessen med å lære å «🌶 out» 🐾 🐾i naturen. Både hjemme og ute… Utrolig flotte ringvirkninger på sikt….. Pust og ro er viktig når travelheten tar for mye kontroll 🎶
  Naturens skattkammer 🎶
  1000 takk til både deg og Else Karin 💖💖 jeg har lærer mye av deg Pål Esben 💖

 4. Tusen takk for en i inspirerende artikkel! Det er fascinerende å tenke på naturen som en helbreder…og hvor enkelt det kan være, men allikevel vanskelig. Når jeg bodde midt i Oslo sentrum var mitt største savn naturen…det var noe viktig i hverdagen som manglet. Jeg ble tom innvendig og mistet også kontakt med meg selv. Nå skal jeg snart ut i regnvær og sludd…for å hilse på skogen 🙂

  1. Pål-Esben Wanvig sier:

   Hei Mari og tusen takk for tilbakemeldingen! Det er spennende å observere hvordan noe så enkelt som å gå i skogen daglig kan ha så store innvirkninger på oss 🙂

 5. Først må jeg bare si: WOW! 😄
  For ei dame, for en utvikling, og FOR EN JOBB du har gjort med deg selv Cathrine Emilie!! 💖 Det er veldig gledelig å se hvilket resultat du har oppnådd med hjelp fra Pål Espen. Jeg er mektig imponert! Du har hatt litt av en reise, med så mye smerte og så mange bekymringer. Å være i konstant alarmberedskap er meget krevende og fryktelig tungt. Man mister rett og slett «styringa» i sitt eget liv. Derfor er det så fint å se at du fant veien, og nøkkelen til hvordan du kunne få et bedre liv! Du hadde viljen til endring, og søkte hjelp. Du sto i det, og begynte etterhvert å kjenne på lengselen av at det fantes noe mer. En gryende glede, mestring av å få til, kjenne på følelsen av at kropp og hjerne så smått kom seg i gang igjen. Og dette har du oppnådd ved hjelp av daglig skogsbad! Helt utrolig. Så enkelt, og så vanskelig.
  Jeg unner deg lykken, frihetsfølelsen, og at du seiret over din egen lidelse! Nå har du tatt livet tilbake, og kan styre skuta sjøl 🥰 Du gir med din åpenhet og raushet inspirasjon til mange andre mennesker!
  Tusen takk for din historie Cathrine! Og tusen takk Pål Espen for at du gjør underverker med mennesker ☺️🙏

  1. Paul-Esben Wanvig sier:

   Hei Gro og tusen takk for din flotte tilbakemelding! Den setter både jeg og Cathrine Emilie stor pris på 🙂

   Beste hilsen
   Pål-Esben

 6. Tusen takk for fantastisk inspirasjon! Jeg vil bare understreke hvor viktig skogsbad er for det moderne menneskets helhetlige helse. Jeg har erfart dette så tydelig på egen kropp, og det virker eksepsjonelt godt. Jeg kommer hjem fra en dag foran PC-skjermen sittende innendørs i et murbygg- med kroppen full av stress og hodepine, og ved å gå i naturen så slipper denne nummenheten taket- og jeg kan igjen kjenne på livsgnisten og kose meg med det som gir meg mening i livet. Skogsbad må være en av de ting som «koster minst og gir mest» tror jeg. Jeg har også vært så heldig å teste ut dette rådet på klienter som jeg har i forbindelse med min utdannelse som FDL90-coach, og UTEN unntak- så er tilbakemeldingene at DE KOMMER TILBAKE TIL SEG SELV. Så enkelt- men likevel så utrolig effektivt! 🙂 <3

  1. Paul-Esben Wanvig sier:

   SÅ flott Eva! Det gleder meg at du har stor nytte av skogsbading 🙂 Tusen takk for tilbakemeldingen!

Legg igjen en kommentar