Runemagi er vår skjulte magiske arv!

Av Pål-Esben Wanvig

Runemagi er et avansert og kraftfullt verktøy som kan brukes på veien mot forståelse,mening, lykke og bedre helse.

Ordet «rune» kommer fra det norrøne ordet «rún» og betyr «hemmelig» eller «skjult». De fleste kjenner runer gjennom inskripsjoner på gamle hus fra middelalderen, i gamle kirker, på gjenstander og steiner eller gjennom å ha lært om runer i norrøn litteratur som Håvamål, Edda og Skaldekvadene på skolen.

Gjengs oppfatning er at runene er et gammelt skriftspråk som dukket opp med germanerne (goterne) i Nord-Tyskland ca. år 100 e.Kr. Det eldsterunealfabetet kalles den eldre futhark og består av 24 runer.

Grafiske fremstillinger

Runene kom til Norge en gang mellom år 200 og 400 e.Kr. De ble brukt i forskjellige versjoner (futharker) frem til kristendommen startet sin utbredelse rundt år 1000. Etter dette ble runene tilpasset det latinske alfabetet og ble brukt frem til ca. år 1800. Runelignende symboler i form av steininskripsjoner med en alder på mer enn 20.000 år finnes overalt rundt om i verden.

Runene er en skrifttype som har form som ideogrammer, det vil si grafiske fremstillinger av ideer av alle slag, og de har en åndelig og eller spirituell referanse. Dette betyr at hvert runetegn er nøkkelen til et vell av kunnskap, betydninger og muligheter. Runene er blant de få, hellige skriftene i verden på linje med sanskrit (India), hebraisk eller hawaiis (Ōlelo Hawai’ i), som er det magiske urspråket på Hawaii.

Det er vanskelig å si hvem som «fant på» at runene er «Nordens skriftspråk». Enkelte historikere mener at de kommer fra språket til etruskerne som migrerte fra Lille-Asia til Nord-Italia ca. 1000 år f.kr. Noen tror at de kommer fra alpene i Sveits, mens andre tror de stammer fra sørlige Jyllandi Danmark. Vinca-skriften kan være verdens eldste skriftspråk.

Alle runers nyere tids mor

Vinca-skriften er trolig den nyere tids «mor» til runene. Vinca-kulturen hadde sin storhetstid ca. år 5300–3500 f. Kr. Dette var en fredelig gudinnekultur som strakk seg fra Ungarn og Romania via det tidligere Jugoslavia til Nord-Hellas. Denne kulturen hadde mange likhetstrekk med kulturene i det før-ariske India, i Lille-Asia (Catal Hüyük 6250–5400 f.Kr., Hacilar 5700–5000 f.Kr.), Jeriko og Kreta. 

Hvert enkelt symbol i Vinca-skriften er både et skrifttegn og et magisk, spirituelt tegn som står i forbindelse med lysvesener, mantraer, ritualer og naturkrefter. I dette kulturrommet ble blant annet det hellige symbolet Swastika (solhjulet) benyttet, som de fleste nå dessverre assosierer med nazistenes misbruk av symbolet som et hakekors. I nyere tid dukker runene opp i det germanske rom som den eldre futhark med 24 runer omkring år 100 e.Kr, noe som historikerne fortsatt strides om. 

Vinca symboler

Betegnelsen «futhark» for runealfabetet stammer fra lyden til de seks første runene, som er Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho ogKenaz.

Misbruk av runene

I 1919 oppsto en ny, esoterisk gruppe med navnet «Thuleselskapet» (Thule-Gesellschaft) i Tyskland. Denne gruppen vokste frem fra germanerordenen som tjente den høyreekstreme scenen i Tyskland på denne tiden. Thuleselskapet var en dekkorganisasjon for germanerordenen, som internt ble organisert som en frimurerlosje. Thuleselskapets medlemsliste besto av advokater, leger, politi, professorer, dommere og rike forretningsmenn. Organisasjonen hadde et rasistisk og særdeles antisemittisk preg. Thuleselskapets «hemmelige mester» og ideolog var den ekstremt nasjonalistiske okkultisten Guido von List (1848–1919).

Fra denne klubben startet den tysk- østerrikske nasjonalistiske bevegelsen, og stort sett hele føringseliten til nazistene besto av medlemmer fra Thuleselskapet. Under denne tiden ble runene misbrukt på en slik måte at de ble forbundet med absurd nasjonalistisk, rasistisk og høyreekstremideologi. Runene har hverken i historisk eller esoterisk sammenheng noensinne hatt noe å gjøre med slike ting!

En grunnleggende energetisk «omorganisering» av runekreftenes spirituelle virkningsområder er umulig. Dessverre benytter mange av runebøkene som finnes på markedet i dag, tolkninger av runene som stammer fra Thuleselskapet og Guido von List.

Thuleselskapet ble offisielt forbudt i 1937, men ideologien lever i dag i beste velgående under grupperingen «Armanen-ordenen», som har tette bånd til den høyreradikale scenen som fortsatt benytter runene som symboler for sin ideologi. Runene har ingen som helst sammenheng med slik ideologi, og disse grupperingene har selvfølgelig ikke tilgang til den virkelige magien som skjuler seg bak runene som allerede ble brukt for mer enn 20.000 år siden.

Norrøn mytologi og runemagi

Odin var i utgangspunktet en dødsgud som senere ble en kriger som ville erobre verden, en sjaman som ville forandre verden, og en vandrer mellom de forskjellige verdener. Dette er beskrevet i livstreet Yggdrasil. Odin hadde forstått at en forandring av verden kun kan skje gjennom en passende personlig og individuell transformasjon.

Odin er en allfader og en skapergud – men ikke skaperen av universet. Han er leder av æsene og einherjene, mennene som hadde falt i kamp på Valhall. Odin fikk sin store spirituelle kraft gjennom en sjamanistisk innvielse, hvor han hang opp ned i ni dager i livets tre Yggdrasil. Der lærte han om hemmelighetene og de magiske kreftene bak runene.

Odin er også kunnskapens og visdommens gud. Han fikk sin vishet gjennom å ofre det ene øyet sitt som pant for å få lov til å drikke av kunnskapens brønn. I Håvamål vers 111–164 står det fortalt hvordan Odin fikk tilgang til kunnskapen og magien til runene.

Guder i norrøn mytologi

I norrøn mytologi finnes det et vell av ulike guder. Disse gudene blir betegnet som engler, lysvesener eller kraftdyr i andre kulturer. Det er en god idé å studere kvaliteten til disse gudene for å plassere det magiske arbeidet med runekreftene på en godt beskrevet spirituell filosofi. På denne måten blir runemagien mye mer effektiv og enklere å planlegge.

Ved nøye studier av vår nordiske spirituelle tradisjon finner man at den har minst like mye å tilby som tradisjonene til grekerne, egypterne, aboriginene eller indierne. Dessverre har kristendommen ødelagt og brent mer av våre skriftlige og materielle overleveringer enn i andre deler av verden. Derfor kan det være vanskelig å finne overleveringer og skrifter som beskriver praktisk magi som virker i praksis med vår egen spirituelle tradisjon. Hver av runene har sine tilhørende guder, men runekreftene endrer seg når de blir benyttet sammen andre guder.

Her er en liten håndfull av gudene fra vår nordiske spirituelle tradisjon:

Baldur: Gud som er assosiert med lys, solen og skjønnhet.

Brage: Guden for diktning og skaldekunst.

Erda: Gudinne for den fruktbare jorden.

Heimdal: Vokteren av regnbue bruen Bifrost som fører til Åsgård, broen mellom gudenes og menneskenes verden.

Loke: Ildgud som står mellom orden og kaos.

Nornene (Urd, Verdandi og Skuld): Gudinnene som bestemmer skjebnen til menneskene og æsene.

Tor: Tordengud som hersker over været.

Magiske runekrefter

Bak runene skjuler det seg en fantastisk verden av omfattende, kraftfull og virkningsfull runemagi. Årsaken til at det nesten er umulig å misbruke runekreftene, er at kildene til disse kreftene stammer fra ulike Guddommelige Arketyper som er relatert til hver enkelt rune.

Disse Guddommelige Arketypene hjelper kun til med å gjenopprette den guddommelige orden med runemagi når sjamanen er relatert til hjertets vei. Om man har som motivasjon å ødelegge for andre mennesker og vesener, blir alle runekreftene blokkert av arketypene bak runene. Dette fører til at mennesker som prøver å utføre svart magi med bruk av runene, mislykkes. Det eneste resultatet er at de skader seg selv med heftig negativ karma.

Når jeg har et omfattende og alvorlig problem som jeg eller en klient har behov for hjelp til, benytter jeg ofte runemagi som et et av de kraftfulle verktøyet jeg er i besittelse av for å hjelpe meg selv eller andre på den riktige veien mot mer forståelse, mening, lykke og bedre helse. Etter et runeritual vil ting endre seg uansett om vi vil eller ikke, så lenge ritualet har en positiv hensikt.

Mitt første runeritual

I Yggdrasil sjamanskole, hvor jeg i dag er lærer og tradisjonsbærer, får studentene i første del av utdannelsen grundig opplært i runenes betydning, virkning og hvordan bruke man dem for å oppnå objektive målbare resultater med runemagi. Etter å ha fått en magisk innvielse i runene fra rune mesteren, er sjaman studenten i stand til å benytte mye av den ekstreme kraften som skjuler seg bak runene.

Jeg var entusiastisk og utålmodig etter å prøve ut runekreftene etter jeg hadde lært om dette i 2004. Jeg hadde hørt mange gjetord og historier fra andre studenter om de fantastiske resultatene som kan oppstå etter et rune ritual. Som ingeniør var jeg selvfølgelig utrolig skeptisk til alle disse historiene…

På den tiden bodde jeg i Tyskland sammen med en god venn. Like før midnatt startet jeg introduksjonen til mitt første sjamanistiske ritual med runemagi. I ritualets klimaks ved midnatt begynte merkelige ting å skje. Lysene i rommet begynte å vibrere for så å dimme helt ned og deretter lyse for fullt igjen. Dette gjentok seg i flere minutter samtidig som hele rommet ristet.

Selv en superskeptiker som meg fikk kraftig bakoversveis og prøvde å bortforklare opplevelsen med innbilning. Hadde det ikke vært for at kameraten min kom heseblesende løpende bortover gangen og inn i stua med ville øyne og skrek: «Hva i himmelens navn er det du holder på med? Lysene går bananas, hele huset rister, og det stinker pyton!», så ville jeg helt sikkert avskrevet opplevelsen som innbilning.

Det ble i stedet en motivasjon til å studere rune magi intensivt i de neste to tiårene. I dag har jeg stor glede av å lære andre denne livsendrende og eksepsjonelt kraftfulle magien, slik at flere kan få del av dette unike skattkammeret av visdom og magi for å skape et bedre liv og en bedre verden.

Runemagi er vår skjulte magiske arv!

Runenes univers

Runene viser på en arkaisk og særdeles konkret og på samme tid kompleks måte verden vi lever i, den materielle skapelsen og dens spirituelle fundamenter. Det finnes ingen «gode» eller «farlige» runer – de viser kun hvordan livet, livsprosessene og verden endrer seg i takt med universets rytmer på en usminket og direkte måte.

For den utrenede kan dette virke uforståelig og truende, og dermed skremmende. Men uansett hvor mye vi prøver å motsette oss forandring, vil forandring skje. Dette er en naturlov som vi må forholde oss til, og som blant annet er beskrevet med yin/yang-modellen.

Hver rune inneholder og representerer et vell av informasjon og magiske muligheter. Til hver rune er det knyttet en bokstav, klang, farge, retning, tidspunkt og årstid, astrologiske planeter, ulike nordiske guder og lysvesener, mystisk visdom, mystisk magi, et element, psykologiske egenskaper, steiner og planter med mer.

Runene som orakel

Bruker du runene som et orakel eller visdomsbok, kan de vise hvordan du står i forhold til dine livsprosesser og gi råd om hva du bør gjøre for å lette overgangen fra én tilstand til en annen. Runene skjuler et vell av visdom som blir åpenbart for den som er trent i runenes mystiske kunst. 

Runene er også et ypperlig verktøy for personlighetsutvikling og spirituell vekst. Runene er kraftfulle verktøy til all form for healing av fysiske og psykiske sykdomstilstander. De har en direkte og konsekvent virkning som på en konkret måte endrer de grunnleggende strukturene til sykdom for en som er trent i runehealing.

Runene er et meget kraftfult verktøy for å utføre rituell magi. Deres konsekvente og direkte virkning kan i hendene på en utdannet rune-utøver endre selv de mest komplekse årsaker til problemer og feie bort selv de mest hardnakkede hindringer som blokkerer endringene vi ønsker i vårt liv.

Vår egen magi

Runene er en del av vår egen kulturarv og viser vår spirituelle tradisjon. Når runene benyttes med utgangspunkt i norrøn mytologi, kan man få en direkte adgang til den fantastiske visdommen og kreftene som ligger skjult bak hver rune gjennom runemagi.

For oss som er oppvokst i Norden, er dette en del av vår natur som fører til at vi har en direkte tilgang til denne magien. For oss er det mye enklere og mer effektivt å utføre runemagi for healing og endring av strukturelle livsprosesser gjennom utføring av runeritualer enn for mennesker fra andre deler av verden.

Det er enklere å få tilgang til og lære å bruke kreftene bak runene ennå lære komplekse healingsystemer fra Amerika, Asia eller andre steder i verden. Dette er ganske enkelt på grunn av at runene sitter i vårt eget «DNA» – de er en del av vår skjulte natur enten vi vil eller ikke.

Foran vår egen stuedør

Mitt håp med denne artikkelen er å vekke interesse og motivere andre til å lære mer om vår egen spirituelle tradisjon. Det er ingen grunn til å reise til andre kulturer for å lære den mest kraftfulle healing eller magi som finnes utenfor vår egen stuedør og som alle kan lære.

Her finner du mer informasjon dersom du er interessert i å lære mer om runenes mystiske univers.

Her finner du oversikten over alle artiklene jeg har publisert om sjamanisme

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar