Sjamanisme Arkiver - Pål-Esben Wanvig

Kategori Arkiv for «Sjamanisme»

8

Skogsbad er vår viktigste medisin

«Skogsbad» er vår viktigste medisin

Sjamanisme for det moderne mennesket - Del 8

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert i bladet Medium nr. 6-2019

Publisert på wanvig.no 21. oktober 2019

Skogsbad – som rett og slett er å gå tur i skogen – kan bli en av det moderne menneskets viktigste metoder for å unngå stress, depresjon, frustrasjon, høyt blodtrykk og søvnproblemer. Moderne forsking har bekreftet en av sjamanismens mest grunnleggende manifest – det er naturen og Moder Jord som er våre viktigste helbredere.

Sjamanistisk innsikt, visdom og praksis har trolig vært den viktigste innflytelsen for å sørge for at en fortvilet sivilingeniør og entreprenør fikk et meningsfylt og lykkelig liv etter å ha blitt utbrent og nesten mistet livet i 2003. Før utbrentheten trodde han at nøkkelen til et lykkelig og sunt liv var funnet, men tydeligvis var dette en stor villfarelse. I dag er han ubeskrivelig takknemlig for hendelsen som skulle forandre livet for alltid.

Sjamanismen er ikke en nyreligiøs oppfinnelse fra new-age kulturen i USA, og sjamanen er så mye mer enn en healer i ekstase. Sjamanisme har vært utøvd på alle kontinenter så lenge mennesket har eksistert, og det eldste eksempelet på sjamanisme er 70.000 år gamle (ref 1).

I vår kultur spilte sjamanismen en sentral rolle i førkristen tid. I flere hundre år utøvet volver og seidmenn sjamanisme i den norrøne kultur. 

Mange ulike tradisjoner

Siden det finnen mange tusen forskjellige sjamanistiske tradisjoner i verden, finnes det selvfølgelig ikke en definisjon på hva sjamanisme er. Det at en sjaman oppfører seg destruktivt eller har sin egen forståelse av sjamanisme, betyr ikke at alle sjamaner er slik.

Det jeg deler i disse artiklene og på mine seminarer og utdannelse innen sjamanisme, baserer seg på erfaringen jeg har samlet de siste 16 årene og min omfattende utdannelse som tradisjonsbærer og runemester i White Feather Shamanic School®.

Jeg er ingen «oversjaman» som vet alt, jeg er én av tusener som uttrykker mine meninger, erfaringer og visdom basert på føttene solid plassert i to verdener: Den ene i den akademiske og moderne verdenen vi lever i hvor sivilingeniøren kun aksepterer objektivt, målbare resultater, mens den andre foten er plassert i sjamanens verden som henter sin innsikt, kraft og forståelse fra den metafysiske verdenen. Kombinasjonen av disse leder ofte til eksepsjonelle og livsendrende resultater hos mine studenter og meg selv (Ref. 2 og ref. 3). 

Fakta om sjamanisme

Ordet sjaman kommer fra «šaman» hos tungusfolket i Sibir og betyr «en som vet». Siden 1980 har sjamanisme vært likestilt med vestlig skolemedisin av Verdens helseorganisasjon (WHO) når det kommer til behandlinger av psykosomatiske sykdommer.

Sjamanen er en som hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen rundt og på innsiden av dem selv, samt lærer mennesker å leve ifølge sin spirituelle visjon/essens. Han henter sine krefter og innsikt fra de metafysiske verdenene gjennom kontakt med ulike kraftfelt, kraftdyr og andre spirituelle vesen. I sjamanens verden er alt fra steiner og trær til elver og hav, ja alt som er skapt av skaperkraften, levende (animisme) og skaperkraften finnes i alt (panteisme).

Sjamanisme er ingen religion. I alle religioner har man dogmer, lover, moralske trossystem og regler og bud som må følges, og der skaperkraften og det guddommelige må følges via en prest eller lignende autoritet. Alle disse faktorene skaper en religion – et dogmatisk trossystem.

Som sjaman opplever du skaperkraften selv, direkte og personlig uten å måtte følge dogmer, lover og moralske trossystemer som er styrt av en autoritær elite. I sjamanismen kan alle oppleve det guddommelige uten hjelp av andre. Dette kalles religio

I min sjamanistiske tradisjon er sjamanens etikk basert på hjertets vei, der man utøver sin kunst basert på et verdisystem fyll av respekt, medmenneskelighet, kjærlighet, empati, integritet, ærlighet, tilgivelse, takknemmelighet og toleranse.

Ifølge min erfaring kan alle bli sjaman. Jeg har mer enn 1000 bevis gjennom mine studenter på at man ikke trenger å være født i spesielle etniske kulturer, ha spesielle medfødte gaver eller talenter for å bli en sjaman som kan hjelpe seg selv og andre med å skape omfattende positive endringer i livet gjennom sjamanistisk visdom, innsikt og kraft. (Se del 1 og 2 i denne artikkelserien for mer informasjon). 

«Ifølge min erfaring kan absolutt alle mennesker lære å bli sjaman»

Pål-Esben Wanvig

Naturen er nøkkelen

Stor sett alle sjamaner har en nær tilknytning til naturen og Moder Jord i sitt arbeid. Naturen er vår største visdomsbok og helbreder. Moder Jord er fundamentet for eksistensen av alt liv. Når sjamanen søker svar, innsikt og løsninger oppsøker han naturen. Der observerer han dens samspill oppmerksomt og mediterer med spørsmål fra sitt hjerte og essens.

I tillegg er naturen vår største helbreder, både fysisk, psykisk og åndelig. Uten naturen kan ikke liv eksistere på jorda. Det moderne mennesket har gradvis vendt seg bort fra naturens visdom. Dette har ført til en verden der mennesket ødelegger naturen for å opprettholde sin livsstil basert på mer, større og raskere, samt en destruktiv omgang med seg selv og andre gjennom f.eks. mangel på toleranse og mobbing.. Det er skremmende å observere at dette blir mer og mer akseptert som «normalen».

Men det er ingenting «normalt» med dette. Mennesket har levd i pakt med naturen i flere hundre tusen år helt til den industrielle revolusjonen. Kun på noen tiår har vi klart å destruere store deler av fundamentet for vår eksistens gjennom ødeleggelse, rovdrift og forurensing. 

Jeg mener det er på tide at den nye «normalen» blir noe som er sunnere. For at dette skal skje, må mange flere mennesker gjenoppdage og relære hva det normale er både på innsiden og utsiden av dem selv, og her har Moder Jord og sjamanismen mye å tilby!

Vår viktigste lærer og helbreder

Det moderne mennesket må lære på nytt hvordan man benytter naturen til helbredelse og innsikt. Flere og flere flytter inn til byene og blir omgitt av betong og asfaltjungel isteden for sunn natur. I dag bor 80 prosent av nordmenn i små eller store byer. Ifølge FN vil 68 prosent av verdens befolkning leve i byer innen 2050 (ref. 4). 

I en travel hverdag tar de færreste seg tid til å oppsøke naturen for avspenning og rekreasjon. Aldri før i menneskets historie har vi brukt mindre tid til kontakt med naturen. Og aldri før har vi hatt så omfattende helseproblemer med stress, depresjon angst, frustrasjon og aggresjon som igjen legger grunnlaget for mange alvorlige og kroniske sykdommer som herjer samfunnet vårt i dag (ref. 5).

Jeg oppfordrer mine studenter til å starte denne prosessen med å oppsøke naturen daglig i 30-60 minutter over 90 dager. De aller fleste har dessverre lite erfaring med å være regelmessig i naturen. Kunsten er å ikke ha noen som helst agenda på den daglige skogsturen. Ingen mobil, ingen musikk, ingen planlegging, ingen evaluering av dagen, ingen jogging eller workout. 

Det handler om å rusle rundt i naturen en halvtime daglig og kun være tilstede med alle sansene uten noe som helst agenda. En av målsetningene er å finne tilbake til ro, fred og balanse gjennom vandring og kontemplasjon i en ellers så kaotisk hverdag.

«Aldri før i menneskets historie har vi benyttet mindre tid til kontakt med naturen og aldri før har vi hatt så mye stress, depresjoner og kroniske sykdommer.»

Pål-Esben Wanvig

Ditt daglige skogsbad

Else Karin, som er en av mine studenter, oppsøkte meg for flere år siden for å få hjelp til å finne veien ut av utbrenthet. Hun var en klassisk arbeidsnarkoman som hadde et brennende begjær om å gjøre alt perfekt og som aldri fant roen. Det var bestandig prosjekter, oppgaver og ting som måtte gjøres. Else Karin fant veien ut av utbrentheten, sa opp jobben i biltilsynet og ble en av de dyktigste behandlere og spirituelle veiledere jeg kjenner i Norge.

Selv om hun fant tilbake til mening, lykke og stor tilfredstillelse i livet sitt, hadde hun fortsatt en indre stemme som pisket henne til mer og mer. Den indre roen ble stadig brutt av denne stemmen som fikk henne til å gjøre for mye som ledet til frustrasjon og utmattelse.

For noen år siden satte jeg henne i gang med den enkle «skogsbadøvelsen» beskrevet ovenfor. Avtalen var at hun skulle oppsøke naturen hver dag i 90 dager uten noen agenda, og føre «skogsdagbok» med sine erfaringer i perioden. Minimum en gang annenhver uke skulle hun ut på en lengre tur i naturen på minst 2 timer.

I starten var ikke dette så enkelt siden hun hadde så mange prosjekter som måtte gjøres, men etter noen uker begynte ting å endre seg dramatisk.

«Etterhvert som ukene gikk opplevde jeg den indre roen mer og mer intensivt. Stemmen som sa mer og mer stilnet og livet mitt ble snudd opp ned på en positiv måte. Jeg kuttet ut seminarer som var planlagt, sa nei til nye klienter og prosjekter med bla. huset jeg bor i uten å ha frykt eller dårlig samvittighet. For meg var dette et mirakel – stemmen som hadde jaget meg i så mange år var borte! Jeg følte for første gang en grunnleggende indre fred i livet mitt», forteller hun.

Jeg anbefaler å se intervjuet med Else Karin der hun deler sine erfaringer og innsikt.

Intervju med Else Karin Hovrud

Skogsbad – Naturen er din medisin

Forskere over hele verden har undersøkt naturens positive innvirkning på mennesker. Mest kjent er antageligvis forskningen som er gjort i Japan. Japanerne kaller det «å bade i skogen» for Shinrin-yoku. Mellom 2004 og 2012 brukte Japan 40 millioner kroner på å studere de fysiske og psykiske effektene av å oppholde seg i skogen (ref. 6). Her er noen av forskingsresultatene de fant ved å benytte regelmessig skogsbading:

Positive forskningsresultater ved å benytte skogsbading

 • Mindre stress og depresjon (ref 7 artikkel og PDF)
 • Mindre frustrasjon og angst (ref 8)
 • Barn med ADHD konsentrerer seg bedre (ref. 9)
 • Blodtrykket senkes (ref. 10)
 • Søvnen forbedres (ref. 11)
 • Kreativiteten øker (ref. 11)
 • Energinivået Øker (ref. 11)
 • Humøret bedres (ref. 11)
 • Immunforsvaret bedres ved at antall naturlige dreperceller/lymfocytter øker. (ref. 11)
 • Restitusjonsevnen etter operasjoner og sykdom bedres (ref. 11)
 • Mennesker med utbrenthet og umattelsessyndrom får det bedre (ref. 12)

Årsakene til disse resultatene er mange. En av dem er relatert til negativt stress. Når vi vandrer kontemplativt og oppmerksomt i naturen uten agenda svinger hjernebølgene våre mer på alfanivå, som når vi mediterer eller driver med yoga. Dette roer ned aktiviteten til områdene i hjernen som fremkaller stress, grubling og frykt (Ref. 13), som igjen reduserer stresshormonene. (ref. 14

Sett fra en sjamans synspunkt er det mange flere årsaker til de ofte omfattende resultatene mennesker opplever gjennom regelmessig skogsbading som f.eks. den energetiske innflytelsen av trærne, himmelen, skjønnheten, fuglenes sang, insektenes humming, plantenes duft, jordens magnetfelt, skogens kommunikasjonsnettverk (mycelium), himmelen, luften, dryadene (trærnes vektere) og andre vesen som befinner seg i naturen. Følg med i senere artikler som omhandler disse spennende temaene.

Legens og sjamanens anbefaling: Ta en tur i skogen!

Ifølge WHO vil depresjon være den viktigste årsaken til arbeidsuførhet innen 2030 (Ref. 15). I løpet av det siste året har i underkant av 30 prosent av den norske voksne befolkningen hatt psykiske problemer som angst og depresjon (ref. 16). Kanskje vil skogsbading i fremtiden bli et av standardrådene du får av legen for å kurere depresjon, angst, stress og høyt blodtrykk? 

Uansett er dette råd som sjamaner har gitt lenge før moderne leger eksisterte. Kanskje du lar sjamanens visdom lede deg til å benytte daglig eller ukentlig skogsbading som en del av ditt repertoar for å ta vare på og forbedre din helse?

Både sjamanens erfaring og moderne forskning støtter opp om at dette er vel investert tid og energi! Mitt råd er å prøve skogsbading på daglig basis i 90 dager for å erfare hva som skjer med din fysiske og psykiske tilstand. Du har alt å vinne!

Lyst til å vite mer?

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på denne web siden.

Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv!

Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon!
Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Del gjerne dine tanker og erfaringer om det jeg tar opp i denne artikkelen i kommentarfeltet under!

Oversikt over alle artiklene

Du finner en oversikt over alle artiklene i serien "Sjamanisme for det moderne mennesket" og tilhørende video intervjuer her.


Referanser

Ref. 1: World’s oldest ritual discovered. Worshipped the python 70,000 years ago. Apollon, Universitetet i Oslo  https://www.apollon.uio.no/english/articles/2006/python-english.html

Ref. 2: Noen tilbakemeldinger fra studenter

Ref. 3: «Beyond Positive Psychology, A Journey from Burnout to Enlightenment», P.E. Wanvig, Amazon.co.uk

Ref. 4: 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050. FN, https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

Ref. 5: «Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin: Hjertets klang – din sjels musikk Få balanse i livet gjennom kunsten å regulere deg selv» Medium nr. 4-2018

Ref. 6: Take Two Hours of Pine Forest and Call Me in the Morning, Outside - https://www.outsideonline.com/1870381/take-two-hours-pine-forest-and-call-me-morning

Ref. 7: The influence of urban green environments on stress relief, Journal of Environmental Psychology, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494413000959
Og (PDF) http://www.tlu.ee/~arro/Happy%20Space%20EKA%202014/urban%20green_stress%20Ojala%20jt.pdf

Ref. 8: AGGRESSION AND VIOLENCE IN THE INNER CITY Effects of Environment via Mental Fatigue, Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001) https://is.muni.cz/el/1423/podzim2011/HEN597/um/Readings_Env_Psy/Kuo__F.E.__Sullivan__W.C.__2001_.pdf

Ref. 9: Children With Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park, Journal of Attention Disorders, https://www.researchgate.net/publication/23192434_Children_With_Attention_Deficits_Concentrate_Better_After_Walk_in_the_Park

Ref. 10: Blood pressure-lowering effect of Shinrin-yoku (Forest bathing): a systematic review and meta-analysis, NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28814305

Ref. 11: The Science of Nature & Forest Therapy, https://www.natureandforesttherapy.org/about/science

Ref. 12: Personer med utmattningssyndrom mår bättre av skogsbad, SVT, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/personer-med-utmattningssyndrom-mar-battre-av-skogsbad-1

Ref. 13: Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation, PNAS, https://www.pnas.org/content/112/28/8567

Ref. 14: City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans, NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21697947

Ref. 15: Depression looms as global crisis, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8230549.stm

Ref. 16: Fakta Helsenett, https://www.helsenett.no/142-fakta/fakta.html

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

Hva kan norske bedriftsledere lære av en sjaman? Slik bygger du en sterk personlig karakter!

Hva kan norske bedrifter og bedriftsledere lære av en sjaman?

Slik bygger du en sterk personlig karakter!

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 8. februar 2016

Oppdatert versjon publisert 30. september 2019

Et av de mest spennende livsprosjektene vi kan engasjere oss i, er studiet av etikk, personlige verdisystem og hvordan bygge en sunn og sterk personlig karakter. Dette har stor innflytelse på alle aspekter av livet. Å ignorere dette kan ha like store konsekvenser med negativt fortegn.

I denne artikkelen viser jeg hvorfor det er viktig for oss mennesker – og spesielt for dem som er ledere og forbilder for andre, som foreldre, lærere, politikere og bedriftsledere – å ha god etikk og verdisystemer. Min påstand er at alle mennesker uansett bakgrunn, yrke og livssituasjon kan forbedre sin livskvalitet betraktelig ved å engasjere seg i dette. Det gjelder uansett om du er spirituell lærer, behandler, terapeut eller driver med personlighetsutvikling og spirituell utvikling.

Jeg vil konkret forklare hvordan du kan utvikle en sunn personlighetskarakter som er forankret i et verdisystem på en enkel og effektiv måte. Trolig blir du like overrasket over hvordan din egen personlige tilstand er i forhold til disse temaene som 9 av 10 av mine studenter som gjennomfører den første øvelsen jeg skal beskrive senere.

Du vil få et klart og pragmatisk svar på hva etikk er, hva som er forskjellen på etikk og moral, hvilke grunnverdier og verdisystem en sunn karakter og identitet bør bygges på, og hvordan du kan gjøre dette på en praktisk og enkel måte ved å investere fem minutter daglig. Dette er også utslagsgivende for hvor langt du kan komme i din egen personlighets- og/eller spirituelle utvikling. Konsekvensen for ditt liv og menneskene rundt deg kan være enorm.

Et viktig tema i vårt liv

Etikk er i mine øyne trolig det viktigste temaet for å forbedre sitt liv, bli en bedre partner, leder, forelder og venn, og for alle som driver med ekte personlighetsutvikling og spirituell utvikling. I alle mine lengre utdannelser for viderekomne er etikk og kultivering av en sunn karakter noe jeg bruker mye tid på sammen med studentene. 

Hvorfor er dette så viktig? Svaret er at hvordan kan vi være den beste versjonen av oss selv om vi ikke vet hva vi selv står for, og hvor grensene går for hva som er rett og galt? Hvordan er det i det hele tatt mulig å lede et annet menneske på en sunn og god måte når dette ikke er til stede? Hvordan er det mulig å ha et godt selvbilde og god selvtillit når vi ikke er sikker og bevisst på selve grunnmuren i livet vår? 

Vi ser stadig vekk konsekvensene av at barn ikke lærer etikk av sine foreldre, eller bedriftsledere som hverken har opplæring eller bevissthet om sunn etikk og karakterbygging, og som fører både seg selv og sine bedrifter inn i katastrofen. Nettrollene er et annet godt eksempel på komplett manglende opplæring i etikk. Dette vises også tydelig i debatter på TV hvor deltagerne viser mangel på respekt for hverandre. Det hjelper lite å si at man er et etisk menneske med en solid utviklet karakter – den eneste gyldige måleparameteren er hvordan vi faktisk lever ut dette i vårt daglige liv.

Forskjellen på etikk og moral

Det store norske leksikons definisjon på etikk: «Etikk, læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger.»

Wikipedia sin definisjon av etikk: «Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi, er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som ‘hva er godt’, ‘hva er det rette’, ‘hvordan bør man oppføre seg’.»
Problemet med disse definisjonene er at de blander etikk og moral, noe som i mine øyne er to forskjellige begreper.

Etikk er verdiene som ligger i grunnfundamentet til de fleste mennesker i alle kulturer over hele verden, og som ikke er styrt av religiøse moralske dogmer eller andre moralske regler. Disse verdiene er stort sett de samme over hele verden og blir ofte kalt dyder, som ærlighet, integritet, mot, kjærlighet, lojalitet, tilgivelse, pålitelighet, ansvar, toleranse, medfølelse og vennlighet.

Moral er basert på regler som er tilpasset til hver enkelt kultur og som ofte er bygd på religiøse dogmer og ulike trossystemer. Et par eksempler: «Du skal ikke ha andre guder enn meg» (religion) og «du skal ikke tro du er bedre enn andre» (Janteloven). Moral blander ofte religiøse trossetninger og dyder sammen i en pott som skaper forvirring. Moralske regler bygger i hovedsak på egoets verdier som angst, frykt, hat, sjalusi, mobbing, misunnelse, grådighet, maktbegjær, konkurransefrykt, egosentrisitet og likegyldighet.
Min erfaring tilsier at jo mer vi blander disse begrepene sammen, desto vanskeligere blir det å få de resultatene vi ønsker.

Juks og korrupsjon i bedrifter

Samfunnet vi lever i, blir dessverre mer og mer gjennomsyret av korrupsjon, økonomisk kriminalitet, svindel og juks. Volkswagen, Deutsche Bank, Vimpelcom, Yara, IOC, FIFA og massiv doping i internasjonal idrett er bare noen aktuelle eksempler. Hvordan kan et stort konsern som Volkswagen med 600.000 ansatte nesten gå over ende over natta på grunn av juks? Svaret er ledernes etiske holdninger og verdisystem som igjen bestemmer bedriftskulturen og de ansattes holdninger til hva som er rett og galt.

Hovedproblemet er at etisk opplæring av lederne og kontrollmekanismer hos ledere og ansatte bortimot ikke eksisterer i mange bedrifter. De fleste bedriftsledere jeg prater med, er helt enige i dette. I deres bedrifter handler det først og fremst om å oppnå resultater. Etiske holdninger om rett og galt er ikke er så interessant så lenge man ikke blir oppdaget. «Det er akseptabelt å befinne seg i gråsonen siden alle de andre også gjør det» brukes ofte som argument.

Jeg må ærlig innrømme at jeg blir skremt når jeg intervjuer disse lederne om deres integritetsnivå i forhold til dem selv og deres bedrift. Makt, karriere, kontroll, penger og anerkjennelse overstyrer sunn etikk. Men det er dessverre ikke bare et leder- og bedriftsproblem, vi finner dette overalt i dagens samfunn.

Etikk og karakter er nøkkelen

Jo flere som utvikler en sunn etisk personlighet og karakter bygd på et sunt verdisystem med ærlighet, integritet, mot, kjærlighet, lojalitet, tilgivelse, pålitelighet, ansvar, toleranse, medfølelse og vennlighet som hovedpilarer, desto bedre blir samfunnet og vår verden å leve i. Dette påvirker igjen bedriftskulturen og de langsiktige resultatene til en bedrift.

Forutsetningen for at dette kan fungere i bedrifter, er at prosessen starter med topplederne. Med andre ord er kunsten i å kultivere vår karakter en viktig nøkkel for både vår egen livskvalitet og de resultatene vi kan oppnå i livet vårt. Det er selvfølgelig mange som tror at de ikke har noe problem med dette, men dessverre stemmer ofte dette ikke helt med virkeligheten.

Møte med min kampkunstmester

Som 16-åring var jeg så heldig å møte min kampkunstmester som var en autoritet på sitt fagfelt. Han lærte meg på en praktisk måte å utvikle en sterk karakter og en sunn forståelse av hva etikk innebærer, og hvordan dette leves ut i hverdagen.

«Jo mer makt du tilegner deg, desto større er konsekvensene når du misbruker denne makten. Derfor er det viktig at vi trener din karakter og ditt etiske styringssystem før du får tilgang til mer makt», var et av hans mantra. Når man er trenet i potensielt dødelige forsvarsteknikker og benytter disse til aggresjon fremfor forsvar, er dette misbruk av makt som kan ha katastrofale følger.

Som nybegynner var det ikke lett å forstå hva dette innebar i praksis, men etter hvert som jeg steg i gradene og fikk svart belte, ble dette krystallklart. Min mester brukte mye tid på å hjelpe meg med å forstå alle fasettene. De dype samtalene skjedde da vi var alene. «De fleste tror at kampkunst handler om å trene på å slå hardest, hoppe høyest og være raskest. Men de færreste forstår at 95 prosent av kreftene sitter i hodet og ikke i musklene. Om du ikke trener hodet, er det begrenset hvor langt du kan komme.» Første gang jeg hørte dette, forsto jeg lite av hva det handlet om. Men etter hvert sank visdommen innover meg.

Paralleller til dette finner vi overalt i vår moderne verden. Man er mest interessert i å lære teknikker hvor målene nås raskest med best mulig resultater hvor etikk hoppes over. Et bankvesen som ikke er interessert i kundenes beste, men som kun fokuserer på profitt, er et eksempel på dette. En selger som er spesialtrent i NLP eller subtil retorikk, kan manipulere nesten hvem som helst til å kjøpe hva som helst. 

Kaklende ledere

I min første jobb etter utdannelsen som sivilingeniør jobbet jeg for et stort forskningsinstitutt i Norge. Under gjennomføringen av et omfattende omorganiseringsprosjekt i bedriften ble jeg godt kjent med leder- og bedriftskultur, noe som for meg var et sjokk. Etter mange år med lederopplæring hos min kampkunstmester var dette som å bli kastet inn i en hønsegård hvor hver enkelt leder kun var interessert i sine egne behov for makt og kontroll, og var lite villige til samarbeid. De baksnakket hverandre som høner, drev med renkespill og manipulasjon i korridorene. Her snakker jeg ikke bare om mellomlederne – direktørene var de verste.

Under et ledermøte i den største avdelingen skulle jeg snakke om mine erfaringer fra omorganiseringsprosjektet. De forventet seg et 30 minutter foredrag om strategiene vi hadde fulgt for å endre datasystemet til mer enn 2000 arbeidsplasser på kun noen få måneder, men de fikk en to timer lang tordentale om råtten lederkultur og konsekvensene dette hadde for medarbeiderne og bedriften. Dette var en sjokkopplevelse for alle som var til stede, og jeg var ikke helt sikker på om de ville sende meg hjem fra høyfjellshotellet etterpå. I baren etter middagen kom toppdirektøren bort til meg, og etter en lang pause så han på meg og sa: «Det var litt av et foredrag», med et smil på lur.

Han var selvfølgelig ikke enig i alt jeg sa, men noen uker senere sendte han lederstaben sin på kurs. Om det hadde så stor innvirkning, er jeg ikke så sikker på siden de fleste ledere jeg møter som har vært på slike kurs, ikke er i stand til å svare bedre på mine enkle spørsmål om etikk, verdisystem og karakter enn de som ikke har hatt denne type opplæring. Et weekendkurs i etikk og karakterbygging er selvsagt en vits i denne sammenhengen.

Påfølgende mandag ble jeg kalt inn på teppet til direktøren for min avdeling. Dette er slutten tenkte jeg, nå får jeg sparken! Pulsen var høy og hendene svettet da sekretæren viste meg inn på kontoret hans. «Jeg hører du har vært busy i helgen», sa han mens han skulte på meg. «Din opptreden har spredt seg som ild i tørt gress i lederstaben, og du har virkelig satt i gang en del reaksjoner.» Han reiste seg og kom mot meg med raske skritt. Pulsen hopper i været da han omfavner meg med en solid bjørneklem. «Jeg er så stolt over deg. Du har gjort noe jeg selv aldri har turt å gjøre!»

Direktøren var et flott menneske som var utrolig dyktig i sitt fagfelt og en eksellent kommunikator og nettverksbygger. Men han hadde aldri fått dybdeopplæring og muligheten til å skape en solid og stabil karakter bygd på et verdisystem. De færreste ledere jeg møter har en slik opplæring, og jeg finner ikke oppstyret rundt råtne leder- og bedriftskulturer i Norge og utlandet så rart. Man ser ofte på disse temaene som «uproduktive» og fokuserer alle krefter mot profitt- og vekstoptimalisering.

Har jeg noe problem med dette, da?

Selvfølgelig preger foreldrene våre hva som er rett og galt for oss og hvordan vi lever ut dette i hverdagslivet. Men dette er som regel basert på at foreldrenes egne etiske og moralske regler blir overført uten filter til barna. Men kvaliteten på disse verdisystemene varierer mye. Dette er ikke så rart siden ikke så mange har gjennomført en systematisk opplæring og utvikling av disse temaene. Det å ta for gitt at jeg vet hva jeg står for og hva som er sunn rettferdighet og at jeg lever ut dette uten noe problemer i mitt liv, er en farlig konklusjon siden dette sjelden stemmer med virkeligheten.


Dette høres kanskje hardt og bastant ut, men de siste 30 årene har jeg hjulpet tusenvis av mennesker med å bygge en sunn karakter som definitivt har hatt en stor innvirkning både på dem selv og verden rundt dem.

Stort sett alle trodde de ikke hadde noen problemer med sin identitet, karakter, verdier og etikk, og at det definitivt ikke var noe behov for å engasjere seg så mye i dette. Alle som tror de vet det de egentlig ikke vet, har selvfølgelig et problem med at det interne kartet over virkeligheten er feil. Jeg kaller dette allmektighetssyndromet, som trolig er den viktigste årsaken til at vi – inkludert meg – feiler. Du kan lese mer i artikkelen «Allmektighetssyndromet –kunsten å akseptere det vi ikke vet!»

Min statistikk viser at de fleste av dem jeg har hjulpet, ikke har vært bevisst på hvordan deres verdisystem egentlig er, og nesten alle de som har gått gjennom den innledende øvelsen som jeg beskriver under, har blitt sjokkert når de har blitt bevisst tingenes virkelige tilstand.

Etikk og spirituell utvikling

Det er i mine øyne ikke mulig å utføre ekte spirituell utvikling uten parallelt å skape en stabil og godt forankret karakter bygd på et sunt etisk verdisystem. Jeg snakker ikke her om esoterisk utvikling hvor man lærer metoder og teknikker som kanalisering og healing. Jeg snakker om spirituell utvikling som ikke kan gjøres uten hjertet, bevissthet, selvansvar og kjærlighet. Du kan lese mer om forskjellen på esoterisk utvikling og spirituell utvikling i artikkelen «ABC-guide for å finne din spirituelle lærer!»

De fleste store spirituelle tradisjonene i verden har et klart fokus på etikk og karakterbygging for viderekomne studenter siden det ikke er mulig å nå de dypere lagene av hjertet og sjelen så lenge egoets negative verdier styrer vårt trossystem og vår adferd. Den eneste måten man kan nå de dypere lagene av sitt hjerte på, som igjen er døren til sjelen, er å bearbeide og helbrede de aspektene av egoet som hindrer dette, som angst, frykt, hat, sjalusi, mobbing, misunnelse, grådighet, maktbegjær, konkurransefrykt, egosentrisitet og likegyldighet.

Jo mer vi er styrt av egoets angst og kontrollbehov, desto lenger borte er vi fra vårt hjerte, sjel og en spirituell utviklingsvei. Dette betyr at viderekommen ekte spirituell utvikling ikke kan gjøres uten etikk!

Etikk og sjamanisme

Som sjaman er man helt avhengig av å samarbeide med engler, kraftdyr og andre lysvesen for å oppnå resultater. Det er de som gir kraft til våre ritualer, hjelper oss med våre astralriser til den sjamanistiske over- og underverdenen og alle andre oppgaver vi utfører som sjaman. De gir oss tilgang til magiske krefter som f.eks. runekrefter og ritualmagi samt mystisk innsikt og forståelse.

I White Feather Shamanic School får studentene allerede i første seminar omfattende energetiske innvielser slik at de umiddelbart kan bruke sjamanistisk arbeid med objektivt målbare resultater. Men dette er kun starten på en sjamanistisk utviklingsvei. Det er helt opp til de spirituelle vesenene som arbeider med vår tradisjon om sjamanen får tilgang til de dypere lagene av sjamanistisk magi eller ikke.

Jo mer omfattende endringer du kan gjøre med din sjamanistiske magi, desto mer må du være i stand til ikke å bli påvirket av egoets frykt og ønske om kontroll siden konsekvensene kan være omfattende.

De spirituelle vesenene observerer hver enkelt student kontinuerlig for å se hvor langt sjamanen har kommet i å helbrede egoets negative aspekter, og de vil under ingen omstendigheter gi mer kraft til noen som kan misbruke det! I vår tradisjon er det slik at de som bruker runekreftene de er innviet i, mister kraften og tilgangen om de bevisst misbruker disse kreftene for å skade eller kontrollere andre. Dette styres 100 prosent av de spirituelle vesenene som er ansvarlige for vår tradisjon. Om det ikke hadde vært på denne måten, måtte jeg som sjamanlærer ha vært veldig forsiktig med hvem jeg lærte hva, siden faren for misbruk hele tiden ville vært til stede.

I alle mine utdannelser som går over ett år og lengre tid, er forståelse av etikk, verdisystem og bygging av en sunn karakter et viktig tema, men det er opp til hver enkelt hvor mye de engasjerer seg i dette. I alle viderekomne utdannelser og lærerutdannelser er etikk og karakter et av hovedtemaene som det er obligatorisk å beskjeftige seg med.

En av de mest effektive og fascinerende metodene for å få tilgang til dypere innsikt og mer kraft som sjaman er å engasjere seg helhjertet i kultiveringen av grunnverdier og at man lever ut disse i sitt daglige liv. Det eneste beviset på om man har lyktes med dette, er hvordan man lever ut sitt verdisystem overfor familie, barn, kolleger, venner og de andre man omgås med. Det er også avslørende hvordan man ytrer seg på sosiale medier som Facebook.

Dette er en av de mest effektive nøklene for å flytte egoet fra å være sjelens hersker til å bli sjelens rådgiver. Denne prosessen kalles sjamandød, og du kan lære mer om dette på mine hjemmesider. Dette er igjen helt avgjørende for en sjamanistisk utviklingsvei og hvor langt du kan komme.

For lærere for andre sjamaner er sunn karakterbygging selvfølgelig et obligatorisk tema siden man skal lede andre. En lærer som ikke gjør dette, er ofte styrt av egoet, som igjen leder til et dårlig resultat for studentene og gruppen, hvor misunnelse, baksnakking og drittkasting fort kan bli en del av kulturen.

Resultater

Om du ønsker å se praktiske resultater på dette hos en gruppe som har jobbet aktivt med verdisystem, karakter og etikk, kan du observere samarbeidet vi har i Rainbow Reiki Norge. Her har ca. 40 lærere et unikt samarbeid på de største alternativmessene i Norge, hvor vi nå i snart femten år har hatt felles stand hvor alle hjelper hverandre, og hvor konkurransefrykt, mobbing og baksnakking ikke eksisterer. Du blir møtt av et åpent og varmhjertet miljø som er inkluderende for alle, noe du merker når du besøker oss. 

Når sjefen (eller foreldrene for den saks skyld) har en sunn karakter og et godt verdisystem, er det ingen plass til egoets maktspill i gruppen siden de hjelper til med å finne løsninger på problemene som oppstår fremfor å forsterke eller ignorere dem. Dette skaper trygghet, samhold og vekst, samtidig som det er tilfredsstillende å være medlem av en slik gruppe.

Oppskriften på å bygge en sunn karakter

Her får du en kort introduksjon til de første stegene av den prosessen jeg følger for å hjelpe studenter, lærere, klienter og bedriftsledere med å kultivere en sunn karakter som er forankret i et solid verdisystem.

Fase 1: Skap bevissthet over tingenes tilstand!

Før vi blir oss bevisst tingenes reelle tilstand, er det vanskelig å gjøre noe med et problem som eksisterer (ref. allmektighetssyndromet).
En av de mest effektive bøkene å lese for å finne ut hvordan det står til med din karakter og ditt verdisystem, er «Hør her, lille mann» av psykologen Wilhelm Reich. Analyser mens du leser boken i hvilke områder av ditt liv du er den lille mannen og hvor den kommer til syne. Analyser også menneskene rundt deg og finn ut hvor de er den lille mannen.

Advarsel: Det å gjøre disse oppgavene kan være en stor belastning! Når du opplever at ditt glansbilde av deg selv ikke stemmer helt med virkeligheten, kan det være en tung erfaring. Jeg har hatt studenter som fant denne boken så emosjonelt vanskelig å lese at det tok dem mer enn et år å komme gjennom den, selv om den kan leses på tre timer. Det kan være en god idé å få hjelp av en lærer, terapeut, coach eller lignende mens du gjør denne oppgaven. Det er en forutsetning at den som hjelper deg har erfaring i denne type arbeid, ellers blir konklusjonene fort basert på moralske prinsipper.

Fase 2: Bestem hvilke verdier du ønsker å bygge din karakter på

Dette kan være verdier som ærlighet, integritet, mot, kjærlighet, lojalitet, tilgivelse, pålitelighet, ansvar, toleranse, medfølelse og vennlighet. Problemet er at disse verdiene kun er floskler om vi ikke kan definere hva hver enkelt verdi egentlig betyr, og hvordan de praktisk kan leves ut i hverdagen.

Til dette arbeidet anbefaler jeg dydekortene som du får kjøpt på norsk eller finner på engelsk på www.virtuesproject.com. Jeg anbefaler de norske dydekortene «Refleksjonskort – 100 Dyder» som du finner på www.virtues.no.
OBS! En verdi (f.eks. integritet) blir først en dyd når verdien leves ut praktisk i livet ditt på daglig basis!

Bruk dydekortene til å finne ti verdier som du ønsker å starte å jobbe med, og som du ønsker skal være fundamentet du utvikler din karakter på. Ikke vært så opptatt med å finne de «perfekte» verdiene. Kunsten er å starte for å endre dette senere etter hvert som du får mer erfaring.

Fase 3: Kunsten å få en verdi til å bli en dyd

Her er den vanskeligste oppgaven. Jeg anbefaler at du kun starter å jobbe med en verdi av gangen til du klarer å praktisere den i hverdagen din slik at den blir en dyd. Her er en enkel måte å gjøre dette på:

 1. Les gjennom definisjonen av verdien som du ønsker å gjøre til en dyd om morgenen før du starter dagen din.
 2. Vær bevisst på denne verdien gjennom hele dagen og i alle situasjoner du møter på veien. 
 3. På kvelden leser du gjennom definisjonen av verdien på nytt og noterer i dagboken (jeg anbefaler egen dagbok for dette) hvordan du har klart å leve ut denne verdien i praksis. Noter også hvor du feilet og hva du kan lære av dette for ikke å gjøre samme feilen i morgen. Det er begrenset hvor mye fremgang du kan forvente deg uten å benytte en dagbok til dette.
 4. Ikke bli frustrert i starten. I begynnelsen er det helt normalt at man feiler ofte. Etter hvert blir det enklere.
 5. Det kan ofte ta flere uker å få innarbeidet en verdi til å bli en dyd. Når du blir for frustrert eller du synes det blir kjedelig, kan du bytte dyd for å reaktivere ditt indre barn som igjen vil gi deg motivasjonsenergi.
 6. Etter hvert kan du begynne å kombinere flere verdier samtidig, hvor målsettingen er at du i løpet av et års tid klarer å leve ut alle verdiene du har plukket ut samtidig slik at alle blir aktive dyder.

Dette arbeidet kan på den ene siden være utrolig givende, spennende og fascinerende, men på den andre siden frustrerende. De av mine studenter og klienter som har best resultat med sin karakterbygging, har jevnlige samtaler med meg hvor vi diskuterer og analyserer erfaringene og prosessen. Ofte er det hjelpsomt å ha en objektiv person som gjør denne jobben sammen med deg.

En fantastisk mulighet

Jeg er imponert over hva som skjer med mennesker som engasjerer seg helhjertet i en slik prosess. De forandrer ofte sitt syn på seg selv og verden rundt seg og blir mer i stand til å stå med strak rygg også når det stormer i livet. Det å ha et bevisst forhold til sitt eget verdisystem og karakter skaper ikke bare styrke, glede, tilfredshet, selvtillit og stolthet – det gjennomsyrer ethvert aspekt av livet, alle menneskene vi møter og resultatene vi oppnår.

Respekt kan ikke forlanges – det kan kun fortjenes. Hvem har du respekt for? Mennesker som føyer seg i alle situasjoner og ikke har sitt eget standpunkt, eller mennesker som står frem med en klar og sunn identitet, karakter, verdisystem og som klarer å sette kjærlige og sunne grenser for seg selv og alle andre basert på dette?

Om du har barn, anbefaler jeg å gi dem «Dydekort for barn og unge» og jobbe sammen med dem med dydene. Bevisstheten, kraften, sikkerheten, styrken og selvtilliten du kan gi dine barn med dette, er uvurderlig. Flere av dem jeg hjelper, gjør dette sammen med barna sine med veldig spennende resultater. Dette legger også grunnlaget for at fremtidige generasjoner av ledere, politikere og lærere får et annet verdigrunnlag å forholde seg til enn hva vi ofte ser i dag.

Om du er bedriftsleder, anbefaler jeg å skolere deg selv og hele lederstaben i denne prosessen. Hva som ikke fungerer i dette tilfellet, er å gi dem frie tøyler til å gjøre dette på egen hånd eller at man gjør dette på et weekendseminar. Her trengs det en veileder som behersker prosessen, og som gir både individuell oppfølging og gruppeveiledning. I tillegg trengs det en kontrollfunksjon som lederne må forholde seg.

Om du er spirituell lærer, student eller behandler, vil du få utrolig mye igjen for å jobbe med denne prosessen. For hver innsats du gjør for å sette hjertet ditt fritt, kommer du ett steg nærmere din sjel og essens. Du vil oppleve mer ro og indre fred, du vil bli mindre opphengt i hva andre gjør og ikke gjør, og din vei mot en bedre helse, glede, lykke og et fortryllende liv vil bli mye enklere!

​​Lyst til å vite mer?

Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på denne web seiden. Alle problemer kan løses – og ofte sitter løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv!

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.


Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

33

Slik feiret våre forfedre og sjamaner jul og nyttår

Slik feiret våre forfedre og sjamaner jul og nyttår! 

Klar for en annerledes jul- og nyttårsfeiring?

Klar for en annerledes jul- og nyttårsfeiring?

Har du noen gang tenkt på hvorfor pipefeiere bringer lykke, eller hvorfor vi pynter huset med fluesopp og spiser marsipangris i jula? Finnes virkelig julenissen – og hvorfor kommer han ned pipen? Hva symboliserer juletreet, og hvorfor påvirker de tolv hellige nettene ditt liv i det kommende året? Lær hvordan og hvorfor vi bør feire denne høytiden slik som våre forfedre gjorde det!

Dette er et lite innblikk i hvorfor vi fortsatt benytter disse symbolene i jula. Jeg vil vise røttene til disse eldgamle symbolene og skikkene og hvorfor de er knyttet til jula, eller «yule», som de fortsatt kaller det i noen ikke-religiøse kulturer.

Ved å forstå røttene til disse julesymbolene kan du finne ny mening når du pynter og feirer jul – de kan få en helt ny betydning for deg.

En sjamans julefeiring

Før jeg ble utbrent og mitt liv endret seg totalt i 2003, var jula en tid fylt med hektisk stress, masse usunn mat, alkohol, selskap og sykdom, spesielt etter at min far døde lillejulaften i 1997. Da min sjamanistiske ferd startet i 2004, ble jeg introdusert til en helt annen tradisjon for å feire jul og nyttår, som våre forfedre og sjamaner har benyttet seg av i årtusener før kristendommen gjorde sitt inntog i samfunnet vårt.

Jeg håper dette vil inspirere deg til å åpne opp for andre kvaliteter i denne spesielle høytiden, og kanskje du vil gi rom til en time om dagen i de tolv hellige nettene til å forberede året som kommer. Dette vil gi deg helt andre muligheter, innsikt og forståelse for det som møter deg i det nye året.

Du kan også delta gratis på webseminaret «Sjamanistiske jul- og nyttårsritualer» med meg 1. desember. Der vil jeg gi praktiske tips om hvordan feire vintersolverv, jul, nyttår og de tolv hellige nettene, samt hvordan bruke oraklene jeg forteller om i denne artikkelen. Det vil også være mulighet til å stille spørsmål. Du kan melde deg på her: 

Gratis video seminar

6 timer spennende undervisning om sjamanisme og magi! Hva er sjamanisme? En titt bak magiens mystiske forheng. Runemagi - vår skjulte magiske arv! De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei ++++ mye mer!

Vintertiden

Når plantenes krefter trekker seg tilbake i jorden, går bjørnen i hi frem til dagene blir lengre igjen. Dette kraftfulle, sterke dyret lever hele vinteren på sine egne fettreserver, og gjør dette ved å redusere metabolismen til et minimum.

Bjørnen var, i tillegg til ulven, et veldig viktig kraftdyr (åndevesen) for våre forfedre. Dette mektige dyret var hellig for dem, og kjøtt, pels og bein ble behandlet med den dypeste respekt. De trodde at mennesket stod i direkte relasjon til bjørnen.

Juletiden er den mørkeste tiden i året, og 21. desember er den lengste natten. Da snur solen og dagene blir langsomt lengre igjen. I mange tusen år trodde mennesker at moder jord trakk seg tilbake til underverdenen i november (samhain) og fødte lyset igjen gjennom de tolv hellige nettene fra 24. desember til 5. januar. Hun kommer tilbake i februar for å bringe lyset tilbake og gi kraft til plantene slik at det igjen kan bli vår.

I mytologien er bjørnen partneren til moder jord gjennom vinteren, og han forener seg med henne selv om hun forlater ham etter vinteren for å finne en annen partner en periode. Gjennom forholdet med bjørnen gir moder jord igjen fødsel til lyset. Alle dyr, planter og mennesker er barn av moder jord. Når hennes barn dør, returnerer vi til henne helt til hun sender sjelen tilbake til livet for å bli gjenfødt.

Som moder jords ledsager gjennom vinteren har bjørnen en viktig posisjon for våre forfedre som trodde at han var sammen med henne fordi han sover i huler gjennom vinteren. Huler har alltid blitt sett på som en av de få inngangene til moder jords verden – den sjamanistiske underverdenen.

Det sjamanistiske nyttårsritualet

De tolv hellige nettene starter natt til første juledag og representerer tiden for overgangen mellom året som har vært og det nye året. Overgangen er en prosess som går over flere dager. I løpet av disse hellige tolv nettene er den materielle og den spirituelle verdenen veldig nær hverandre.

For sjamaner er denne tiden verdifull da den representerer et begrenset tidsrom med en særdeles nær forbindelse med våre forfedre og åndeverdenen. Disse tolv dagene og nettene benytter jeg til meditasjon, kontemplasjon, magi og forberedelse til året som kommer. Dette er tiden jeg trekker meg tilbake fra hverdagslivet og går inn i dypet av meg selv. Jeg minimaliserer alle hverdagslige aktiviteter og arbeid, og benytter mye av tiden ute i naturen.

Den moderne verdenen har andre verdier i denne tiden, med stress, shopping, gaver, mat og selskaper som vanlige aktiviteter. Jeg husker godt den befrielsen jeg opplevde den første jula jeg sa at nå er det nok med å stresse to uker i jula, og i stedet feiret tiden med våre forfedres tradisjoner. Den roen og klarheten jeg fikk ved å leve jula på en sjamanistisk måte, var en stor opplevelse. Ingen stress med julegaver eller juleselskaper, og ingen bakrus om morgenen. Jeg følte meg som et nytt menneske etter denne hellige tiden, og batteriene var oppladet for en optimal start på det nye året.

Selvfølgelig reagerte mange rundt meg negativt på dette i starten og lurte på hvorfor jeg ikke var som alle andre. Etter hvert ble mange nysgjerrige siden de kunne ønske seg en fredeligere julefeiring selv.

I dagens stressede verden er det viktig å huske på tradisjonene til våre forfedre. Det er mye visdom og mening i hvordan de gjorde ting, som ikke bare er basert på overtro, men praktiske erfaringer som har hatt stor verdi for oss mennesker gjennom hundrevis av generasjoner.

Bruk av orakler

Hver av de tolv hellige nettene (og dagene) står for en måned i det nye året. Det starter med 24. desember som representerer januar, 25. desember som representerer februar, 26. som representerer mars og så videre frem til 4. januar og natten til 5. som representerer desember i det kommende året.

Hvordan vi bruker disse dagene, kan ha stor innflytelse på måneden denne dagen og natten representerer for det kommende året.

Hva vi gjør og føler og hvilken tilstand vi er i, er viktig. Alt etter hvordan du er kjent med orakelarbeid med for eksempel runer, tarot, I-ching eller chakraenergikort, kan du jobbe med disse hver dag gjennom de tolv hellige nettene for å forberede månedene som kommer.

Dette får du en praktisk innføring om under webseminaret «Sjamanistiske jul- og nyttårsritualer».

Et godt spørsmål til oraklene kan være: «Hva er min viktigste spirituelle læreoppgave for denne måneden?» Du får mye mer ut av et orakel enn kun informasjon. Dersom du har lært å gjøre energiarbeid med oraklet, kan du gjøre kraftfulle helbredelser i livet ditt. Jeg anbefaler tre typer spørsmål for en omfattende helbredelsesprosess. Her bruker jeg runeorakel som eksempel.

 1. ​Trekk den første runen med spørsmål om et tema i livet du ønsker hjelp til å forbedre eller endre. Dette skal ikke være et ja-/nei-spørsmål eller et som har forventninger om spådom.
  • Eks.: Hvordan kan jeg bedre kommunikasjonen og få et nærere forhold til min partner denne måneden? Hva er min viktigste spirituelle læreoppgave denne måneden?
 2. Trekk den andre runen med spørsmålet: Hva er min største indre motstand mot dette?
 3. Trekk den tredje runen med spørsmålet: Hva kan helbrede denne indre motstanden?

Du har nå trukket tre runer, tarotkort, I-ching-heksagrammer eller andre orakelsystemer du bruker. For å utføre energiarbeidet bruker du det du har trukket i spørsmål 1 og 3. Utfør for eksempel runemagi med runene for å harmonisere og helbrede temaet du har spurt om hjelp til.

Benytt de tolv hellige nettene og dagene til å gjøre dette daglig for hver måned i det kommende året. På denne måten kan du påvirke månedene som kommer allerede nå og legge et godt grunnlag for det nye året.

Selv om du er veldig opptatt i juletiden, holder det med å sette av 15 minutter daglig.

Julenissen og pipa

I flere tusen år var det ofte kvinner som var healere og sjamaner i stammen eller samfunnet, og det var de som ledet svettehytteseremonier. I tillegg til gjennomføringen av et helbredende ritual for mennesker var seremoniene et hellig sted for sjamanen slik at hun kunne la sjelen sin «fly ut» til åndeverdenen.

Tradisjonelt ble gulvet i hytta dekket av en spesiell urt under ritualet som hjalp sjamanen med å forberede åndereisen. På engelsk heter denne urten «sage» (Artemisia vulgaris, på norsk burot), men ble oversatt feil til andre språk som «salvie».

Salvie har sitt opphav fra middelhavslandene og har ikke blitt brukt av de innfødte i Amerika, vikingene eller germanske stammer. Egenskapene til burot er at den kan gjøre oss våkne og åpne opp for påvirkninger og inspirasjon fra den spirituelle verden.

Det er vitenskapelig bevist at denne urten var brukt allerede i steinalderen i sjamanistiske metoder gjennom arkeologiske funn av pollen og andre rester fra urten.

Sjamaner har siden tidenes morgen sendt ut sjelen for å kommunisere med ulike åndevesen eller lysvesen, som er en samlebetegnelse for engler, kraftdyr, alver, dverger og gnomer, for å motta og levere viktige beskjeder og for å mekle mellom den materielle og den spirituelle verden.

Åpningen i huset eller hytta hvor røyken kom ut, var derfor et veldig viktig sted, og ildstedet og skorsteinshetta var hellige. Det var ikke bare sjelen som reiste ut den veien, men det var også alle former for ånder og lysvesen som kom inn i hjemmet gjennom pipa. Frem til for noen hundre år siden trodde kvinner at sjelen til ufødte barn kom ned gjennom pipa og tok plass i magen. 

Vi finner fortsatt et ekko av dette i noen samfunn når unge foreldre setter en statue av en stork utenfor døra når barnet deres er født. Ettersom det er storken som ofte bygger redene sine på piper hvor barnets sjel kommer inn, så det ut som om det var storken som leverte barnet.

I juletiden gjennom de tolv hellige nettene og dagene ble det utført mange sjamanistiske ritualer og reiser. Derfor var det veldig viktig å holde pipene rene slik at bare gode ånder og sjeler med en positiv intensjon kom inn i hjemmet. Etter at den sjamanistiske tradisjonen ble mindre viktig, kom fortsatt den gode ånden julenissen ned gjennom pipa, helt til den dag i dag.

Den som renset og tok vare på pipene, var høyt respektert, og det er årsaken til at feieren fortsatt er en som bringer hell og lykke og som fortsatt pryder mange juledekorasjoner.

Sjamaner brukte noen gang en spesiell sopp for å sende ut sjelen i juletiden. Dette var den røde fluesoppen med sine karakteristiske hvite prikker. Konsumert i riktige mengder forårsaker denne soppen transe, som vi i dag ville kalt en psykedelisk tripp. Inntaket av soppen tillot en erfaren og dyktig sjaman å møte den spirituelle verden.

(NB! Dette er ikke en oppfordring til at du skal teste ut fluesopp! Vær så snill, ikke eksperimenter med inntak av denne soppen som kan være helseskadelig. Dyktige sjamaner i dag har andre metoder for å utføre dette arbeidet som ikke innebærer bruk av noen som helst rusmidler eller psykedeliske midler! I White Feather Shamanic School® tar vi sterk avstand til all bruk av rusmidler!)

På slike reiser møtte ofte sjamanen de små lysvesenene først, som for eksempel dverger. Dette forklarer ideen om at dverger lever i sopphus, akkurat som smurfene i tegneseriene.

Etter at sjamanen hadde møtt de små lysvesenene, reiste sjamanens sjel til underverdenen. Fluesoppen er fortsatt populær som juledekorasjon og som marsipankaker.

Det er heller ikke en tilfeldighet at vi elsker å spise gås på julaften og thanksgiving (og samhain). Gåsen har alltid blitt sett på som et av moder jords dyr som bærer på sjelen til mennesker som ikke har inkarnert, eller som akkurat har forlatt dette livet. Siden både samhain og jula handler om fødsel og død, ble gåsen jaktet på som en del av et ritual. Tradisjonen med å krydre gåsen med Artemisia vulgaris er et stille minne om denne kulturen.

Juletreet

Den eviggrønne granen er et minne om at liv eksisterer selv om det ser ut som om naturen er uten livsimpulser midt på vinteren. Den grønne fargen bringer lys inn i hjemmene i juletiden. Med granens eteriske oljer er den perfekt brensel når treet tørker ut, og er derfor et symbol på ild og lys.

Dersom du har kjennskap til mytene om Yggdrasil, det norrøne livs- og verdenstreet, kan du også se på juletreet som et symbol på selve verdenstreet, som i mytene blir sett på som treet som holder hele verden oppe.

Når du pynter treet, kan du utføre dette som et ritual i seg selv. Du kan henge opp pynten med et ønske for hver ting du henger opp, hvor du kan be om et godt liv og komme med et ønske om velsignelse fra engler eller andre lysvesen.

Eller du kan se på hver gren som en representant for en del av ditt liv, for deg selv eller andre personer som er viktige for deg. Du kan plassere pynten som små gaver eller symboler på de forskjellige grenene. Fargerike bånd, glitter, engler og andre dekorasjoner kan være slike symbolske gaver. Juletrepyntingen som ritual kan ha stor påvirkning.

Runene symboliserer Gebo, en utveksling av gaver fra et spirituelt synspunkt. Gebo er bygd opp av flere Kenaz-runer, som står for ildkraft og interaksjon på et sensuelt nivå samt det å være lykkelige sammen.

Hvordan jeg feirer jul

Som sjaman lærer jeg bort denne kunnskapen til dem som søker mening med livet, lykke og bedre helse, eller som ønsker å komme i kontakt og fylle den indre tomheten de har båret på altfor lenge. De tolv hellige nettene og dagene er min personlige og hellige tid.

Alle i mitt privatliv vet at dette er en tid hvor jeg trekker meg tilbake for å være med mine nære og kjære. Jeg tilbringer tiden med meditasjon og refleksjon i tillegg til å forberede det nye året med orakelarbeid og healing. Jeg tar meg god tid og gjør dette fullhjertet med å benytte de tre orakel-spørsmålene.

Jeg ser på mitt solarhoroskop for det kommende året i tillegg til at jeg gjør sjamanistiske reiser til den spirituelle verden for å gi gaver og si takk for alle opplevelser som har hjulpet meg med å vokse og lære å gå på min livsvei samt all støtten jeg har fått gjennom året.

Jeg spør også om hjelp til å helbrede blokkeringer der jeg ser spesielle utfordringer i mitt horoskop for det kommende året. I tillegg stiller jeg et orakel det samme spørsmålet: «Hva kan helbrede min største indre blokkering i forbindelse med *navnet på temaet*?» Deretter spør jeg alltid orakelet om hva som hindrer meg i

a) å lykkes

b) å få suksess

c) å få helbredelse

for den spesifikke måneden jeg arbeider med i forhold til hvilken av de tolv dagene det er. Jeg liker som regel å arbeide med runene, chakraenergikortene og I-ching. Disse tre oraklene gir meg muligheten til å gjøre kraftfull healing og få detaljert innsikt i et tema.

Holdningen du har når du arbeider med orakler, er veldig viktig. Ikke forsøk å ønske deg et spesielt resultat eller oppnå ønskene til ditt ego. Vær til stede her og nå uten en spesiell intensjon eller ønske. Derfor er det viktig at orakelarbeid utføres i en meditativ tilstand.

Familie og venner i jula

Kanskje du nå har fått inntrykk av at jeg ikke gjør noe annet enn energi- og orakelarbeid i jula. Det tar meg kun en time om dagen å gjennomføre dette. Min kone vet at jeg har behov for å være alene, og jeg gjør det samme for henne. Siden vi ikke har barn, kan vi gjøre dette samtidig. Dersom vi hadde hatt små barn, måtte vi ha delt på tiden.

For meg er dette en privat og hellig tid hvor jeg ikke møter andre ute. De jeg bryr meg om, prater jeg med på telefonen eller Skype. Det meste av dagen leser jeg en god bok, gjør ting jeg synes er gøy, slapper av og har intensive og kjærlige samtaler med min kone.

På kvelden elsker vi å se på fine filmer som skaper en fredelig stemning og som får frem gode følelser. Dette er en tid for å komme i kontakt med naturen rundt meg når jeg besøker kraftplasser i nærmiljøet og går lange turer. Jeg føler takknemlighet og enhet med alt rundt meg og i meg selv.

Dersom du har stor familie, liker å treffe mennesker og gå på nyttårsfest, er dette helt fantastisk! Gjennom de tolv hellige nettene og dagene kan vi føle oss veldig nære og komme i en spesiell kontakt med dem vi er glad i og dem vi bryr oss om. Det er en perfekt tid for å være sammen med sjelefamilien, som strekker seg mye lenger enn din biologiske familie.

Dersom du opplever kjærlighet, gode samtaler og at menneskene du er sammen med skaper gode følelser i deg, har du en optimal setting for månedene som kommer. Hvis du derimot er sammen med mennesker som gjør deg stresset og anspent, så er det kanskje på tide med en forandring?

Nyttårsaften

En dato som markerer det nye året, er veldig praktisk i dagens samfunn. I virkeligheten er dette en prosess og en overgang som tar lang tid, i hvert fall tolv dager.

På nyttårsaften kan du gjøre noen enkle, symbolske handlinger for å avslutte det gamle året. Du kan skrive ned det du ønsker å gi slipp på, som konflikter med andre, sorg og sinne eller destruktive ting og følelser, og deretter brenne papiret, samtidig som du er i kontakt med den spirituelle verden og spør om støtte og velsignelse.

Våre forfedre var i nær kontakt med naturens rytmer og forstod de fire årstider som et hjul i bevegelse. Det var fire hovedmarkeringer: den lengste natten om vinteren (vintersolverv), den lengste dagen om sommeren (sommersolverv), og en på høsten og på våren hvor dagen og natten er like lang, vår- og høstjevndøgn.

Mellom disse dagene er det i tillegg fire andre dager som var viktige festdager for våre forfedre. Det er dermed åtte viktige dager i løpet av et år som har en spesiell mening og beskriver livets hjul. Våre forfedre relaterte en eller flere guddommeligheter til hver av disse åtte dagene, og mange fortalte deres historier.

Med hjelp fra symboler og ulike lysvesen som når inn til underbevisstheten på et veldig dypt plan, kom menneskene i kontakt med naturens rytmer, livsprosesser og naturen i seg selv. Våre forfedre trodde ikke på guder og gudinner, de opplevde dem. Det er for omfattende å skrive om de åtte markeringene i et år her, men jeg vil gjøre det i en fremtidig artikkel.

Frøyas Hildisvin og marsipangrisen

Frøya, som er et aspekt av moder jord, er ledsaget av et gigantisk villsvin med navnet «Hildisvin». Dette er hennes favorittdyr, og villsvinet har en skinnende, gyllen pels som gjør at det også er kalt «solvillsvin». Frøya red på dette villsvinet, og våre forfedre så på grisen som et hellig dyr. Villsvinet til Frøya er kraftfullt, og når livets hjul nesten stopper opp når lyset blir gjenfødt i jula, gir Hildisvin det en dytt med hodet slik at det går rundt igjen. Men dette er ikke den eneste grunnen til at grisen ble sett på som et hellig dyr. Grisen skubber nesa i jorda for å lete etter mat, og står derfor i sterk resonans til moder jords underverden.

Dette forklarer hvorfor marsipangrisen fortsatt er så populær i jula, og den refererer til Hildisvin samtidig som den bringer hell og lykke, akkurat som feieren. Et vagt minne om at grisen er et hellig dyr er den virkelige årsaken til man i noen religioner fortsatt ikke spiser gris. Moderne teorier prøver å forklare dette med sykdommer og klimaendringer, men tar ikke med i betraktningen at det en gang eksisterte en sterk gudinnekultur i disse landene.

Renselsesritual

Det er en perfekt tid for å gjennomføre et energetisk renselsesritual i hjemmet på den siste av de tolv hellige dagene, den 4. januar. Du kan benytte deg av et sjamanistisk røykelsesritual eller andre metoder. Jeg anbefaler at du gjennomfører et renselsesritual for dem du bor sammen med for å markere slutten på den hellige tiden og åpne opp for et nytt år. Til dette formålet kan du lage en spray av essenser ladet med en spesiell kvalitet, for eksempel chakraenergikortene til Walter Lübeck.

Tidligere var jeg stresset og sliten, men nå er jula en tid for ro, opplading og refleksjon. Jeg anbefaler varmt å prøve ut et par av tingene i denne artikkelen. Det betyr ikke at du trenger å endre på alt – du vil merke stor forskjell om du har en annen bevissthet og intensjon med disse dagene og bruker noen minutter av de tolv hellige nettene og dagene til orakelarbeid og ettertanke.

Jeg ønsker deg en riktig god yule og håper med dette at noen vaner og skikker vil gi mer mening. Kanskje dekorerer du hjemmet ditt og juletreet på en annen måte og føler deg sterkere knyttet til den spirituelle verden gjennom denne spesielle tiden. For meg har jula blitt en helt spesiell tid hvor jeg får mange spennende og vakre gaver som ikke er av den materielle sorten.

Legg gjerne igjen en tilbakemelding eller kommentarer nederst på siden. Jeg setter stor pris på det!

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

7

Sjamanisme for det moderne mennesket! [VIDEO]

det var en meget skeptisk sivilingeniør som ble introdusert til den sjamanistiske verdenen i 2004. Siden da har jeg engasjert meg intenst med sjamanistisk magi og mystikk og erfart at sjamanisme kan benyttes med eksepsjonelle resultater ikke bare i privatlivet men også i et hvilket som helst yrke.

I denne videoen som er et opptak fra ett av mine foredrag om praktisk bruk av sjamanisme, får du høre om erfaringene til Henning som er bedriftsleder og som har fantastiske resultater med å benytte sjamanisme i sine bedrifter.

Les mer

130

Sjamanisme og rusmidler hører ikke sammen!

Publisert 22.oktober 2015. Oppdatert og utvidet den 26. oktober 2015

Hensikten med denne artikkelen er å forklare mitt syn på sjamanisme og rusmidler, hvorfor det er meningsløst å benytte noen form for rusmidler for å utføre sjamanistisk arbeid i Norge, hvorfor slikt misbruk kan ha katastrofale følger og for å gi en klar advarsel til alle som søker etter å lære mer om sjamanisme om å holde seg langt unna rusmidler og sjamaner som benytter rusmidler.

Les mer

Hemmelighetene bak død og reinkarnasjon – Hva skjer etter døden?

Hemmelighetene bak død og reinkarnasjon

Hva skjer etter døden?

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 20. september 2013

Oppdatert versjon publisert 3. oktober 2019

I denne artikkelen finner du svaret på følgende spørsmål: Finnes det bevis for at vi gjenfødes? Er døden noe å frykte? Finnes helvete, djevelen og falne engler?Hva skjer når vi dør? Hvilke problemer kan oppstå når vi dør? Hva er spøkelser? Kan vi snakke med de døde?Hva er en poltergeist?

Jeg får ofte spørsmål om hva som skjer etter døden. Som sjaman er det min oppgave å hjelpe mennesker med å forstå og respektere naturen rundt og på innsiden av dem selv, samt lære mennesker å leve ifølge sin spirituelle arv. I sjamanens verden er alt fra steiner og trær til elver og hav, ja alt som er skapt av skaperkraften, levende og besjelt.

En viktig del av min jobb som sjaman er å hjelpe nye sjeler inn i denne verdenen og hjelpe dem til å finne sin vei tilbake når tiden er kommet for at de skal avslutte sin materielle eksistens.

Det finnes dessverre mye forvirring og frykt rundt dette temaet i det esoteriske markedet. I mine øyne er det viktig for ethvert menneske å kjenne til den virkelige sammenhengen mellom liv og død – det vil hjelpe oss til å forstå hvorfor vi er her, samt at vi kan oppleve en fredfull overgang uten problemer når timeglasset har rent ut i denne inkarnasjonen.

I denne artikkelen deler jeg litt av min praktiske erfaring med meg selv og mine klienter som profesjonell sjaman de siste ti årene. Artikkelen er ment som en kort introduksjon til temaet død og gjenfødelse.

Min første sak

Bare noen måneder etter at jeg startet min utdannelse som White Feather sjaman (White Feather Shamanic School®), ble jeg kastet inn i et problem til en bekjent som hadde store problemer med at barna (og foreldrene) var veldig redde om natta. Alle hørte skritt på loftet og dører og vinduer som slamret, og i huset hersket det en særdeles ubehagelig atmosfære. Nærmeste nabo var en kirkegård…

De hadde hørt rykter om at jeg utdannet meg til sjaman og lurte på om jeg kunne hjelpe dem. Jeg følte meg veldig usikker siden jeg ikke hadde hatt noen erfaring med poltergeistaktivitet før, men min lærer Walter Lübeck fortale meg nøyaktig hva jeg skulle gjøre.

Sivilingeniøren som nettopp hadde startet på sin sjamanistiske ferd, var selvfølgelig skeptisk og fylt med en tung byrde av usikkerhet og motstand mot å begi seg aktivt ut i en verden som han hadde absolutt ingen erfaring med. Det gikk en hel dag med til sjamanistiske ritualer og energiarbeid for å rydde opp i den kaotiske situasjonen i huset.

Jeg gjorde eksakt hva Walter hadde fortalt meg – men jeg var usikker på om det jeg hadde gjort, ga noen konkrete resultater…

Dagen etter ringte klienten og var nesten hysterisk av glede! Hun fortalte at det var første natten på lenge de kunne huske at hele familien hadde fått sove hele natten, og at det var slutt på all banking og knaking i huset. Det føltes fredfylt der nå, og barna var mye roligere. Alt de hadde reagert negativt på, var borte som dugg for solen!

Dette beskriver også min ferd til å bli en profesjonell sjaman. Min lærer Walter Lübeck har alltid kastet meg ut i situasjoner som jeg ikke har følt meg forberedt på, og det har ført til en eksponentiell lærekurve de siste ti årene. I dag er jeg en av en håndfull i min sjamanistiske tradisjon som er i stand til å håndtere poltergeistaktivitet nivå fem, det vil si når ting flyr med voldsom kraft gjennom luften.

Ønsker du å lære mer om sjamanisme? Klikk her for å lære mer om utdannelsen som White Feather sjaman. Kun begrenset antall plasser.

Forskning på gjenfødsel

Det finnes en hel rekke bevis for at vi gjenfødes! Det forskes kontinuerlig på dette på universiteter og institusjoner over hele verden. Det mest kjente universitetet som forsker på gjenfødelse og reinkarnasjon, er det medisinske universitetet i Virginia i USA, University of Virginia School of Medicine. Paranormale fenomener forskes på ved fakultetet «The Division of Perceptual Studies» (DOPS) som ble grunnlagt av professor dr. Ian Stevenson i 1967.

En av de mest spennende studiene de utfører, er å studere små barn som hevder at de husker tidligere liv. Barna kan ofte beskrive sitt tidligere liv i detalj, som hvor de bodde, hvilket yrke de hadde, hvem som var foreldrene, og så videre. Det som er oppsiktsvekkende, er at hverken barna eller deres foreldre i dette livet har noen forutsetninger for å kunne finne opp disse historiene. Forskerne ved universitetet i Virginia reiser verden rundt for å dokumentere disse historiene, og de sjekker i detalj om det barna forteller, stemmer med virkeligheten.

Konklusjonen til forskerne er at det finnes signifikante bevis for at vi lever flere ganger. Du kan selv gå inn på deres nettside og gjøre deg opp din egen mening. Der finner du videoer, intervjuer, bøker og masse informasjon om forskningen.

Ovenfor finner du en video som belyser en del av forskningen og historiene rundt reinkarnasjon.

Gratis video seminar

Hemmelighetene bak død og reinkarnasjon

I videoseminaret om "Hemmelighetene bak dør og reinkarnasjon" får du bla. svar på:

Kan vi snakke med de døde? Hva skjer egentlig når vi dør?
Hvilke problemer kan oppstå når vi dør og hvordan forbereder vi oss for å være i stand til å løse dem? Er døden noe å frykte? Hvorfor blir enkelte hengende igjen i ”mellomriket” som døde sjeler i for eksempel hus? Finnes det "ekte" spøkelser? Hva er den virkelige bakgrunnen for poltegeistaktivitet? Hva er Reinkarnasjon og hvorfor reinkarnerer vi igjen og igjen? Hva er inkarnasjonssykluser? Hva er Karma? Hva er Akasha kronikk og hvordan får vi tilgang til den?
Hvordan velger vi våre livsoppgaver for neste liv?
Hva er min sjelefamilie og hvordan finner vi dem igjen?
Velger vi selv våre egne foreldre?
+++ mye mer.....

Er døden noe å frykte?

Et av de største problemene vi har med døden, er at vi frykter den. Nettopp dette kan skape store problemer for oss i overgangen mellom liv og død. Religiøse institusjoner, som den kristne kirke, har gjort et omfattende arbeid gjennom de siste 2000 årene for å spre frykt i oss med kunstige og falske konstruksjoner som helvete, djevelen, falne engler og lignende.

Dette er selvfølgelig kun herskeverktøy basert på frykt for å få kontroll over menneskene – og har absolutt ingenting å gjøre med hvordan ting fungerer i virkeligheten! Som en absurd digresjon ble katolikkenes for-helvete (ja, de hadde et for-helvete som man måtte gjennom før man kom til det virkelige helvete) avskaffet av paven for et par år siden da det ikke lenger var aktuelt i vår tid!

Mange ler av meg når jeg forteller at de aller fleste mennesker har en dypt iboende frykt for å bli avstraffet etter at de dør – noe som gjør at de aller fleste frykter døden bevisst eller underbevisst. Det spiller ingen rolle om man er dypt religiøs eller aldri har satt sine bein i en kirke – man blir hele tiden påvirket av media, reklamer, nyheter og gjennom filmer enten man vil eller ikke.

Den enkleste metoden for å finne ut hvor mye denne frykten egentlig påvirker deg, er å gjøre noen kinesiologiske armtester fra anvendt kinesiologi. Her kan man enkelt teste ut ulike trossetninger som baserer seg på de dogmatiske religiøse pregingene vår underbevissthet har vært utsatt for siden vi ble født. Antageligvis vil resultatene være oppsiktsvekkende. Jeg har til gode i min karriere å treffe mennesker jeg tester som ikke frykter døden.

Døden er ingenting å frykte siden den representerer en naturlig overgang til en annen tilstand for vår essens og sjel som lever et uendelig antall liv. Det virkelige problemet med å dø er om vi dør med frykt for det som skal skje – da kan vi i verste fall skape vårt eget helvete i mellomriket som kalles Bardo. Mer om dette senere.

Helvete, djevelen og falne engler

Den eneste plassen du finner helvete, djevelen og falne engler, er i ditt eget sinn. Det finnes ingen onde engler. Deres oppgave er å hjelpe oss mennesker, samtidig som de respekterer vår frie vilje. Jeg har på min ferd som profesjonell sjaman aldri møtt eller engang hørt om engler, lysvesener eller kraftdyr som ønsker å skade oss.

Hva jeg derimot har opplevd mye av, er mennesker som har blitt sittende fast i mellomriket (Bardo) etter de har dødd, og derifra skapt problemer for oss mennesker. Dette er hva vi hører beskrevet som døde sjeler, onde ånder og poltergeist. Det finnes vesener i dette universet som kan virke fryktinngytende på oss mennesker.

Men sannheten er at vi virker like fryktinngydende på dem! Når ulike raser møter hverandre på ulike astralplan, kan denne ulikheten føre til frykt om du ikke er trenet til å omgås andre raser som er totalt forskjellige fra oss.

Dette er en viktig årsak til at man ikke bør astralreise i hytt og pine til steder man ikke er trenet til å omgås. Jeg anbefaler at astralreising til nye og ukjente steder kun gjøres sammen med en dyktig sjamanlærer som vet hva han/hun holder på med.

Hvordan helbrede frykt

Noe av det viktigste du kan gjøre for ditt liv, din sjel, din livsvei og for å unngå problemer som kan oppstå rett før, under og etter døden, er å helbrede din frykt. Ingenting annet skaper så mye problemer under og etter dette livet som angst! 

Om du ønsker å utvikle deg spirituelt slik at du kommer nærmere din sjel og livsplan, er det særdeles viktig å helbrede din frykt. Jo mer frykt som styrer deg, desto lenger bort er du fra kjærlighet og ditt hjerte som er sjelens inngangsport i
denne verdenen.

Jo mer frykt en sjaman, healer, lærer eller veileder er fylt med, desto mindre muligheter har man til å hjelpe seg selv og sine klienter/studenter til å finne tilbake til sitt virkelige selv. Hvis man er preget av frykt (bevisst eller underbevisst), vil man direkte eller indirekte påvirke de man kommer i kontakt med på en disharmonisk måte, selv om man ikke ønsker dette selv.

Med andre ord er det mange årsaker til at helbredelse av frykt bør stå øverst på listen til alle som ønsker seg et godt og lykkelig liv!

Det finnes en rekke metoder der ute som kan hjelpe til i denne prosessen. Selv benytter jeg blant annet metoden «Falayna Say®» fra Rainbow Reiki® 2. grad, som sletter frykt fra underbevisstheten, for eksempel edderkoppskrekk, høydeskrekk og tannlegeskrekk, på noen få minutter. Dette er noe alle kan lære å gjøre selv.

Hva skjer når vi dør?

Allerede dager eller i enkelte tilfeller uker før en naturlig død inntreffer, vil man merke at sjelen og energisystemet begynner å trekke seg tilbake fra den materielle verdenen. Dette ser man i øynene på den døende ved at de begynner å miste sin glans og utstråling, samt virker mattere og mer livløse.

Samtidig kan man føle tilstedeværelsen av dødsengler som kan oppleves som store skinnende vesener som bringer en meget rolig atmosfære inn i rommet. Det er absolutt ingen grunn til å frykte dødsenglene – de har kommet hit for å hjelpe til med en sikker ferd fra det materielle liv til første stadiet etter døden, som er Bardo

Mellomriket Bardo

Ordet Bardo er hentet fra den tibetanske dødeboken Bardo Tödröl (Bardo betyr «midlertidig», Tödröl betyr «frigjøring») som betyr «frigjøringen gjennom å lytte under den midlertidige tilstand». Etter at vi dør, blir vår sjel og deler av energisystemet vi hadde i den materielle verden, ført til mellomriket av dødsenglene. Her i denne midlertidige tilstanden er vår oppgave å integrere og akseptere de handlinger vi har gjort, og det livet vi har levd.

Denne prosessen tar normalt 2–3 måneder, men kan dessverre ta mye, mye lengre tid om vi er fylt med frykt og har med oss visse typer karmiske belastninger.

Det er mulig å kommunisere med døde sjeler som holder til i Bardo – og de kan også kommunisere med oss. Når vi har akseptert og integrert opplevelsene og handlingene i vårt materielle liv, kan vi igjen vende oss mot dødsenglene som hjelper oss videre den siste etappen til Lysriket.

Lysriket

I Lysriket møter vi igjen våre forfedre og vår sjelefamilie. Her planlegger vi (vår sjel), sammen med deler av vår sjelefamilie og spesielle lysvesener som hjelper oss, den neste inkarnasjonen med de læreoppgaver og den livsvei som passer til den aktuelle delen av inkarnasjonssyklusen vi gjennomgår.

Fra Lysriket er det ikke mulig å kommunisere med den materielle verden, og det er også umulig (så lenge du ikke er spirituelt opplyst og spirituelt selvrealisert) å kommunisere med sjelene i Lysriket, da veien blir passet på og blokkert av Cherubim – englene med det flammende sverd.

De slipper ingen gjennom som ikke er like opplyst som dem selv. Når tiden er moden for å vende tilbake til den materielle eksistens, oppsøker vi de foreldrene som passer best til målsetningene med denne inkarnasjonen. Med andre ord velger vi alle våre foreldre selv…

Problemer

Det største problemet som kan oppstå når vi dør, er at vi er redd for hva døden kan bringe. På denne måten kan man bli «hengende fast» i Bardo og skape sitt eget private helvete av angst for det som kan komme. Det å stikke hodet i sanden og ikke konfrontere seg selv med det som skjer nå, og det som har skjedd tidligere i livet, fører til at man blir stående paralysert i Bardo på ubestemt tid.

Jeg har hjulpet sjeler i Bardo som har sittet fast i hundrevis av år og av og til mye lenger. Ofte vil slike sjeler prøve å finne veien til en kraftplass der de håper at noen vil hjelpe dem videre.

Når jeg har en klient som ønsker hjelp til overgangen mellom liv og død, jobber jeg tett sammen med dødsenglene og klienten for å sikre at overgangen går fredfylt uten problemer. Dette er en av årsakene til at jeg anbefaler at det i enhver familie bør være minst én velutdannet sjaman som blant annet har til oppgave å bringe nye sjeler sikkert inn i familien og hjelpe dem sikkert videre når tiden har kommet ved livets slutt.

Gratis video seminar

6 timer spennende undervisning om sjamanisme og magi! Hva er sjamanisme? En titt bak magiens mystiske forheng. Runemagi - vår skjulte magiske arv! De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei ++++ mye mer!

Hva er spøkelser?

Spøkelser er ingenting annet enn døde mennesker som befinner seg i Bardo. Ofte er det slik at mennesker som dør, identifiserer seg selv med sin materielle eksistens og ikke er villig til å gi slipp på denne.

Dette kan ha mange ulike grunner, som for eksempel at de ikke vil gi slipp på huset sitt, partner og barn, eller at de ikke klarer å gi slipp på sitt kontrollbehov for sine etterlatte. Det kan også være at de er redde for at deres kjære ikke skal klare seg uten dem, eller at de har en så intens sorg etter å ha mistet sine kjære at de ikke klarer å gå videre til Lysriket.

Jeg har ofte klienter som opplever ubehag i sine hus der døde oppholder seg. I de aller fleste tilfeller holder det at jeg kommuniserer med de døde for å hjelpe dem til å forstå at deres tid i den materielle verdenen er over for denne gang, og at de gjør best i å slippe det materielle for å finne fred i Lysriket. Om de aksepterer dette, hjelper jeg dem videre på en sikker måte fra Bardo til Lysriket sammen med dødsenglene.

Av og til opplever jeg at døde rett og slett ikke vil gå – uansett hvor mye jeg forklarer viktigheten for alle parter av at de gjør det. Som profesjonell sjaman benytter jeg da verktøy for å skille døde fra den materielle verdenen slik at alle parter får fred.

Kan vi snakke med døde?

Så lenge den døde oppholder seg i mellomriket Bardo, kan man kommunisere med dem om man er trent til dette. Spørsmålet jeg stiller meg, er hvorfor man ønsker å kommunisere med de som er døde? Hvorfor ikke la dem få fred slik at de kan gjøre seg ferdig og gå videre til Lysriket der de endelig finner fred?

Jo større behov vi har for å holde på de som er døde, desto vanskeligere er det for dem å gå videre. De ser at vi sørger, og det gjør dem ofte så vondt at de velger å bli i lang tid for å hjelpe oss å slukke sorgen, noe de selvfølgelig ikke er i stand til siden dette er helt opp til oss.

Det er viktig å forstå at deres oppgave i det materielle livet er over, og at ferden til Lysriket blir forhindret når vi ikke klarer å gi slipp på våre kjære. Selv om dødsfallet har skjedd plutselig eller under tragiske omstendigheter, er vår oppgave å gå gjennom sorgprosessen vår – som betyr en prosess for å gi slipp – slik at vi kan frigi oss selv og de som er døde, og gi dem mulighet for å ende sitt opphold i mellomriket.

Ofte er den vanskeligste delen av mitt arbeid med å hjelpe klienter gjennom sin dødserfaring til Lysriket å hjelpe deres etterlatte med sorgprosessen slik at de kan gi slipp.

Jeg synes det er trist å høre historier om de som snakker med sine kjære som har dødd for mange år siden, og er stolt over at de får det til. Hva de døde egentlig trenger, er en dyktig sjaman som hjelper dem videre til Lysriket, og ikke nysgjerrige som trenger spenningen med å kommunisere med de døde.

Vårt forhold til døden

Døden er en helt naturlig overgangsfase fra én tilstand til en annen som alle vesener på denne jordkloden går gjennom gang etter gang. Jo før du slutter fred med dødens mange aspekter, desto raskere vil du kunne forstå meningen bak transformasjon og endring. Dette vil hjelpe deg i alle livets fasetter – alt fra hvordan du omgås sorg, til hvordan du takler større endringer i ditt liv.

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei

De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei. 

Den urgamle sjamanistiske vei for å åpne ditt hjerte og leve et lykkelig liv

Sjamanisme, ritualer og runemagi – skumring mellom ulike verdener! Del 4 av 8

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 24. oktober 2012

Oppdatert versjon publisert 2. oktober 2019

For å kunne gå en sjamanistisk vei – slik at vi kan åpne opp vårt hjerte og leve et fullt ut lykkelig og meningsfylt liv der vi får realisert våre ekte og virkelige talenter og evner– trenger vi noe å orientere oss mot. Vi trenger en spirituell veiviser, en oppskrift, for å finne vår spirituelle vei som sjaman.

Uten en spirituell veiviser er det lett å rote seg bort på veien slik at egoet forblir i sin posisjon som sjelens hersker fremfor sjelens veiviser. Når egoet hersker, blir avgjørelser og handlinger styrt av det motsatte av kjærlighet: frykt, angst, sjalusi, misunnelse, grådighet og likegyldighet. På en slik vei er det umulig for sjelen å uttrykke sitt sanne vesen, som er en forutsetning for at vi kan leve et fullt ut lykkelig og meningsfylt liv.

I min spirituelle tradisjon (White Feather Shamanic School®) har vi en spirituell filosofi som relaterer seg til den sjamaniske eden, som har som målsetning å føre alle vesener på denne jorden sammen med de guddommelige vesener i fred, forståelse og kjærlighet – som er den urgamle forståelsen av betydningen til korset.

Siden det eksisterer mye forvirring og misforståelser rundt sjamanisme, er det på sin plass å gi noen retningslinjer for å forstå hva sjamanisme virkelig er – og det er ikke relatert til rusmidler, svart magi, sjalusi, konkurranse eller grådighet.

De ni grunnpilarene

De følgende ni grunnpilarene er den urgamle veiviseren til sjamanen for å åpne opp sitt hjerte og leve et lykkelig liv. Under finner du en kort introduksjon til de 9 grunnpilarene. Som en del av denne artikkelen har jeg laget et gratis videoseminar "Sjamanisme, ritualer og runemagi - Mystikk mellom ulike verdener"  hvor jeg går mer i dybden på de ni grunnpilarene. Du finner videoseminaret her.

Gratis video seminar

6 timer spennende undervisning om sjamanisme og magi! Hva er sjamanisme? En titt bak magiens mystiske forheng. Runemagi - vår skjulte magiske arv! De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei ++++ mye mer!

1. Kommunikasjon på en kjærlig og respektfull måte med deg selv og andre

«Grensene for mitt språk betyr grensene for min verden og for mitt sinn. Alt det jeg vet, er det jeg har ord for», skrev Ludwig Wittgenstein, en av de viktigste tyske filosofer gjennom tidene.

Klar og konstruktiv kommunikasjon som har sine røtter i hjertet, er en dyd for en sjaman. Evnen til å uttrykke seg klart og kjærlig til mennesker og til vesenene i åndeverdenen setter muligheter og begrensinger for hva en sjaman kan oppnå på sin vei.

Det å kommunisere på en kjærlig og respektfull måte inneholder blant annet:

• Ikke snakk stygt om deg selv og andre.

• Ikke delta i mobbing.

• Vær konstruktiv og positiv når du kommuniserer med andre.

• Prøv ditt beste for å holde deg til realitet og virkelighet.

• Ikke gjett hva andre tenker eller føler.Slik kommunikasjon kommer ikke av seg selv. Dette er noe som få lærer i oppeveksten eller på skolen. En som ønsker å gå en sjamanistisk vei med sitt hjerte, må bli ekspert i kjærlig og respektfull kommunikasjon.

2. Forståelse og hedring av skaperverkets skjønnhet 

Alt som eksisterer, er skapt av skaperkraften. Alt som eksisterer, lever. Skjønnhet er den individuelle veien for å vise skaperkraftens kvaliteter på denne jord. Skjønnhet er alltid en utstråling av kjærlighet.

Alle mennesker og vesener i denne verden er uttrykk for skaperverkets skjønnhet. Det er derfor viktig å behandle vår kropp som sjelens tempel og elske den som den er med alle dens fasetter og tilsynelatende mangler. I naturen finner vi igjen skaperverkets skjønnhet i blant annet hellig geometri og det gylne snitt, som også er viktig for kunstnere som uttrykker skjønnhet med sin kreativitet.

Som barn av skaperkraften trenger vi å lære å bli autentiske fremfor å bære masker og utgi oss for å være noe annet enn det vi virkelig er. For en sjaman som går hjertets vei, er det viktig ikke å flykte fra frykt og angst, men å følge kjærlighetens vei. Dette kan man utvikle ved å studere og leve ut de tre hovedpilarene for all ekte spirituell utvikling: bevissthet, selvansvar og kjærlighet.

3. Å finne og ta vare på sin sjelefamilie 

For å leve et lykkelig liv trenger vi en familie rundt oss som elsker oss og aksepterer oss for alt det vi er. Vi trenger en familie som forstår, og som vi kan dele alt vi har på hjertet med, og som ikke dømmer oss fordi de ikke forstår. De fleste er ikke så heldig å ha dette hos sin biologiske familie, som er et produkt av pregingen fra samfunnet som ofte har fordommer mot mennesker som tenker og handler utenfor de fastsatte normene.

En sjamans vei handler om skaperkraftens og ikke om samfunnets vei. Det er derfor viktig å finne igjen sin spirituelle familie – sin sjelefamilie – som både forstår og aksepterer oss for det vi er (se videotreningen "Hemmelighetene om død og reinkarnasjon"). 

For å kunne åpne opp for vår spirituelle familie trenger vi først å helbrede sårene fra oppveksten med vår biologiske familie. Lytt til ditt hjerte når du møter mennesker første gang. Om det føles som om du har kjent dem i mange år, så er de oftest en del av din sjelefamilie.

For en sjaman er det viktig å uttrykke seg på en åpen måte og arbeide sammen med andre som gjør det samme. Dette er mye enklere om man har sin sjelefamilie rundt seg.

4. Å forstå sine ekte behov og oppfylle dem på en kjærlig måte

Du vet hva dine ekte behov er når du gjør ting som rører ditt hjerte og du glemmer tid og rom. Dette er noe som må prøves siden det ikke kommer av seg selv. Sjelens tempel, din kropp og ditt sinn må tas vare på på en kjærlig og respektfull måte ved at du spiser sunn mat og drikker nok rent vann.

Som sjaman er det viktig å besøke naturen så ofte som mulig for å hente krefter og inspirasjon. Ved å observere naturens samspill kan du få svar på selv de mest komplekse problemer fra naturens visdomsbok.

Gjennom å uttrykke seg selv på en kunstnerisk måte og svinge med universets musikk går sjamanen i resonans med sin egen og andres guddommelige essens.

5. Å utvikle sine personlige krefter for å være i stand til å tjene andre på en bedre måte 

Vår misjon i dette livet er større enn oss selv. Jo mer av våre personlige krefter som kultiveres og utvikles, desto lettere blir det å tjene andre på en bedre måte. Om dine egne krefter er utviklet, har du overskudd av ressurser til å hjelpe andre. Om vi ikke utvikler våre personlige krefter i stor nok grad og velger å ofre oss selv for andre (hjelpersyndrom), resignerer vi fysisk, mentalt og sjelelig, som igjen leder til at vi verken kan hjelpe oss selv eller andre.

For å kunne tjene andre som har behov for vår hjelp, må vi utvikle våre personlige krefter. Hva kan du gjøre best med minst mulig innsats? Hva kan du lære mest effektivt? Hvordan kjempe som en spirituell kriger? Dette er spørsmål som en sjaman bør stille seg.

Utviklingen av vår indre spirituelle krigerkraft er helt avgjørende for å kunne gå en sjamanisk vei der hjertet veileder handlingene. Ellers blir vi lett et offer forandre og lever et liv fylt av egoets nevrotiske beskyttelsesmekanismer som angst, frykt, hat og sjalusi. Dette er det motsatte av kjærlighet, og leder oss bort fra vår sjels vei og bort fra å åpne opp vårt hjerte – selve grunnlaget for å leve et lykkelig liv.

6. Å finne sin personlige spirituelle visjon og misjon, og oppfylle den på en kjærlig måte

En av de største utfordringene vi mennesker har, er å finne vår spirituelle visjon og misjon i dette livet. Det å finne ut hvorfor vi inkarnerte denne gangen – vår sjels ønsker og misjon – er noe av det viktigste en sjaman kan gjøre for å få tilgang til sin spirituelle magi og kraft.

Det å finne ut om vi går riktig, er ganske enkelt. I alle fasetter avlivet kan vi stille oss følgende spørsmål: «Elsker jeg dette? Gleder jeg meg til neste gang? Gir det livet mitt mening og vekst? Slår hjertet mitt med glede mens jeg glemmer tid og rom?»

Lær å transformere arbeidet du gjør slik at du gjør om ditt yrke til et kall. Ta del i prosjekter for å gjøre verden til et bedre sted, og finn ut hvordan du kan gjøre dette på den mest suksessfulle måten. Vår oppgave i dette livet er mye større enn bare oss selv. Når du har samlet kunnskap, erfaringer og visdom på din spirituelle vei, så lær bort det du kan til andre. Du vil da bidra til å hjelpe andre på sin ferd, og du vil forstå de spirituelle grunnene til hvorfor våre sjeler har valgt å reinkarnere som en familie.

En av de viktige misjonene for enhver sjaman som går en spirituell utviklings vei, er å utføre healing for naturen. Din oppgave er å være en motpol til det massive misbruket menneskeheten utsetter jorda for. For å kunne fortsette å være et lærested for sjelene i vår biosfære trenger jorden din hjelp for å kunne overleve.

Jo flere sjamaner som aktivt engasjerer seg i å hjelpe jorda og steder i verden som lider under katastrofer eller krig, desto større mulighet er det for igjen å skape et paradis på denne jord.

7. Å arbeide sammen med lysvesener for igjen å skape et paradis på jorden 

For å kunne bidra til å skape et paradis på jorden er det helt nødvendig å lytte til englene. De respekterer vår frie vilje og kan kun hjelpe oss når vi spør. Engler, kraftdyr og lysvesener (som er ulike navn for det samme) har inngående kunnskap om hvorfor vi er her og våre oppgaver, samt at de besitter ekstraordinære krefter for å hjelpe oss til å skape et paradis på denne jorden om vi ønsker det.

Men alt starter med at sjamanen lærer å lytte til englene for deretter å kunne arbeide tett sammen med dem. Dette kan utvikles gjennom for eksempel å gjøre astralreiser til under- og oververdenen, utføre ritualer, ha et alter hjemme og kun gjøre energiarbeid for positive og konstruktive hensikter der målsettingen aldri er å skade noe eller noen.

8. Forståelse av seksualitet som et naturlig middel for spirituell kommunikasjon og den høyeste form for meditasjon

I vår moderne kultur blir ofte seksualitet forbundet med noe skittent og ekkelt. Det er et resultat av flere tusen år med dogmatisk religion. I virkeligheten er vår seksuelle kraft den siden av oss som står nærmest skaperkraften, vår sjel og spirituelle enhet mellom det materielle og det spirituelle.

Det er kanskje ikke så underlig at religiøse strømninger har prøvd å gjøre seksualitet til et tabu siden dette fratar menneskene sin sterkeste kraftkilde og gjør dem avhengig av autoriteter i et dogmatisk system for å kunne oppleve det åndelige.

Den som velger å gå en sjamanisk vei for å åpne opp sitt hjerte og leve et lykkelig liv, trenger å utvikle sin forståelse av den spirituelle naturen til seksualitet og lære hvordan man utfører spirituell seksualitet. (For å forhindre noen misforståelser: Husk at seksuell intimitet kun er en liten fasett av hva som her menes med seksualitet og seksuell energi.)

For igjen å komme i kontakt med og integrere denne omfattende kraftkilden i oss trenger vi å helbrede blokkeringer i kroppen, sinnet og de følelsene som vi har mot fri flyt av seksuell energi. I denne forbindelse er det viktig å helbrede nevrotiske følelses mønster som frykt, skyldfølelse, skam, avsky og traumer som er relatert til seksualitet og vår sjels tempel.

9. Beskyttelse av dyr, planter, barn og alle vesener som ikke kan beskytte seg selv mot å bli behandlet på en respektløs og ukjærlig måte

Det å bry seg om andre og beskytte rettighetene til de små og svake som ikke kan beskytte seg selv, er viktig for en sjaman som går en spirituell vei. Dette kan gjøres gjennom å støtte prosjekter for dyrs rettigheter, beskyttelse av miljøet og for barn og familier i lokalsamfunnet, eller andre steder i verden som er i en situasjon der de ikke har mulighet til å ta vare på seg selv.

Det er også viktig for en som går en sjamanisk vei, å beskytte miljøet og naturen med praktiske handlinger som for eksempel å tenke og leve et grønt liv. Et grønt liv inkluderer også å redusere på forbruk som kan skade naturen.

Finn din rette læremester!

Alle som vil, kan kalle seg sjaman. Det finnes ingen beskyttelse mot bruk av denne tittelen. Men det er selvfølgelig lysår mellom en som kaller seg sjaman etter å ha tatt et par weekend seminarer der man har lært noen metoder og teknikker som har med sjamansime å gjøre, og en sjaman som har gått en sjamanisk spirituell vei som blant annet er bygd på de ni pilarene for å åpne sitt hjerte og leve et lykkelig liv. Disse ni pilarene transenderer tid og rom. De er like gyldige i dag som de var for 50.000 år siden.

En sjaman som lever de ni grunnpilarene til den sjamaniske vei, har ikke behov for å frykte konkurranse fra andre siden han eller hun aksepterer at alle vesener i denne verden er han/hennes søster eller bror. Vedkommende vil heller aldri handle basert på nevrotisk frykt eller angst som har sitt opphav i egoets strukturer. Han eller hun vil heller aldri spre frykt til andre for å skaffe seg makt.

Den som går den sjamanistiske vei, vil til tross for menneskelige mangler og feil gjøre sitt beste for hele tiden å være i sitt hjerte – der kilden til all sjamanisk kraft og magi ligger. Det er en slik mester sjaman du trenger om du ønsker å lære mer om sjamanisme  og ønsker å gå en sjamanistisk spirituell vei!

Vær klar over at i dagens moderne samfunn finner du ikke slike i et telt langt ute i skogen prydet med fjær og ulvefell– du finner dem midt i samfunnet der de aktivt tar del i livet de har kommet her for å leve. I dagens samfunn er en «by-sjaman» likeverdig med en «natur-sjaman».

Slike mestersjamaner finnes om du åpner opp hjerte og øyne og analyserer dem på bakgrunn av disse pilarene. Så enkelt kan du skille klinten fra hveten og sørge for at du legger din egen spirituelle vei i hendene til en sjaman som autentisk lever og handler et liv som baserer seg på den urgamle sjamaniske vei for å åpne ditt hjerte og leve et lykkelig liv.

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

Runemagi er vår skjulte magiske arv!

Runemagi er vår skjulte magiske arv!

Sjamanisme ritualer og runemagi - mystikk mellom ulike verdener

Del 3 av 8

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 22. oktober 2012

Oppdatert versjon publisert 1. oktober 2019

Alle som jobber med naturen, lysvesener og healing, driver med en form for sjamanisme. Runemagi er et avansert og kraftfullt verktøy som kan brukes på veien mot forståelse,mening, lykke og bedre helse.

Ordet «rune» kommer fra det norrøne ordet «rún» og betyr «hemmelig» eller «skjult». De fleste kjenner runer gjennom inskripsjoner på gamle hus fra middelalderen, i gamle kirker, på gjenstander og steiner eller gjennom å ha lært om runer i norrøn litteratur som Håvamål, Edda og Skaldekvadene på skolen.

Gjengs oppfatning er at runene er et gammelt skriftspråk som dukket opp med germanerne (goterne) i Nord-Tyskland ca. år 100 e.Kr. Det eldsterunealfabetet kalles den eldre futhark og består av 24 runer.

Grafiske fremstillinger

Runene kom til Norge en gang mellom år 200 og 400 e.Kr. De ble brukt i forskjellige versjoner (futharker) frem til kristendommen startet sin utbredelse rundt år 1000. Etter dette ble runene tilpasset det latinske alfabetet og ble brukt frem til ca. år 1800. Runelignende symboler i form av steininskripsjoner med en alder på mer enn 20.000 år finnes overalt rundt om i verden.

Runene er en skrifttype som har form som ideogrammer, det vil si grafiske fremstillinger av ideer av alle slag, og de har en åndelig og eller spirituell referanse. Dette betyr at hvert runetegn er nøkkelen til et vell av kunnskap, betydninger og muligheter. Runene er blant de få, hellige skriftenei verden på linje med sanskrit (India), hebraisk eller hawaiis (Ōlelo Hawai’ i), som er det magiske urspråket på Hawaii.

Det er vanskelig å si hvem som «fant på» på at runene er «Nordens skriftspråk». Enkelte historikere mener at de kommer fra språket til etruskerne som migrerte fra Lille-Asia til Nord-Italia ca. 1000 år f.kr. Noen tror at de kommer fra alpene i Sveits, mens andre tror de stammer fra sørlige Jyllandi Danmark. Vinca-skriften kan være verdens eldste skriftspråk.

Alle runers nyere tids mor

Vinca-skriften er trolig den nyere tids «mor» til runene. Vinca-kulturen hadde sin storhetstid ca. år 5300–3500 f. Kr. Dette var en fredelig gudinnekultur som strakk seg fra Ungarn og Romania via det tidligere Jugoslavia til Nord-Hellas. Denne kulturen hadde mange likhetstrekk med kulturene i det før-ariske India, i Lille-Asia (Catal Hüyük 6250–5400 f.Kr., Hacilar 5700–5000 f.Kr.), Jeriko og Kreta.

Hvert enkelt symbol i Vinca-skriften er både et skrifttegn og et magisk, spirituelt tegn som står i forbindelse med lysvesener, mantraer, ritualer og naturkrefter, og er arvet fra den lemurianske (Mu) kulturen.I dette kulturrommet ble blant annet det hellige symbolet Swastika (solhjulet) benyttet, som de fleste nå dessverre assosierer med nazistenes misbruk av symbolet som et hakekors. I nyere tid dukker runene opp i det germanske rom som den eldre futhark med 24 runer omkring år 100 e.Kr, noe som historikerne fortsatt strides om.

Betegnelsen «futhark» for runealfabetet stammer fra lyden til de seks første runene, som er Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho ogKenaz.

Vinca skrift

Misbruk av runer

I 1919 oppsto en ny, esoterisk gruppe med navnet «Thuleselskapet» (Thule-Gesellschaft) i Tyskland. Denne gruppen vokste frem fra germanerordenen som tjente den høyreekstreme scenen i Tyskland på denne tiden. Thuleselskapet var en dekkorganisasjon for germanerordenen, som internt ble organisert som en frimurerlosje. Thuleselskapets medlemsliste besto av advokater, leger, politi, professorer, dommere og rike forretningsmenn. Organisasjonen hadde et rasistisk og særdeles antisemittisk preg. Thuleselskapets «hemmelige mester» og ideolog var den ekstremt nasjonalistiske okkultisten Guido von List (1848–1919).

Fra denne klubben startet den tysk- østerrikske nasjonalistiske bevegelsen, og stort sett hele føringseliten til nazistene besto av medlemmer fra Thuleselskapet. Under denne tiden ble runene misbrukt på en slik måte at de ble forbundet med absurd nasjonalistisk, rasistisk og høyreekstremideologi. Runene har hverken i historisk eller eksoterisk sammenheng noensinne hatt noe å gjøre med slikt søppel!

En grunnleggende energetisk «omorganisering» av runekreftenes spirituelle virkningsområder er umulig. Dessverre benytter mange av runebøkene som finnes på markedet i dag, tolkninger av runene som stammer fra Thuleselskapet og Guido von List.

Thuleselskapet ble offisielt forbudt i 1937, men ideologien lever i dag i beste velgående under grupperingen «Armanen-ordenen», som har tette bånd til den høyreradikale scenen som fortsatt benytter runene som symboler for sin ideologi. Runene har ingen som helst sammenheng med slik søppel ideologi, og disse grupperingene har selvfølgelig ikke tilgang til den virkelige magien som skjuler seg bak runene som allerede ble brukt for mer enn 20.000 år siden.

Norrøn mytologi og runemagi

Odin var i utgangspunktet en dødsgud som senere ble en kriger som ville erobre verden, en sjaman som ville forandre verden, og en vandrer mellom de forskjellige verdener. Dette er beskrevet i livstreet Yggdrasil, som hadde forstått at en forandring av verden kun kan skje gjennom en passende personlig og individuell transformasjon.

Odin er en allfader og en skapergud – men ikke skaperen av universet. Han er leder av æsene og einherjene, mennene som hadde falt i kamp på Valhall. Odin fikk sin store spirituelle kraft gjennom en sjamanistisk innvielse, hvor han hang opp ned i ni dager i livets tre Yggdrasil. Der lærte han om hemmelighetene og de magiske kreftene bak runene.

Odin er også kunnskapens og visdommens gud. Han fikk sin vishet gjennom å ofre det ene øyet sitt som pant for å få lov til å drikke av kunnskapens brønn. I Håvamål vers 111–164 står det fortalt hvordan Odin fikk tilgang til kunnskapen og magien til runene.

Guder i norrøn mytologi

I norrøn mytologi finnes det et vell av ulike guder. Disse gudene blir betegnet som engler, lysvesener eller kraftdyr i andre kulturer.Det er en god idé å studere kvaliteten til disse gudene for å plassere det magiske arbeidet med runekreftene på en godt beskrevet spirituell filosofi. På denne måten blir magien mye mer effektiv og enklere å planlegge.

Ved nøye studier av vår nordiske spirituelle tradisjon finner man at den har minst like mye å tilby som tradisjonene til grekerne, egypterne, aboriginene eller indierne. Dessverre har kristendommen ødelagt og brent mer av våre skriftlige og materielle overleveringer enn i andre deler av verden. Derfor kan det være vanskelig å finne overleveringer og skrifter som beskriver praktisk magi som virker i praksis med vår egen spirituelle tradisjon. Hver av runene har sine tilhørende guder, men runekreftene endrer seg når de blir benyttet sammen andre guder.

Her er en liten håndfull av gudene fra vår nordiske spirituelle tradisjon:

Baldur: Gud som er assosiert med lys, solen og skjønnhet.

Brage: Guden for diktning og skaldekunst.

Erda: Gudinne for den fruktbare jorden.

Heimdal: Vokteren av regnbue bruen Bifrost som fører til Åsgård, broen mellom gudenes og menneskenes verden.

Loke: Ildgud som står mellom orden og kaos.

Nornene (Urd, Verdandi og Skuld): Gudinnene som bestemmer skjebnen til menneskene og æsene.

Tor: Tordengud som hersker over været.

Magiske runekrefter

Bak runene skjuler det seg en fantastisk verden av omfattende, kraftfull og virkningsfull magi. Årsaken til at det nesten er umulig å misbruke runekreftene, er at kildene til disse kreftene stammer fra ulike gudene i vår nordiske spirituelle tradisjon.

Disse lysvesenene hjelper kun til med å gjenopprette den guddommelige orden som magi eller ønsker som har som motivasjon å ødelegge for andre mennesker og vesener, blir avvist av lysvesenene. Dette fører til at mennesker som prøver å utføre svart magi med bruk av runene, mislykkes. Det eneste resultatet er at de skader seg selv med heftig negativ karma.

I min sjamanistiske tradisjon (White Feather Shamanic School® ) blir utøvere som forsøker å misbruke runekreftene, automatisk fratatt alle evner som ble tilført dem gjennom innvielsen i runene i starten av utdannelsen. Dette hindrer også at de kan gjøre mer skade for seg selv. Mitt intensive studie og benyttelse av runekreftene gjennom snart ti år har ført til at jeg har stor respekt for de arkaiske og voldsomme kreftene som kan settes fri med riktig bruk av runemagi.

Når jeg har et omfattende og alvorlig problem som jeg eller en klient har behov for hjelp til, benytter jeg runemagi som det mest avanserte og kraftfulle verktøyet jeg er i besittelse av for å hjelpe meg selv eller andre på den riktige veien mot mer forståelse, mening, lykke og bedre helse. Etter et runeritual vil ting endre seg uansett om vi vil eller ikke, så lenge ritualet har en positiv hensikt.

Gratis video seminar

6 timer spennende undervisning om sjamanisme og magi! Hva er sjamanisme? En titt bak magiens mystiske forheng. Runemagi - vår skjulte magiske arv! De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei ++++ mye mer!

Mitt første runeritual

I White Feather sjaman tradisjonen, hvor jeg i dag er én av en håndfull rune mestere, blir man i første del av utdannelsen grundig opplært i runenes betydning, virkning og hvordan bruke dem. Etter å ha fått en magisk innvielse i runene fra rune mesteren er sjaman studenten i stand til å benytte mye av den ekstreme kraften som skjuler seg bak runene.

Etter selv å ha fått denne opplæringen og innvielsen i runene fra min læremester Walter Lübeck for snart ti år siden var jeg entusiastisk og utålmodig etter å prøve ut dette. Jeg hadde hørt mange gjetord og historier fra andre senior studenter om de fantastiske resultatene som kan oppstå etter et rune ritual. Som ingeniør var jeg selvfølgelig utrolig skeptisk til alle disse historiene...

Jordskjelv og blinkende lys

På den tiden bodde jeg på et slott like utenfor Hannover sammen med en god venn. Like før midnatt startet jeg introduksjonen til mitt første rune ritual. I ritualets klimaks ved midnatt begynte merkelige ting å skje. Lysene i rommet begynte å vibrere for så å dimme helt ned og deretter lyse for fullt igjen. Dette gjentok seg i flere minutter samtidig som hele rommet ristet.

Selv en superskeptiker som meg fikk kraftig bakoversveis og prøvde å bortforklare opplevelsen med innbilning. Hadde det ikke vært for at kameraten min kom heseblesende løpende bortover gangen og inn i stua med ville øyne og skrek: «Hva i himmelens navn er det du holder på med? Lysene går bananas, hele huset rister, og det stinker pyton!», så ville jeg helt sikkert avskrevet opplevelsen som innbilning.

Det ble i stedet en motivasjon til å studere rune magi intensivt i de neste ti årene. I dag har jeg stor glede av å lære andre denne livsendrende og eksepsjonelt kraftfulle magien, slik at flere kan få del av dette unike skattkammeret av visdom og magi for å skape et bedre liv og en bedre verden.

Runenes univers

Runene viser på en arkaisk og særdeles konkret og på samme tid kompleks måte verden vi lever i, den materielle skapelsen og dens spirituelle fundamenter. Det finnes ingen «gode» eller «farlige» runer – de viser kun hvordan livet, livsprosessene og verden endrer seg i takt med universets rytmer på en usminket og direkte måte.

For den utrenede kan dette virke uforståelig og truende, og dermed skremmende.Men uansett hvor mye vi prøver å motsette oss forandring, vil forandring skje. Dette eren naturlov som vi må forholde oss til, og som blant annet er beskrevet med yin/yang-modellen.

Hver rune inneholder og representerer et vell av informasjon og magiske muligheter. Til hver rune er det knyttet en bokstav, klang, farge, retning, tidspunkt og årstid, astrologiske planeter, ulike nordiske guder og lysvesener, mystisk visdom, mystisk magi, spells (tryllespråk for å kunne utføre magi), et element, psykologiske egenskaper, steiner og planter med mer.

Runene som orakel

Bruker du runene som et orakel, kan devise hvordan du står i forhold til dine livsprosesser og gi råd om hva du bør gjøre for å lette overgangen fra én tilstand til en annen. Runene skjuler et vell av visdom som blir åpenbart for den som er trent i runenes mystiske kunst.

Runene er også et ypperlig verktøy for personlighetsutvikling og spirituell vekst. Runene er kraftfulle verktøy til all form for healing av fysiske og psykiske sykdomstilstander. De har en direkte og konsekvent virkning som på en konkret måte endrer de grunnleggende strukturene til sykdom foren som er trent i runehealing.

Runene er det mest kraftfulle verktøyet for å utføre rituell magi. Deres konsekvente og direkte virkning kan i hendene på en utlært runeutøver endre selv de mest komplekse årsaker til problemer og feie bort selv de mest hardnakkede hindringer som blokkerer endringene vi ønsker i vårt liv.

Vår egen magi

Runene er en del av vår egen arv og viser vår spirituelle tradisjon. Når runene benyttes med utgangspunkt i norrøn mytologi, får man direkte adgang til den fantastiske visdommen og kreftene som ligger skjult bak hver rune.

For oss som er oppvokst i Norden, er dette en del av vår natur som fører til at vi har direkte tilgang til denne magien. For oss er det mye enklere og mer effektivt å utføre runemagi for healing og endring av strukturelle livsprosesser gjennom utføring av runeritualer enn for mennesker fra andre deler av verden.

Det er enklere å få tilgang til og lære å bruke kreftene bak runene ennå lære komplekse healingsystemer fra Amerika, Asia eller andre steder i verden. Dette er ganske enkelt på grunn av at runene sitter i vårt eget «DNA» – de er en del av vår skjulte natur enten vi vil eller ikke.

Foran vår egen stuedør

Mitt håp med denne artikkelen er å vekke interesse og motivere andre til å lære mer om vår egen spirituelle tradisjon. Det er ingen grunn til å reise til andre kulturer for å lære den mest kraftfulle healing eller magi som finnes utenfor vår egen stuedør og som alle kan lære.

Her finner du mer informasjon dersom du er interessert i å lære mer om runenes mystiske univers.

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

Sjamanistisk Magi – En titt bak magiens mystiske forheng

Hva er sjamanistisk magi?

Sjamanisme, ritualer og runemagi – mystikk mellom ulike verdener

Del 2 av 8

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 22. september 2012

Oppdatert versjon publisert 30. september 2019

Sjamanistiske erfaringer viser at det du ønsker, kan bli realisert i den materielle verden hvis ønsket er gitt over regnbuebruen – kommunikasjonsbruen mellom den materielle og spirituelle verden – med et rent hjerte, bevissthet om din egen guddommelighet og kjærlighet til livet i seg selv.

Den samme mekanismen fungerer også den andre veien: Moder Jord og hennes hjelpere tar kontakt med sjamanen fra sin verden for å overbringe visdom, lære, råd, forståelse og healing. Dette gjør de for å hjelpe sjamanen til å forstå hva som er det beste for denne verdenen. For å kunne gjøre «magi» på en sjamanistisk måte trenger man kun å følge betingelsene ovenfor. Men det er mange omstendigheter i livet hvor dette ikke er så enkelt, og hvor selv erfarne sjamaner ikke kan dette spontant. Da trenger man ulike verktøy. Mange av disse verktøyene kan være enkle å utføre, men kan ha en stor effekt.

Magi er en forandring av strukturen til en livsprosess – for eksempel et menneske, en plass, en blomst, en familie, et dyr eller et hus – ved bruk av spirituelt energiarbeid. Hvit magi virker kun med hjelp fra lysvesener. Ved hjelp av kraften til engler, kraftdyr og andre lysvesener kan utøveren av hvit magi påvirke helbredelsen av fysiske, psykiske, emosjonelle og spirituelle problemer. 

White Feather og de fleste andre sjamanistiske tradisjoner benytter kun hvit magi. Svart magi er ingen magi i ordets egentlige mening, da den ikke virker ved samarbeid med lysvesener. Ved svart magi blir livsenergi sendt inn til sterke avspaltede og uønskede personlighetsdeler til et menneske eller et dyr for å lede dem til mer aktivitet. Dette kan i praksis bety at uønskede deler av personen som blir utsatt for et angrep, blir aktivisert og kommer til overflaten, noe som igjen kan lede til frykt, stress og sykdom.

I White Feather Shamanic School® brukes effektive verktøy for beskyttelse mot svarte magiske angrep som allerede blir lært bort i begynnelsen av en sjamanutdannelse.

Etikk

Magi er kun ment for bruk til konstruktive hensikter. Det er helt feil å manipulere noen i hemmelighet for å skade. Hva du gir inn i din magi, får du tre ganger tilbake gjennom karma og dharma. Derfor bør du unngå svart magi. Lysvesener støtter aldri slike handlinger. Energien for å gjøre slike typer handlinger må komme fra andre kilder.

Disharmonisk magi er vanskelig og tapper ressurser fordi det er en handling mot livet selv. Konstruktiv magi får støtte fra lysvesener og derfor støtte fra livets livsstrøm.Det er ikke nok bare å ha verktøyene og magiske tryllespråk, i tillegg må en del betingelser være oppfylt:

1. Målet må defineres. Jo klarere mål/ønske, jo bedre.

2. Du må ha et sterkt emosjonelt ønske om å nå målet. Et intellektuelt ønske hjelper ikke mye. Ditt emosjonelle ønske må styrkes gjennom ritualer slik at andre ønsker og assosiasjoner som ikke er en del av ritualet, overskygges. Ditt emosjonelle ønske må være så sterkt at du går inn i en transetilstand.

3. Du trenger sterke og ekte følelser fra sjelen. Et ritual fungerer ikke om dine ønsker stammer fra følelser som styres av egoet, og som er basert på frykt, angst, hat, misunnelse, sjalusi, grådighet eller kontrollbehov.

4. Du trenger praktisk kunnskap for bruk av magiske verktøy og magiske «tryllespråk/spells». Det handler ikke om «den ultimative sannhet», men om et system som fungerer i praksis.

5. Dine ønsker må være ifølge den guddommelige orden og passe til livsveien din, eller livsveien til den du utfører ritualet for.

Muligheter og grenser

Med magi kan man forsterke eller skape tendenser. Magi tar aldri avgjørelser. Vi trenger fremdeles å bruke hender, hode, sinn og hjerte for å skape noe godt ut av våre ideer. Et ødelagt parforhold kan ikke fikses dersom de involverte ikke ønsker det, og syke mennesker som ikke ønsker å bli friske, kan ikke bli friske.

Om et menneske beveger seg på en gal livsvei, kan ikke magi gjøre veien om til en rett vei. De som ikke ønsker å bli lykkelige eller suksessfulle, eller som motsetter seg en positiv forandring av hele sitt hjerte, vil oppleve flere indre konflikter etter at energistrømmen til det magiske ritualet er mottatt.

Opp-og-ned-kreftene til Yin og Yang og vekselspillet med de kosmiske rytmene blir som de alltid har vært, slik som vår personlighet. Men magi hjelper oss å la det beste gro ut av alt dette.

Ora et Labora! Magi kan gjøre livet lettere, men det kan aldri leve ditt liv for deg. Universelle lover kan heller ikke endres.

Slik fungerer et ritual

Her en generell oppskrift på oppsettet av et enkelt sjamanisk ritual:

1. En klar spirituell hensikt som er basert på sjelens behov (primærfølelser) og ikke på egoets behov (sekundærfølelser). Hensikten må basere seg på de tre pilarene for ekte spirituell utvikling: bevissthet, selvansvar og kjærlighet.

2. Planlegg og arbeid ut fra en passende struktur for den rituelle prosessen. Ressurser, riktig tidspunkt, rett sted og passende spirituelle guider.

3. Lag en magisk sirkel.

4. Rengjør ritualplassen, deg selv og tingene som brukes under ritualet.

5. Meditasjon.

6. Kall inn de aktuelle lysvesenene, spør om velsignelse, visdom og beskyttelse. Forklar hensikten med ritualet.

7. Symbolsk magisk handlingsprosess.

8. Send ut energien

9. Takk alle lysvesener som er involvert i ritualet.

10. Rens alt energetisk, inkludert deg selv.

11. Oppløs den magiske sirkelen.

12. Jording

13. Hvil og spis.

Et magisk ritual virker fordi en symbolsk prosess får energi av lysvesener og produserer et nytt mønster for en del av den pågående livsprosessen. Synes du sjamanistisk magi og ritualer høres spennende ut? Da kan du se mitt gratis videoseminar "Sjamanisme, ritualer og runemagi - Mystikk mellom ulike verdener" som du finner her.

Gratis video seminar

6 timer spennende undervisning om sjamanisme og magi! Hva er sjamanisme? En titt bak magiens mystiske forheng. Runemagi - vår skjulte magiske arv! De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei ++++ mye mer!

Sjaman-død

Sjaman-død blir i litteratur om sjamanisme ofte misforstått som en prosess der man gjennom lang lidelse, askese og ekstrem erfaringer skal gjenfødes på nytt. En sjaman-død handler i virkeligheten om et menneske som viser sitt ego på plassen det tilhører som sjelens hjelper, og ikke som sjelens hersker som ofte er situasjonen hos de fleste.

På denne måten har sjamanen mulighet til å ta tilbake sin spirituelle identitet og bestemme sin vei selv uten at den blir kontrollert av egoets frykt, hat, misunnelse, grådighet og angst. Denne prosessen kan av mange oppleves som ubehagelig. Dette er ikke så rart siden egoet har frykt for all forandring og stritter imot med all kraft av frykt for å miste sin makt.

Å gjennomføre en sjaman-død ved hjelp av lidelse, smerte og ekstremerfaringer er meningsløst. Jo mer smerter og angst man opplever, desto mer energi har egoet til å beskytte sin posisjon som sjelens hersker. Det vil med andre ord si at lidelse og ekstremerfaringer blokkerer sjamanens mulighet til å gjennomføre sin ekte sjaman-død.

Ved å fokusere på å leve livet her og nå og samtidig utvikle og helbrede sine problematiske personlighetsfasetter som lar egoet herske, vil sjamanen etter hvert oppleve at mer og mer av sjelens ønsker leves ut i det daglige liv, som igjen fører til at sjelens kraft fyller sjamanens liv med mening, glede og magiske krefter. Denne prosessen tar ofte flere år og gjennomføres enklest og best gjennom å delta på en fleråring sjamanistisk utdannelse.

Utdanning som sjaman

I virkeligheten er alle som jobber med naturen, lysvesener og healing, en form for sjaman. Men her som i de fleste andre yrker er det selvfølgelig forskjell på en novise og en som har en lang utdannelse og erfaring. Om du ønsker å utvikle dine sjamanistiske ferdigheter og bli en kraftfull sjaman, anbefaler jeg en flerårig sjamanistisk utdannelse hos en dyktig sjamanlærer.

White Feather-sjamanisme

White Feather Shamanic School® tilbyr sjamanisme som er skreddersydd og tilrettelagt for alle mennesker og en travel hverdag. Du lærer praktiske og effektive sjamanistiske metoder og urgammel visdom som du kan benytte i ditt daglige liv uansett om du er hjemme, på jobben eller i naturen. Vi legger stor vekt på å oppnå raske objektive målbare resultater, og allerede i introduksjonskurset lærer du å utføre spontanhelbredelse med runene!

I White Feather Shamanic School® bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger for å gjøre vårt arbeide. I vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid – uten å være avhengig av rusmidler for dette. White Feather sjamanisme har heller ingenting med ekstrem- eller overlevelseserfaringer å gjøre. En sjaman lever i resonans med naturen og søker sine svar der.

I White Feather Shamanic School® blir du som student energetisk innviet i flere grunnleggende magiske verktøy og metoder som danner fundamentet for å skape din egen magi ved hjelp av en sjaman lærer og kraftdyrene som er relatert til vår tradisjon. Slik utvikler alle Sjamaner i White Feather Shamanic School® sin egen magi basert på sine individuelle talenter der de grunnleggende metoder, filosofi (som bygger på de tre pilarene bevissthet, selv-ansvar og kjærlighet) og verdensbilde til tradisjonen er ryggraden.

Det som kjennetegner Feather Shamanic School® er en strukturert tilnærming til sjamanisme med fokus på at studentene skal få raske og objektivt målbare resultater med metodene og verktøyene de lærer uansett om de befinner seg hjemme, på kontoret eller i skogen.

Grunntrening

White Feather Shamanic School® benytter de mest effektive verktøy og sjamanistiske metoder som finnes, samt en rekke unike veier til helbredelse. Grunntreningen inkluderer bruken av de vanligste sjamanverktøy og -metoder samt en del genuine metoder i White Feather-tradisjonen. En nybegynner trenger først å lære seks grunnleggende ting:

1. Å reise til den astrale underverdenen og kommunisere på konstruktive måter med de spirituelle vesenene som bor der, som for eksempel alver, dverger og gnomer. Disse vesenene har mye visdom om alt som har med materielle ting å gjøre. De kan også hjelpe til med å utføre ritualer og visse typer magiske oppgaver.

2. Å reise til den astrale oververdenen og kommunisere på konstruktive måter med englene og andre lysvesener som oppholder seg der. De kan lære bort guddommelig visdom, som for eksempel å forstå din egen spirituelle visjon.

3. Hvordan magiske ritualer virker, og hvordan utføre kraftfulle og effektive ritualer.

4. Forstå hvordan jobbe praktisk med en sjamans orakler, som for eksempel kraftdyr eller runeorakel.

5. Å lage en medisinbag, samt å utføre praktisk magi med den. Dette inkluderer begynnelsen av bevisste relasjoner til individuelle kraftdyr og andre spirituelle guider.

6. Grunnleggende kunnskap om runer og benyttelse av praktisk runemagi.

7. Samarbeid med Kraftdyr, Guider og andre lysvesen

Selvfølgelig er det mange andre ting å lære om sjamanisme. Men i White Feather tradisjonen forstår vi disse som fundamentene.

Innvielser sparer tid

Normalt må en sjaman-lærling studere i flere år før han eller hun blir i stand til å arbeide med sjamanistisk magi på en sikker og effektiv måte. Fordi de fleste i dagens samfunn verken har tid eller penger til å ta en flere år lang fulltids sjaman-utdannelse, benytter White Feather-tradisjonen seg av innvielser for å overføre visse sjamanistiske krefter, inspirasjon og kontakt til kraftfulle spirituelle vesener til lærlingen.

Dette sparer sjaman-lærlingen for flere år med intensiv trening. Gjennom disse innvielsene får man umiddelbart tilgang til magiske ferdigheter som kan benyttes med full kraft fra første dag. Sammen med en inngående teoretisk og praktisk opplæring kan en sjamanlærling i White Feather-tradisjonen utføre oppgaver som i seg selv er utenkelig uten mange års trening og praksis.

En spesiell form for meditasjon hjelper den kommende sjamanen til å forstå sjamanmagi på en enklere måte. Denne meditasjonsformen arbeider med hjelp av spirituelle guider til trær, såkalte dryader (trenymfer). Disse vennlige vesenene tar lærlingen ut på en ferd gjennom tid og rom og viser hvordan man planter en liten frøplante i universets energetiske struktur, hvordan den lades opp med magi, og hvordan man hjelper den til å vokse på rett og effektiv måte for å bygge opp en prosess noen trenger for å bli helbredet, få mer suksess eller lære et viktig tema raskt.

Ved å benytte ulike typer trær utfolder de spirituelle guidene et gigantisk univers av spirituell visdom. Gjennom denne type meditasjon vil lærlingen oppleve en naturlig innvielse som fører til at mer og mer healingkrefter akkumuleres i energisystemet.

Kompetansegrader

Det er kompetansegrader i vår tradisjon som relaterer seg til den personlige utviklingen og den praktiske kraften til en student. Disse gradene har to linjer: kunnskapens linje og kjærlighetens linje. Begge må respekteres for at studenten skal bli i stand til å benytte mer magisk kraft. Tilgangen til den magiske kraften i grunnutdannelsen gis gjennom opplæring, øvelser og innvielser.

For å få tilgang til mer magisk kraft må studenten i White Feather-tradisjonen bevise sin kompetanse i sjamanistisk energiarbeid og veiledning, samt vise at vedkommende benytter de tre pilarene for ekte spirituell utvikling i sitt daglige liv – bevissthet, selvansvar og kjærlighet.

De første skrittene tas sammen med en White Feather mestersjaman. Fokuset er å lære de grunnleggende verktøyene. Når de grunnleggende metodene er kjent og en viss personlighetsutvikling har funnet sted, trer ulike lærer-lysvesener frem og fortsetter opplæringen av studenten sammen med den menneskelige læreren.

Gjennom ulike innvielsesritualer blir studenten etter hvert i stand til å gå sin egen sjamanistiske vei. Etter å ha blitt innviet i sitt White Feather astraltempel kan studenten gå sin personlige spirituelle vei og dermed utfolde sin egen mytologi og magi.

Effektiv magi

Magien i White Feather-tradisjonen er effektiv til å blokkere og harmonisere alle typer negativ innflytelse. Selv studentene i begynner seminarene lærer ekstremt kraftfulle beskyttelsesmetoder mot svart magi. For å kunne forstå sjamanisme riktig bør man erfare den praktisk. Alle bør gå til en dyktig og velutdannet sjaman med lang erfaring for å skaffe seg en sjamanistisk erfaring.

Alle kan lære sjamanisme! Det er en måte å leve og tenke på som benytter naturen som orientering. Prøv å gjøre et enkelt ritual der du legger et hvitt talglys mellom hendene dine et par minutter, og be moder jord om å velsigne det. Tenn på lyset og se gjennom flammen. Be deretter om helbredelse eller hjelp til et viktig problem som du har. Fokuser dypt i hjertet og føl energien som flyter dit. Takk deretter for hjelpen du har fått, og tenk gjennom hva du må endre praktisk i ditt liv. Helbredelsen starter når du begynner å utføre disse endringene i livet ditt.

I neste innlegg av denne artikkelserien, der jeg tar for meg runemagi – vår skjulte magiske arv!

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

Hva er sjamanisme?

Hva er sjamanisme?

Sjamanisme, ritualer og runemagi – mystikk mellom ulike verdener

Del 1 av 8

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 1. august 2012

Oppdatert versjon publisert 1. oktober 2019

For femten år siden var sjamanisme noe jeg assosierte med indianere, tipier, ørnefjær og skumle skikkelser som bodde i skogen. Det var en obskur tanke for sivilingeniøren og forretningsmannen å ha noe som helst med sjamanisme å gjøre. Men som mange av oss har erfart, kan livet når som helst gjøre en helomvending. Min helomvending kom etter en livstruende burnout i 2003, der legene etter hvert ga opp å få meg frisk og begynte å snakke om å uføretrygde meg.

For meg var dette et sjokk – skulle en tidligere topptrent idrettsmann som var vant til å sjonglere dusinvis med prosjekter bli uføretrygdet? Dette bidro til min motivasjon for å finne løsninger på mine alvorlige helseproblemer. Etter en rundtur på flere kontinenter for å finne de beste healerne som kunne helbrede meg, fikk jeg æren av å studere sjamanisme sammen en av de mest anerkjente spirituelle lærere og sjamaner i verden: Walter Lübeck.

I denne artikkelserien vil jeg dele litt av kunnskapen og noen av erfaringene som jeg har tilegnet meg etter mer enn femten års ferd som White Feather sjaman. I dag er jeg en av tre i verden som er utdannet til å videreformidle de komplette teoretiske, praktiske, magiske og mystiske delene av White Feather sjamantradisjon videre til andre.

Bak magiens mystiske forheng

Jeg vil ta deg med bak magiens mystiske forheng og forhåpentlig inspirere deg til å komme i nærmere kontakt med din egen indre sjaman. For i virkeligheten er alle som jobber med naturen, lysvesener og healing, en form for sjaman. Her er det selvfølgelig som i de fleste andre yrker forskjell på en novise som kan spille Lisa gikk til skolen og en høyt utdannet konsertpianist. Som en del av denne artikkelen har jeg laget et gratis videoseminar "Sjamanisme, ritualer og runemagi - Mystikk mellom ulike verdener" som du finner her.

Hva er sjamanisme?

Ordet sjaman kommer fra «šaman» hos tungusfolket i Sibir og betyr «en som vet». Siden 1980 har sjamanisme vært likestiltmed vestlig skolemedisin av Verdens helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av psykosomatiske sykdommer.

Sjamanen er en som hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen og menneskene, og lærer mennesker å leve i følge sin sjels visjon og behov. Kraft og innsikt hentes fra de metafysiske verdenene gjennom kontakt med ulike kraftfelt, kraftdyr og andre spirituelle vesen. I sjamanens verden er alt som er skapt av skaperkraften levende, og skaperkraften finnes i alt.

Gjennom å endre sin bevissthetstilstand kan Sjamanen reise og gjøre sin jobb i de forskjellige astralverdener (under- og oververdenen), gjøre soulhunting, visionquest (visjonssøking), ritualer, magi, helbredelse osv. 

Sjamanen er en sosial, psykologisk, medisinsk og spirituell healer. I oldtiden fantes det ikke leger eller sykehus, så alle disse tjenestene ble utført av stammens sjaman. Når sjamanen er usikker og søker svar og løsninger, oppsøker han naturen. Der observerer han naturen oppmerksomt og mediterer med spørsmål fra sitt hjerte. Svarene blir gitt ham fra naturens store visdomsbok.

White Feather sjamanisme

White Feather Shamanic School® tilbyr sjamanisme som er skreddersydd og tilrettelagt for alle mennesker og en travel hverdag. Du lærer praktiske og effektive sjamanistiske metoder og urgammel visdom som du kan benytte i ditt daglige liv uansett om du er hjemme, på jobben eller i naturen. Vi legger stor vekt på å oppnå raske objektive målbare resultater, og allerede i introduksjonskurset lærer du å utføre spontanhelbredelse med runene!

I White Feather Shamanic School® bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger for å gjøre vårt arbeide. I vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid – uten å være avhengig av rusmidler for dette. White Feather sjamanisme har heller ingenting med ekstrem- eller overlevelseserfaringer å gjøre. En sjaman lever i resonans med naturen og søker sine svar der.

I White Feather Shamanic School® blir du som student energetisk innviet i flere grunnleggende magiske verktøy og metoder som danner fundamentet for å skape din egen magi ved hjelp av en sjaman lærer og kraftdyrene som er relatert til vår tradisjon. Slik utvikler alle Sjamaner i White Feather Shamanic School® sin egen magi basert på sine individuelle talenter der de grunnleggende metoder, filosofi (som bygger på de tre pilarene bevissthet, selv-ansvar og kjærlighet) og verdensbilde til tradisjonen er ryggraden.

Det som kjennetegner Feather Shamanic School® er en strukturert tilnærming til sjamanisme med fokus på at studentene skal få raske og objektivt målbare resultater med metodene og verktøyene de lærer uansett om de befinner seg hjemme, på kontoret eller i skogen.

Gratis video seminar

6 timer spennende undervisning om sjamanisme og magi! Hva er sjamanisme? En titt bak magiens mystiske forheng. Runemagi - vår skjulte magiske arv! De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei ++++ mye mer!

Sjamanisme og rusmidler

Sjamanisme i sin opprinnelige form har ingenting å gjøre med rusmidler (unntatt det amerikanske piperitualet), men i enkelte sjamanistiske tradisjoner brukes rusmidler for å hjelpe sjamanen til å endre sin bevissthetstilstand.

Ved å endre bevissthetstilstanden kan sjamanen reise og gjøre sin jobb i de forskjellige astralverdenene, gjøre soulhunting, visjonssøking, ritualer, helbredelse og liknende. Om kvaliteten på den sjamanistiske treningen er dårlig, har man behov for å benytte hallusinogene rusmidler, som for eksempel ayahuasca, salvia, fluesopp, meskalin, peyote, LSD, ecstasy, PCP og andre psykedeliske rusmidler for å endre bevissthetstilstanden.

Jeg anbefaler alle til å holde seg langt unna sjaman-camper og -lærere der det benyttes slike rusmidler. Ayahuasca-camper i Amazonas-jungelen er spesielt populære, og vi har hatt flere klienter som har vært gjennom disse ukelange «rensende og transformerende» ritualene med langvarige katastrofale resultater, både fysisk og psykisk.

En sjaman trenger en sunn kropp og et sunt sinn. Med rusmidler er ikke dette mulig. Om sjamanen har vært gjennom en trening av topp kvalitet, har han uansett ikke behov for å benytte rusmidler for å forandre sin bevissthetstilstand.

Det en sjaman virkelig trenger, er en god utdannelse. Der lærer han å skifte bevissthetstilsand kontrollert uten rusmidler, samt å holde hodet klart selv om han er i transe. I White Feather sjaman tradisjon bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger. I vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid uten å være avhengig av rusmidler.

Ekstremerfaringer

Sjamanisme har heller ingenting med ekstrem- eller overlevelses erfaringer å gjøre, som praktiseres gjennom for eksempel svettehytte ritualer. Enkelte tror at jo mer ekstrem varme man har i hytta, desto større sjamanistiske erfaringer får man. Sannheten er at ekte spirituelle erfaringer ikke er avhengig av hvor mye man svetter eller lider. En sjaman lever i harmoni med naturen og søker sine svar der.

By-sjaman og religion

Det er en misforståelse å tro at sjamansime kun har med den indianske kulturen i UAS å gjøre. Sjamanisme har eksistert i alle kulturer over hele verden siden menneskets begynnelse. Sjamanisme har heller ingenting å gjøre med å leve i telt og huler, eller å omhylle seg med dyrefell og fjær.

Sjamanisme kan utøves hvor som helst og når som helst og i hvilke klær som helst. En «by-sjaman» er likeverdig med en «natur-sjaman». Sjamanisme er heller ingen religion. I alle religioner har man dogmer, lover, moralske trossystem og regler og bud som må følges, der man kan oppleve skaperkraften via en prest eller lignende autoritet. Alle disse faktorene skaper en religion – et dogmatisk trossystem. 

Som sjaman opplever du skaperkraften selv, direkte og personlig, med alle dens fasetter, uten å måtte følge strenge dogmer, lover og moralske trossystemer som er styrt av en autoritær elite. Dette kalles religio. I sjamanismen kan alle oppleve det guddommelige når som helst og hvor som helst, uten hjelp av andre.

Det sjamanistiske verdensbildet

Sjamaner over hele verden går ut ifra at alt lever. Universet ble skapt av skaperkraften, som betyr at alt består av deler av skaperkraften. Hver enkelt liten del er liv som på sin egenartede måte er besjelt og viser sitt individuelle uttrykk av skaperkraften. En sjaman jobber ikke med «en rekke guder», det er en utbredt forståelse. Han arbeider av praktiske grunner og etter flere hundre tusen år med erfaring heller sammen med englene til skaperkraften fremfor skaperkraften selv, siden dette er lettere for oss mennesker. Men avstanden er ikke så stor.

Da alt er en del av skaperkraften, er alt forbundet på et dypt plan. Over denne regnbuebroen går det an å samarbeide med andre vesener på en effektiv måte om målsettingen er det beste for alle involverte. Skaperkraften uttrykker seg ikke for vesener i denne verden med sin tilstand av enhet, siden enhet ikke kan sees eller gjenkjennes. Det er vanskelig å si noe om «alt» – enhet – siden «alt» er abstrakt (se min artikkel «Jakten på spirituell opplysthet» ). Det høyeste aspektet man er i stand til å gjenkjenne, er det feminine og maskuline aspektet av skaperkraften. Det har mange forskjellige navn i ulike kulturer: gud og gudinne, den store gud og den store gudinne (moder jord), Shiva og Shakti, Thamuz og Isthar, Frey og Freya, for å nevne noen.

Feminin og maskulin

Det maskuline aspektet (gud) leder energien til skaperkraften til det materielle plan og gjør den her grunnleggende tilgjengelig. Energien er her, men veldig abstrakt og generell i sin kvalitet. Det feminine aspektet av skaperkraften (gudinne/moder jord) mottar energien fra det maskuline aspektet (gud), og via hennes medhjelpere (engler, kraftdyr, devas og lignende) formes energien til individuelle, passende og praktiske kvaliteter for det beste for vår biotop.

Gjennom henne og hennes engler kan vi også på en sikker måte finne veien til skaperkraften. Om vi henvender oss direkte til det maskuline aspektet av skaperkraften (gud), som vi kan velge å gjøre, blir vi desorientert og mister følelsen for meningen med livet og det å leve, samt interessen for og kjærligheten til en materiell verden.

Gleden og lysten til å leve i en kropp forsvinner sammen med medmenneskeligheten. Grunnen til dette er at det maskuline aspektet til skaperkraften (gud) er for abstrakt. Sjamaner arbeider altså i første linje med moder jord (gudinnen) og hennes mange hjelpere. Sjamanene forbinder seg med alt som er nyttig for dem å lære i denne verden for å kunne lære og virke til det beste for alle.

Hvordan en sjaman arbeider

En sjamans arbeid handler bestandig om å oppnå konkrete resultater. Med visjonssøk hjelper sjamanen mennesker som har mistet meningen med livet, eller som ønsker å finne den, med å finne tilbake til og akseptere sin personlige spirituelle livsvei.

Med sjeleleting (soulhunting) begir sjamanen seg på søken etter avspaltede deler av sjelen som ikke lenger er ønsket, eller som er avspaltet på grunn av sjokk eller en traumatisk opplevelse, som for eksempel misbruk eller en ulykke. Disse avspaltede delene av sjelen kan også være støtt bort gjennom at klienten ikke vil ha noe med dem å gjøre etter sosiale eller religiøse pregninger.

Ved hjelp av sine kraftdyr søker sjamanen opp disse avspaltede sjeledelene i underverdenen og fører dem tilbake til sin klient og integrerer dem energetisk. Sammen med klienten går sjamanen gjennom hva som er nødvendig i fremtiden og i dagliglivet for å respektere og nære de nyintegrerte sjeledelene, samt hva som er nødvendig å endre praktisk i klientens liv slik at disse delene ikke blir frastøtt igjen.

Med ritualer aktiverer han spirituelle krefter og lysvesener for fysisk helbredelse eller helbredelse av psykologiske problemer, som for eksempel angst og avhengighet. Ritualer kan også effektivt benyttes for å endre grunnleggende strukturer i et menneskes fysiske, psykiske og spirituelle liv.

Sjamanens arbeidsverktøy

I sjamanisme benyttes det mange spirituelle teknikker og verktøy for å hjelpe mennesker, dyr, planter og landskap til å bli fri fra problemer og få tilbake sin helse, rikdom og lykke. Viktige verktøy i det sjamanistiske arbeidet er trommer, rasler, krystaller, fjær, sang og diktekunst, røkelse, meditasjon, ritualer, astralreiser til de vise lærerne i oververdenen med sine dyptgripende visjoner, og astralreiser til underverdenen med sjelehenting, utforming av magiske kraftobjekter, tilgang til magiske ferdigheter og healing, samt forståelse av de dype årsakene til kroniske sykdommer.

Når disse instrumentene blir benyttet, går vi tilbake til drømmetiden, som for eksempel aboriginene i Australia gjør med sin didgeridoo. Over denne drømmetiden kan vi også reise til lysvesener og kraftdyr. Med deres hjelp kan vi arbeide for å løse våre eller andre sine problemer.

Her er en kort beskrivelse av viktige sjamanistiske verktøy:

Trommer skaper en transetilstand som gjør det mulig å astralreise til for eksempel oververdenen og underverdenen, og å stille seg inn på rituelt energiarbeid og kontakt med lysvesener som engler og kraftdyr.

Rasler brukes på en tilsvarende måte, men også for å harmonisere begge hjernehalvdelene, samt for å fordre helbredelse og energetisk rensing. Rasle og tromme brukes ofte sammen. De produserer arketypiske lyder som minner om tiden vi lå i mors mage. Trommen minner oss om mors hjerteslag og raslen om klangen i hennes stemme. Når flere sjamaner arbeider sammen, brukes trommer og rasler sammen med mantrasang og kraftsang. De tilfører spirituell kraft til sangene og bringer sammen alle individene til en gruppe av healere.

Fjær brukes for å rense auraen og chakraene, samt i renselsesritualer for hus og landskap. Ritualfjær brukes for å skape energi i forbindelse med et ritual og sende budskapet/energien til mennesker, dyr, lysvesener eller spesifikke steder.

Tryllestaver (Wands) benyttes i mange ulike former og farger. Det finnes tryllestaver som representerer healingkraften til for eksempel et bestemt spirituelt vesen, en kraftplass, en plante eller en stein. Det finnes også tryllestaver som representerer spesielle krefter til en sjaman, og som er spesiallaget for å helbrede en sykdom. Andre kan brukes til telepatisk kommunikasjon, psykisk kirurgi, meditasjon og astralreiser. Det finnes også en type tryllestav som relaterer seg direkte til sin sjaman og representerer alt av visdom, magiske krefter og spirituelle lysvesener som arbeider sammen med ham eller henne. Ved hjelp av sopelimer renses steder energetisk. De gir også støtte under astralreiser, og kan opptre som kraftfulle vektere.

Begeret representerer det spirituelle vannelementet. Det brukes ofte til å velsigne vann som blir transformert til et kraftfullt healingmiddel. Begeret hjelper også til å tilføre frisk livsenergi (ki eller prana) der det er behov for det.

Gryter brukes for å lage magiske drikker, samt i ritualer som trenger en sterk innflytelse av det spirituelle ildelementet. Gryta representerer ren magi eller den hellige gral. Den kan også være et sted for astralsyn ved at man fyller den med klart vann hvor man kan se ting på avstand uten å være til stede selv, også i fortiden og fremtiden. Gryta symboliserer mors mage, hvor nytt liv blir skapt ved at et barn kommer til verden, og dermed er den også et symbol for moder jord. Gryter benyttes derfor også ofte for å understøtte den personlige og spirituelle utviklingen til en sjaman eller en klient. I en gryte kan du også lage magiske måltider.

Symboler brukes av alle sjamaner for å vise hans eller hennes transformasjon til en spirituell healer, som for eksempel en kappe, spesielle halskjeder, ringer, kjeder eller talismaner. Ved å benytte disse objektene er det enklere å gå fra den dagligdagse hverdagen til den magiske verdenen hvor sjamanen opererer på en sikker og rask måte.

Røkelse er grunnleggende relatert til det spirituelle elementet luft, men også til elementet ild. Røykelse kan brukes for å tilkalle lysvesener eller som et spirituelt offer. Om røkelse benyttes som et spirituelt offer under meditasjon, kan du noen ganger se et lysvesen i røyken. Røkelse benyttes også for energetisk rensing av personer, rom og landskap og under ritualer for å fremheve eller tiltrekke visse typer energetiske kvaliteter.

Kniver som Bolline, den hvite magiske kniv og Athame, den svarte magiske kniv, brukes for mange ulike formål: Bolline-kniven er et verktøy for blant annet å høste urter og lage inskripsjoner i lys. Athame-kniven blir brukt for å kutte magiske sirkler, for å skape en fokusert energi, for å skjære runer eller andre kraftfulle magiske objekter, og for å stoppe ulike typer energetiske innflytelser ved for eksempel å lage en beskyttelsessirkel.

Krystallkuler blir brukt til å utvide dine energetiske evner og for å komme lettere i kontakt med lysvesener. Krystallkuler er også et verktøy for klarsynthet.

Tau brukes for knutemagi, for å binde og fjerne uønskede energier, for å lage en magisk sirkel, samt i forbindelse med å forholde seg til spirituelle vesener, planter, mineraler, mennesker og dyr.

Krystaller, spesielt kvartskrystall, brukes av mange sjamaner for astralreiser, spirituell kommunikasjon, for å legge til mer kraft under healing og ritualer, og for å energetisere magiske drikker og mye mer.

Bjellen er et symbol for moder jord. Den brukes for å tilkalle henne til å delta i et ritual. Den kan også benyttes direkte under healing som en kraftfull blokadeoppløser.

Talglys brukes for å fokusere spirituelle energier for spesifikk healing, eller for å forandre visse livsstrukturer til det positive. Talglys som brukes under meditasjon kan hjelpe til med visse typer remote-viewing og astralreiser.

Runer kan benyttes som et orakel og som en visdomsbok, og de er et kraftfullt magisk verktøy for alle typer helbredelse og personlighetsutvikling.

Pentagrammet kan benyttes for å fjerne uønskede energier, eller for å tiltrekke ønskede energier. Det kan også skape magiske dører til andre verdener.

Kraftsanger benyttes blant annet for å øke den spirituelle energien og for å etablere kommunikasjon til spirituelle vesener, samt til å endre livsstrukturer til det positive.

Skyggenes bok (The book of shadows) skriver du selv. Her dokumenterer du dine erfaringer med magi og ritualer, samt din kommunikasjon med lysvesenene du jobber sammen med.

Det finnes selvfølgelig mange flere sjamanistiske verktøy enn de som er beskrevet her, som er relatert til spesielle tradisjoner og kulturelt begrunnet. Magiske verktøy bør kun benyttes til energiarbeid, ellers mister de fort sin kraft. Resultatene man kan oppnå ved bruk av disse verktøyene, er helt avhengig av hvor godt skolert og hvor mye erfaring sjamanen har. I hendene på en utrent utøver har disse verktøyene ingen magisk virkning. I del 2 av denne artikkelserien tar jeg deg med bak magiens mystiske forheng!

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

>