De 9 pilarene for å finne Hjertets vei – Veien til lykke, mening og sjamanistisk magi!

De 9 pilarene for å finne Hjertets vei – Veien til lykke, mening og sjamanistisk magi!

Forståelsen og den aktive utlevelsen av hjertets vei i mitt daglige liv har trolig vært den viktigste faktoren for å transformere livet fra frustrasjon, tomhet, depresjon, stress og utbrenthet til å få et lykkelig, meningsfullt og oppfylt liv. Her skal vi se nærmere på hvordan du kan finne veien til ditt eget hjerte.

Før jeg ble introdusert til det sjamanistiske verdensbildet i 2004 hadde jeg aldri hørt om kunsten i å leve hjertets vei, som betyr så utrolig mye mer enn «å være i kjærligheten». Her får du et overblikk over hva hjertets vei innebærer, hvordan livene våre dramatisk kan endre seg om vi velger denne veien, og hvorfor hjertets vei er så viktig for en sjamans evne til å utføre helbredelse og magi.

Mørkets vs. lysets vei

Desto mer lidende emosjonelle tilstander vi er fylt med, desto mørkere opplever vi livet. Disse lidende emosjonelle tilstandene er drevet av egoets sekundære følelser som frykt, intoleranse, sinne, hat, frustrasjon, sjalusi, grådighet, angst, frykt for konkurranse og bekymringer. I disse tilstandene behandler vi ofte oss selv og andre dårlig, og vi er dårlige til å kommunisere slik at konflikter lett eskalerer. En konflikt med en partner, sjef eller ansatt kan lett eskalere til å bli høylytt og respektløs.

Jeg var en ekspert i å være i en lidende emosjonell tilstand før jeg møtte veggen i 2003. Jeg bar nag til mennesker som hadde gjort ting jeg ikke likte mot meg eller andre, jeg var fylt med angst for ikke å ha nok og jeg følte en intens tomhet inne i meg selv om jeg hadde alt av materielle goder et menneske kunne ønske seg.

Desto mer lidende emosjonelle tilstander vi er fylt med, desto mørkere opplever vi livet.

Pål-Esben Wanvig

Allerede i starten av min sjamanistiske reise gjentok læreren til stadighet hvor viktig det var å lære å endre og helbrede årsakene til disse lidende emosjonelle tilstandene som var relatert til innpregede mønstre og vaner i min underbevissthet som gikk på autopilot uten at jeg hadde kontroll over dem. Med andre ord er disse lidende tilstandene ikke noe vi velger selv, de er et resultat av de pregningene som vi har fått i oppveksten og gjennom livet, av samfunnet, religiøse dogmer om lidelse, synd, skam og liknende.

De 9 pilarene for å finne Hjertets vei – Veien til lykke, mening og sjamanistisk magi!

For å kunne finne lysets og hjertets vei, må vi lære hvordan vi setter oss fri fra disse lidende emosjonelle tilsandene og hvordan vi fyller oss med rike emosjonelle tilstander. Dette er emosjonelle tilstander hvor vi fyller livet med det hjertet og sjelen lengter etter. Disse tilstandene er drevet av hjertets primære følelser som bla. lykke, lidenskap, kjærlighet, mot, empati, integritet, takknemlighet, omtanke og medfølelse. I disse tilstandene behandler vi alltid oss selv og andre på en god måte.

I denne tilstanden er det enkelt å vite hva som er det rette å gjøre, og mellommenneskelige problemer er enklere å løse på en kjærlig og respektfull måte. Når du for eksempel har et problem med partneren din og befinner deg i en rik emosjonell tilstand, virker det lett å løse konflikten på en kjærlig og respektfull måte. Vi kan kun oppleve et oppfylt liv når vi befinner oss i rike emosjonelle tilstander.

For å kunne finne lysets og hjertets vei, må vi lære hvordan vi setter oss fri fra disse lidende emosjonelle tilsandene og hvordan vi fyller oss med rike emosjonelle tilstander.

Pål-Esben Wanvig

Kunsten i å følge hjertets vei

Det å følge hjertets vei handler om mer enn å prøve å være snill og hyggelig. Mange i vårt samfunn er preget av at egoets kvaliteter er viktigere enn hjertets kvaliteter. Min mor lærte meg at det viktigste i livet er å tjene nok penger, ha en karriere, være flink og produktiv, samt å fungere godt i hverdagen. Kvalitetene og ønskene til hjertet var ikke viktig. Dette la et godt grunnlag for en funksjonell streber som kollapset i 2003.

Det å bryte disse mønstrene krever en helhjertet innsats, helst sammen med en lærer, terapeut eller veileder siden det er vanskelig å være objektiv til egen adferd. Dette gjelder spesielt når vi begynner å berøre egoets frykt som alle lidende emosjonelle tilstander er skapt av.

De ni pilarene for å finne hjertets vei

Her er en oversikt over de ni viktigste områdene relatert til ekte personlighets- og spirituell utvikling som du må engasjere deg i, samt aktivt lære å leve ut i din hverdag, for å kunne oppleve de omfattende positive konsekvensene det å gå hjertets vei ofte fører til.

  1. Bli en mester i takknemmelighet
  2. Bli en mester i å tilgi deg selv og andre
  3. Bli en mester i fysisk, emosjonell og spirituell selvregulering
  4. Bli en mester i å bygge et sunt verdisystem og en sterk personlig karakter
  5. Bli en mester i å se at glasset er halvt fullt
  6. Bli en mester i å helbrede ditt allmektighetssyndrom
  7. Bli en mester i å helbrede perfeksjonisme
  8. Bli en mester i å forstå og omfavne naturens helbredende rytmer
  9. Bli en mester i å forstå og leve ut sjelen din sine ønsker og livsmisjon.

Nedenfor finner du en kort introduksjon til disse pilarene. 

1. Bli en mester i takknemlighet

Den enkleste starten for å fylle deg selv med rike emosjonelle tilstander går trolig gjennom kunsten i å være takknemlig. Det er dessverre altfor sjelden jeg møter mestere i denne kunsten som aktivt fyller hjertet med primærfølelser basert på takknemlighet gjennom hverdagen. Ofte er det slik at vi tar alt som er bra i livet vårt som for gitt.

Men er kunsten i takknemlighet noe som er begrenset til zen-mestere eller buddhistmunker som har trent på dette i årtier? Svaret er definitivt nei. Fem minutters daglig innsats vil gjøre deg i stand til å trene opp evnen til bevisst å aktivere hjertets primære følelser som glede, lidenskap og kjærlighet gjennom takknemlighet når du ønsker det. Dette gjør det også enklere å se at glasset er halvt fullt (se pilar 5) selv om du befinner deg i en vanskelig livssituasjon.

5 min. øvelse for å bli en mester i takknemlighet

Steg 1:

Skriv ned en liste med minst 20 punkter over det viktigste du er takknemlig for i ditt liv. Bruk gjerne bilder som representerer disse på et ark eller i et dokument. I tillegg trenger du en notatbok e.l. som du kan gi navnet «mine rike emosjonelle tilstander» eller «min takknemlighetsdagbok» hvor du dokumenterer dine erfaringer med øvelsen.

Steg 2:

Hver dag i minst fem minutter gjør du følgende:

a) Finn en plass hvor du kan slappe av og være uforstyrret i minst fem minutter.
b) Pust dypt inn og ut i nedre del av magen (hara) 3–5 ganger og fokuser oppmerksomheten mot hjertet.
c) Visualiser eller prøv å se for deg en situasjon som representerer en av de tingene du er takknemlig for i livet ditt akkurat nå.
d) Gå dypt inn i situasjonen og prøv å gjenoppleve den til du begynner å kjenne følelsene som er relatert til situasjonen. Dette kan for eksempel være den intense følelsen av glede, varme, takknemlighet og kjærlighet da du møtte partneren din.
e) Når du er fylt med disse primærfølelsene går du videre til neste punkt på listen og repeterer punkt c og d.
g) Etter ca. fem minutter avslutter du øvelsen med å puste et par ganger dypt inn og ut i nedre del av magen før du åpner øynene og strekker litt på deg.
h) Skriv noen ord om hva du erfarte i dagboken.

Det som krever mest energi og fokus i starten, er punkt c) og d) siden de fleste ikke er vant til å gjøre dette bevisst. Kanskje du trenger fem minutter for å fokusere på en situasjon til å begynne med, men etter hvert kan du hente frem primærfølelsene raskere og raskere. Husk at dette ikke er et kappløp med tiden. Ta den tiden du trenger.

Den vanligste feilen mange gjør, er kun å skrive listen over hva de er takknemlige for og lese gjennom den en gang om dagen eller av og til. Dette vil ha begrenset virkning siden det å lese noe sjelden fyller oss med primære følelser. Intellektet har liten påvirkning på våre emosjonelle tilstander. Jeg anbefaler på det varmeste å bruke alle stegene i øvelsen over for å oppnå best mulige resultater. Husk at øvelse gjør mester!

2. Bli en mester i å tilgi deg selv og andre

Manglende evne til å tilgi er trolig en av de viktigste årsakene til mange kriger, uvennskap, konflikter, partnerskapsbrudd og generell mangel på livsglede. Om vi hadde lært denne kunsten i barneskolen, ville nok vårt eget liv og verden rundt oss sett ganske annerledes ut. Manglende evne til å tilgi er noe som koster mye energi i hverdagen. Vi irriterer oss, bærer nag, frustrerer oss over og hater mennesker som har såret oss – men er det virkelig verd å gi andre makten over våre tanker, følelser, helse og livslykke?

Noe av det viktigste et menneske kan lære på veien mot god helse, livsglede og mening, er evnen til å tilgi seg selv og andre på en komplett måte – for det setter oss nemlig fri! Betyr dette at jeg skal akseptere og godta alt det andre har gjort mot meg? Selvfølgelig ikke!

Kunsten å tilgi er en fundamental del av hjertets vei. I artikkelen «Lær de 7 grunnpilarene for ekte tilgivelse: Befri deg selv ved å tilgi», lærer du hvorfor og hvordan absolutt alt kan tilgis samt den viktige forskjellen mellom tilgivelse og det å godta det som har skjedd. Tilgivelse er kun for din egen del – og den kan sette deg fri. Mitt råd er å bli en ekspert i tilgivelse!

Noe av det viktigste et menneske kan lære på veien mot god helse, livsglede og mening, er evnen til å tilgi seg selv og andre på en komplett måte – for det setter oss nemlig fri!

Pål-Esben Wanvig

3. Bli en mester i fysisk, emosjonell og spirituell selvregulering

Alle vet hvordan det er å dusje i for kaldt eller varmt vann. Vi regulerer temperaturen til den er passende. Det samme skjer når vi spiser for mye eller for lite, kjører for fort eller for sakte, eller trener for hardt. Jo bedre evne vi har til å regulere våre aktiviteter, desto større balanse og bedre resultater oppnår vi. Selvregulering er kunsten å bevisst regulere seg selv fysisk, emosjonelt og spirituelt og er en grunnleggende del av hjertets vei.

Fysisk selvregulering

Kroppen er en fantastisk biologisk maskin som har en unik evne til å holde alle funksjoner og prosesser i sunn balanse (homeostase), selv under ekstreme forhold. Her er eksempler på faktorer som hjelper det autonome nervesystemet i balanse:

Hver av disse faktorene som blir ignorert kan over tid føre til ubalanse som hindrer kroppen i å regenerere og helbrede seg selv, noe som igjen fører til sykdom. Med fysisk selvregulering menes det at du tar ansvaret for å regulere de faktorene som en sunn kropp er avhengig av.

Emosjonell selvregulering

Når du stresser eller kommer ut av emosjonell balanse ved at du er aggressiv, frustrert, forbannet, deprimert og liknende, skaper du lidende emosjonelle tilstander. Metoder for å håndtere negativt emosjonelt og mentalt stress kan være avbruddshåndtering og dyp pust som er beskrevet i artiklene «Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon», «Sliter du med å være perfeksjonist? Lær hvorfor du aldri blir det – og hvordan du unngår jaget!» og nettkurset «5 minutters meditasjon for effektiv stressreduksjon og kultivering av et stille sinn»

Spirituell selvregulering

Det siste området for selvregulering har med hjertet å gjøre. Dette står i direkte kontakt med sjelen. Jo mer motivert du er ut fra hjertets primære følelser som lykke, lidenskap, kjærlighet, mot, empati, omtanke og medfølelse, desto nærmere er du din essens. Kunsten er å lære å regulere oss slik at vi lever ut fra primære følelser i hverdagen slik at motivasjonen bak våre tanker, adferd og handlinger er styrt av hjertets kvaliteter.

4. Bli en mester i å bygge et sunt verdisystem og en sterk personlig karakter

Et av de mest spennende livsprosjektene vi kan engasjere oss i er studiet av etikk, personlige verdisystem og hvordan bygge en sunn og sterk personlig karakter. Dette har stor innflytelse på alle aspekter av livet og er helt fundamentalt for å kunne følge hjertets vei. Å ignorere dette kan ha like store konsekvenser med negativt fortegn. For mer informasjon, se artikkelen «Hva kan norske bedriftsledere lære av en sjaman? Slik bygger du en sterk personlig karakter!»

5. Bli en mester i å se at glasset er halvt fullt

Det er fascinerende å observere hvordan to mennesker kan oppleve samme situasjon eller hendelse på forskjellige måter. Én ser på det som skjer negativt som leder til lidende emosjonelle tilstander, mens den andre ser det som skjer på en konstruktiv og kjærlig måte.

Kunsten å utvikle sin personlighet slik at man kan se muligheter fremfor begrensninger kan ha store positive konsekvenser for livet. Se intervjuene av Eva Mozes Kor og Victor Frankl, som begge ble utsatt for nazistenes ubarmhjertige tortur, hvor de beskriver hvordan de overlevde ved å se at glasset var halvfullt fremfor for halvtomt. Du finner intervjuene i artikkelen «Befri deg selv ved å tilgi!»

«Den siste menneskelige frihet er å velge sin egen innstilling til enhver situasjon.» 

Viktor Frankl, psykolog

6. Bli en mester i å helbrede ditt allmektighetssyndrom

Allmektighetssyndromet, er det å tro at det kun er dine egne meninger som er sannheten (og at de som er uenige tar feil), uten å ha kunnskap om hva sannheten virkelig er. Dette betyr at vi mennesker ofte konkluderer med at noe er fakta eller en sannhet uten å ha den ringeste idé om hva virkeligheten virkelig er!

Konsekvensen er særdeles alvorlig. Når vi har tatt avgjørelsen om at «slik er det» og denne avgjørelsen har lite å gjøre med virkeligheten, skaper dette et utgangspunkt for alle andre tanker og avgjørelser vi tar om samme tema. Når utgangspunktet er feil, vil alle andre tanker og avgjørelser også være feil. Dette kan føre til negative konsekvenser for alle aspektene i våre liv. Se artikkelen «Allmektighetssyndromet – kunsten å akseptere det vi ikke vet!»

7. Bli en mester i å helbrede perfeksjonisme

Perfeksjonisme er blitt en av vår tids store folkesykdommer – alt og alle skal være perfekte! Samfunnet glamoriserer ofte perfeksjonisme. Vi skal ha en perfekt kropp, fasaden skal være perfekt med hus, bil, familie og hytte ved sjøen. Jobb og inntekt definerer ofte den sosiale statusen. Jo høyere og raskere vi klatrer på karrierestigen, desto mer verdifulle og perfekte er vi i samfunnets og andres øyne.

Paradokset er at perfeksjonisme i seg selv er et fatamorgana – en luftspeiling. Streben mot perfeksjonisme er å strebe mot noe som ikke er mulig å oppnå. Hva er perfekt? Hvordan måler vi det? Hvordan ser det ut? For mer informasjon, se artikkelen «Sliter du med å være perfeksjonist? Lær hvorfor du aldri blir det – og hvordan du unngår jaget!

«Hvis du ser etter perfeksjon, vil du aldri bli fornøyd.»

Leo Tolstoj

8. Bli en mester i å forstå og omfavne naturens helbredende rytmer

Årstidenes og naturens helbredende rytmer er en del av naturens skattkammer som viser oss den ultimate veien mot å skape et friskere, lykkeligere og mer meningsfullt liv. Når vi studerer urbefolkninger som ikke er berørt av dogmene, moralen, livsstilen eller filosofien tilhørende vår vestlige verden, ser vi at depresjon, angst og kronisk sykdom nesten ikke eksisterer. Så hvorfor er det slik?

Svaret er enkelt: De lever fortsatt i pakt med naturens og dens rytmer. De har blant annet en sunn balanse mellom aktivitet og hvile, de lever i takt med årstidene hvor farten senkes om vinteren og økes om våren og sommeren, de har nære relasjoner til stammen de tilhører, familie og venner er fundamentet for livet, og de har en dyp forståelse og respekt for naturen både som spiskammer og læremester.

Dette står i dyp kontrast til vårt samfunn der naturlige rytmer som for eksempel dag- og natterytme mer og mer viskes ut fordi vi har teknologi og muligheter for å være aktive når vi vil og så mye vi vil, drevet av mål som har lite å gjøre med hvorfor vi er her.

For mer informasjon se artiklene «Skogsbad er vår viktigste medisin» og «Kunsten å leve etter naturens sunne rytmer!»

9. Bli en mester i å forstå og leve ut sjelens ønsker og livsmisjon

Din sjel og essens har kommet inn i dette livet for å lære og oppleve det som den ikke kan erfare ut fra sin virkelige natur der tid, rom, lidelse, konflikter, smaken av jordbær og liknende ikke eksisterer. Sjelen har med andre ord satt seg selv i en situasjon i dette livet hvor den er begrenset av tid, karma og fri vilje.

Konsekvensene av dette ser vi i samfunnet i dag. Sjelen din har valgt å inkarnere i en «tvangstrøye» som begrenser den for å kunne lære og erfare noe som er umulig i dens «frie» tilstand. Den har med andre ord ikke kommet her for å samle rikdom og berømthet, men for å lære og erfare i relasjon til livsmisjonen den har med seg i hver inkarnasjon. For mer informasjon om dette, se nettkurset «Sjelens utrolige reise gjennom liv, død og inkarnasjoner».

Det å følge hjertets vei er så utrolig mye mer enn «å være i kjærligheten» som vi ofte hører i det alternative miljøet. Innsatsen du legger ned for å bli en mester i å leve ut hjertets vei i ditt daglige liv kan få store positive konsekvenser for livskvalitet, mening, overflod og lykke som det også har gjort med mitt og mange hundre av mine studenters liv. Jeg anbefaler å finne en egnet veileder eller spirituell lærer som kan hjelpe deg på denne veien, siden det ikke er så enkelt å gjøre dette selv da vi har med egoets intensive frykt og motstand mot all endring å gjøre.

Hvorfor hjertets vei er sentralt for en sjaman

Som sjaman er man helt avhengig av å samarbeide med engler, kraftdyr og andre lysvesener for å oppnå resultater. Det er de som gir kraft til våre ritualer, hjelper oss med våre astralreiser og drømmereiser til den sjamanistiske over- og underverdenen, med helbredelse og alle andre oppgaver vi utfører som sjaman. De gir oss tilgang til magiske krefter som runekrefter og ritualmagi, samt mystisk innsikt og forståelse.

Disse vesenene vil aldri hjelpe en sjaman som er styrt av egoets frykt, som ønsker å ha kontroll over andre eller som ønsker å ødelegge. Disse spirituelle vesenene representerer de grunnleggende kvalitetene til hjertet og vil aldri hjelpe sjamaner eller andre med ønsker som stritter mot deres egen natur.

Det eneste alternativet en fryktsjaman som er styrt av egoets angst har til å utføre sin magi, er gjennom svart magi (som for eksempel manipulasjon av andres livsenergi med sin egen eller et dyr eller plante sin livsenergi), som ikke har noen ting å gjøre med den sjamanismen jeg representerer i Yggdrasil sjamanskole. Du finner mer informasjon om dette i artikkelen «Sjamanistisk Magi – En titt bak magiens mystiske forheng».

I alle mine utdannelser er forståelse og omfavnelse av hjertets vei meget viktig. En av de mest effektive og fascinerende metodene for å få tilgang til dypere innsikt og mer kraft som sjaman, er å engasjere seg helhjertet i kultiveringen av de 9 pilarene for å finne hjertets vei og at man lærer å leve ut disse i sitt daglige liv. Det eneste beviset på om man har lyktes, er hvordan man lever ut sitt verdisystem og adferd overfor familie, barn, kolleger, venner og andre man omgås med. Det er også avslørende hvordan man ytrer seg på sosiale medier.

Dette er en av de mest effektive nøklene for å flytte egoet fra å være sjelens hersker til å bli sjelens rådgiver. Denne prosessen kalles sjamandød. Dette er helt avgjørende for en sunn sjamanistisk utviklingsvei og hvor langt du kan komme som sjaman. For lærere for andre sjamaner er hjertets vei selvfølgelig et obligatorisk tema siden man skal lede andre. En lærer som ikke gjør dette er ofte styrt av egoet, som igjen leder til et dårlig resultat for studentene og gruppen, hvor frykt, sjalusi, misunnelse, baksnakking og drittkasting fort kan bli en del av kulturen.

På mine seminarer og i mine utdannelser står hjertets vei som en sentral bauta siden all ekte personlighets- og spirituell utvikling har sine røtter i denne veien. Jeg har aldri opplevd at en student som aktivt åpner seg opp for hjertets vei ikke har en omfattende forbedring i livet sitt i løpet av få uker.

«Gi hver dag sjansen til å bli den vakreste dagen i ditt liv

Mark Twain

Flere artikler om sjamanisme

Du finner flere artikler som jeg har publisert om sjamanisme på denne siden.

Lignende artikler