Hva er sjamanisme?

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 1. august 2012

Oppdatert versjon publisert 1. oktober 2019

For femten år siden var sjamanisme noe jeg assosierte med indianere, tipier, ørnefjær og skumle skikkelser som bodde i skogen. Det var en obskur tanke for sivilingeniøren og forretningsmannen å ha noe som helst med sjamanisme å gjøre. Men som mange av oss har erfart, kan livet når som helst gjøre en helomvending. Min helomvending kom etter en livstruende burnout i 2003, der legene etter hvert ga opp å få meg frisk og begynte å snakke om å uføretrygde meg.

For meg var dette et sjokk – skulle en tidligere topptrent idrettsmann som var vant til å sjonglere dusinvis med prosjekter bli uføretrygdet? Dette bidro til min motivasjon for å finne løsninger på mine alvorlige helseproblemer. Etter en rundtur på flere kontinenter for å finne de beste healerne som kunne helbrede meg, fikk jeg æren av å studere sjamanisme sammen en av de mest anerkjente spirituelle lærere og sjamaner i verden: Walter Lübeck.

I denne artikkelserien vil jeg dele litt av kunnskapen og noen av erfaringene som jeg har tilegnet meg etter mer enn femten års ferd som White Feather sjaman. I dag er jeg en av tre i verden som er utdannet til å videreformidle de komplette teoretiske, praktiske, magiske og mystiske delene av White Feather sjamantradisjon videre til andre.

Bak magiens mystiske forheng

Jeg vil ta deg med bak magiens mystiske forheng og forhåpentlig inspirere deg til å komme i nærmere kontakt med din egen indre sjaman. For i virkeligheten er alle som jobber med naturen, lysvesener og healing, en form for sjaman. Her er det selvfølgelig som i de fleste andre yrker forskjell på en novise som kan spille Lisa gikk til skolen og en høyt utdannet konsertpianist. Som en del av denne artikkelen har jeg laget et gratis videoseminar "Sjamanisme, ritualer og runemagi - Mystikk mellom ulike verdener" som du finner her.

Hva er sjamanisme?

Ordet sjaman kommer fra «šaman» hos tungusfolket i Sibir og betyr «en som vet». Siden 1980 har sjamanisme vært likestiltmed vestlig skolemedisin av Verdens helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av psykosomatiske sykdommer.

Sjamanen er en som hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen og menneskene, og lærer mennesker å leve i følge sin sjels visjon og behov. Kraft og innsikt hentes fra de metafysiske verdenene gjennom kontakt med ulike kraftfelt, kraftdyr og andre spirituelle vesen. I sjamanens verden er alt som er skapt av skaperkraften levende, og skaperkraften finnes i alt.

Gjennom å endre sin bevissthetstilstand kan Sjamanen reise og gjøre sin jobb i de forskjellige astralverdener (under- og oververdenen), gjøre soulhunting, visionquest (visjonssøking), ritualer, magi, helbredelse osv. 

Sjamanen er en sosial, psykologisk, medisinsk og spirituell healer. I oldtiden fantes det ikke leger eller sykehus, så alle disse tjenestene ble utført av stammens sjaman. Når sjamanen er usikker og søker svar og løsninger, oppsøker han naturen. Der observerer han naturen oppmerksomt og mediterer med spørsmål fra sitt hjerte. Svarene blir gitt ham fra naturens store visdomsbok.

White Feather sjamanisme

White Feather Shamanic School® tilbyr sjamanisme som er skreddersydd og tilrettelagt for alle mennesker og en travel hverdag. Du lærer praktiske og effektive sjamanistiske metoder og urgammel visdom som du kan benytte i ditt daglige liv uansett om du er hjemme, på jobben eller i naturen. Vi legger stor vekt på å oppnå raske objektive målbare resultater, og allerede i introduksjonskurset lærer du å utføre spontanhelbredelse med runene!

I White Feather Shamanic School® bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger for å gjøre vårt arbeide. I vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid – uten å være avhengig av rusmidler for dette. White Feather sjamanisme har heller ingenting med ekstrem- eller overlevelseserfaringer å gjøre. En sjaman lever i resonans med naturen og søker sine svar der.

I White Feather Shamanic School® blir du som student energetisk innviet i flere grunnleggende magiske verktøy og metoder som danner fundamentet for å skape din egen magi ved hjelp av en sjaman lærer og kraftdyrene som er relatert til vår tradisjon. Slik utvikler alle Sjamaner i White Feather Shamanic School® sin egen magi basert på sine individuelle talenter der de grunnleggende metoder, filosofi (som bygger på de tre pilarene bevissthet, selv-ansvar og kjærlighet) og verdensbilde til tradisjonen er ryggraden.

Det som kjennetegner Feather Shamanic School® er en strukturert tilnærming til sjamanisme med fokus på at studentene skal få raske og objektivt målbare resultater med metodene og verktøyene de lærer uansett om de befinner seg hjemme, på kontoret eller i skogen.

Gratis video seminar

6 timer spennende undervisning om sjamanisme og magi! Hva er sjamanisme? En titt bak magiens mystiske forheng. Runemagi - vår skjulte magiske arv! De 9 grunnpilarene for å finne den sjamanistiske vei ++++ mye mer!

Sjamanisme og rusmidler

Sjamanisme i sin opprinnelige form har ingenting å gjøre med rusmidler (unntatt det amerikanske piperitualet), men i enkelte sjamanistiske tradisjoner brukes rusmidler for å hjelpe sjamanen til å endre sin bevissthetstilstand.

Ved å endre bevissthetstilstanden kan sjamanen reise og gjøre sin jobb i de forskjellige astralverdenene, gjøre soulhunting, visjonssøking, ritualer, helbredelse og liknende. Om kvaliteten på den sjamanistiske treningen er dårlig, har man behov for å benytte hallusinogene rusmidler, som for eksempel ayahuasca, salvia, fluesopp, meskalin, peyote, LSD, ecstasy, PCP og andre psykedeliske rusmidler for å endre bevissthetstilstanden.

Jeg anbefaler alle til å holde seg langt unna sjaman-camper og -lærere der det benyttes slike rusmidler. Ayahuasca-camper i Amazonas-jungelen er spesielt populære, og vi har hatt flere klienter som har vært gjennom disse ukelange «rensende og transformerende» ritualene med langvarige katastrofale resultater, både fysisk og psykisk.

En sjaman trenger en sunn kropp og et sunt sinn. Med rusmidler er ikke dette mulig. Om sjamanen har vært gjennom en trening av topp kvalitet, har han uansett ikke behov for å benytte rusmidler for å forandre sin bevissthetstilstand.

Det en sjaman virkelig trenger, er en god utdannelse. Der lærer han å skifte bevissthetstilsand kontrollert uten rusmidler, samt å holde hodet klart selv om han er i transe. I White Feather sjaman tradisjon bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger. I vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid uten å være avhengig av rusmidler.

Ekstremerfaringer

Sjamanisme har heller ingenting med ekstrem- eller overlevelses erfaringer å gjøre, som praktiseres gjennom for eksempel svettehytte ritualer. Enkelte tror at jo mer ekstrem varme man har i hytta, desto større sjamanistiske erfaringer får man. Sannheten er at ekte spirituelle erfaringer ikke er avhengig av hvor mye man svetter eller lider. En sjaman lever i harmoni med naturen og søker sine svar der.

By-sjaman og religion

Det er en misforståelse å tro at sjamansime kun har med den indianske kulturen i UAS å gjøre. Sjamanisme har eksistert i alle kulturer over hele verden siden menneskets begynnelse. Sjamanisme har heller ingenting å gjøre med å leve i telt og huler, eller å omhylle seg med dyrefell og fjær.

Sjamanisme kan utøves hvor som helst og når som helst og i hvilke klær som helst. En «by-sjaman» er likeverdig med en «natur-sjaman». Sjamanisme er heller ingen religion. I alle religioner har man dogmer, lover, moralske trossystem og regler og bud som må følges, der man kan oppleve skaperkraften via en prest eller lignende autoritet. Alle disse faktorene skaper en religion – et dogmatisk trossystem. 

Som sjaman opplever du skaperkraften selv, direkte og personlig, med alle dens fasetter, uten å måtte følge strenge dogmer, lover og moralske trossystemer som er styrt av en autoritær elite. Dette kalles religio. I sjamanismen kan alle oppleve det guddommelige når som helst og hvor som helst, uten hjelp av andre.

Det sjamanistiske verdensbildet

Sjamaner over hele verden går ut ifra at alt lever. Universet ble skapt av skaperkraften, som betyr at alt består av deler av skaperkraften. Hver enkelt liten del er liv som på sin egenartede måte er besjelt og viser sitt individuelle uttrykk av skaperkraften. En sjaman jobber ikke med «en rekke guder», det er en utbredt forståelse. Han arbeider av praktiske grunner og etter flere hundre tusen år med erfaring heller sammen med englene til skaperkraften fremfor skaperkraften selv, siden dette er lettere for oss mennesker. Men avstanden er ikke så stor.

Da alt er en del av skaperkraften, er alt forbundet på et dypt plan. Over denne regnbuebroen går det an å samarbeide med andre vesener på en effektiv måte om målsettingen er det beste for alle involverte. Skaperkraften uttrykker seg ikke for vesener i denne verden med sin tilstand av enhet, siden enhet ikke kan sees eller gjenkjennes. Det er vanskelig å si noe om «alt» – enhet – siden «alt» er abstrakt (se min artikkel «Jakten på spirituell opplysthet» ). Det høyeste aspektet man er i stand til å gjenkjenne, er det feminine og maskuline aspektet av skaperkraften. Det har mange forskjellige navn i ulike kulturer: gud og gudinne, den store gud og den store gudinne (moder jord), Shiva og Shakti, Thamuz og Isthar, Frey og Freya, for å nevne noen.

Feminin og maskulin

Det maskuline aspektet (gud) leder energien til skaperkraften til det materielle plan og gjør den her grunnleggende tilgjengelig. Energien er her, men veldig abstrakt og generell i sin kvalitet. Det feminine aspektet av skaperkraften (gudinne/moder jord) mottar energien fra det maskuline aspektet (gud), og via hennes medhjelpere (engler, kraftdyr, devas og lignende) formes energien til individuelle, passende og praktiske kvaliteter for det beste for vår biotop.

Gjennom henne og hennes engler kan vi også på en sikker måte finne veien til skaperkraften. Om vi henvender oss direkte til det maskuline aspektet av skaperkraften (gud), som vi kan velge å gjøre, blir vi desorientert og mister følelsen for meningen med livet og det å leve, samt interessen for og kjærligheten til en materiell verden.

Gleden og lysten til å leve i en kropp forsvinner sammen med medmenneskeligheten. Grunnen til dette er at det maskuline aspektet til skaperkraften (gud) er for abstrakt. Sjamaner arbeider altså i første linje med moder jord (gudinnen) og hennes mange hjelpere. Sjamanene forbinder seg med alt som er nyttig for dem å lære i denne verden for å kunne lære og virke til det beste for alle.

Hvordan en sjaman arbeider

En sjamans arbeid handler bestandig om å oppnå konkrete resultater. Med visjonssøk hjelper sjamanen mennesker som har mistet meningen med livet, eller som ønsker å finne den, med å finne tilbake til og akseptere sin personlige spirituelle livsvei.

Med sjeleleting (soulhunting) begir sjamanen seg på søken etter avspaltede deler av sjelen som ikke lenger er ønsket, eller som er avspaltet på grunn av sjokk eller en traumatisk opplevelse, som for eksempel misbruk eller en ulykke. Disse avspaltede delene av sjelen kan også være støtt bort gjennom at klienten ikke vil ha noe med dem å gjøre etter sosiale eller religiøse pregninger.

Ved hjelp av sine kraftdyr søker sjamanen opp disse avspaltede sjeledelene i underverdenen og fører dem tilbake til sin klient og integrerer dem energetisk. Sammen med klienten går sjamanen gjennom hva som er nødvendig i fremtiden og i dagliglivet for å respektere og nære de nyintegrerte sjeledelene, samt hva som er nødvendig å endre praktisk i klientens liv slik at disse delene ikke blir frastøtt igjen.

Med ritualer aktiverer han spirituelle krefter og lysvesener for fysisk helbredelse eller helbredelse av psykologiske problemer, som for eksempel angst og avhengighet. Ritualer kan også effektivt benyttes for å endre grunnleggende strukturer i et menneskes fysiske, psykiske og spirituelle liv.

Sjamanens arbeidsverktøy

I sjamanisme benyttes det mange spirituelle teknikker og verktøy for å hjelpe mennesker, dyr, planter og landskap til å bli fri fra problemer og få tilbake sin helse, rikdom og lykke. Viktige verktøy i det sjamanistiske arbeidet er trommer, rasler, krystaller, fjær, sang og diktekunst, røkelse, meditasjon, ritualer, astralreiser til de vise lærerne i oververdenen med sine dyptgripende visjoner, og astralreiser til underverdenen med sjelehenting, utforming av magiske kraftobjekter, tilgang til magiske ferdigheter og healing, samt forståelse av de dype årsakene til kroniske sykdommer.

Når disse instrumentene blir benyttet, går vi tilbake til drømmetiden, som for eksempel aboriginene i Australia gjør med sin didgeridoo. Over denne drømmetiden kan vi også reise til lysvesener og kraftdyr. Med deres hjelp kan vi arbeide for å løse våre eller andre sine problemer.

Her er en kort beskrivelse av viktige sjamanistiske verktøy:

Trommer skaper en transetilstand som gjør det mulig å astralreise til for eksempel oververdenen og underverdenen, og å stille seg inn på rituelt energiarbeid og kontakt med lysvesener som engler og kraftdyr.

Rasler brukes på en tilsvarende måte, men også for å harmonisere begge hjernehalvdelene, samt for å fordre helbredelse og energetisk rensing. Rasle og tromme brukes ofte sammen. De produserer arketypiske lyder som minner om tiden vi lå i mors mage. Trommen minner oss om mors hjerteslag og raslen om klangen i hennes stemme. Når flere sjamaner arbeider sammen, brukes trommer og rasler sammen med mantrasang og kraftsang. De tilfører spirituell kraft til sangene og bringer sammen alle individene til en gruppe av healere.

Fjær brukes for å rense auraen og chakraene, samt i renselsesritualer for hus og landskap. Ritualfjær brukes for å skape energi i forbindelse med et ritual og sende budskapet/energien til mennesker, dyr, lysvesener eller spesifikke steder.

Tryllestaver (Wands) benyttes i mange ulike former og farger. Det finnes tryllestaver som representerer healingkraften til for eksempel et bestemt spirituelt vesen, en kraftplass, en plante eller en stein. Det finnes også tryllestaver som representerer spesielle krefter til en sjaman, og som er spesiallaget for å helbrede en sykdom. Andre kan brukes til telepatisk kommunikasjon, psykisk kirurgi, meditasjon og astralreiser. Det finnes også en type tryllestav som relaterer seg direkte til sin sjaman og representerer alt av visdom, magiske krefter og spirituelle lysvesener som arbeider sammen med ham eller henne. Ved hjelp av sopelimer renses steder energetisk. De gir også støtte under astralreiser, og kan opptre som kraftfulle vektere.

Begeret representerer det spirituelle vannelementet. Det brukes ofte til å velsigne vann som blir transformert til et kraftfullt healingmiddel. Begeret hjelper også til å tilføre frisk livsenergi (ki eller prana) der det er behov for det.

Gryter brukes for å lage magiske drikker, samt i ritualer som trenger en sterk innflytelse av det spirituelle ildelementet. Gryta representerer ren magi eller den hellige gral. Den kan også være et sted for astralsyn ved at man fyller den med klart vann hvor man kan se ting på avstand uten å være til stede selv, også i fortiden og fremtiden. Gryta symboliserer mors mage, hvor nytt liv blir skapt ved at et barn kommer til verden, og dermed er den også et symbol for moder jord. Gryter benyttes derfor også ofte for å understøtte den personlige og spirituelle utviklingen til en sjaman eller en klient. I en gryte kan du også lage magiske måltider.

Symboler brukes av alle sjamaner for å vise hans eller hennes transformasjon til en spirituell healer, som for eksempel en kappe, spesielle halskjeder, ringer, kjeder eller talismaner. Ved å benytte disse objektene er det enklere å gå fra den dagligdagse hverdagen til den magiske verdenen hvor sjamanen opererer på en sikker og rask måte.

Røkelse er grunnleggende relatert til det spirituelle elementet luft, men også til elementet ild. Røykelse kan brukes for å tilkalle lysvesener eller som et spirituelt offer. Om røkelse benyttes som et spirituelt offer under meditasjon, kan du noen ganger se et lysvesen i røyken. Røkelse benyttes også for energetisk rensing av personer, rom og landskap og under ritualer for å fremheve eller tiltrekke visse typer energetiske kvaliteter.

Kniver som Bolline, den hvite magiske kniv og Athame, den svarte magiske kniv, brukes for mange ulike formål: Bolline-kniven er et verktøy for blant annet å høste urter og lage inskripsjoner i lys. Athame-kniven blir brukt for å kutte magiske sirkler, for å skape en fokusert energi, for å skjære runer eller andre kraftfulle magiske objekter, og for å stoppe ulike typer energetiske innflytelser ved for eksempel å lage en beskyttelsessirkel.

Krystallkuler blir brukt til å utvide dine energetiske evner og for å komme lettere i kontakt med lysvesener. Krystallkuler er også et verktøy for klarsynthet.

Tau brukes for knutemagi, for å binde og fjerne uønskede energier, for å lage en magisk sirkel, samt i forbindelse med å forholde seg til spirituelle vesener, planter, mineraler, mennesker og dyr.

Krystaller, spesielt kvartskrystall, brukes av mange sjamaner for astralreiser, spirituell kommunikasjon, for å legge til mer kraft under healing og ritualer, og for å energetisere magiske drikker og mye mer.

Bjellen er et symbol for moder jord. Den brukes for å tilkalle henne til å delta i et ritual. Den kan også benyttes direkte under healing som en kraftfull blokadeoppløser.

Talglys brukes for å fokusere spirituelle energier for spesifikk healing, eller for å forandre visse livsstrukturer til det positive. Talglys som brukes under meditasjon kan hjelpe til med visse typer remote-viewing og astralreiser.

Runer kan benyttes som et orakel og som en visdomsbok, og de er et kraftfullt magisk verktøy for alle typer helbredelse og personlighetsutvikling.

Pentagrammet kan benyttes for å fjerne uønskede energier, eller for å tiltrekke ønskede energier. Det kan også skape magiske dører til andre verdener.

Kraftsanger benyttes blant annet for å øke den spirituelle energien og for å etablere kommunikasjon til spirituelle vesener, samt til å endre livsstrukturer til det positive.

Skyggenes bok (The book of shadows) skriver du selv. Her dokumenterer du dine erfaringer med magi og ritualer, samt din kommunikasjon med lysvesenene du jobber sammen med.

Det finnes selvfølgelig mange flere sjamanistiske verktøy enn de som er beskrevet her, som er relatert til spesielle tradisjoner og kulturelt begrunnet. Magiske verktøy bør kun benyttes til energiarbeid, ellers mister de fort sin kraft. Resultatene man kan oppnå ved bruk av disse verktøyene, er helt avhengig av hvor godt skolert og hvor mye erfaring sjamanen har. I hendene på en utrent utøver har disse verktøyene ingen magisk virkning. I del 2 av denne artikkelserien tar jeg deg med bak magiens mystiske forheng!

Oversikt over alle artikler om sjamanisme

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

Relaterte artikler

Sjamanisme og rusmidler hører ikke sammen!

Hensikten med denne artikkelen er å forklare mitt syn på sjamanisme og rusmidler, hvorfor det er meningsløst å benytte noen form for rusmidler for å utføre sjamanistisk arbeid i Norge, hvorfor slikt misbruk kan ha katastrofale følger og for å gi en klar advarsel til alle som søker etter å lære mer om sjamanisme om å holde seg langt unna rusmidler og sjamaner som benytter rusmidler.

Ble frisk av kronisk sykdom med avføring! Gjorde slutt på 40 års med smerter med FMT behandlinger

Vestlig skolemedisin er på randen av en revolusjon i forståelsen og helbredelsen av kroniske og uhelbredelige sykdommer, som morbus Crohn, ulcerøs kolitt, multippel sklerose (MS), Parkinson, Alzheimer, autoimmune sykdommer og kronisk utbrenthet (ME). En noe «utradisjonell» metode hvor man bruker menneskelig avføring har nemlig vist seg å være et meget effektiv probiotikum.

Kommentarer