Hva er sjamanisme?

Av Pål-Esben Wanvig

For atten år siden var sjamanisme noe jeg assosierte med indianere, tipier, ørnefjær, skumle skikkelser som bodde i skogen og useriøse ting basert på overtro. Det var en obskur tanke for sivilingeniøren og forretningsmannen å ha noe som helst med sjamanisme å gjøre. Men som mange av oss har erfart, kan livet når som helst gjøre en helomvending. Min helomvending kom etter en livstruende burnout i 2003, der legene etter hvert ga opp å få meg frisk og begynte å snakke om å uføretrygde meg.

For meg var dette et sjokk – skulle en tidligere topptrent idrettsmann som var vant til å sjonglere dusinvis med prosjekter bli uføretrygdet? Dette bidro til min motivasjon for å finne løsninger på mine alvorlige helseproblemer. Etter en rundtur på flere kontinenter for å finne de beste leger, spesialister og healere som kunne hjelpe meg, begynte jeg å studere sjamanisme. Dette skulle endre livet mitt mer enn jeg kunne drømme om på den tiden.

I denne artikkelserien vil jeg dele litt av kunnskapen og noen av erfaringene som jeg har tilegnet meg etter mer enn atten års ferd som sjaman, lærer og tradisjonsbærer i Yggdrasil sjamanskole.

Hva er sjamanisme?

Sjamanisme har vært utøvd på alle kontinenter så lenge mennesket har eksistert og det eldste eksempelet som er funnet der sjamanisme er benyttet er 70.000 år gamle (ref. 1). I vår kultur spilte sjamanismen en sentral rolle i førkristen tid. I flere hundre år utøvet volver og seidmenn sjamanisme i den norrøne kultur. 

Ordet sjaman kommer fra «šaman» hos tungusfolket i Sibir og betyr «en som vet». Siden 1980 har sjamanisme vært likestilt med vestlig skolemedisin av Verdens helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av psykosomatiske sykdommer.

Sjamanen er en som hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen rundt og på innsiden av dem selv, samt lærer mennesker å leve ifølge sin sjels visjon og behov. Han eller hun henter sine krefter og innsikt fra de metafysiske verdenene gjennom kontakt med ulike kraftfelt, kraftdyr og andre spirituelle vesen. I sjamanens verden er alt fra steiner og trær til elver og hav, ja alt som er skapt av skaperkraften, levende (animisme) og skaperkraften finnes i alt (panteisme). 

Gjennom å endre sin bevissthetstilstand kan Sjamanen reise og gjøre sin jobb i de forskjellige astral- eller drømmeverdener (f.eks. under- og oververdenen), gjøre soulhunting, visionquest (visjonssøking), ritualer, magi, helbredelse osv. 

Sjamanen er en sosial, psykologisk, medisinsk og spirituell healer. I oldtiden fantes det ikke leger eller sykehus, så alle disse tjenestene ble utført av stammens sjaman. Når sjamanen er usikker og søker svar og løsninger, oppsøker han naturen. Der observerer sjamanen naturen oppmerksomt og svar blir gitt ham fra naturens store visdomsbok.

Sjamanisme er ikke en religion

Sjamanisme er ingen religion. I alle religioner har man dogmer, lover, moralske trossystem og regler og bud som må følges, der man kan oppleve skaperkraften/det guddommelige via en prest eller lignende autoritet. Alle disse faktorene skaper en religion – et dogmatisk trossystem.

Som sjaman opplever du skaperkraften selv, direkte og personlig, med alle dens fasetter, uten å måtte følge strenge dogmer, lover og moralske trossystemer som er styrt av en autoritær elite.

I sjamanismen kan alle oppleve det guddommelige når som helst og hvor som helst, uten hjelp av andre. Dette kalles religio. I vår sjamanistiske tradisjon er sjamanens etikk er basert på hjertets vei, der man utøver sin kunst basert på et verdisystem fyll av respekt, medmenneskelighet, kjærlighet, empati, integritet, ærlighet, tilgivelse, takknemmelighet og toleranse.

Absolutt ALLE kan lære å bli sjaman

Ifølge min erfaring kan absolutt alle mennesker lære å bli en sjaman. Jeg har mer enn 1000 bevis gjennom mine studenter at man ikke trenger å være født i spesielle etniske kulturer, ha spesielle medfødte gaver eller talenter for å bli en sjaman som kan hjelpe seg selv og andre med å skape omfattende positive endringer i livet gjennom sjamanistisk visdom, innsikt og kraft 

Naturen er nøkkelen

Stor sett alle sjamaner har en nær tilknytning til naturen og Moder Jord i sitt arbeide. Naturen er vår største visdomsbok og helbreder som var her millioner av år før oss og som forhåpentligvis vil være her lenge etter oss. Moder Jord er fundamentet for eksistensen av alt liv. Når sjamanen søker svar, innsikt og løsninger oppsøker han eller hun naturen. Der observerer sjamanen dens samspill oppmerksomt og mediterer med spørsmål fra sitt hjerte og essens. 

I tillegg er naturen vår største helbreder, både fysisk, psykisk og åndelig. Uten naturen kan intet liv eksistere på denne planeten. Det moderne mennesket har gradvis vendt seg bort fra naturens visdom. Dette har ført til en verden der mennesket ødelegger naturen for å opprettholde sin livsstil basert på mer, større og raskere, samt en destruktiv omgang med seg selv og andre gjennom f.eks. mangel på toleranse og mobbing. Det er skremmende å observere at dette blir mer og mer akseptert som «normalen».

Men det er ingenting «normalt» med dette. Mennesket har levd i pakt med naturen i flere hundre tusen år helt til den industrielle revolusjonen startet for noen hundre år siden. Kun på noen tiår har vi klart å destruere så store deler av fundamentet for vår eksistens gjennom ødeleggelse, rovdrift og forurensing. 

Jeg finner det på tide at den nye «normalen» blir noe som er sunnere. For at dette skal kunne skje må mange flere mennesker gjenoppdage og relære hva det normale er både på innsiden og utsiden av dem selv, og her har Moder Jord og sjamanismen mye å tilby!

Vår viktigste lærer og helbreder

Det moderne mennesket trenger å lære på nytt hvordan de benytter naturen til helbredelse og innsikt for å skape et sunt og meningsfylt liv og samfunn. Flere og flere flytter inn til byene og blir omgitt av betong og asfaltjungel isteden for sunn natur.

I dag bor 80% av nordmenn i små eller store byer. FN sier at 68% av verdens befolkning vil leve i byer innen 2050. I en travel hverdag tar de færreste seg tid til å oppsøke naturen for avspenning og rekreasjon. Aldri før i menneskets historie har vi benyttet mindre tid til kontakt med naturen.

Og aldri før har vi hatt så omfattende helseproblemer med stress, depresjon angst, frustrasjon og aggresjon som igjen legger grunnlaget for mange alvorlige og kroniske sykdommer som herjer samfunnet vårt i dag.

Sjamanens oppgaver

Sjamanisme er den eldste og mest grunnleggende form for spiritualitet og helbredelse. En Sjaman hjelper mennesker med å forstå og respektere naturen rundt og på innsiden av dem selv. En Sjamans oppgave er å skape harmoni mellom mennesker og lysvesen (engler, kraftdyr, guder o.l.) gjennom å være en formidler mellom den materielle og den spirituelle verden. Sjamanen lærer mennesker å leve ifølge sin spirituelle essens. I Sjamanens verden lever alt; steinene, trærne, elver, hav og alt som er skapt av skaperkraften.

Gjennom å endre sin bevissthetstilstand kan Sjamanen reise og gjøre sin jobb i de forskjellige astralverdene (under- og over verdenen), gjøre soul Hunting, visionquest (visjonssøking), ritualer, helbredelse osv.

Yggdrasil sjamanskole

Yggdrasil sjamanskole tilbyr sjamanisme som er skreddersydd og tilrettelagt for alle mennesker og en travel hverdag. Du lærer praktiske og effektive sjamanistiske metoder og urgammel visdom som du kan benytte i ditt daglige liv uansett om du er hjemme, på jobben eller i naturen. Vi legger stor vekt på å oppnå raske objektive målbare resultater, og allerede i introduksjonskurset lærer du å utføre spontanhelbredelse med runene!

Yggdrasil sjamanskole bruker vi overhodet ingen rusmidler eller droger for å gjøre vårt arbeide. I vår tradisjon lærer du hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid – uten å være avhengig av rusmidler for dette. Vår sjamanistiske tradisjon har ingenting med ekstrem- eller overlevelseserfaringer å gjøre. En sjaman lever i resonans med naturen og søker sine svar der.

I Yggdrasil sjamanskole blir du som student energetisk innviet i flere grunnleggende magiske verktøy og metoder som danner fundamentet for å skape din egen magi ved hjelp av en sjaman lærer og kraftdyrene som er relatert til vår tradisjon. Slik utvikler alle sjamaner i vår sjamanskole sin egen magi basert på sine individuelle talenter der de grunnleggende metoder, filosofi (som bygger på de 9 pilarene for hjertets vei) og verdensbilde til tradisjonen er ryggraden.

Det som kjennetegner Yggdrasil sjamanskole er en strukturert tilnærming til sjamanisme med fokus på at studentene skal få raske og objektivt målbare resultater med metodene og verktøyene de lærer uansett om de befinner seg hjemme, på kontoret eller i skogen.

Hvordan en sjaman arbeider

En sjamans arbeid handler bestandig om å oppnå konkrete resultater. Med visjonssøk hjelper sjamanen mennesker som har mistet meningen med livet, eller som ønsker å finne den, med å finne tilbake til og akseptere sin personlige spirituelle livsvei.

Med sjeleleting (soulhunting) begir sjamanen seg på søken etter avspaltede deler av sjelen som ikke lenger er ønsket, eller som er avspaltet på grunn av sjokk eller en traumatisk opplevelse, som for eksempel misbruk eller en ulykke. Disse avspaltede delene av sjelen kan også være støtt bort gjennom at klienten ikke vil ha noe med dem å gjøre etter sosiale eller religiøse pregninger.

Ved hjelp av sine kraftdyr søker sjamanen opp disse avspaltede sjeledelene i den sjamanistiske drømmeverdenen og fører dem tilbake til sin klient og integrerer dem energetisk. Sammen med klienten går sjamanen gjennom hva som er nødvendig i fremtiden og i dagliglivet for å respektere og nære de nyintegrerte sjeledelene, samt hva som er nødvendig å endre praktisk i klientens liv slik at disse delene ikke blir frastøtt igjen.

Med ritualer aktiverer sjamanen spirituelle krefter og lysvesener for fysisk helbredelse eller helbredelse av psykologiske problemer, som for eksempel angst og avhengighet. Ritualer kan også effektivt benyttes for å endre grunnleggende strukturer i et menneskes fysiske, psykiske og spirituelle liv.

Hva er sjamanisme?

Sjamanens arbeidsverktøy

I sjamanismen benyttes det mange ulike metoder og verktøy for å hjelpe mennesker, dyr, planter og landskap til å bli fri fra problemer og få tilbake sin helse, rikdom og lykke. Viktige verktøy i det sjamanistiske arbeidet er trommer, rasler, krystaller, fjær, sang og diktekunst, røkelse, meditasjon, ritualer, astralreiser til de vise lærerne i oververdenen med sine dyptgripende visjoner, og astralreiser til underverdenen med sjelehenting, utforming av magiske kraftobjekter, tilgang til magiske ferdigheter og healing, samt forståelse av de dype årsakene til kroniske sykdommer.

Når disse instrumentene blir benyttet, går vi tilbake til drømmetiden, som for eksempel aboriginene i Australia gjør med sin didgeridoo. Over denne drømmetiden kan vi også reise til lysvesener og kraftdyr. Med deres hjelp kan vi arbeide for å løse våre eller andre sine problemer.

Her er en kort beskrivelse av noen viktige sjamanistiske verktøy:

Trommer skaper en transetilstand som gjør det mulig å astralreise til for eksempel oververdenen og underverdenen, og å stille seg inn på rituelt energiarbeid og kontakt med lysvesener som engler og kraftdyr.

Rasler brukes på en tilsvarende måte, men også for å harmonisere begge hjernehalvdelene, samt for å fordre helbredelse og energetisk rensing. Rasle og tromme brukes ofte sammen. De produserer arketypiske lyder som minner om tiden vi lå i mors mage. Trommen minner oss om mors hjerteslag og raslen om klangen i hennes stemme. Når flere sjamaner arbeider sammen, brukes trommer og rasler sammen med mantrasang og kraftsang. De tilfører spirituell kraft til sangene og bringer sammen alle individene til en gruppe av healere.

Fjær brukes for å rense auraen og chakraene, samt i renselsesritualer for hus og landskap. Ritualfjær brukes for å skape energi i forbindelse med et ritual og sende budskapet/energien til mennesker, dyr, lysvesener eller spesifikke steder.

Magiske wands benyttes i mange ulike former og farger. Det finnes magiske wands som representerer healingkraften til for eksempel et bestemt spirituelt vesen, en kraftplass, en plante eller en stein. Det finnes også magiske wands som representerer spesielle krefter til en sjaman, og som er spesiallaget for å helbrede en sykdom. Andre kan brukes til telepatisk kommunikasjon, psykisk kirurgi, meditasjon og astralreiser. Det finnes også en type magiske wands som relaterer seg direkte til sin sjaman og representerer alt av visdom, magiske krefter og spirituelle lysvesener som arbeider sammen med ham eller henne.

Begeret representerer det spirituelle vannelementet. Det brukes ofte til å velsigne vann som blir transformert til et kraftfullt healingmiddel. Begeret hjelper også til å tilføre frisk livsenergi (ki eller prana) der det er behov for det.

Gryter brukes for å lage magiske/helbredende drikker, samt i ritualer som trenger en sterk innflytelse av det spirituelle ildelementet. Gryta representerer ren magi eller den hellige gral. Den kan også være et sted for astralsyn ved at man fyller den med klart vann hvor man kan se ting på avstand uten å være til stede selv, også i fortiden og fremtiden. Gryta symboliserer mors mage, hvor nytt liv blir skapt ved at et barn kommer til verden, og dermed er den også et symbol for moder jord. Gryter benyttes derfor også ofte for å understøtte den personlige og spirituelle utviklingen til en sjaman eller en klient. I en gryte kan du også lage magiske og helbredende måltider.

Symboler brukes av alle sjamaner for å vise hans eller hennes transformasjon til en spirituell healer, som for eksempel en kappe, spesielle halskjeder, ringer, kjeder eller talismaner. Ved å benytte disse objektene er det enklere å gå fra den dagligdagse hverdagen til en sjamanistisk tilstand.

Røkelse er grunnleggende relatert til det spirituelle elementet luft, men også til elementet ild. Røykelse kan brukes for å tilkalle lysvesener eller som et spirituelt offer. Røkelse benyttes også for energetisk rensing av personer, rom og landskap og under ritualer for å fremheve eller tiltrekke visse typer energetiske kvaliteter.

Kniver som Bolline, den hvite magiske kniv og Athame, den svarte magiske kniv, brukes for mange ulike formål: Bolline-kniven er et verktøy for blant annet å høste urter og lage inskripsjoner i lys. Athame-kniven blir brukt for å kutte magiske sirkler, for å skape en fokusert energi, for å skjære runer eller andre kraftfulle magiske objekter, og for å stoppe ulike typer energetiske innflytelser ved for eksempel å lage en beskyttelsessirkel.

Krystallkuler blir brukt til å utvide dine energetiske evner og for å komme lettere i kontakt med lysvesener. Krystallkuler er også et verktøy for bruk til klarsynthet.

Tau brukes for knutemagi, for å binde og fjerne uønskede energier, for å lage en magisk sirkel, samt i forbindelse med å forholde seg til spirituelle vesener, planter, mineraler, mennesker og dyr.

Krystaller, spesielt kvartskrystall, brukes av mange sjamaner for astralreiser, spirituell kommunikasjon, for å legge til mer kraft under healing og ritualer, og for å energetisere magiske drikker og mye mer.

Bjellen er et symbol for moder jord. Den brukes for å tilkalle henne til å delta i et ritual. Den kan også benyttes direkte under healing som en kraftfull blokadeoppløser.

Talglys brukes for å fokusere spirituelle energier for spesifikk healing, eller for å forandre visse livsstrukturer til det positive. Talglys som brukes under meditasjon kan hjelpe til med visse typer remote-viewing og astralreiser.

Runer kan benyttes som et orakel og som en visdomsbok, og de er et kraftfullt magisk verktøy for alle typer helbredelse og personlighetsutvikling.

Pentagrammet kan benyttes for å fjerne uønskede energier, eller for å tiltrekke ønskede energier. Det kan også skape magiske dører til andre verdener.

Kraftsanger benyttes blant annet for å øke den spirituelle energien og for å etablere kommunikasjon til spirituelle vesener, samt til å endre livsstrukturer til det positive.

Skyggenes bok (The book of shadows) skriver du selv. Her dokumenterer du dine erfaringer med magi og ritualer, samt din kommunikasjon med lysvesenene du jobber sammen med.

Det finnes selvfølgelig mange flere sjamanistiske verktøy enn de som er beskrevet her, som er relatert til spesielle tradisjoner og kulturelt begrunnet. Magiske verktøy bør kun benyttes til energiarbeid, ellers mister de fort sin kraft. Resultatene man kan oppnå ved bruk av disse verktøyene, er helt avhengig av hvor godt skolert og hvor mye erfaring sjamanen har. I hendene på en utrent utøver har disse verktøyene ingen magisk virkning.

I del 2 av denne artikkelserien tar jeg deg med bak magiens mystiske forheng!

Her finner du oversikten over alle artiklene jeg har publisert om sjamanisme

Referanser

Ref. 1: World’s oldest ritual discovered. Worshipped the python 70,000 years ago. Apollon, Universitetet i Oslo https://www.apollon.uio.no/english/articles/2006/python-english.html

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar