De 9 fundamentene for å finne den sjamanistiske vei – Den ur-sjamanistiske vei for å åpne ditt hjerte og leve et lykkelig liv

Av Pål-Esben Wanvig

For å kunne gå en sjamanistisk vei – slik at vi kan åpne opp vårt hjerte og leve et fullt ut lykkelig og meningsfylt liv der vi får realisert våre ekte og virkelige talenter og evner– trenger vi noe å orientere oss mot. De 9 fundamentene for å finne den sjamanistiske vei er en spirituell veiviser, en oppskrift, for å finne vår spirituelle vei som sjaman.

Uten en spirituell veiviser er det lett å rote seg bort på veien slik at egoet forblir i sin posisjon som sjelens hersker fremfor sjelens veiviser. Når egoet hersker, blir avgjørelser og handlinger styrt av det motsatte av kjærlighet: frykt, angst, sjalusi, misunnelse, grådighet og likegyldighet. På en slik vei er det umulig for sjelen å uttrykke sitt sanne vesen, som er en forutsetning for at vi kan leve et fullt ut lykkelig og meningsfylt liv.

Da det eksisterer mye forvirring og misforståelser rundt sjamanisme, er det på sin plass å gi noen retningslinjer for å forstå hva sjamanisme virkelig er – som ikke er relatert til rusmidler, svart magi, sjalusi, konkurranse eller grådighet.

De 9 fundamentene for å finne den sjamanistiske vei

De 9 fundamentene for å finne den sjamanistiske vei

De følgende ni fundamentene er den urgamle veiviseren til sjamanen for å åpne opp sitt hjerte og leve et lykkelig liv. Under finner du en kort introduksjon til de 9 fundamentene. 

1. Kommunikasjon på en kjærlig og respektfull måte med deg selv og andre

«Grensene for mitt språk betyr grensene for min verden og for mitt sinn. Alt det jeg vet, er det jeg har ord for», skrev den tyske filosofen Ludwig Wittgenstein.

Klar og konstruktiv kommunikasjon som har sine røtter i hjertet, er en dyd for en sjaman. Evnen til å uttrykke seg klart og kjærlig til mennesker og til vesenene i åndeverdenen setter muligheter og begrensinger for hva en sjaman kan oppnå på sin vei.

Det å kommunisere på en kjærlig og respektfull måte inneholder blant annet:

• Ikke snakk stygt om deg selv og andre.

• Ikke delta i mobbing.

• Vær konstruktiv og positiv når du kommuniserer med andre.

• Prøv ditt beste for å holde deg til realitet og virkelighet.

• Ikke gjett hva andre tenker eller føler.

En slik kommunikasjon kommer ikke av seg selv. Dette er noe som få lærer i oppeveksten eller på skolen. En som ønsker å gå en sjamanistisk vei med sitt hjerte, må bli ekspert i kjærlig og respektfull kommunikasjon.

2. Forståelse og respekt av skaperverkets skjønnhet 

Alt som eksisterer, er skapt av skaperkraften. Alt som eksisterer, lever og er besjelt. Skjønnhet er den individuelle veien for å vise skaperkraftens kvaliteter på denne jord. Skjønnhet er alltid en utstråling av kjærlighet.

Alle mennesker og vesener i denne verden er uttrykk for skaperverkets skjønnhet. Det er derfor viktig å behandle vår kropp som sjelens tempel og elske den som den er med alle dens fasetter og tilsynelatende mangler. I naturen finner vi igjen skaperverkets skjønnhet i blant annet hellig geometri og det gylne snitt, som også er viktig for kunstnere som uttrykker skjønnhet med sin kreativitet. 

Som barn av skaperkraften trenger vi å lære å bli autentiske fremfor å bære masker og utgi oss for å være noe annet enn det vi virkelig er. For en sjaman som går hjertets vei, er det viktig ikke å flykte fra frykt og angst, men å følge kjærlighetens vei. Dette kan man utvikle ved å studere og leve ut de 9 pilarene for hjertets vei.

3. Å finne og ta vare på sin sjelefamilie 

For å leve et lykkelig liv trenger vi en familie rundt oss som elsker oss og aksepterer oss for alt det vi er. Vi trenger en familie som forstår, og som vi kan dele alt vi har på hjertet med, og som ikke dømmer oss fordi de ikke forstår. Mange er dessverre ikke så heldig å ha dette hos sin biologiske familie, som er et produkt av pregingen fra samfunnet som ofte har fordommer mot mennesker som tenker og handler utenfor de fastsatte normene.

En sjamans vei handler om skaperkraftens og ikke om samfunnets vei. Det er derfor viktig å finne igjen sin spirituelle familie – sin sjelefamilie – som både forstår og aksepterer oss for det vi er (se nettkurset Sjelens utrolige reise gjennom liv, død og inkarnasjoner). 

For å kunne åpne opp for vår spirituelle familie trenger vi først å helbrede sårene fra oppveksten med vår biologiske familie. Lytt til ditt hjerte når du møter mennesker første gang. Om det føles som om du har kjent dem i mange år, så er de oftest en del av din sjelefamilie.

For en sjaman er det viktig å uttrykke seg på en åpen måte og arbeide sammen med andre som gjør det samme. Dette er mye enklere om man har sin sjelefamilie rundt seg.

4. Å forstå sine ekte behov og oppfylle dem på en kjærlig måte

Du vet hva dine ekte behov er når du gjør ting som berører ditt hjerte og du glemmer tid og rom. Dette er noe som må prøves siden det ikke kommer av seg selv. Sjelens tempel, din kropp og ditt sinn må tas vare på på en kjærlig og respektfull måte ved at du spiser sunn mat og drikker nok rent vann.

Som sjaman er det viktig å besøke naturen så ofte som mulig for å hente krefter og inspirasjon. Ved å observere naturens samspill kan du få svar på selv de mest komplekse problemer fra naturens visdomsbok.

Gjennom å uttrykke seg selv på en kunstnerisk måte og svinge med universets musikk går sjamanen i resonans med sin egen og andres guddommelige essens.

5. Å utvikle sine personlige krefter for å være i stand til å hjelpe andre på en bedre måte 

Vår misjon i dette livet er større enn oss selv. Jo mer av våre personlige krefter som kultiveres og utvikles, desto lettere blir det å hjelpe andre på en bedre måte. Om dine egne krefter er utviklet, har du overskudd av ressurser til å hjelpe andre. Om vi ikke utvikler våre personlige krefter i stor nok grad og velger å ofre oss selv for andre (hjelpersyndrom), resignerer vi fysisk, mentalt og sjelelig, som igjen leder til at vi verken kan hjelpe oss selv eller andre.

For å kunne støtte andre som har behov for vår hjelp, må vi utvikle våre personlige krefter. Hva kan du gjøre best med minst mulig innsats? Hva kan du lære mest effektivt? Hvordan kjempe som en spirituell kriger? Dette er spørsmål som en sjaman bør stille seg.

Utviklingen av vår indre spirituelle krigerkraft er helt avgjørende for å kunne gå en sjamanisk vei der hjertet veileder handlingene. Ellers blir vi lett et offer for andre og lever et liv fylt av egoets nevrotiske beskyttelsesmekanismer som angst, frykt, hat og sjalusi. Dette er det motsatte av kjærlighet, og leder oss bort fra vår sjels vei og bort fra å åpne opp vårt hjerte – selve grunnlaget for å leve et lykkelig liv.

6. Å finne sin personlige spirituelle visjon og misjon, og oppfylle den på en kjærlig måte

En av de største utfordringene vi mennesker har, er å finne vår spirituelle visjon og misjon i dette livet. Det å finne ut hvorfor vi inkarnerte denne gangen – vår sjels ønsker og misjon – er noe av det viktigste en sjaman kan gjøre for å få tilgang til sin spirituelle magi og kraft.

Det å finne ut om vi går riktig, er ganske enkelt. I alle fasetter avlivet kan vi stille oss følgende spørsmål: «Elsker jeg dette? Gleder jeg meg til neste gang? Gir det livet mitt mening og vekst? Slår hjertet mitt med glede mens jeg glemmer tid og sted?»

Lær å transformere arbeidet du gjør slik at du gjør om ditt yrke til et kall. Ta del i prosjekter for å gjøre verden til et bedre sted, og finn ut hvordan du kan gjøre dette på den mest suksessfulle måten. Vår oppgave i dette livet er mye større enn bare oss selv. Når du har samlet kunnskap, erfaringer og visdom på din spirituelle vei, så lær bort det du kan til andre. Du vil da bidra til å hjelpe andre på sin ferd, og du vil forstå de spirituelle grunnene til hvorfor våre sjeler har valgt å reinkarnere som en familie.

En av de viktige misjonene for enhver sjaman som går en spirituell utviklings vei, er å utføre helbredelse for naturen og Moder Jord. Din oppgave er å være en motpol til det massive misbruket menneskeheten utsetter planten vår for. For å kunne fortsette å være et lærested for sjelene i vår biosfære trenger jorden din hjelp for å kunne overleve.

Jo flere sjamaner som aktivt engasjerer seg i å hjelpe jorda og steder i verden som lider under katastrofer eller krig, desto større mulighet er det for igjen å skape et paradis på denne jord.

7. Å arbeide sammen med lysvesener for igjen å skape et paradis på jorden 

For å kunne bidra til å skape et paradis på jorden er det helt nødvendig å lære å lytte til lysvesenene. De respekterer vår frie vilje og kan kun hjelpe oss når vi spør. Engler, kraftdyr, Norrøne guder og andre lysvesener (som er ulike navn for det samme) har inngående kunnskap om hvorfor vi er her og våre oppgaver, samt at de besitter ekstraordinære krefter for å hjelpe oss til å skape et paradis på denne jorden om vi ønsker det.

Men alt starter med at sjamanen lærer å lytte til de ulike lysvesenene for deretter å kunne arbeide tett sammen med dem. Dette kan utvikles gjennom for eksempel å gjøre astralreiser til under- og oververdenen, utføre ritualer, ha et alter hjemme og kun gjøre energiarbeid for positive og konstruktive hensikter der målsettingen er å hjelpe og aldri er å skade noe eller noen.

8. Forståelse av frydefullhet som en naturlig del av livet og sjamanistisk magi

Den som velger å gå en sjamanistisk vei for å åpne opp sitt hjerte og leve et lykkelig liv, trenger å utvikle sin forståelse av den spirituelle naturen til frydefullhet som igjen gir næring til glede og lykke.

For igjen å komme i kontakt med og integrere denne omfattende kraftkilden i oss trenger vi å helbrede blokkeringer i kroppen, sinnet og de følelsene som vi har mot fri flyt av energien relatert til det 2. chakra. I denne forbindelse er det viktig å helbrede nevrotiske følelses mønster som frykt, skyldfølelse, skam, avsky og traumer som er relatert til vår sjels tempel.

9. Beskyttelse av dyr, planter, barn og alle vesener som ikke kan beskytte seg selv mot å bli behandlet på en respektløs og ukjærlig måte

Det å bry seg om andre og beskytte rettighetene til de små og svake som ikke kan beskytte seg selv, er viktig for en sjaman som går en spirituell vei. Dette kan gjøres gjennom å støtte prosjekter for dyrs rettigheter, beskyttelse av miljøet og for barn og familier i lokalsamfunnet, eller andre steder i verden som er i en situasjon der de ikke har mulighet til å ta vare på seg selv.

Det er også viktig for en som går en sjamanisk vei, å beskytte miljøet og naturen med praktiske handlinger som for eksempel å tenke og leve et grønt liv. Et grønt liv inkluderer også å redusere på forbruk som kan skade naturen.

Finn din rette læremester!

Alle som vil, kan kalle seg sjaman. Det finnes ingen beskyttelse mot bruk av denne tittelen. Men det er selvfølgelig lysår mellom en som kaller seg sjaman etter å ha tatt et par weekend seminarer der man har lært noen metoder og teknikker som har med sjamansime å gjøre, og en sjaman som har gått en sjamanisk spirituell vei som blant annet er bygd på de ni fundamentene for å finne den sjamanistiske vei for å åpne sitt hjerte og leve et lykkelig liv. Disse ni pilarene transenderer tid og rom. De er like gyldige i dag som de var for 50.000 år siden.

En sjaman som lever de ni fundamentene til den sjamaniske vei, har ikke behov for å frykte konkurranse fra andre siden han eller hun aksepterer at alle vesener i denne verden er han/hennes søster eller bror. Vedkommende vil heller aldri handle basert på nevrotisk frykt eller angst som har sitt opphav i egoets strukturer. Han eller hun vil heller aldri spre frykt til andre for å skaffe seg makt.

Den som går den sjamanistiske vei, vil til tross for menneskelige mangler og feil gjøre sitt beste for hele tiden å være i sitt hjerte – der kilden til all sjamanisk kraft og magi ligger. Det er en slik lærersjaman du trenger om du ønsker å lære mer om sjamanisme  og ønsker å gå en sjamanistisk spirituell vei!

Vær klar over at i dagens moderne samfunn finner du ikke slike i et telt langt ute i skogen prydet med fjær og ulvefell– du finner dem midt i samfunnet der de aktivt tar del i livet de har kommet her for å leve. I dagens samfunn er en «by-sjaman» likeverdig med en «natur-sjaman».

Slike lærersjamaner finnes om du åpner opp hjerte og øyne og analyserer dem på bakgrunn av disse pilarene. Så enkelt kan du skille klinten fra hveten og sørge for at du legger din egen spirituelle vei i hendene til en sjaman som autentisk lever og handler et liv som baserer seg på den urgamle sjamaniske vei for å åpne sitt hjerte og leve et lykkelig liv.

Her finner du oversikten over alle artiklene jeg har publisert om sjamanisme

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar