Del 4 av 5: Hjertets klang – din sjels musikk. Få balanse i livet gjennom kunsten å regulere deg selv

Paracelsus Clinic i Lustmühle i Sveits benytter en unik metode som er utviklet på klinikken for å hjelpe pasienter til å finne indre balanse. Dette hjelper kroppen til å regulere seg selv bedre slik at behandlingene virker optimalt. 

Et av de mest spennende områdene innen personlig og spirituell utvikling finner vi under temaet selvregulering – kunsten å bevisst regulere våre egne tanker, følelser, adferd, handlinger og motivasjonen bak våre handlinger, samt vår fysiologiske og biologiske helse.

Det å engasjere seg helhjertet i kunsten å bevisst regulere seg selv i hverdagen kan lette veien mot å skape et liv fylt med mening, glede og bedre helse samt forbedre resultatene man oppnår i livet. Dette er noe av det viktigste vi kan engasjere oss i for alle områdene i livet.

Kroppens kontrollsenter

Det autonome nervesystemet (ANS), også kalt det vegetative nervesystemet, er en del av vårt perifere nervesystem som kontrollerer funksjonene til alle indre organer samt regulerer kroppsfunksjoner som for eksempel kroppstemperatur, hjertetakt, pustetakt, fordøyelse, spyttsekresjon, blodtrykk, urinering, seksuell opphisselse og utvidelse og sammentrekning av pupillene.

ANS består av to deler:
Det sympatiske nervesystemet (SNS) kontrollerer stimuleringen av stressresponsen «kjemp eller flykt». Vi er avhengige av denne delen for viktige oppgaver som for eksempel å stå opp av sengen om morgenen, løpe, kjempe eller flykte unna fare.

Det parasympatiske nervesystemet (PSNS) kontrollerer stimuleringen av hvile- og fordøyelsesaktiviteter og er essensielt for kroppens evne til regenerasjon og selvhelbredelse.

Det autonome nervesystemet er kroppens kontrollsenter som er ansvarlig for total kontroll og regulering av organer og organsystemer. Alle organene som ligger utenfor vår bevisste kontroll, er ANS sitt ansvar. For å si det enkelt: ANS er ansvarlig for å regulere alle vitale funksjoner i kroppen! Uten dette kan ikke organene fungere optimalt, noe som igjen leder til sykdom.

Mari kom til meg som 23-åring. Hun hadde vært kronisk utmattet med ME siden hun var 21. I dette intervjuet forteller hun om sin vei fra desperasjon til et liv fylt med energi, mening og glede. Hun forteller også hvordan temaene som blir tatt opp i denne artikkelen har vært sentral i hennes vei ut av utbrentheten.

Sykdommer ved ubalanse

ANS holder kroppens biologiske systemer i balanse. Når dette feiler over en periode, kan følgende symptomer og sykdommer oppstå:

  • problemer med hjertefrekvens, blodtrykk, kroppstemperatur, svette, tarm og blærefunksjon
  • kronisk tretthet, svimmelhet, svakhet og kognitiv svekkelse
  • depresjon, søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, ryggsmerter, bakterielle og virale sykdommer, irritabel tarmsyndrom, magesår, fertilitetsproblemer og menstruasjonssykdommer
  • alle former for kronisk og degenerativ sykdom

Tidlig i behandlingsoppholdet på Paracelsus-klinikken ble jeg sendt til deres spesialist i å hjelpe pasientene med å finne indre ro og oppnå bedre fysisk balanse av det autonome nervesystemet. Michael Falkner er utdannet innen psykoonkologi (de psykologiske, atferdsmessige, sosiale og etiske aspektene av kreft) og har mer enn 17 års erfaring med testing og behandling av over 10 000 pasienter på Paracelsus-klinikken.

– Uten at kroppen er i stand til å regulere seg selv på en sunn måte og skape en indre balanse mellom alle biologiske funksjoner, celler, nervesystem og organer, er det meget vanskelig for den å helbrede seg selv uansett hvor effektive behandlingsmetoder som blir brukt. Dette er årsaken til at alle pasientene på klinikken blir sendt til meg som en viktig del av deres behandlingsopplegg, forklarte Michael Falkner.

Video seminar om selvregulasjon og sjelens musikk

Se video seminaret med Michael Falkner der han deler sin erfaring og kompetanse innen selvregulasjon og hjerteklang / sjelens musikk

Meditasjonslæreren som feilet

Falkner satte på meg en pulsmåler som var koblet til hans PC med en programvare som er utviklet på klinikken. Denne målte tilstanden til mitt autonome nervesystem, hvor mye stress jeg hadde, og i hvor stor grad jeg var i stand til å oppnå balanse i mitt ANS.

– Er du vant til å meditere, spurte han.
– Jeg har vært meditasjonslærer i mer enn 15 år, svarte jeg.
– Ok, mediter noen minutter, så kan vi se hvordan dette innvirker på ditt autonome nervesystem.

Etter noen minutter kikket jeg på skjermen, som viste en halvsirkel som stort sett var fylt med rødt.

– Det røde viser den stressede delen av det autonome nervesystemet som ikke kommer til ro, forklarte han (bilde 1). 

Jeg mediterte videre og følte selv en fredelig indre tilstand, minimalt med tanker og balanse. Tidligere hadde selv målt effekten på min Mac i flere år med andre programvarer (blant annet fra HeartMath) og hadde kjemperesultater med å forbedre min hjertevariabilitet.

– Hvorfor virker ikke dette nå, spurte jeg.

Falkner hadde sett denne reaksjonen mange ganger – til og med fra en buddhistmunk som var spesialist i meditasjon – og forklarte at det ikke trenger å være en sammenheng mellom det å meditere for å finne indre ro og hvordan dette påvirker fysiologien og det autonome nervesystemet.

– Du kan fylle hjertet ditt med takknemlighet, kjærlighet, fred og balanse uten at dette har noen direkte innvirkning på den delen av nervesystemet som trenger å være i balanse for at kroppens selvhelbredende krefter skal fungere optimalt, forklarte han.

Gjennom en dyp pusteøvelse endret diagrammet på PC-skjermen seg etter noen sekunder slik at stresset nesten forsvant, og mesteparten av diagrammet ble blått, noe som viste at jeg var i balanse (bilde 2).

– Korrekt pust er nøkkelen til en optimal selvregulering av det autonome nervesystemet. Yogiene i India har hevdet dette i tusenvis av år. Korrekt pust fører til god helse – feil pust fører til sykdom, forklarte Falkner.


Hovedproblemet

Kronisk indre stress er et av hovedproblemene når ANS er i ubalanse. Dette betyr at den sympatiske (stressede) delen av ANS er hyperaktiv selv når vi hviler eller sover. Normalt burde den parasympatiske (for ro og regenerasjon) være mest aktiv. Når den sympatiske (stressede) delen av ANS er aktiv døgnet rundt, betyr det at kroppens regenererende og selvhelbredende mekanismer og funksjoner lider.

Det er enkelt å finne tilstanden til det autonome nervesystemet ved hjelp av å måle hjertevariabiliteten til pasienten, som på engelsk heter Heart Rate Variability (HRV). Den mest kjente målemetoden er EKG. Det finnes også en rekke forskjellige apper og programvare av variabel kvalitet som gjør HRV-måling tilgjengelig for alle. Mest kjent er programvaren fra firmaet HeartMath.

 Paracelsus-klinikken har utviklet sin egen programvare siden ingen av løsningene på markedet kunne brukes av klinikken for å gi de ønskede resultatene.

Din hjertevariabilitet er hvordan tiden mellom hjerteslagene varierer. Jo høyere variasjon, desto bedre er det. Når en lege tar EKG av hjertet og variabiliteten mellom hjerteslagene er minimal, kan dette være et tegn på alvorlige problemer med hjertet. Ved en sunn hjertevariabilitet varierer avstanden i millisekunder mellom hjerteslagene mye. Her handler det altså ikke om å ha mest mulig jevn takt uten variabilitet.

Måling av ANS

Programvaren som Paracelsus-klinikken benytter til HRV-målingen, lager en kurve basert på avstanden i millisekunder mellom hjerteslagene. På min egen 10 minutters måling i liggende tilstand (bilde 3) representerer den røde stolpen den sympatiske (stressede) delen av ANS, og den blå den parasympatiske. Dette viste at jeg hadde for mye stresset aktivitet i ANS og for lite regenererende aktivitet (bilde 3).

Jeg var også gjennom en 24 timers HRV-måling hvor en målesensor ble festet nær hjertet. På bilde 4 (under) viser den øverste kurven i blått pulsen. Det midterste feltet representerer aktivitet i den parasympatiske delen av ANS, som burde vært mye sterkere i de dypeste delene av min søvnsyklus. Ut ifra bildet kan man se at kvaliteten på dyp søvn ikke er bra. Nederste del av bildet viser at den sympatiske delen (i rød/oransje farge) av ANS også er aktiv under søvn, noe som slettes ikke er optimalt. Bildet viser en kronisk sympatisk tilstand av ANS som forhindrer kroppens evne til selvhelbredelse og regenerasjon.

En annen metode for å måle ANS er termografi, hvor temperaturen måles på ca. 130 punkter på kroppen to ganger. Først rett etter at pasienten har tatt av seg klærne og deretter etter ti minutter hvor pasienten har stått avkledt i et kjølig rom. De røde områdene viser at kroppen har samme temperatur ved begge målingene, som betyr at den ikke er i stand til å regulere seg selv på en normal måte, noe som indikerer at det autonome nervesystemet er i kronisk ubalanse (bilde 5).

Sjelens musikk

Paracelsus-klinikken startet for over 17 år siden med å benytte HeartMath, men systemet var ikke tilfredsstillende for klinikkens behov. De ønsket en direkte visuell tilgang til tilstanden i ANS som var splittet opp i sympatisk, parasympatisk og balansert del. De hadde behov for en metode som pasientene selv kunne benytte for å trene på balansering av ANS også når de var hjemme.

Michael Falkner og hans team brukte mange år på å utvikle programvaren «Herzklang» som i dag benyttes på klinikken. Her kan pasientene måle hvor flinke de er til å balansere sitt autonome nervesystem på daglig basis. I tillegg har Falkner og hans team utviklet en unik metode for å presentere hjertevariabiliteten som musikk gjennom noe som kalles spektral frekvensanalyse og tidsanalyse. Musikken som kommer ut, er ditt hjertes individuelle, unike musikk. Og siden hjertet står i nær kontakt med din sjel og essens, kan vi også kalle denne musikken for sjelens musikk.

Musikken blir laget gjennom at det tas et opptak av hjertevariabiliteten i ti minutter mens du mediterer, slik at mesteparten av diagrammet på PC-skjermen viser blått (balanse). Dette gjøres ved at du puster i en unik individuell takt som kroppen din har behov for, slik at ANS balanserer. Dette er enkelt å gjøre siden programvaren viser når du skal puste inn og ut, noe som er helt individuelt fra person til person. Utfordringen er altså å lære hvilken type pust din kropp har behov for. Opptaket blir analysert og behandlet av Falkner og hans team, som lager din unike hjerteklangmusikk – din sjels musikk.

Under kan du se webseminaret jeg hadde med Michel Falkner, hvor han viser hvordan alt henger sammen, og gir eksempler på ulik hjerteklangmusikk og det spesielle samspillet mellom hjerteklangmusikken til mor og et ufødt barn.

Hva kan du gjøre selv?

Det er mye du kan gjøre selv for å hjelpe ditt autonome nervesystem i balanse. Jeg har delt opp dette i tre områder: fysisk, psykisk og spirituelt.

Vi vet alle hvordan det er å dusje i for kaldt eller varmt vann. Vi regulerer temperaturen til den er passende. Det samme opplever vi når vi spiser for mye eller for lite, kjører for fort eller for sakte eller trener for hardt. Jo bedre evne vi har til å regulere våre aktiviteter, desto større balanse og bedre resultater oppnår vi.

Selvregulering er kunsten å bevisst regulere seg selv fysisk, psykisk og spirituelt.

Fysisk selvregulering

Kroppen er et unikt biologisk maskineri som har en unik evne til å holde sine funksjoner og prosesser i sunn balanse (homeostase) selv under ekstreme forhold. Her er noen faktorer som hjelper det autonome nervesystemet i balanse:

•nok hvile
•korrekt pusteteknikk
•nok kvalitetssøvn (minst 7–8 timer per natt)
•nok fysisk aktivitet (minst 20 minutters rask gange per dag om man har fysisk helse til dette)
•unngå allergener som trigger immunsystemet unødvendig, som gluten, melkeprodukter fra kyr, soya, FODMAP-produkter og andre matvarer du har intoleranse mot
•sunt kosthold med lite karbohydrater, mye sunt fett og balansert mengde proteiner (se webseminar med Dag Viljen Poleszynski hvor han belyser dietten jeg anbefaler:
www.wanvig.no/bulletproof)

Hver av faktorene som blir ignorert, kan over tid føre til ubalanse som hindrer kroppen i å regenerere og helbrede seg selv, noe som igjen fører til sykdom.

Psykisk selvregulering

Hver gang du stresser unødvendig eller kommer ut av emosjonell balanse ved at du er aggressiv, frustrert, forbannet, deprimert og liknende, trigger du den stressede delen av ANS.

Metoder for å håndtere negativt emosjonelt og mentalt stress er avbruddshåndtering for å frigjøre deg fra lidende emosjonelle tilstander. Dette ble dekket i artikkelen «Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon», som ble publisert i Medium nr. 4-2017

Harapusting/diafragmapusting er en av de enkleste og mest effektive meditasjonene du kan gjøre, og tar kun et par minutter å lære. Denne metoden stimulerer kroppens avslapningsrespons ved at den sympatiske delen av det autonome nervesystemet roes ned og den parasympatiske delen aktiveres.

Dyp pusting er den eneste direkte tilgangen til det autonome nervesystemet. Reduksjon av fysisk og mentalt stress stimulerer balansen, noe som kan ha positiv innvirkning mot høyt blodtrykk, smerter, hodepine, ulike mageproblemer, depresjon og angst, og kan bedre konsentrasjonen, oksygentilførselen, søvnkvaliteten og lungekapasiteten, blant annet. Problemet er at de fleste er kortpustet og fokusert i øvre delen av brystet, som aktiverer den stressede delen av ANS.

Haraet er det største og viktigste energiorganet som organiserer, balanserer og lagrer livsenergi (Ki) for hele kroppen. Dette er særdeles viktig for sentrering, balanse og jording.

En praktisk øvelse

Harapusting/diafragmapusting

Del 1:
1. Du kan sitte, ligge, stå eller gå. Meditasjonen kan utføres overalt.
2. Plasser en hånd på nedre del av magen og den andre på øvre del av magen.
3. Fokuser mot Hara (ca. to fingerbredder under navlen) hvor den nederste hånden hviler, og pust langsomt inn i 5 sekunder slik at begge hendene flytter seg utover.
4. Når magen er fylt med luft, puster du sakte ut til magen er flat mens du holder oppmerksomheten rettet mot ditt Hara. Begge hendene flytter seg innover. Jo dypere du er i stand til å puste ut og inn, desto bedre er det.
5. Gjenta trinn 3 og 4 i et par minutter til du føler deg sentrert og avslappet.
Del 2 er bevisst omgang med tankene som kommer opp under meditasjonen, og gjøres sammen med del 1.

Del 2:
1. Når en tanke oppstår i sinnet, ønsker du den velkommen og sender den deretter videre på sin vei.
2. Fokuser på stedet hvor den nederste hånden berører magen.
3. Fortsett med korrekt pust.
Gjenta 1, 2 og 3 når det kommer en ny tanke.
I starten kommer det ofte mange tanker, men etter hvert som du anerkjenner tankene og sender dem videre, kommer det mindre tankespinn. I løpet av 2–3 uker med 5–10 minutter innsats per dag vil mange oppleve forbedring og spennende resultater med denne enkle metoden. Spesielt om du benytter avbruddshåndtering i tillegg i hverdagen din.

Spirituell selvregulering


Det siste området for selvregulering har med hjertet å gjøre. Dette står i direkte resonans med sjelen. Jo mer motivert du er ut fra hjertets primære følelser som lykke, lidenskap, kjærlighet, mot, empati, omtanke og medfølelse, desto nærmere er du din essens.

Problemet er at vi ofte er motivert og drevet av sekundære følelser som frykt, sinne, hat, frustrasjon, sjalusi, grådighet, angst, frykt for konkurranse og bekymringer.

Kunsten er å lære å regulere oss selv slik at vi lever ut fra primære følelser i hverdagen, og slik at motivasjonen bak våre tanker, adferd og handlinger er styrt av hjertets kvaliteter. Dette er noe alle kan lære, som vil ha en positiv innvirkning på hverdagen og det autonome nervesystemet. Se artikkelen «Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon».

Fantastiske resultater

Mari kom til meg som 23-åring. Hun hadde vært kronisk utmattet med ME siden hun var 21. Før det var hun en aktiv og livsglad idrettsjente som gledet seg ved livet. Da jeg møtte henne på et av mine seminarer, var hun en skygge av seg selv som nesten hadde gitt opp livet. Hun lå bakerst i kursrommet og sov mesteparten av seminaret – så sliten var hun. Mari var dypt fortvilet og desperat etter at hun mer eller mindre var blitt gitt opp av legene. Det eneste rådet de hadde, var å slappe av. Men det hjalp ikke noe som helst for å bli bedre.

Mari har hatt en fantastisk utvikling siden jeg møtte henne for første gang. I dag er hun en livsglad jente som ser frem til livet. Jeg har gjort et intervju med Mari hvor hun forteller sin fantastiske historie, hva hun har gjort for å bli frisk og hvordan hun ser for seg livet videre. Kunsten å regulere seg selv er noe du får høre om, og hvorfor dette var et av hovedverktøyene som lot Mari endre sin fysiske og emosjonelle helsetilstand dramatisk til det bedre. Se intervjuet:

Lyst til å vite mer?

Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på denne websiden. Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv!

Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon for deg til å utforske nye behandlingsmetoder!

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg på e-post om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

I kurset «Forandre ditt liv på 90 dager!» lærer jeg bort de beste og mest effektive behandlingsmetodene jeg har funnet på min vei de siste 15 årene innen vestlig skolemedisin, neuropsykologi, alternativ medisin, healing og ernæring slik at andre ikke trenger å gjøre de samme feilene jeg har gjort. 

På 90 dager lærer studentene essensen av kunnskapen og metoden som har virket best på meg og mine klienter, samt det beste av hva jeg lærte under oppholdet på Paracelsus-klinikken.

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

Relaterte artikler

Ble frisk av kronisk sykdom med avføring! Gjorde slutt på 40 års med smerter med FMT behandlinger

Vestlig skolemedisin er på randen av en revolusjon i forståelsen og helbredelsen av kroniske og uhelbredelige sykdommer, som morbus Crohn, ulcerøs kolitt, multippel sklerose (MS), Parkinson, Alzheimer, autoimmune sykdommer og kronisk utbrenthet (ME). En noe «utradisjonell» metode hvor man bruker menneskelig avføring har nemlig vist seg å være et meget effektiv probiotikum.

Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte! (Del 6 av 7)

I denne artikkelen vil jeg dele min erfaring med et av de mest brilliante verktøyene jeg har funnet for å måle kronisk stress og utbrenthet med medisinsk kvalitet på resultatene. Mangel på en klar diagnose er dessverre alt for vanlig om man sliter med bla. kronisk utmattelse eller utbrenthet. Her vil vi se nærmere på en enkel løsning som alle kan benytte selv for å få et detaljert innblikk i den generelle helsetilstanden.

Kommentarer