Selvregulasjon: Finn balanse i livet gjennom kunsten å regulere deg selv

Av Pål-Esben Wanvig

Et av de mest spennende områdene innen personlig og spirituell utvikling finner vi under temaet selvregulasjon – kunsten å bevisst regulere våre egne tanker, følelser, adferd, handlinger og motivasjonen bak våre handlinger, samt vår fysiologiske og biologiske helse.

Det å engasjere seg helhjertet i kunsten å bevisst regulere seg selv i hverdagen kan lette veien mot å skape et liv fylt med mening, glede og bedre helse samt forbedre resultatene man oppnår i livet. Dette er noe av det viktigste vi kan engasjere oss i for alle områdene i livet.

Kroppens kontrollsenter

Det autonome nervesystemet (ANS), også kalt det vegetative nervesystemet, er en del av vårt perifere nervesystem som kontrollerer funksjonene til alle indre organer samt regulerer kroppsfunksjoner som for eksempel kroppstemperatur, hjertetakt, pustetakt, fordøyelse, spyttsekresjon, blodtrykk, urinering, seksuell opphisselse og utvidelse og sammentrekning av pupillene.

ANS består av to deler: Det sympatiske nervesystemet (SNS) kontrollerer stimuleringen av stressresponsen «kjemp eller flykt». Vi er avhengige av denne delen for viktige oppgaver som for eksempel å stå opp av sengen om morgenen, løpe, kjempe eller flykte unna fare.

Det parasympatiske nervesystemet (PSNS) kontrollerer stimuleringen av hvile- og fordøyelsesaktiviteter og er essensielt for kroppens evne til regenerasjon og selvhelbredelse.

Det autonome nervesystemet er kroppens kontrollsenter som er ansvarlig for total kontroll og regulering av organer og organsystemer. Alle organene som ligger utenfor vår bevisste kontroll, er ANS sitt ansvar. For å si det enkelt: ANS er ansvarlig for å regulere alle vitale funksjoner i kroppen! Uten dette kan ikke organene fungere optimalt, noe som igjen leder til sykdom.

Mari kom til meg som 23-åring. Hun hadde vært kronisk utmattet med ME siden hun var 21. I dette intervjuet forteller hun om sin vei fra desperasjon til et liv fylt med energi, mening og glede. Hun forteller også hvordan temaene som blir tatt opp i denne artikkelen har vært sentral i hennes vei ut av utbrentheten.

Sykdommer ved ubalanse

ANS holder kroppens biologiske systemer i balanse. Når dette feiler over en periode, kan følgende symptomer og sykdommer oppstå:

  • problemer med hjertefrekvens, blodtrykk, kroppstemperatur, svette, tarm og blærefunksjon
  • kronisk tretthet, svimmelhet, svakhet og kognitiv svekkelse
  • depresjon, søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, ryggsmerter, bakterielle og virale sykdommer, irritabel tarmsyndrom, magesår, fertilitetsproblemer og menstruasjonssykdommer
  • alle former for kronisk og degenerativ sykdom

Hovedproblemet

Kronisk indre stress er et av hovedproblemene når ANS er i ubalanse. Dette betyr at den sympatiske (stressede) delen av ANS er hyperaktiv selv når vi hviler eller sover. Normalt burde den parasympatiske (for ro og regenerasjon) være mest aktiv. Når den sympatiske (stressede) delen av ANS er aktiv døgnet rundt, betyr det at kroppens regenererende og selvhelbredende mekanismer og funksjoner lider.

Det er enkelt å finne tilstanden til det autonome nervesystemet ved hjelp av å måle hjertevariabiliteten til pasienten, som på engelsk heter Heart Rate Variability (HRV). Den mest kjente målemetoden er EKG. Det finnes også en rekke forskjellige apper og programvare av variabel kvalitet som gjør HRV-måling tilgjengelig for alle. Mest kjent er programvaren fra firmaet HeartMath. Jeg bruker i dag Autonom Health sin app og målebelte som er det beste HRV måleren jeg har benyttet.

Din hjertevariabilitet er hvordan tiden mellom hjerteslagene varierer. Jo høyere variasjon, desto bedre er det. Når en lege tar EKG av hjertet og variabiliteten mellom hjerteslagene er minimal, kan dette være et tegn på alvorlige problemer med hjertet. Ved en sunn hjertevariabilitet varierer avstanden i millisekunder mellom hjerteslagene mye. Her handler det altså ikke om å ha mest mulig jevn takt uten variabilitet.

Måling av ANS

Den beste og mest treffsikre metoden jeg har prøvd for å finne ut av tilstanden til mitt autonome nervesystem er løsningen fra Autonom Helath som alle kan kjøpe for ca. 200 Euro. Les artikkelen «Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte!» hvor jeg deler min erfaring om dette.

Hva kan du gjøre selv?

Det er mye du kan gjøre selv for å hjelpe ditt autonome nervesystem i balanse. Jeg har delt opp dette i tre områder: fysisk, emosjonell og spirituell selvregulasjon.

Vi vet alle hvordan det er å dusje i for kaldt eller varmt vann. Vi regulerer temperaturen til den er passende. Det samme opplever vi når vi spiser for mye eller for lite, kjører for fort eller for sakte eller trener for hardt. Jo bedre evne vi har til å regulere våre aktiviteter, desto større balanse og bedre resultater oppnår vi.

Selvregulasjon er kunsten å bevisst regulere seg selv fysisk, psykisk og spirituelt.

Fysisk selvregulasjon

Kroppen er et unikt biologisk maskineri som har en unik evne til å holde sine funksjoner og prosesser i sunn balanse (homeostase) selv under ekstreme forhold. Her er noen faktorer som hjelper det autonome nervesystemet i balanse:

• nok hvile
• korrekt pusteteknikk
• nok kvalitetssøvn (minst 7–8 timer per natt)
• nok fysisk aktivitet (minst 20 minutters rask gange per dag om man har fysisk helse til dette)
• unngå allergener som trigger immunsystemet unødvendig, som gluten, melkeprodukter fra kyr, soya, FODMAP-produkter og andre matvarer du har intoleranse mot
• Et sunt og balansert kosthold med lite karbohydrater, mye sunt fett og balansert mengde proteiner (se nettkurset med Dag Viljen Poleszynski hvor han belyser dietten jeg anbefaler.

Hver av faktorene som blir ignorert, kan over tid føre til ubalanse som hindrer kroppen i å regenerere og helbrede seg selv, noe som igjen fører til sykdom.

Emosjonell selvregulasjon

Hver gang du stresser unødvendig eller kommer ut av emosjonell balanse ved at du er aggressiv, frustrert, forbannet, deprimert og liknende, trigger du den stressede delen av ANS.

Metoder for å håndtere negativt emosjonelt og mentalt stress er avbruddshåndtering for å frigjøre deg fra lidende emosjonelle tilstander. Dette ble dekket i artikkelen «Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon».

Harapusting/diafragmapusting er en av de enkleste og mest effektive meditasjonene du kan gjøre, og tar kun et par minutter å lære. Denne metoden stimulerer kroppens avslapningsrespons ved at den sympatiske delen av det autonome nervesystemet roes ned og den parasympatiske delen aktiveres.

Dyp pusting er den eneste direkte tilgangen vi har til det autonome nervesystemet. Reduksjon av fysisk og mentalt stress stimulerer balansen, noe som kan ha positiv innvirkning mot høyt blodtrykk, smerter, hodepine, ulike mageproblemer, depresjon og angst, og kan bedre konsentrasjonen, oksygentilførselen, søvnkvaliteten og lungekapasiteten, blant annet. Problemet er at de fleste er kortpustet og fokusert i øvre delen av brystet, som aktiverer den stressede delen av ANS. Se mitt gratis nettkurs om korrekt bruk av pust og meditasjon.

Haraet er det største og viktigste energiorganet som organiserer, balanserer og lagrer livsenergi (Ki) for hele kroppen. Dette er særdeles viktig for sentrering, balanse og jording.

En praktisk øvelse

Harapusting/diafragmapusting

Del 1:

1. Du kan sitte, ligge, stå eller gå. Meditasjonen kan utføres overalt.

2. Plasser en hånd på nedre del av magen og den andre på øvre del av magen.

3. Fokuser mot Hara (ca. to fingerbredder under navlen) hvor den nederste hånden hviler, og pust langsomt inn i 5 sekunder slik at begge hendene flytter seg utover.

4. Når magen er fylt med luft, puster du sakte ut til magen er flat mens du holder oppmerksomheten rettet mot ditt Hara. Begge hendene flytter seg innover. Jo dypere du er i stand til å puste ut og inn, desto bedre er det.

5. Gjenta trinn 3 og 4 i et par minutter til du føler deg sentrert og avslappet.

Del 2 er bevisst omgang med tankene som kommer opp under meditasjonen, og gjøres sammen med del 1.

Del 2:

1. Når en tanke oppstår i sinnet, ønsker du den velkommen og sender den deretter videre på sin vei.

2. Fokuser på stedet hvor den nederste hånden berører magen.

3. Fortsett med korrekt pust.

Gjenta 1, 2 og 3 når det kommer en ny tanke.I starten kommer det ofte mange tanker, men etter hvert som du anerkjenner tankene og sender dem videre, kommer det mindre tankespinn. I løpet av 2–3 uker med 5–10 minutter innsats per dag vil mange oppleve forbedring og spennende resultater med denne enkle metoden. Spesielt om du benytter avbruddshåndtering i tillegg i hverdagen din.

Se mitt gratis nettkurs om korrekt bruk av pust og meditasjon.

Selvregulasjon

Spirituell selvregulasjon

Det siste området for selvregulasjon har med hjertet å gjøre. Dette står i direkte resonans med sjelen. Jo mer motivert du er ut fra hjertets primære følelser som lykke, lidenskap, kjærlighet, mot, empati, omtanke og medfølelse, desto nærmere er du din essens.

Problemet er at vi ofte er motivert og drevet av sekundære følelser som frykt, sinne, hat, frustrasjon, sjalusi, grådighet, angst, frykt for konkurranse og bekymringer.

Kunsten er å lære å regulere oss selv slik at vi lever ut fra primære følelser i hverdagen, og slik at motivasjonen bak våre tanker, adferd og handlinger er styrt av hjertets kvaliteter. Dette er noe alle kan lære, som vil ha en positiv innvirkning på hverdagen og det autonome nervesystemet. Se artikkelen «Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon».

Fantastiske resultater

Mari kom til meg som 23-åring. Hun hadde vært kronisk utmattet med ME siden hun var 21. Før det var hun en aktiv og livsglad idrettsjente som gledet seg ved livet. Da jeg møtte henne på et av mine seminarer, var hun en skygge av seg selv som nesten hadde gitt opp livet. Hun lå bakerst i kursrommet og sov mesteparten av seminaret – så sliten var hun. Mari var dypt fortvilet og desperat etter at hun mer eller mindre var blitt gitt opp av legene. Det eneste rådet de hadde, var å slappe av. Men det hjalp ikke noe som helst for å bli bedre.

Mari har hatt en fantastisk utvikling siden jeg møtte henne for første gang. I dag er hun en livsglad jente som ser frem til livet. Jeg har gjort et intervju med Mari hvor hun forteller sin fantastiske historie, hva hun har gjort for å bli frisk og hvordan hun ser for seg livet videre. Kunsten å regulere seg selv er noe du får høre om, og hvorfor dette var et av hovedverktøyene som lot Mari endre sin fysiske og emosjonelle helsetilstand dramatisk til det bedre. Se intervjuet:

Lyst til å vite mer?

eg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv og får rett hjelp! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere spennende nettkurs og artikler på www.wanvig.no

Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen nærmere enn vi tror! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, håp, mening og det livet du fortjener! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon! 

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Facebook
Twitter
LinkedIn

4 Comments

  1. Tusen hjertelig takk for en flott artikkel! Selvregulasjon har virkelig endret mitt liv, og som beskrevet i intervjuet har jeg helt strålende resultater med dette 🙂 Jeg ser stort frem til veien videre!

Legg igjen en kommentar