Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte! (Del 6 av 7)

Av Pål-Esben Wanvig

I artikkelen «Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte!« vil jeg dele min erfaring med et av de mest brilliante verktøyene jeg har funnet for å måle kronisk stress og utbrenthet med medisinsk kvalitet på resultatene. Mangel på en klar diagnose er dessverre alt for vanlig om man sliter med bla. kronisk utmattelse eller utbrenthet. Her vil vi se nærmere på en enkel løsning som alle kan benytte selv for å få et detaljert innblikk i den generelle helsetilstanden.

Kronobiologi er studien av menneskets og andre organismers biologiske rytmer. I 2017 fikk et forskerteam som studerte mekanismene bak de cirkidianske rytmer – vår indre klokke – Nobelprisen i medisin.

Problemet er at moderne skolemedisin som regel ignorerer at stort sett alle som sliter med kronisk utmattelse eller utbrenthet ofte har store uregelmessigheter med sin indre biologiske rytme. Relevante tester kan legge grunnlaget for en effektiv terapi og oppfølging av pasienten.

To av de første testene man kan forvente seg at en lege tar med en pasient som har et sykdomsbilde preget av kronisk utmattelse eller utbrenthet i tillegg til blodprøver, bør være en 12-timers kortisolprofil, samt en 24-timers hjertevariabilitets analyse (Heart Rate Variability – HRV).

Dette vil på en enkel, rimelig og oversiktlig måte avsløre den generelle tilstanden til den indre klokken, samt ofte viser viktige årsaker til sykdomsproblemene.

Her ser vi nærmere på en brilliant og medisinsk nøyaktig løsning for å måle tilstanden til våre indre rytmer som er utviklet av dr. med. Alfred Lohninger. Han regnes som en av verdens ledende eksperter innen kronomedisin og HRV-analyse. Målemetoden er så enkel at hvem som helst kan gjøre dette selv.

Det er ingenting galt med deg

«Det er intet patologisk galt med dem, herr Wanvig». Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt dette fra medisinske eksperter. Det at legen ikke finner noe galt med blodprøver trenger ikke å bety at du er frisk. Når man over lang tid har følt seg for sliten til å gjøre enkle oppgaver som å støvsuge, lage mat, handle eller hente barna i barnehagen, kan dette måles med medisinske tester.

Problemet er at legen din må ha kunnskap nok for å kunne utføre de passende testene slik at din medisinske tilstand blir mer korrekt diagnostisert enn at legen skriver «pasienten har følt seg sliten og deprimert over flere måneder. Alle blodprøver viser normalverdier. Sykemelding for to uker og råd om å ta det med ro og tenke positivt» i pasientjournalen din.

Uten diagnose

I de foregående fem artiklene i denne serien har jeg lagt vekt på å benytte en strukturert og systematisk fremgangsmåte for å avdekke de fysiske, psykiske og spirituelle (f.eks. opplevelse av mening) årsakene bak utbrenthet og kronisk utmattelse.

Det å oppleve at legen ikke finner noe galt med deg med testene som blir utført kan være ganske frustrerende. Du føler deg syk, men ingen finner noe galt med deg. Belastningen blir ofte større etterhvert som tiden går. Man kan oppleve stress og utålmodighet fra sjefen, familie og venner. Blir du ikke snart frisk? Dette blir ofte uttrykt på en indirekte måte, men å oppleve dette spesielt fra de nærmeste er nedtrykkede og fører ofte til mer fortvilelse.

I verste fall kan en selv begynne å tro at man kanskje er hypokonder og at den eneste løsningen er å «ta seg sammen» for å fungere.

Jeg kan forstå dette fra begge sider. Jeg har selv opplevd gjennom mange års sykdom å så tvil om meg selv og min helse situasjon. Kanskje alt er i hodet mitt? Kanskje psykofarmaka er den eneste løsningen for meg? Men jeg kan også forstå frustrasjonen og kanskje av og til desperasjonen fra mine nærmeste, spesielt min kjære kone Maria, som opplever denne lidelsen så nær seg.

Det å være pårørende for en som er alvorlig syk kan være en enorm belastning hvor man hele tiden prøver å skåne den som er syk fra sin egen frykt og frustrasjon. Dette blir enda vanskeligere når det ikke foreligger en klar og plausibel diagnose. Dette kan i verste fall føre til sykdom for nærmeste pårørende om de ikke får egnet hjelp.

Jeg trenger bevis!

Tenk om jeg kunne få et bevis på papiret som viser at jeg er syk og hva som er galt med meg? For en lettelse det ville ha vært for meg selv og mine nærmeste! Tenk om jeg kunne ha tatt med meg et stykke papir for å vise alle beviset på at jeg faktisk er kronisk utmattet eller utbrent som alle kan forstå?

Gjennom mange år har jeg vært på søken etter et måleverktøy med medisinsk nøyaktighet som alle, inkludert leger, kan benytte på en enkel måte for å fremstille den kronobiologiske tilstanden (det autonome nervesystemet) til et menneske på en grafisk måte.

Det autonome nervesystem (ANS) kontrollerer funksjonene til alle indre organer samt regulerer kroppsfunksjoner som for eksempel kroppstemperatur, hjertetakt, pustetakt, fordøyelse, spyttsekresjon, blodtrykk, urinering, seksuell opphisselse og utvidelse og sammentrekning av pupillene. 

Det autonome nervesystemer sin oppgaver

Det autonome nervesystemer sin oppgave er å holde kroppens rytmer og biologiske systemer i balanse. Når dette feiler over en periode, kan bla. følgende symptomer og sykdommer oppstå:

 • problemer med hjertefrekvens, blodtrykk, kroppstemperatur, svette, tarm og blærefunksjon
 • kronisk tretthet, svimmelhet, svakhet og kognitiv svekkelse
 • depresjon, søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, ryggsmerter, bakterielle og virale sykdommer, irritabel tarmsyndrom, magesår, fertilitetsproblemer og menstruasjonssykdommer
 • alle former for kronisk og degenerativ sykdom, inkludert kronisk utmattelse og utbrenthet.

Jeg har lenge vært på jakt etter et verktøy hvor jeg selv kunne måle den kronobiologiske tilstanden til det autonome nervesystemet med medisinsk presisjon. Problemet har vært at enten var måleverktøyene billige og unøyaktige eller så var de ekstremt dyre.

Se din kronobiologiske tilstand

Hjertevariabilitet (Hart Rate Variablitiy – HRV) beskriver variasjonene i tidsrommene mellom hjerteslagene (RR intervallene), altså hvordan pulsen kontinuerlig varierer fra slag til slag. HRV er en særdeles effektiv og nøyaktig metode for å måle tilstanden på det autonome nervesystemet og vår kronobiologiske tilstand som kontrollerer tilstanden til alle organer, biologiske prosesser og deres rytmer i kroppen vår (ref 1). 

Måling av HRV er noe som er blitt benyttet i vestlig skolemedisin siden 1707 gjennom oppfinnelsen av “Physician’s Pulse Watch”, EKG (elektrokardiogram) i 1895 og siden 1960 har digital signalprosessering revolusjonert hvordan man analyserer og benytter hjertevariabilitet (ref 2).

Om du har vært på fødestuen vet du at gynekologen / jordmoren fester flere sensorer på magen til mor for å måle pulsen og hjertevariabliteten (HRV) til barnet (cardiotokografi – CTG). Desto mindre hjertevariablititet barnet har, desto mer kritisk er tilstanden for barnet. Slik er det også for oss voksne.

Desto mindre variabilitet du har mellom hjerteslagene dine, desto større problemer har du med din kronobiologi som igjen på sikt kan utløse sykdom som f.eks. kronisk utmattelse, utbrenthet, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, søvnforstyrrelser og alle typer kronisk og degenerativ sykdom. Desto høyere hjertevariabilitet du har, desto mer ressurser og energi har du til å bli frisk eller holde deg frisk.

24 timer HRV burde være obligatorisk!

Jeg har prøvd ut et utall forskjellige målemetoder for å måle min hjertevariablitet. Puls klokker, ringer, armbånd, belter, øreklips, ulike sensorer osv. koblet til programvare på telefonen eller datamaskinen min. Det som kjennetegner de fleste av disse metodene er en høy grad av unøyaktighet (gjennom unøyaktig måling av distansen mellom RR intervallene i pulsen), begrensede måleparametere og at de som regel fokuserer seg rundt måling som kun varer noen få minutter.

Det finnes kun en måte å måle den nøyaktige tilstanden til det autonome nervesystem på en korrekt måte med medisinsk presisjon som også en lege kan benytte som en del av sin diagnostisering av pasientene: 24 timers måling av hjertevariabiliteten (HRV).

Gjennom å feste sensorer på kroppen og måle RR intervallene mellom hjerteslagene (elektrokardiografi – EKG) over 24 timer får du / legen din et omfattende innblikk i tilstanden til ditt autonome nervesystem, din kronobiologi og den generelle helsetilstanden på en visuell og forståelig måte.

Det største problemet har vært at utstyret (sensorene og programvaren som benyttes for analysen) som leger benytter for denne målingen er meget dyrt (40.000-100.000 kr) og at du må ha medisinsk utdannelse for å kunne forstå samt analysere måleresultatene.

Autonom Health – En genial løsning!

(Anm.: Jeg har ingen økonomiske fordeler av å skrive denne artikkelen. Jeg betalte full pris. Min entusiasme kommer av resultatene, supporten jeg har fått, og Dr. Lohningers banebrytende og enkle metode for å måle helsestilstanden med 24 timers HRV måling.)

For en stund siden siden kom jeg over en brilliant løsning som både du og jeg samt leger kan benytte for en særdeles rimelig penge! Dr. med. Alfred Lohninger regnes som en av verdens ledende eksperter innen kronomedisin og HRV analyse.

Han og hans team i Østerrike har i løpet av de siste 20 årene gjort intensiv forskning innen kronomedisin og 24 timers HRV analyse samt utviklet en omfattende og imponerende analyse programvare basert på erfaringene med mer enn 75.000 målinger og 28.000 brukere. Han har de siste årene utdannet mer enn 1100 leger og andre spesialister innen 24 timers HRV analyse.

Dr. med. Alfred Lohninger

Jeg var utrolig spent på resultatene fra min første måling med løsningen fra Dr. Lohninger’s firma Autonom Health. Etter å ha festet en EKG sensor nær høyre kravebein og en under venstre bryst koblet jeg til den lille målesensoren som kun veier noen få gram (se bildet nedenfor).

Målingen startet automatisk og ble avsluttet gjennom at jeg koblet fra sensoren etter 24 timer. Mens målingen pågikk logget jeg alle mine aktiviteter i egen app på telefonen min som ble synkronisert med måleresultatene som jeg lastet opp til min Autonom Health konto.

Intervju med Dr. med Alfred Lohninger (engelsk)

Dr. med. Alfred Lohninger regnes som en av verdens ledende eksperter innen kronomedisin og HRV analyse. I dette gratis nettkurset får du et innblikk i hans ekspertise og løsninger.

Her er noen av temaene som blir dekket i intervuet:

 • Why did you choose Chrono Medicine?
 • What is HRV and how is it used at childbirth?
 • 24h vs minutes HRV measurements
 • The advantage medical doctors have by using 24h HRV
 • Why relexation and meditation could not solve Pål-Esben’s high pulse problem
 • The importance of measuring correctly
 • Why I (Pål-Esben) was choosing the Autonom health measurement solution
 • Explanation of the Lifefire measurement
 • Sports solution
 • Corportate health
 • +++

Nettkurs med Dr. med Alfred Lohninger (engelsk) – Hvorfor og hvordan måle kronisk stress

I dette nettkurset som er gratis tilgjengelig går Dr. med. Alfred Lohninger mer i dybden med bla. disse temaene:

Her er noen av temaene som blir dekket i foredraget:

 • Introduksjon til kronomedisin og Dr. Lohningers erfaringer
 • Deteksjon og prevensjon av hjerte- karsykdommer
 • Deteksjon og prevensjon av stress relaterte sykdommer som utbrenthet og kronisk utmattelse.
 • Introduksjon til Autonom Helath sine løsninger for 24 timers HRV analyse
 • Eksempler på HRV analyser
 • Du får tilgang en kupong som gir deg opp til 40% rabatt på målebeltet til Autonom Health!
Examples of 24h HVR measurements - Webinar with Dr. Alfred Lohninger - Autonom Health

Resultatene

Noen få sekunder etter at måleresultatet ble lastet opp til min konto fikk jeg se resultatet. På første side av den omfattende rapporten fikk jeg et bilde av min «livsild» som viser resultatet av variabiliteten av mer enn 100.000 hjerteslag i løpet av den 24 timers målingen på ett oversiktlig bilde (se bildet nedenfor). Jo mer blått, rødt og gult, desto kraftigere er livsilden som er et bilde på hvor mye ressurser mitt autonome nervesystem har tilgjengelig i løpet av et døgn.

Slik måler du kronisk stress
Livsild – Lifefire

Den første målingen virket ikke ved første øyekast så veldig oppløftende med begrenset «livsild» og stort sett rødt på alle de viktigste måleparameterne.

For en som er opplært i å lese et slikt bilde med de tilhørende dataene vil dette med et øyekast kunne avsløre bla:

Din generelle helsetilstand, kvaliteten på søvn og søvnsykluser, om du har pustestopp eller snorker om natten, om du er i stand til å regenerere deg om natten, om du har hjerteproblemer, hvor mye ressurser du har tilgjengelig, hvordan du reagerer på stress, hvordan kroppen din reagerer på maten du spiser (evt. matallergier), hvordan kroppen og psyken din reagerer på aktiviteten du har på jobb, når du er hjemme og med dine sosiale aktiviteter, om ditt autonome nervesystem er i stand til å regulere seg selv mellom aktiv (sympatisk) og regenererende (parasympatisk) på en sunn måte m.m.

Det som er så flott er at systemet automatisk lager en rapport som alle kan forstå uten medisinsk opplæring. Rapporten beskriver alle måleparameterne, gir en enkelt forklaring (på engelsk) hva de betyr, beskriver ditt resultat og gir deg praktiske råd om hva du kan gjøre for å forbedre resultatet. Her er noen av faktorene som rapporten beskriver:

Autonom Health rapporten inneholder bla.:

 • Din generelle helsetilstand
 • Nåværende biologisk alder
 • Ditt potensial for ytelse
 • Din evne til å omgås med stress
 • Kroppens evne til regenerasjon
 • Din fare for utbrenthet
 • Evne til restitusjon/regenerasjon
 • Mental ytelsesevne/vitalitet
 • Fysisk ytelsesevne/vitalitet
 • Kostholds vaner
 • Anbefalinger
 • Søvnkvalitet og søvnsykluser
 • M.m.

Om du er lege eller annen spesialist utdannet av Dr. Lohninger og hans team får du tilgang til egne medisinske rapporter som går mye mer i detalj samt gir tilgang til alle relevante måleparametere.

Slik måler du kronisk stress
Eksempel på noen av  måleparameterne. Mer detaljerte rapporter kommer opp ved klikk på de ulike områdene når du er logget inn på din Autonom Helt brukerkonto.

Første reaksjon

Den første målingen virket ikke ved første øyekast så veldig oppløftende, med begrenset «livsild» og stort sett rødt på alle de viktigste måleparameterene.

Selv om målingen viste at min generelle helsetilstand var 91% dårligere enn den gjennomsnittlige mann i min alder, ropte jeg entusiastisk til min kjære kone: «det kunne vært mye verre!».

Målingen avslørte også den viktigste grunnen til dette: En altfor høy hvilepuls om natten og en for liten variasjon mellom dag- og nattpuls. Dr. Lohninger forklarte at en for høy puls om natten kan sette en stor begrensning på kroppens evne til regenerasjon og selvhelbredelse.

For meg virket det logisk siden en stresset kropp om natten ikke faller til ro og dermed blokkerer evnen til dyp restitusjon (det autonome nervesystemer er i en kontinuerlig stresset / sympatisk tilstand). Hvor lenge du sover er ikke det viktigste, sier Dr. Lohninger. Det er det individuelle behovet til din kropp samt kvaliteten på søvnen som er det avgjørende.

Med en 24 timers HRV analyse kan du finne ut kvaliteten på din søvn og akkurat hvor mye søvn din kropp trenger. Dette er veldig individuelt ifølge Dr. Lohninger. De fleste trenger i gjennomsnitt mellom 7-9 timer god søvn, men det finnes mennesker som kun behøver 4 timer søvn ifølge Dr. Lohninger. Dette avslører man enkelt med en slik analyse.

Bildet over viser et generelt eksempel på livsilden fra frisk og vital til utbrent.

For høy puls

Det som fascinerte meg mest var at ingenting av det jeg hadde gjort så langt kunne løse opp i min problematikk med for høy puls. Hverken meditasjon, sunt kosthold, kosttilskudd, terapier osv. kunne fikse puls problemet mitt. Rapporten med alle testresultatene anbefalte meg å oppsøke lege for å sjekke at alt var i orden med hjerte m.m.

Selvfølgelig hadde jeg gjennom flere år gått gjennom alle tenkelige tester for å sjekke at verdiene til f.eks. skjoldbruskkjertel og dens hormonbalanse (høyt stoffskifte er ofte en viktig årsak til for høy puls), blodtrykk, lav blodprosent, allergier, matintoleranser, arteriosklerose (åreforkalkning) m.m. var normale. I tillegg var andre årsaker til høy puls utelukket som f.eks. kronisk stress, koffein, alkohol, tobakk, rusmidler, ubalanse i næringssalter (elektrolytter) og ulike medisiner som f.eks. astmamedisin.

Dr. Lohninger sa at det var bare en måte å få ned pulsen min på: Korrekt trening der pulsen ble hevet og senket gjennom korte intervaller. Siden kroppen min gjennom flere år har reagert negativt på all form for trening, hjalp Dr. Lohninger meg med å sette opp et enkelt og kort treningsprogram som var skreddersydd for meg og mine behov.

Jeg vil komme tilbake med resultatene av dette senere. Det som er så befriende er at jeg nå har et enkelt måleverktøy for å finne ut om de endringene jeg gjør gir resultater eller ikke, som igjen gjør meg i stand til å optimalisere det jeg gjør kontinuerlig basert på hvordan kroppen min reagerer.

Konklusjon

Jeg vil anbefale alle å gjennomføre en 24 timers HRV analyse med Autonom Health for å sjekke sin generelle helsetilstand. En slik test vil også kunne avsløre evt. helseproblemer som er i emningen, men som enda ikke har brutt ut.

Den beste løsningen jeg har funnet med medisinsk presisjon på måleresultatene er Autonom Health. De har løsninger for konsumenter/helseinteresserte for 199 Euro (ca. 1900 kr) (se bildet nedenfor) som inkluderer et spesialutviklet puls belte som du benytter for målingene samt at du kan gjøre så mange målinger du vil i løpet av en måned. Løsningen for leger og profesjonelle koster ca. 300 Euro som inkluderer en liten EKG sensor med to målepunkter. Du finner mer informasjon om Autonom Health sine løsninger her: www.autonomhealth.com/en/ (I nettkurset ovenfor får du en rabattkupong hvor du får opp til 40% rabatt på målebeltet)

Lyst til å vite mer?

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv og får rett hjelp! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere spennende nettkurs og artikler på www.wanvig.no

Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen nærmere enn vi tror! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, håp, mening og det livet du fortjener! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon! 

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med megom du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler

den neste artikkelen om veien ut av utbrenthet skal vi se nærmere på hvordan vi får tent livsgnisten gjennom å skape håp og et positivt livsperspektiv!​​

Oversikt over alle artiklene i serien om veien ut av utbrenthet

Du finner en oversikt over alle artiklene i serien «Derfor blir du utbrent – og slik blir du frisk!» og tilhørende video intervjuer her.

Referanser

Ref 1: 202 selected studies and publications on HRV: https://www.autonomhealth.com/en/herzratenvariabilitaet/

Ref. 2: Heart Rate Variability – A Historical Perspective, PubMed PMC3225923, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3225923/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar