For å tenne livsgnisten trenger vi HÅP og et positivt livsperspektiv! (Del 7 av 7)

For å tenne livsgnisten trenger vi HÅP og et positivt livsperspektiv! (Del 7 av 7)

Manglende positivt livsperspektiv er noe mange sliter med i en tilstand av utbrenthet og alvorlig sykdom. I denne artikkelen vil vi se nærmere på årsakene til manglende håp og livsperspektiv samt hvordan vi tenner flammen til et dypt eksistensielt håp for veien til å bli frisk ved hjelp av å forstå hjertets og sjelens behov og ønsker.

Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte! (Del 6 av 7)

Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte! (Del 6 av 7)

I denne artikkelen vil jeg dele min erfaring med et av de mest brilliante verktøyene jeg har funnet for å måle kronisk stress og utbrenthet med medisinsk kvalitet på resultatene. Mangel på en klar diagnose er dessverre alt for vanlig om man sliter med bla. kronisk utmattelse eller utbrenthet. Her vil vi se nærmere på en enkel løsning som alle kan benytte selv for å få et detaljert innblikk i den generelle helsetilstanden.

Slik lærer du å sette sunne grenser. Helbredelse av en av de viktigste atferdsmessige årsakene til utbrenthet (Del 5 av 7)

Slik lærer du å sette sunne grenser. Helbredelse av en av de viktigste atferdsmessige årsakene til utbrenthet (Del 5 av 7)

I denne artikkelen vil du få tips til hvordan du løser opp i en av de viktigste atferdsmessige faktorene som kan være årsak til at du nærmer deg eller befinner deg i en tilstand hvor kroppen og psyken ikke lenger er i stand til å fungere som normalt. Mangel på sunn og klar grensesetting er også en av de viktigste årsakene til at man kan oppleve gå inn i et nytt burout etter at man har blitt frisk fra det forrige.

Helbredelse av de fysiologiske årsakene til utbrenthet (Del 4 av 7)

Helbredelse av de fysiologiske årsakene til utbrenthet (Del 4 av 7)

Lær hvordan du kan løse de fysiske årsakene til at du nærmer deg å bli utbrent eller er i en tilstand hvor kroppen ikke lenger fungerer normalt. Om du opplever tomhet og utmattelse, føler at du ikke strekker til, er frustrert og mangler entusiasme og motivasjon generelt, i tillegg til andre psykiske og fysiske problemer, bør du lese dette!

En effektiv strategi- og tiltaksplan mot utbrenthet! (Del 2 av 7)

En effektiv strategi- og tiltaksplan mot utbrenthet! (Del 2 av 7)

I denne artikkelen får du et innblikk i den andre delen avet system for å få utbrente mennesker friske igjen på en effektiv måte. Over mer enn et tiår har jeg har utviklet et effektivt og gjennomprøvd rammeverk med strategier og steg-for-steg-tiltaksplaner for å bringe klienter som er på vei til å bli eller allerede er utbrente, tilbake til et normalt liv med stor suksess. Systemet er basert på mer enn 20000 utdannings- og erfaringstimer.

Derfor blir du utbrent – og slik blir du frisk! (Del 1 av 7)

Derfor blir du utbrent – og slik blir du frisk! (Del 1 av 7)

I denne artikkelen får du et innblikk i første delen av et system for å få utbrente mennesker friske igjen på en effektiv måte. Vi ser nærmere på hva utbrenthet er, de viktigste årsakene og hvordan vi finner ut om vi nærmer oss å bli utbrent eller befinner oss i en tilstand av utbrenthet.

End of content

End of content