For å tenne livsgnisten trenger vi HÅP og et positivt livsperspektiv! (Del 7 av 7)

Av Pål-Esben Wanvig

​Manglende positivt livsperspektiv er noe mange sliter med i en tilstand av utbrenthet og alvorlig sykdom. I artikkelen «For å tenne livsgnisten trenger vi HÅP og et positivt livsperspektiv!« vil vi se nærmere på årsakene til manglende håp og livsperspektiv samt hvordan vi tenner flammen til et dypt eksistensielt håp for veien til å bli frisk ved hjelp av å forstå hjertets og sjelens behov og ønsker.

Vi lever i et samfunn hvor arbeidsuker på 60+ timer og utbrenthet blir mer og mer «normalen» der hver tredje nordmann er i faresonen for å bli utbrent i løpet av arbeidslivet (ref. 1). Om du ikke har opplevd utbrenthet selv er sannsynligheten stor for at et familiemedlem eller en av dine venner har eller vil oppleve dette.

Utbrenthet blir ofte dessverre forenklet til diagnosen «depressiv episode» (ref. 2) av leger og psykologer. Uvitenheten og hjelpeløsheten som man ofte blir møtt med av det profesjonelle helse-Norge kan skape stor frustrasjon og fortvilelse for pasienten og de nærmeste pårørende.

I 2003 møtte jeg selv veggen. Leger, psykologer og spesialister var hjelpeløse siden de ikke fant noe «patologisk galt» med meg. Den viktigste faktoren som gjorde meg i stand til å kravle opp av det dype, svarte hullet var et godt forankret håp om å bli frisk.

Dette ga meg pågangsmot til å gå gjennom ekstreme livssituasjoner og mer enn 18 år preget av store nedturer med alvorlig sykdom, fare for organsvikt, livstruende lungebetennelser, ME (Myalgisk encefalopati), alvorlig depresjon (MDD) og mye mer.

Jeg er så utrolig heldig som fant noen som hjalp meg å tenne og nære håpets ild slik at jeg aldri ga opp, samt min kjære kone Maria som aldri ga opp håpet om at jeg skulle finne veilen til å bli frisk.

I min praksis legger jeg stor vekt på å tenne og nære denne ilden til mine klienter som ofte befinner seg i en blindvei uten lys, parallelt med et gjennomprøvd rammeverk med strategier og steg-for-steg-tiltaksplaner som jeg har dekket i de seks første artiklene i denne artikkelserien. Vi ser i denne artikkelen nærmere på hvordan håpets flamme kan tennes.

Mangel på et positivt livsperspektiv

Utbrenthet går ofte hånd i hånd med følelsen av hjelpeløshet, apati og manglende håp om et lykkelig, friskt og meningsfullt liv. 9 av 10 av de som oppsøker meg for å få hjelp til å komme ut av utbrenthet sliter med større eller mindre grad med hjelpeløshet og håpløshet, som i de fleste tilfeller er utløst av mangel på et positivt livsperspektiv og håp om at ting skal bli bedre.

Årsakene til dette finner man som regel i den utbrentes biografi med bla. trauma, dødsfall, utilfredshet i privatlivet, jobb og karrieremessig, manglende profesjonell hjelp av lege og psykolog eller en kombinasjon av disse.

Gjennomgang av biografien

Derfor er gjennomgangen av klientens biografi så viktig når det kommer til terapi for utbrenthet. Spørsmål som for eksempel:

– «Når var siste gang du følte livsglede, håp og inspirasjon i livet ditt?»

– «Hva skal til for at du føler livsglede, håp og inspirasjon i livet ditt igjen?»

– «Nevn ti aktiviteter som ikke har noe med jobben din å gjøre som du finner gøy og givende å gjøre.»

– «På en skala fra 1 til 10 der 1 er utilfredsstillende og 10 særdeles tilfredsstillende: Hvordan karakteriserer du:

 1. Privatlivet ditt?
 2. Forholdet til din partner?
 3. Forholdet til dine barn?
 4. Din jobb?
 5. Relasjonen til din sjef?
 6. Relasjonene til dine medarbeidere?
 7. Din karriere?
 8. Relasjonen til dine beste venner?
 9. Ditt sosiale liv?
 10. Dine hobbyer?
 11. Din fysiske helse?
 12. Din psykiske helse?
 13. Ditt perspektiv for fremtiden?
 14. Dine økonomiske utsikter?
 15. Opplevelsen av mening i livet ditt?

Der svaret er 6 eller mindre bør man finne ut hva de eksakte årsakene til dette er.

Jeg husker fortsatt veldig godt da min veileder etter sammenbruddet i 2003 spurte om dette. Jeg klarte nesten ikke å svare på de første spørsmålene, og jeg var ikke i stand til å skrive noe som helst på listen over de ti aktivitetene som jeg syntes var gøy og tilfredsstillende å gjøre som ikke hadde noe med jobben min å gjøre. Som arbeidsnarkoman var det jo stort sett jobb livet mitt bestod av!

Om vi stiller et ungt og friskt menneske med håp og inspirasjon som starter på sin første jobb de samme spørsmålene, vil vedkommende sikkert få full score. Et eller annet sted mellom disse to ytterpunktene begynner den utbrente å miste sitt positive livsperspektiv.

 I en effektiv utbrenthetsterapi bør de viktigste årsakene avdekkes og endres. Uten dette blir det vanskelig å få tilbake et grunnleggende positivt livsperspektiv.

HÅP – en nøkkel til å bli frisk!

Ordet håp blir ofte brukt for ønsketenkning. Jeg håper at jeg ikke blir tatt i fartskontroll, jeg håper jeg vinner i lotto, jeg håper at det går bra på eksamen, jeg håper at livet mitt blir bedre med å gjenta affirmasjonen «hver dag blir jeg lykkeligere og lykkeligere».

Den type håp jeg skriver om her har ingenting med ønsketenkning å gjøre som kan sees på som spraymaling på rust. Det hjelper lite å gi en utbrent råd som: «Du må lære deg å tenke positivt», «aldri gi opp håpet om å bli frisk» eller «prøv å se det lyse i situasjonen din».

Den type håp vi snakker om i denne artikkelen, er et dypt eksistensielt håp som er selve grunnlaget for din menneskelige eksistens og fundamentet for et positivt livsperspektiv med et liv fylt av mening, glede og overflod.Uten dette håpet vil kun være en skygge av oss selv.

Uten dette håpet vil øynene til et menneske se blasse, tomme og ubevegelige ut, mens øynene til en som er fylt med dette håpet vil gnistre av energi og lidenskap for livet.

Øynene er sjelens og hjertets speil og avslører hvor dypt et menneske står i kontakt med sitt hjerte og sin dypeste spiritualitet samt sine primære følelser som kjærlighet, glede, håp og mening (i tillegg kan øynene også vise om du har alvorlige sykdommer (ref 3)).

Eksistensielt håp er den dypeste motivasjonsfaktoren vi har som blir næret ved å aktivere hjertet sine følelser.

Optimisme blir ofte forvekslet med håp, men det er ikke mulig å aktivere et dypt eksistensielt håp med optimisme. Den er en fin og hjelpsom ekstramotor, men kun alene gjennom f.eks. positive affirmasjoner, disiplin eller motivasjonsseminarer blir den også som spraymaling på rust.

«Eksistensielt håp er den dypeste motivasjonsfaktoren vi har som blir næret ved å aktivere hjertet sine følelser.»

Pål-Esben Wanvig

Et dypt eksistensielt håp

Spørsmålet er da hvor kommer dette dype, eksistensielle håpet fra? Som sjaman og spirituell lærer er det mulig å svare på følgende måte: Når sjelen inkarnerer i din fysiske kropp har den med seg en livsmisjon for dette livet som vi kan forenkle til «meningen med livet». Livsmisjonen består av ulike livstemaer og erfaringer som din sjel ønsker å befatte seg med og lære mer om i denne inkarnasjonen. Denne livsmisjonen kan nås via vårt hjerte som er «grensesnittet» mellom sjelen og vår materielle tilværelse.

Desto mer et menneske lever i forhold til det hjertet lengter etter, desto tettere går vi i takt med sjelens ønsker. Desto mer vi går i takt med sjelen, desto sterkere er vårt dype eksistensielle håp over vår egen tilværelse.

Rike emosjonelle tilstander

​Gjennom rike emosjonelle tilstander legger sjelen til rette for en grunnleggende handlingsenergi som også nærer det eksistensielle håpets flamme. Disse tilstandene er drevet av hjertets primære følelser som lykke, lidenskap, kjærlighet, mot, empati, omtanke og medfølelse.

I disse tilstandene behandler vi alltid oss selv og andre på en god måte. I denne tilstanden er det enkelt å vite hva som er det rette å gjøre, og alle typer mellommenneskelige problemer er enklere å løse på en kjærlig og respektfull måte.

Hvis du har et problem med partneren din og befinner deg i en rik emosjonell tilstand, er det lett å løse konflikten på en kjærlig og respektfull måte. Vi kan kun oppleve et fullstendig liv når vi befinner oss i en rike, emosjonell tilstand. Handlingsenergien som skapes gjennom rike emosjonelle tilstander kan vi se på som bensinmotoren i en bil (ref. 2. Chakra). Er tanken full kan vi kjøre langt.

Se artikkelen «Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon» for mer informasjon om hvordan du fyller livet ditt med rike emosjonelle tilstander.

Lidende emosjonelle tilstander

Få av oss blir opplært til å følge hjertet. Isteden blir det lagt vekt på suksess, karriere, økonomi, hvordan vi ser ut osv. Det handler mer om å funksjonere slik at andre gir oss positive tilbakemeldinger enn å være genuint lykkelig. Desto flere valg vi tar om ikke å følge hjertet, jo flere lidende emosjonelle tilstander blir livet fylt med. Disse tilstandene er drevet av egoets sekundære følelser som frykt, sinne, hat, frustrasjon, sjalusi, grådighet, angst, frykt for konkurranse, likegyldighet og bekymringer.

I disse tilstandene behandler vi ofte oss selv og andre dårlig. Vi er dårlige til å kommunisere slik at konflikter lett eskalerer. En konflikt med partneren, sjefen eller en ansatt kan lett eskalere til å bli høylytt og respektløs. Den handlingsenergien som blir tilgjengelig med lidende emosjonelle tilstander kan sees på som startmotoren i en bil (ref. 1. Chakra). Den er viktig å ha når vi starter opp motoren eller et nytt prosjekt i livet vårt med disiplin, men den blir fort utbrent etter kort tid om dette er den eneste drivkraften vi har.

Og her legges ofte fundamentet for å slukke vårt dype eksistensielle håp og dermed et viktig grunnlag for utbrentheten:

Desto flere valg som som styres av egoets frykt, desto mindre rom er det for hjertets rike emosjonelle tilstander og desto mindre handlingsenergi har vi tilgjengelig til våre viktigste livs prosjekter. Problemet er at dette kommer gradvis krypende over mange år, og det er vanskelig å se at dette er noe problem når man ikke føler seg spesielt syk.

Det kun et tidsspørsmål før en som er disponert for utbrenthet vil kollapse etter mange år med manglende energi, et skrantende immunforsvar og frustrasjonen over at det er langt flere oppgaver på jobben enn man klarer å ta hånd om med lange arbeidsdager. I tillegg kommer dårlig samvittighet over at man aldri har nok tid til det virkelig viktige i livet, som partneren, barna, venner og hobbyer.

Det kan være mange årsaker til utbrenthet som vi har diskutert i de første artiklene i denne serien, men beskrivelsen ovenfor er veldig vanlig for en arbeidsnarkoman som blir utbrenthet. Flammen til det eksistensielle håpet og det positive livsperspektivet er slukket og livskrisen er et faktum.

Hvordan tenner vi håpet?

Avhengig av hvor alvorlig utbrentheten er, kan det ta fra noen til flere måneder med intensivt og målrettet arbeid for å gjentenne ilden til det eksistensielle håpet og dermed legge til rette for et positivt livsperspektiv.

Prosessen må skreddersys for hver enkelt og basere seg på analysen som er gjort i forhold til biografien som beskrevet ovenfor. Vi er spesielt på jakt etter å endre tankemåte, adferd, trossetninger, valg og prioriteringer m.m. som har ledet til utbrentheten.

Faktorer for å tenne håpet og livets flamme igjen

Her er noen av faktorene jeg finner viktige for å kunne tenne livets flamme igjen:

 1. Det skjer ikke av selg selv! Det finnes ingen magisk pille eller metode som plutselig kan tenne det eksistensielle håpet. Min erfaring tilsier at det er en del arbeid som må gjøres av klienten selv for å kunne endre årsakene til at man ble utbrent. Mine lærere visste meg veien, men jobben måtte jeg gjøre selv.
 2. Søk hjelp! Siden vi alle er subjektive til oss selv og kun ser det vi ønsker å se, er det liten sjanse for at en som er utbrent er i stand til å tenne flammen selv siden man hverken vet hvor fyrstikkene eller veden er. Dessverre ser jeg alt for ofte mennesker som tror de kan fikse alt selv som lider unødvendig år etter år. Det er absolutt ingen skam å søke profesjonell hjelp!
 3. Rett miljø og setting. En av de mest effektive virkemidler for å hjelpe en depressiv klient er å tilby et positivt og konstruktivt miljø med mennesker som sprer latter, håp og glede. Det samme gjelder også for en som er utbrent. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er for mine utbrente klienter å komme inn i det unike miljøet som jeg og mine studenter skaper. Her bli alle møtt med åpne armer av mennesker som har funnet veien ut av utbrenthet og andre vanskelige livssituasjoner. Det å være i et miljø hvor andre har funnet løsningen på det du selv sliter med er en kraftfull vei for å nære håpets flamme.
 4. Konstruktivt hovedfokus. Så lenge hovedfokuset er rettet mot sykdommen, frustrasjonen og det negative, hindrer dette jobben med å tenne håpets ild. I tillegg vil et negativt hovedfokus kontinuerlig skape stress som aktiverer den sympatiske delen av det autonome nervesystemet som igjen produserer stresshormoner som undertrykker immunforsvaret som begrenser søvnkvaliteten som hindrer restitusjon og regenerasjon – og som gjør deg enda mer sliten og i verste fall mer syk. En viktig jobb i staren er å få hovedfokuset bort fra det destruktive gjennom daglige øvelser for å bli en mester i takknemmelighet og avbruddshåndtering. Dette beskrives i artikkelen «Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon»
 5. Skap et bevisst opplyst sinn. Jeg legger stor vekt i å hjelpe mine klienter til å bli selvstendige gjennom å utvikle sitt indre kart over livet slik at det passer virkeligheten fremfor det feilaktige indre kartet som ledet til utbrentheten. I nettkurset «De 7 Gullnøklene for å skape et bevisst opplyst sinn» viser jeg mine klienter oppskriften på hvordan man utvikler bevissthet, selvansvar, fri vilje, selvmotivasjon, selvtillit, karakter, ekte oppfyllelse og mening. Dette er i mine øyne fundamentet som trengs for å tenne og nære livets flamme. De 7 Gullnøklene er også beskrevet i min bok «Beyond Positive Psychology – A Journey from Burnout to Enlightenment»
 6. Spirituell utvikling. Min definisjon på spirituell utvikling er veien for å bli kjent med hvilke behov din sjel (spirit) har og hva den ønsker at du skal drive med. Tross alt er sjelen din ditt virkelige deg og ikke det mennesket av kjøtt og blod du tror du er. Gjennom å forstå hva vår essens ønsker, med andre ord hva meningen med vårt liv er, finner vi mer og mer tilbake til vårt hjerte og dermed til rike emosjonelle tilstander så lenge vi er villig til å lytte på og gjøre noe praktisk med denne innsikten. I seminaret «Forandre ditt liv på 90 dager» gir jeg en intensiv opplæring og effektive verktøy for å finne tilbake til ditt virkelige jeg og dermed legge fundamentet for å skape et meningsfull, lykkelig og friskt liv med et positivt livsperspektiv fylt med et dypt eksistensielt håp. Alle som ønsker hjelp av meg med utbrenthet blir sendt på dette kurset som skaper et grunnlag for den personlige livsveiledningen med meg. På denne måte blir klienten i stand til å gjøre 90 prosent av jobben selv der min viktigste oppgave er å vise veien.

Den største gaven i mitt liv

Kollapsen i 2003 var den beste gaven som livet kunne ha gitt meg. Men det var ikke slik jeg så det i starten. Da var alt mørkt og håpløst. Om noen på det tidspunktet skulle ha sagt at dette var den flotteste gaven jeg kunne ha fått, ville jeg trolig blitt sint. Det tok tid før jeg innså at dette var en gave og ikke en straff.

Om jeg ikke hadde blitt jobbmessig invalidisert gjennom sykdommen, ville jeg har fortsatt med fokus på makt, anerkjennelse, suksess og penger. Hvis jeg hadde overlevd til i dag – noe jeg tviler på – hadde jeg trolig vært et tomt skall med mye penger ute av stand til å forstå hvorfor jeg var ulykkelig og tom innvendig, hvor jeg ville ha hatt en konstant angst og stress for ikke å ha nok og særdeles liten innsikt i hva som virkelig er viktig i livet og hva som gjør et liv grunnleggende og genuint lykkelig og meningsfylt.

Det harde møte med veggen ga meg mitt livs mulighet til å gjøre de endringene som var nødvendig for å finne tilbake til mine grunnleggende behov og essensen til min dypeste lengsel.

Det ga meg muligheten til å utforske de mest spennende aspektene av et menneskets vesen gjennom å bli kjent med den sjamanistiske vei til opplysthet og selvrealisering. Det førte til at jeg møtte min fantastiske kone og sjelevenn. Det ga meg mulighet til å gjøre det hjertet mitt banker for både profesjonelt og privat. Det ga meg tilgangen til den unike kunnskapen og innsikten jeg sitter på i dag og ikke minst gleden av å bidra til at tusenvis av mennesker finner tilbake til sin rette vei.

Nesten alle mine klienter og studenter som jeg har ført ut av en tilstand av utbrenthet sier stor sett det samme. Det har vært en unik mulighet som har gjort det mulig å gjøre endringer som før bortimot var umulig. Samtlige ser på utbrentheten som en av de største mulighetene de har fått i sitt voksne liv til å skape en lykkelig og meningsfull tilværelse.

«Kun i mørket kan du se stjernene»

Martin Luther King Jr.

Emosjonelt paralysert i fire år

For fem år siden døde mannen til Stephanie Krutå foran øynene hennes etter de hadde besteget en fjelltopp sammen. Uten mulighet til å få legehjelp opplevde hun sitt livs største mareritt som tok håpet og livsgnisten bort fra hennes liv.

I dette intervjuet forteller hun om hvordan det var å være emosjonelt paralysert i fire år før hun fikk hjelp av meg. Det tok kun noen få måneder før hun fikk et dypt eksistensielt håp, livsgnisten, humøret og livslysten tilbake igjen. 

Din vei videre

Om du befinner deg i et dypt hull fylt med håpløshet så vet jeg hva du føler. Årsaken til at jeg har delt en del av min innsikt og erfaring i denne artikkelserien, er for å inspirere deg og gi håp om at det finnes en løsning selv om legen din er hjelpeløs.

Alt handler om å ta ett skritt i gangen hvor det første målet er å finne noen som kan hjelpe deg. Om en lege eller psykolog ikke kan hjelpe deg finnes det bestandig andre. Kunsten er å ikke gi opp før du finner noen som er kompetent nok til å hjelpe deg.

Jeg anbefaler å benytte en systematisk fremgangsmåte siden det ofte er mange faktorer som har innvirkning på din situasjon. Benytt gjerne rammeverket jeg har gitt en oversikt over i denne artikkelserien som utgangspunkt for samtalen med spesialisten du har valgt til å hjelpe deg. Gjør oppgavene så godt som du kan og still forberedt med spørsmål til spesialisten. Desto mer aktiv du velger å være, jo lettere er det å få den hjelpen du trenger.

Veien mot målet består både av oppganger og nedturer. Husk at bak et hvert uvær lurer alltid solen så lenge du ikke gir opp.

Lyst til å vite mer?

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv og får rett hjelp! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere spennende nettkurs og artikler på www.wanvig.no

Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen nærmere enn vi tror! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, håp, mening og det livet du fortjener! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon! 

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler

Oversikt over alle artiklene

For å tenne livsgnisten trenger vi HÅP og et positivt livsperspektiv!

Du finner en oversikt over alle artiklene i serien «Derfor blir du utbrent – og slik blir du frisk!» og tilhørende video intervjuer her.

Referanser

Ref 1: 15 prosent av den norske arbeidsstokken er utbrent https://www.aftenposten.no/norge/i/dR1nj/15-prosent-er-utbrent

Ref. 2: Utbrenthet – en uheldig merkelapp: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/11/17/utbrenthet–en-uheldig-merkelapp/

Ref. 3: Øynene avslører alvorlig sykdom: https://www.vg.no/forbruker/helse/i/pLVr86/alvorlige-sykdommer-oeynene-dine-kan-avsloere

Facebook
Twitter
LinkedIn

Legg igjen en kommentar