En effektiv strategi- og tiltaksplan mot utbrenthet! (Del 2 av 7)

Av Pål-Esben Wanvig

I artikkelen «En effektiv strategi- og tiltaksplan mot utbrenthet!« får du et innblikk i den andre delen av et system for å hjelpe utbrente mennesker med å bli friske igjen på en effektiv måte. I snart to tiår har jeg har utviklet et effektivt og gjennomprøvd rammeverk med strategier og steg-for-steg-tiltaksplaner for å bringe klienter som er på vei til å bli eller allerede er utbrente, tilbake til et normalt liv med stor suksess. Systemet er basert på mer enn 35000 utdannings- og erfaringstimer.

I Del 1 av denne artikkelserien om veien ut av utbrenthet «Derfor blir du utbrent – og slik blir du frisk!» dekket jeg hva utbrenthet er samt de fire viktigste kategoriene av årsaker til at mennesker blir utbrent.

Siden jeg verken er autorisert lege eller psykolog, er det obligatorisk for alle klientene som jeg hjelper i forbindelse med utbrenthet, å ha en lege og psykolog som tar det medisinske ansvaret i denne prosessen.

Den viktigste rollen legen i mine øyne har i dette tilfellet, er å sørge for det medisinske, som nødvendig medisinering, blodprøver samt sykemeldinger når det er nødvendig. Psykologens viktigste oppgave er å hjelpe klienten med å behandle alvorlige trauma, PTSD, depresjoner og liknende, samt hjelpe til med å redusere på frustrasjon og negative tanker som klienten daglig sliter med.

Min viktigste oppgave er å skreddersy strategien og tiltaksplanen, samt veilede klienten gjennom denne prosessen på en sikker og effektiv måte. Jeg anbefaler aldri noe som går på tvers av legers og psykologers medisinske råd, som å endre eller slutte med medikamenter. Det jeg derimot kan anbefale, er å oppsøke en annen lege eller psykolog for å få en annen vurdering av situasjonen. Av og til anbefaler jeg også leger i utlandet når kompetansen for å løse problemet ikke eksisterer i Norge.

Typiske råd

Her er noen typiske generelle råd som ofte blir gitt av leger, psykologer og andre terapeuter til dem som sliter med utbrenthet:

 • Lær å slappe av
 • Ta ferie eller få sykemelding
 • Ta deg sammen
 • Lær å si nei
 • Lær å organisere livet bedre
 • Reduser på stressnivået
 • Begynn å trene
 • Lær å delegere
 • Lær å tenke positivt
 • Sørg for nok søvn
 • Skriv ned det som gjør deg stresset
 • Ta bedre vare på deg selv
 • Sett av tid til det du liker å gjøre som ikke har med jobben å gjøre

Jeg fikk beskjed om å ta det med ro og slappe av som eneste råd fra min lege og psykoterapeut i 2003/2004. For meg hjalp dette absolutt ingenting siden årsakene var et bredt spekter av faktorer fra alle kategoriene 1–4 (beskrevet i del 1) som ikke ble identifisert.

Selv om flere av disse rådene kan ha mye for seg, er det ofte ikke lett for et utbrent menneske å benytte dem siden man ofte hverken har energi, konsentrasjonsevne, disiplin eller ressursene som skal til for å gjennomføre dem.

Om man derimot har en strategi og et steg-for-steg-system for å føre klienten ut av utbrentheten, blir det fort oppnåelig selv om klienten er helt utslitt og har få ressurser tilgjengelig.

«For meg er det grunnleggende viktig at klienten er villig til å gjøre en egeninnsats for å bli frisk»

Pål-Esben Wanvig

Villighet til egen innsats

For meg er det grunnleggende viktig at klienten er villig til å gjøre en egen innsats for å bli frisk. Mengden av innsats er selvfølgelig avhengig av helsesituasjon o.l.

Det finnes i hovedsak tre typer mennesker: Den første typen forventer at lege, psykolog eller terapeut skal gjøre hele jobben slik at man blir frisk, den andre typen er delvis villig til å gjøre en innsats avhengig av hva det er som skal gjøres og den tredje typen er villig til å gjøre alt som står i sin makt for å bli frisk. Jeg jobber kun med den tredje typen som også er en av grunnene til at jeg har 100% suksessrate med de som jeg har hjulpet ut av utbrenthet siden jeg startet med dette for snart 20 år siden.

En effektiv strategi- og tiltaksplan mot utbrenthet!

En effektiv strategi- og tiltaksplan mot utbrenthet!

I de neste artiklene vil jeg gi en kort innsikt i de forskjellige delene av strategien jeg benytter for klienter som er på vei mot eller befinner seg i en tilstand av utbrenthet. Her er en oversikt over de fire fasene som skal gjennomføres (som ofte overlapper hverandre):

Fase 1: Identifiser årsakene til utbrentheten

Alt starter med å få en så god oversikt som mulig over situasjonen. Jeg stiller klienten detaljerte spørsmål i forhold til hvert av faktorene ved de ulike kategoriene (1-4) med årsaker til utbrenthet. Fase 1 tar normalt noen få uker avhengig av om det må tas ekstra blodprøver eller andre undersøkelser av lege/psykolog. I løpet av den første veiledningstimen har jeg en god oversikt over hvor skoen trykker mest.

Fase 2: Fjern årsakene til utbrentheten

Deretter setter vi opp en tiltaksplan med prioritert rekkefølge av hva som skal gjøres samt de faktorene som må tas med lege og evt. psykolog. Dette er en forutsetning for å kunne bli frisk samt holde seg frisk. Her henter vi tilbake ressursene klienten trenger for å kunne bli frisk samt for å kunne aktivere kroppens selvhelbredende krefter.

Arbeidet deles opp i henhold til de fire kategoriene av årsaker til utbrenthet: Kategori 1: Fysiologiske faktorer, Kategori 2: Psykologiske faktorer, Kategori 3: Sykdoms fremmende adferd, Kategori 4: Liv uten nok positivt innhold / mening. Fase 2 tar normalt fra 1-3 måneder til ett år avhengig av alvorlighetsgraden av utbrentheten.

Fase 3: Reparer skadene som har oppstått samt fysisk og psykisk regenerasjon

Avhengig av alvorlighetsgraden av utbrentheten tar dette normalt noen måneder til ett år. Denne fasen går ofte parallelt med fase 2.

Fase 4: Optimaliser for at utbrenthet ikke skal skje på nytt

Her ligger nøkkelen for å kunne holde seg frisk over lang tid slik at man unngår å gå inn i et nytt burnout som dessverre det er stor sjanse for om man ikke har endret vaner, rutiner og adferden som førte til utbrentheten. Her henter vi også ut visdommen i forhold til det som har skjedd som kan være en stor ressurs for resten av livet.

​Hele prosessen med fase 1-4 tar i de fleste tilfellene et sted mellom 3-12 måneder før man er fullt tilbake jobb. Unntakene finnes ved alvorlig psykisk og fysisk sykdom. Det geniale med systemet er at det nesten ikke eksisterer tilbakefall.

www.wanvig.no/utbrent finner du intervjuer med flere av mine klienter som har vært gjennom disse fasene med stor suksess og som ofte har et mye bedre liv etter de har kommet ut av utbrentheten enn de har hatt noen gang tidligere i sitt voksne liv.

Det de har lært på veien inn og ut av utbrentheten har bidratt til mer mening, innsikt og forståelse over hva det betyr å få lov til å være et menneske som lever og ikke en maskin som kun skal funksjonere fra en oppgave til en annen. De har gått veien til å bli bevisst opplyste mennesker i forhold til sin helse og sitt liv, og gjennom dette skapt mer mening, glede og lykke generelt i livene sine.

«Utbrenthet er naturens måte å fortelle deg at sjelen er fortvilet. Sjelen lengter etter å erfare denne verdenen som et menneske og ikke som en maskin»

Pål-Esben Wanvig

Neste artikkel

I den neste artikkelen skal vi se på de fysiologiske aspektene av utbrenthet (ref. Kategori 1: Fysiologiske faktorer) under fase 2: Fjern årsakene til utbrentheten.

Oversikt over alle artiklene

Du finner en oversikt over alle artiklene i serien «Derfor blir du utbrent – og slik blir du frisk!» og tilhørende video intervjuer her.

Gratis nettkurs om utbrenthet

I nettkurset “De 3 viktigste stegene du bør ta med en gang for å unngå (eller finne veien ut av) utbrenthet!” deler jeg de første stegene som er lurt å ta når en nærmere seg eller har kommet inn i utbrenthet.

Gratis nettkurs om veien ut av utbrenthet
Facebook
Twitter
LinkedIn