Forandre ditt liv Arkiver - Pål-Esben Wanvig

Kategori Arkiv for «Forandre ditt liv»

Hva kan norske bedriftsledere lære av en sjaman? Slik bygger du en sterk personlig karakter!

Hva kan norske bedrifter og bedriftsledere lære av en sjaman?

Slik bygger du en sterk personlig karakter!

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 8. februar 2016

Oppdatert versjon publisert 30. september 2019

Et av de mest spennende livsprosjektene vi kan engasjere oss i, er studiet av etikk, personlige verdisystem og hvordan bygge en sunn og sterk personlig karakter. Dette har stor innflytelse på alle aspekter av livet. Å ignorere dette kan ha like store konsekvenser med negativt fortegn.

I denne artikkelen viser jeg hvorfor det er viktig for oss mennesker – og spesielt for dem som er ledere og forbilder for andre, som foreldre, lærere, politikere og bedriftsledere – å ha god etikk og verdisystemer. Min påstand er at alle mennesker uansett bakgrunn, yrke og livssituasjon kan forbedre sin livskvalitet betraktelig ved å engasjere seg i dette. Det gjelder uansett om du er spirituell lærer, behandler, terapeut eller driver med personlighetsutvikling og spirituell utvikling.

Jeg vil konkret forklare hvordan du kan utvikle en sunn personlighetskarakter som er forankret i et verdisystem på en enkel og effektiv måte. Trolig blir du like overrasket over hvordan din egen personlige tilstand er i forhold til disse temaene som 9 av 10 av mine studenter som gjennomfører den første øvelsen jeg skal beskrive senere.

Du vil få et klart og pragmatisk svar på hva etikk er, hva som er forskjellen på etikk og moral, hvilke grunnverdier og verdisystem en sunn karakter og identitet bør bygges på, og hvordan du kan gjøre dette på en praktisk og enkel måte ved å investere fem minutter daglig. Dette er også utslagsgivende for hvor langt du kan komme i din egen personlighets- og/eller spirituelle utvikling. Konsekvensen for ditt liv og menneskene rundt deg kan være enorm.

Et viktig tema i vårt liv

Etikk er i mine øyne trolig det viktigste temaet for å forbedre sitt liv, bli en bedre partner, leder, forelder og venn, og for alle som driver med ekte personlighetsutvikling og spirituell utvikling. I alle mine lengre utdannelser for viderekomne er etikk og kultivering av en sunn karakter noe jeg bruker mye tid på sammen med studentene. 

Hvorfor er dette så viktig? Svaret er at hvordan kan vi være den beste versjonen av oss selv om vi ikke vet hva vi selv står for, og hvor grensene går for hva som er rett og galt? Hvordan er det i det hele tatt mulig å lede et annet menneske på en sunn og god måte når dette ikke er til stede? Hvordan er det mulig å ha et godt selvbilde og god selvtillit når vi ikke er sikker og bevisst på selve grunnmuren i livet vår? 

Vi ser stadig vekk konsekvensene av at barn ikke lærer etikk av sine foreldre, eller bedriftsledere som hverken har opplæring eller bevissthet om sunn etikk og karakterbygging, og som fører både seg selv og sine bedrifter inn i katastrofen. Nettrollene er et annet godt eksempel på komplett manglende opplæring i etikk. Dette vises også tydelig i debatter på TV hvor deltagerne viser mangel på respekt for hverandre. Det hjelper lite å si at man er et etisk menneske med en solid utviklet karakter – den eneste gyldige måleparameteren er hvordan vi faktisk lever ut dette i vårt daglige liv.

Forskjellen på etikk og moral

Det store norske leksikons definisjon på etikk: «Etikk, læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger.»

Wikipedia sin definisjon av etikk: «Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi, er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som ‘hva er godt’, ‘hva er det rette’, ‘hvordan bør man oppføre seg’.»
Problemet med disse definisjonene er at de blander etikk og moral, noe som i mine øyne er to forskjellige begreper.

Etikk er verdiene som ligger i grunnfundamentet til de fleste mennesker i alle kulturer over hele verden, og som ikke er styrt av religiøse moralske dogmer eller andre moralske regler. Disse verdiene er stort sett de samme over hele verden og blir ofte kalt dyder, som ærlighet, integritet, mot, kjærlighet, lojalitet, tilgivelse, pålitelighet, ansvar, toleranse, medfølelse og vennlighet.

Moral er basert på regler som er tilpasset til hver enkelt kultur og som ofte er bygd på religiøse dogmer og ulike trossystemer. Et par eksempler: «Du skal ikke ha andre guder enn meg» (religion) og «du skal ikke tro du er bedre enn andre» (Janteloven). Moral blander ofte religiøse trossetninger og dyder sammen i en pott som skaper forvirring. Moralske regler bygger i hovedsak på egoets verdier som angst, frykt, hat, sjalusi, mobbing, misunnelse, grådighet, maktbegjær, konkurransefrykt, egosentrisitet og likegyldighet.
Min erfaring tilsier at jo mer vi blander disse begrepene sammen, desto vanskeligere blir det å få de resultatene vi ønsker.

Juks og korrupsjon i bedrifter

Samfunnet vi lever i, blir dessverre mer og mer gjennomsyret av korrupsjon, økonomisk kriminalitet, svindel og juks. Volkswagen, Deutsche Bank, Vimpelcom, Yara, IOC, FIFA og massiv doping i internasjonal idrett er bare noen aktuelle eksempler. Hvordan kan et stort konsern som Volkswagen med 600.000 ansatte nesten gå over ende over natta på grunn av juks? Svaret er ledernes etiske holdninger og verdisystem som igjen bestemmer bedriftskulturen og de ansattes holdninger til hva som er rett og galt.

Hovedproblemet er at etisk opplæring av lederne og kontrollmekanismer hos ledere og ansatte bortimot ikke eksisterer i mange bedrifter. De fleste bedriftsledere jeg prater med, er helt enige i dette. I deres bedrifter handler det først og fremst om å oppnå resultater. Etiske holdninger om rett og galt er ikke er så interessant så lenge man ikke blir oppdaget. «Det er akseptabelt å befinne seg i gråsonen siden alle de andre også gjør det» brukes ofte som argument.

Jeg må ærlig innrømme at jeg blir skremt når jeg intervjuer disse lederne om deres integritetsnivå i forhold til dem selv og deres bedrift. Makt, karriere, kontroll, penger og anerkjennelse overstyrer sunn etikk. Men det er dessverre ikke bare et leder- og bedriftsproblem, vi finner dette overalt i dagens samfunn.

Etikk og karakter er nøkkelen

Jo flere som utvikler en sunn etisk personlighet og karakter bygd på et sunt verdisystem med ærlighet, integritet, mot, kjærlighet, lojalitet, tilgivelse, pålitelighet, ansvar, toleranse, medfølelse og vennlighet som hovedpilarer, desto bedre blir samfunnet og vår verden å leve i. Dette påvirker igjen bedriftskulturen og de langsiktige resultatene til en bedrift.

Forutsetningen for at dette kan fungere i bedrifter, er at prosessen starter med topplederne. Med andre ord er kunsten i å kultivere vår karakter en viktig nøkkel for både vår egen livskvalitet og de resultatene vi kan oppnå i livet vårt. Det er selvfølgelig mange som tror at de ikke har noe problem med dette, men dessverre stemmer ofte dette ikke helt med virkeligheten.

Møte med min kampkunstmester

Som 16-åring var jeg så heldig å møte min kampkunstmester som var en autoritet på sitt fagfelt. Han lærte meg på en praktisk måte å utvikle en sterk karakter og en sunn forståelse av hva etikk innebærer, og hvordan dette leves ut i hverdagen.

«Jo mer makt du tilegner deg, desto større er konsekvensene når du misbruker denne makten. Derfor er det viktig at vi trener din karakter og ditt etiske styringssystem før du får tilgang til mer makt», var et av hans mantra. Når man er trenet i potensielt dødelige forsvarsteknikker og benytter disse til aggresjon fremfor forsvar, er dette misbruk av makt som kan ha katastrofale følger.

Som nybegynner var det ikke lett å forstå hva dette innebar i praksis, men etter hvert som jeg steg i gradene og fikk svart belte, ble dette krystallklart. Min mester brukte mye tid på å hjelpe meg med å forstå alle fasettene. De dype samtalene skjedde da vi var alene. «De fleste tror at kampkunst handler om å trene på å slå hardest, hoppe høyest og være raskest. Men de færreste forstår at 95 prosent av kreftene sitter i hodet og ikke i musklene. Om du ikke trener hodet, er det begrenset hvor langt du kan komme.» Første gang jeg hørte dette, forsto jeg lite av hva det handlet om. Men etter hvert sank visdommen innover meg.

Paralleller til dette finner vi overalt i vår moderne verden. Man er mest interessert i å lære teknikker hvor målene nås raskest med best mulig resultater hvor etikk hoppes over. Et bankvesen som ikke er interessert i kundenes beste, men som kun fokuserer på profitt, er et eksempel på dette. En selger som er spesialtrent i NLP eller subtil retorikk, kan manipulere nesten hvem som helst til å kjøpe hva som helst. 

Kaklende ledere

I min første jobb etter utdannelsen som sivilingeniør jobbet jeg for et stort forskningsinstitutt i Norge. Under gjennomføringen av et omfattende omorganiseringsprosjekt i bedriften ble jeg godt kjent med leder- og bedriftskultur, noe som for meg var et sjokk. Etter mange år med lederopplæring hos min kampkunstmester var dette som å bli kastet inn i en hønsegård hvor hver enkelt leder kun var interessert i sine egne behov for makt og kontroll, og var lite villige til samarbeid. De baksnakket hverandre som høner, drev med renkespill og manipulasjon i korridorene. Her snakker jeg ikke bare om mellomlederne – direktørene var de verste.

Under et ledermøte i den største avdelingen skulle jeg snakke om mine erfaringer fra omorganiseringsprosjektet. De forventet seg et 30 minutter foredrag om strategiene vi hadde fulgt for å endre datasystemet til mer enn 2000 arbeidsplasser på kun noen få måneder, men de fikk en to timer lang tordentale om råtten lederkultur og konsekvensene dette hadde for medarbeiderne og bedriften. Dette var en sjokkopplevelse for alle som var til stede, og jeg var ikke helt sikker på om de ville sende meg hjem fra høyfjellshotellet etterpå. I baren etter middagen kom toppdirektøren bort til meg, og etter en lang pause så han på meg og sa: «Det var litt av et foredrag», med et smil på lur.

Han var selvfølgelig ikke enig i alt jeg sa, men noen uker senere sendte han lederstaben sin på kurs. Om det hadde så stor innvirkning, er jeg ikke så sikker på siden de fleste ledere jeg møter som har vært på slike kurs, ikke er i stand til å svare bedre på mine enkle spørsmål om etikk, verdisystem og karakter enn de som ikke har hatt denne type opplæring. Et weekendkurs i etikk og karakterbygging er selvsagt en vits i denne sammenhengen.

Påfølgende mandag ble jeg kalt inn på teppet til direktøren for min avdeling. Dette er slutten tenkte jeg, nå får jeg sparken! Pulsen var høy og hendene svettet da sekretæren viste meg inn på kontoret hans. «Jeg hører du har vært busy i helgen», sa han mens han skulte på meg. «Din opptreden har spredt seg som ild i tørt gress i lederstaben, og du har virkelig satt i gang en del reaksjoner.» Han reiste seg og kom mot meg med raske skritt. Pulsen hopper i været da han omfavner meg med en solid bjørneklem. «Jeg er så stolt over deg. Du har gjort noe jeg selv aldri har turt å gjøre!»

Direktøren var et flott menneske som var utrolig dyktig i sitt fagfelt og en eksellent kommunikator og nettverksbygger. Men han hadde aldri fått dybdeopplæring og muligheten til å skape en solid og stabil karakter bygd på et verdisystem. De færreste ledere jeg møter har en slik opplæring, og jeg finner ikke oppstyret rundt råtne leder- og bedriftskulturer i Norge og utlandet så rart. Man ser ofte på disse temaene som «uproduktive» og fokuserer alle krefter mot profitt- og vekstoptimalisering.

Har jeg noe problem med dette, da?

Selvfølgelig preger foreldrene våre hva som er rett og galt for oss og hvordan vi lever ut dette i hverdagslivet. Men dette er som regel basert på at foreldrenes egne etiske og moralske regler blir overført uten filter til barna. Men kvaliteten på disse verdisystemene varierer mye. Dette er ikke så rart siden ikke så mange har gjennomført en systematisk opplæring og utvikling av disse temaene. Det å ta for gitt at jeg vet hva jeg står for og hva som er sunn rettferdighet og at jeg lever ut dette uten noe problemer i mitt liv, er en farlig konklusjon siden dette sjelden stemmer med virkeligheten.


Dette høres kanskje hardt og bastant ut, men de siste 30 årene har jeg hjulpet tusenvis av mennesker med å bygge en sunn karakter som definitivt har hatt en stor innvirkning både på dem selv og verden rundt dem.

Stort sett alle trodde de ikke hadde noen problemer med sin identitet, karakter, verdier og etikk, og at det definitivt ikke var noe behov for å engasjere seg så mye i dette. Alle som tror de vet det de egentlig ikke vet, har selvfølgelig et problem med at det interne kartet over virkeligheten er feil. Jeg kaller dette allmektighetssyndromet, som trolig er den viktigste årsaken til at vi – inkludert meg – feiler. Du kan lese mer i artikkelen «Allmektighetssyndromet –kunsten å akseptere det vi ikke vet!»

Min statistikk viser at de fleste av dem jeg har hjulpet, ikke har vært bevisst på hvordan deres verdisystem egentlig er, og nesten alle de som har gått gjennom den innledende øvelsen som jeg beskriver under, har blitt sjokkert når de har blitt bevisst tingenes virkelige tilstand.

Etikk og spirituell utvikling

Det er i mine øyne ikke mulig å utføre ekte spirituell utvikling uten parallelt å skape en stabil og godt forankret karakter bygd på et sunt etisk verdisystem. Jeg snakker ikke her om esoterisk utvikling hvor man lærer metoder og teknikker som kanalisering og healing. Jeg snakker om spirituell utvikling som ikke kan gjøres uten hjertet, bevissthet, selvansvar og kjærlighet. Du kan lese mer om forskjellen på esoterisk utvikling og spirituell utvikling i artikkelen «ABC-guide for å finne din spirituelle lærer!»

De fleste store spirituelle tradisjonene i verden har et klart fokus på etikk og karakterbygging for viderekomne studenter siden det ikke er mulig å nå de dypere lagene av hjertet og sjelen så lenge egoets negative verdier styrer vårt trossystem og vår adferd. Den eneste måten man kan nå de dypere lagene av sitt hjerte på, som igjen er døren til sjelen, er å bearbeide og helbrede de aspektene av egoet som hindrer dette, som angst, frykt, hat, sjalusi, mobbing, misunnelse, grådighet, maktbegjær, konkurransefrykt, egosentrisitet og likegyldighet.

Jo mer vi er styrt av egoets angst og kontrollbehov, desto lenger borte er vi fra vårt hjerte, sjel og en spirituell utviklingsvei. Dette betyr at viderekommen ekte spirituell utvikling ikke kan gjøres uten etikk!

Etikk og sjamanisme

Som sjaman er man helt avhengig av å samarbeide med engler, kraftdyr og andre lysvesen for å oppnå resultater. Det er de som gir kraft til våre ritualer, hjelper oss med våre astralriser til den sjamanistiske over- og underverdenen og alle andre oppgaver vi utfører som sjaman. De gir oss tilgang til magiske krefter som f.eks. runekrefter og ritualmagi samt mystisk innsikt og forståelse.

I White Feather Shamanic School får studentene allerede i første seminar omfattende energetiske innvielser slik at de umiddelbart kan bruke sjamanistisk arbeid med objektivt målbare resultater. Men dette er kun starten på en sjamanistisk utviklingsvei. Det er helt opp til de spirituelle vesenene som arbeider med vår tradisjon om sjamanen får tilgang til de dypere lagene av sjamanistisk magi eller ikke.

Jo mer omfattende endringer du kan gjøre med din sjamanistiske magi, desto mer må du være i stand til ikke å bli påvirket av egoets frykt og ønske om kontroll siden konsekvensene kan være omfattende.

De spirituelle vesenene observerer hver enkelt student kontinuerlig for å se hvor langt sjamanen har kommet i å helbrede egoets negative aspekter, og de vil under ingen omstendigheter gi mer kraft til noen som kan misbruke det! I vår tradisjon er det slik at de som bruker runekreftene de er innviet i, mister kraften og tilgangen om de bevisst misbruker disse kreftene for å skade eller kontrollere andre. Dette styres 100 prosent av de spirituelle vesenene som er ansvarlige for vår tradisjon. Om det ikke hadde vært på denne måten, måtte jeg som sjamanlærer ha vært veldig forsiktig med hvem jeg lærte hva, siden faren for misbruk hele tiden ville vært til stede.

I alle mine utdannelser som går over ett år og lengre tid, er forståelse av etikk, verdisystem og bygging av en sunn karakter et viktig tema, men det er opp til hver enkelt hvor mye de engasjerer seg i dette. I alle viderekomne utdannelser og lærerutdannelser er etikk og karakter et av hovedtemaene som det er obligatorisk å beskjeftige seg med.

En av de mest effektive og fascinerende metodene for å få tilgang til dypere innsikt og mer kraft som sjaman er å engasjere seg helhjertet i kultiveringen av grunnverdier og at man lever ut disse i sitt daglige liv. Det eneste beviset på om man har lyktes med dette, er hvordan man lever ut sitt verdisystem overfor familie, barn, kolleger, venner og de andre man omgås med. Det er også avslørende hvordan man ytrer seg på sosiale medier som Facebook.

Dette er en av de mest effektive nøklene for å flytte egoet fra å være sjelens hersker til å bli sjelens rådgiver. Denne prosessen kalles sjamandød, og du kan lære mer om dette på mine hjemmesider. Dette er igjen helt avgjørende for en sjamanistisk utviklingsvei og hvor langt du kan komme.

For lærere for andre sjamaner er sunn karakterbygging selvfølgelig et obligatorisk tema siden man skal lede andre. En lærer som ikke gjør dette, er ofte styrt av egoet, som igjen leder til et dårlig resultat for studentene og gruppen, hvor misunnelse, baksnakking og drittkasting fort kan bli en del av kulturen.

Resultater

Om du ønsker å se praktiske resultater på dette hos en gruppe som har jobbet aktivt med verdisystem, karakter og etikk, kan du observere samarbeidet vi har i Rainbow Reiki Norge. Her har ca. 40 lærere et unikt samarbeid på de største alternativmessene i Norge, hvor vi nå i snart femten år har hatt felles stand hvor alle hjelper hverandre, og hvor konkurransefrykt, mobbing og baksnakking ikke eksisterer. Du blir møtt av et åpent og varmhjertet miljø som er inkluderende for alle, noe du merker når du besøker oss. 

Når sjefen (eller foreldrene for den saks skyld) har en sunn karakter og et godt verdisystem, er det ingen plass til egoets maktspill i gruppen siden de hjelper til med å finne løsninger på problemene som oppstår fremfor å forsterke eller ignorere dem. Dette skaper trygghet, samhold og vekst, samtidig som det er tilfredsstillende å være medlem av en slik gruppe.

Oppskriften på å bygge en sunn karakter

Her får du en kort introduksjon til de første stegene av den prosessen jeg følger for å hjelpe studenter, lærere, klienter og bedriftsledere med å kultivere en sunn karakter som er forankret i et solid verdisystem.

Fase 1: Skap bevissthet over tingenes tilstand!

Før vi blir oss bevisst tingenes reelle tilstand, er det vanskelig å gjøre noe med et problem som eksisterer (ref. allmektighetssyndromet).
En av de mest effektive bøkene å lese for å finne ut hvordan det står til med din karakter og ditt verdisystem, er «Hør her, lille mann» av psykologen Wilhelm Reich. Analyser mens du leser boken i hvilke områder av ditt liv du er den lille mannen og hvor den kommer til syne. Analyser også menneskene rundt deg og finn ut hvor de er den lille mannen.

Advarsel: Det å gjøre disse oppgavene kan være en stor belastning! Når du opplever at ditt glansbilde av deg selv ikke stemmer helt med virkeligheten, kan det være en tung erfaring. Jeg har hatt studenter som fant denne boken så emosjonelt vanskelig å lese at det tok dem mer enn et år å komme gjennom den, selv om den kan leses på tre timer. Det kan være en god idé å få hjelp av en lærer, terapeut, coach eller lignende mens du gjør denne oppgaven. Det er en forutsetning at den som hjelper deg har erfaring i denne type arbeid, ellers blir konklusjonene fort basert på moralske prinsipper.

Fase 2: Bestem hvilke verdier du ønsker å bygge din karakter på

Dette kan være verdier som ærlighet, integritet, mot, kjærlighet, lojalitet, tilgivelse, pålitelighet, ansvar, toleranse, medfølelse og vennlighet. Problemet er at disse verdiene kun er floskler om vi ikke kan definere hva hver enkelt verdi egentlig betyr, og hvordan de praktisk kan leves ut i hverdagen.

Til dette arbeidet anbefaler jeg dydekortene som du får kjøpt på norsk eller finner på engelsk på www.virtuesproject.com. Jeg anbefaler de norske dydekortene «Refleksjonskort – 100 Dyder» som du finner på www.virtues.no.
OBS! En verdi (f.eks. integritet) blir først en dyd når verdien leves ut praktisk i livet ditt på daglig basis!

Bruk dydekortene til å finne ti verdier som du ønsker å starte å jobbe med, og som du ønsker skal være fundamentet du utvikler din karakter på. Ikke vært så opptatt med å finne de «perfekte» verdiene. Kunsten er å starte for å endre dette senere etter hvert som du får mer erfaring.

Fase 3: Kunsten å få en verdi til å bli en dyd

Her er den vanskeligste oppgaven. Jeg anbefaler at du kun starter å jobbe med en verdi av gangen til du klarer å praktisere den i hverdagen din slik at den blir en dyd. Her er en enkel måte å gjøre dette på:

 1. Les gjennom definisjonen av verdien som du ønsker å gjøre til en dyd om morgenen før du starter dagen din.
 2. Vær bevisst på denne verdien gjennom hele dagen og i alle situasjoner du møter på veien. 
 3. På kvelden leser du gjennom definisjonen av verdien på nytt og noterer i dagboken (jeg anbefaler egen dagbok for dette) hvordan du har klart å leve ut denne verdien i praksis. Noter også hvor du feilet og hva du kan lære av dette for ikke å gjøre samme feilen i morgen. Det er begrenset hvor mye fremgang du kan forvente deg uten å benytte en dagbok til dette.
 4. Ikke bli frustrert i starten. I begynnelsen er det helt normalt at man feiler ofte. Etter hvert blir det enklere.
 5. Det kan ofte ta flere uker å få innarbeidet en verdi til å bli en dyd. Når du blir for frustrert eller du synes det blir kjedelig, kan du bytte dyd for å reaktivere ditt indre barn som igjen vil gi deg motivasjonsenergi.
 6. Etter hvert kan du begynne å kombinere flere verdier samtidig, hvor målsettingen er at du i løpet av et års tid klarer å leve ut alle verdiene du har plukket ut samtidig slik at alle blir aktive dyder.

Dette arbeidet kan på den ene siden være utrolig givende, spennende og fascinerende, men på den andre siden frustrerende. De av mine studenter og klienter som har best resultat med sin karakterbygging, har jevnlige samtaler med meg hvor vi diskuterer og analyserer erfaringene og prosessen. Ofte er det hjelpsomt å ha en objektiv person som gjør denne jobben sammen med deg.

En fantastisk mulighet

Jeg er imponert over hva som skjer med mennesker som engasjerer seg helhjertet i en slik prosess. De forandrer ofte sitt syn på seg selv og verden rundt seg og blir mer i stand til å stå med strak rygg også når det stormer i livet. Det å ha et bevisst forhold til sitt eget verdisystem og karakter skaper ikke bare styrke, glede, tilfredshet, selvtillit og stolthet – det gjennomsyrer ethvert aspekt av livet, alle menneskene vi møter og resultatene vi oppnår.

Respekt kan ikke forlanges – det kan kun fortjenes. Hvem har du respekt for? Mennesker som føyer seg i alle situasjoner og ikke har sitt eget standpunkt, eller mennesker som står frem med en klar og sunn identitet, karakter, verdisystem og som klarer å sette kjærlige og sunne grenser for seg selv og alle andre basert på dette?

Om du har barn, anbefaler jeg å gi dem «Dydekort for barn og unge» og jobbe sammen med dem med dydene. Bevisstheten, kraften, sikkerheten, styrken og selvtilliten du kan gi dine barn med dette, er uvurderlig. Flere av dem jeg hjelper, gjør dette sammen med barna sine med veldig spennende resultater. Dette legger også grunnlaget for at fremtidige generasjoner av ledere, politikere og lærere får et annet verdigrunnlag å forholde seg til enn hva vi ofte ser i dag.

Om du er bedriftsleder, anbefaler jeg å skolere deg selv og hele lederstaben i denne prosessen. Hva som ikke fungerer i dette tilfellet, er å gi dem frie tøyler til å gjøre dette på egen hånd eller at man gjør dette på et weekendseminar. Her trengs det en veileder som behersker prosessen, og som gir både individuell oppfølging og gruppeveiledning. I tillegg trengs det en kontrollfunksjon som lederne må forholde seg.

Om du er spirituell lærer, student eller behandler, vil du få utrolig mye igjen for å jobbe med denne prosessen. For hver innsats du gjør for å sette hjertet ditt fritt, kommer du ett steg nærmere din sjel og essens. Du vil oppleve mer ro og indre fred, du vil bli mindre opphengt i hva andre gjør og ikke gjør, og din vei mot en bedre helse, glede, lykke og et fortryllende liv vil bli mye enklere!

​​Lyst til å vite mer?

Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på denne web seiden. Alle problemer kan løses – og ofte sitter løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv!

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.


Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

20

Befri deg selv ved å tilgi!

Befri deg selv ved å tilgi!

Lær de 7 grunnpilarene for ekte tilgivelse

Skrevet av: Pål-Esben Wanvig, første gang publisert 8. april 2015

Oppdatert versjon publisert 12. januar 2019

En av de største og mest verdifulle kunstene et menneske kan lære seg på veien mot god helse, livsglede og mening, er evnen til å tilgi seg selv og andre på en komplett måte – for det setter oss fri! I denne artikkelen får du en introduksjon til hva tilgivelse egentlig innebærer, og hvorfor og hvordan du tilgir deg selv og andre fra dypet av ditt hjerte.

Manglende evne til å tilgi er trolig den viktigste årsaken til mange kriger, uvennskap, konflikter, partnerskapsbrudd og mangel på livsglede. Om vi hadde lært denne kunsten i barneskolen, ville antagelig vårt eget liv og verden vi lever i sett ganske annerledes ut.

I denne artikkelen lærer du hvorfor og hvordan absolutt alt kan tilgis samt den viktige forskjellen mellom tilgivelse og det å godta det som har skjedd. Tilgivelse er kun for din egen del – og den kan sette deg fri. Mitt råd til deg er å bli en ekspert i tilgivelse!

Manglende evne til å tilgi er noe som koster oss en mengde energi i hverdagen. Vi irriterer oss, bærer nag til, frustrerer oss over og hater mennesker som har såret oss – men er det virkelig verd å gi andre makten over våre tanker, følelser, helse og livslykke?

En av de største kunstene et menneske kan lære seg på veien mot god helse, livsglede og mening, er evnen til å tilgi seg selv og andre på en komplett måte – for det setter oss nemlig fri! Betyr dette at jeg skal akseptere og godta alt det andre har gjort mot meg? Selvfølgelig ikke! I denne artikkelen gjør vi et kort intensivt dykk i temaet for å gi deg grunnleggende forståelse, verktøy og inspirasjon for å kunne tilgi deg selv og andre fra dypet av ditt hjerte.

Suksess med tilgivelse

Tilgivelse er noe alle må lære siden de fleste verken er født med denne evnen eller har lært den fra sine foreldre eller på skolen. Det finnes kun ett bevis på at tilgivelsen har fungert: hvordan du omgås med personen i din hverdag (mer om dette senere). Det å tilgi kun med ren viljekraft og disiplin er nær umulig, siden det ofte er så sterke følelser involvert. Det å bite tennene sammen løser ikke problemet og fører ofte til mer stress, irritasjon og lidelse.

Siden det eksisterer mange misforståelser rundt tilgivelse, er det viktig at vi setter oss grundig inn i hva tilgivelse virkelig er, hva tilgivelse ikke er, hvorfor det er viktig å tilgi absolutt alt, samt effektive metoder for tilgivelse.

Min erfaring er at det er lett å forville seg inn i metodenes verden uten å være bevisst på hva og hvorfor, samtidig som man mangler en korrekt måleskala på om tilgivelsen har fungert eller ikke. Vi starter ferden med å belyse de første punktene og kommer tilbake til metodene helt på slutten.

Et klassisk tilfelle

Jeg er et meget godt eksempel på hva som skjer hvis man verken har innsikt eller verktøy for å kunne tilgi.

Før mitt burnout i 2003, som nesten tok livet av meg og ledet meg inn på den sjamanistiske vei, bar jeg nag til en god del mennesker som hadde gjort ting mot meg som jeg ikke likte: sjefer, kollegaer, samboere, naboer, venner, familiemedlemmer osv. Når noen hadde gjort noe mot meg som såret meg, brukte jeg mye energi på å håndtere de negative tankene som stadig vekk kom opp i meg. Jeg aner ikke hvor mange måneder eller år av mitt liv jeg har misbrukt på å la andre mennesker ha delvis makt over hvordan jeg tenker og føler – for det er jo det vi gjør når vi ikke klarer å tilgi.

Spesielt godt husker jeg traumet jeg opplevde i mitt første seriøse samboerforhold. Vi hadde vært sammen nesten tre år, forlovet oss og flyttet inn i en leilighet som vi pusset opp. En dag kom hun hjem fra en tur til Paris og fortalte meg at hun hadde funnet en annen mann og ville flytte fra meg. For meg kom dette som et lyn fra klar himmel. Hendelsen traumatiserte meg så til de grader.

Om lag tre måneder etter at neste samboer hadde flyttet ut, kom det to brev i posten fra et advokatfirma. Hun hadde saksøkt meg for alt jeg hadde, både privat og i mitt firma. Jeg fikk nesten hjertestans da jeg leste brevene – hvordan kunne hun! Bare advokatutgiftene ville ha tatt nuven av meg. Mitt hat og nag til begge var med på å påvirke livet mitt frem til jeg møtte min læremester Walter Lübeck i 2004.

Han forklarte meg at jeg neppe kom til å bli lykkelig med en ny partner om jeg ikke lærte å tilgi mine tidligere partnere for det de hadde såret meg med. «Hvordan kan du gi ditt hjerte til et annet menneske når du har bygget en stålvegg rundt det?» spurte han meg. Der startet min innføring i kunsten å sette meg selv fri gjennom tilgivelse. Jeg må ærlig innrømme at det var vanskelig i starten. Men det var verdt det! Uten dette kunne jeg ikke ha levd et så eksepsjonelt lykkelig liv sammen med min kone Maria i dag.

Lær kunsten å tilgi fra dypet av ditt hjerte!

Kanseya Shainar - Hjertemeditasjon for fullstendig tilgivelse

Video seminar - Tilgjengelig året rundt!

En meditasjonsform for praktisering av meditasjon for tilgivelse på en dyp og seriøs måte. Gjennom innvielses ritualer virker meditasjonen med full kraft fra første dag!

Ingen forutsetninger for deltagelse

Hvorfor er tilgivelse så viktig?

De fleste mennesker bærer på mer eller mindre tunge byrder som forbruker mye energi fordi vi ikke klarer å tilgi oss selv, andre personer eller situasjoner vi har opplevd. I virkeligheten er det kun oss selv det går utover at vi ikke klarer å tilgi. Man kan hate et annet menneske for handlingene det har gjort, og den eneste dette hatet går utover, er oss selv.

Om du ikke klarer å tilgi deg selv, skaper det interne saboteringsprogram mot din helse og livslykke. Om du ikke vil tilgi andre bygger du opp vegger rundt deg selv og ditt hjerte som igjen gjør deg ensom og stresset. Med tilgivelse mener jeg ikke å akseptere handlingen til en annen person. Man tilgir for å bli fri selv. Jo mer nag og hat man bærer på, desto mer ressurser går tapt til ingen nytte.

Tilgivelse av ren vilje er meget vanskelig fordi det er sterke følelser involvert. Full tilgivelse fra dybden av vårt hjerte er veldig vanskelig å gjøre med vår vilje og bevisst-het, siden den har begrenset tilgang til den underbevisste delen av oss hvor de fleste av disse opplevelsene er lagret.

Tilgivelse er kun for deg selv

Tilgivelse er i utgangspunktet kun for din egen del og ikke for andre – det er den eneste måten du kan skape fred for deg selv med. Ved å tillate deg selv å være såret på grunn av det andre har gjort mot deg, gir du en del av makten over ditt liv til andre.

Dine negative tanker og følelser mot dem du bærer nag til, er med på å styre hvordan du tenker og føler generelt i livet, samt indirekte din helse. Da er mennesker du ikke er i stand til å tilgi, med på å bestemme over ditt liv på en destruktiv måte.

Den eneste dette går utover, er jo deg selv! Ved å lære å tilgi tar vi tilbake makten over sitt eget liv. Vi lar ikke de som har såret oss, få bestemme hvordan vi tenker, reagerer og handler mot oss selv og andre mennesker i vårt liv.

Basis for ekte spirituell utvikling

Tilgivelse helbreder vårt eget hjerte samtidig som vi setter oss fri fra fortiden, slik at vi kan leve her og nå i nuet. Dette er også et fundament for ekte spirituell utvikling som ikke kan gjennomføres uten at vi har lært kunsten å tilgi, siden hjertet er nøkkelen til vår sjel og essens.

For hvert menneske vi klarer å tilgi fra dypet av vårt hjerte, gir vi slipp på en stor byrde som har hindret oss på veien mot en sunn helse, mening og livsglede. Du har sikkert selv erfart hvordan det føles når en slik stein faller fra ditt hjerte etter at du har tilgitt din partner eller venn for noe de har sagt eller gjort mot deg.

Tilgivelse betyr at kjærlighet, ikke angst, står i forgrunnen for avgjørelser og handlinger. Gjennom tilgivelse gjenoppretter mennesket enheten mellom seg selv og skaperkraften som er en forutsetning for spirituell opplysthet og spirituell selvrealisering.

Beviset på tilgivelse

Det finnes ingen objektiv målestokk som kan benyttes for å måle om tilgivelsen var suksessfull, siden vårt hjerte, vår underbevissthet og vår sjel er meget komplekse. Men det finnes ett måleinstrument som er 100 prosent sikkert: din hverdag. Når du møter et menneske som du har forsøkt å tilgi, vil du raskt merke om du virkelig har tilgitt eller om tilgivelsen var av kosmetisk karakter.

Når du føler deg uvel, angrepet, stresset eller «liten», har du fortsatt arbeid å gjøre med tilgivelsen. Et annet tegn på en mangelfull tilgivelse er at du ofte tenker på personen eller situasjonen som leder til at negative følelser og tanker kommer opp. Ofte oppstår indre dialoger hvor du forestiller deg hva du ønsker å si, samt hvordan den andre vil reagere på det. Disse scenene handler ofte om at du er «vinneren» og går fra situasjonen med hevet hode eller at rettferdighet endelig har skjedd.

Når du har tilgitt på en suksessfull måte, kan du møte på personen du har tilgitt og veksle et par ord med vedkommende uten at du blir stresset eller føler deg uvel. Selvfølgelig kan du ha bestemt deg for ikke å ha mer nær kontakt med vedkommende, men dette er i så fall en avgjørelse du har tatt uten tvang eller følt deg presset til.

Skal jeg tilgi alt?

Mange spør meg om man skal tilgi alt og alle som har såret eller gjort noe galt mot en. Svaret er JA – men det er ikke det samme som at vi skal akseptere og godta alt det andre har gjort mot oss!

Det er viktig at vi skiller mellom to ulike måter å bli såret eller skadet på: objektiv og subjektiv.

Objektive skader

Med objektive skader har du blitt såret på en objektiv måte som for eksempel ved fysisk vold, mobbing, ran, overgrep, tortur og bedrag.

En enkel måte for å finne ut om du er blitt objektivt skadet, er å sjekke virkeligheten ved å beskrive nøyaktig det som har skjedd med dine fem sanser. På denne måten benytter du et klart språk som nøyaktig definere hva som har skjedd på en objektiv måte – og ikke det du føler eller tror har skjedd.

Når man har blitt såret eller skadet på en objektiv måte, skal man selvfølgelig ikke akseptere handlingen som er gjort! Her trenger man a finne ut hvilke virkemidler som må benyttes for at dette ikke skal skje igjen. I slike tilfeller er det en god idé å få hjelp fra en fagperson (psykolog, terapeut, coach).

Men om du stopper med dette, sitter du fortsatt på den ofte enorme byrden av nag og hat mot den eller de som har skadet deg. Den eneste som lider under dette, er deg. Tilgivelse i slike tilfeller betyr å sette deg selv fri. Det betyr ikke å akseptere handlingen!

På den ene siden handler det om å sette i gang tiltak slik at dette ikke kan skje igjen. På den andre siden handler det om tilgivelse for å frigjøre deg selv fra byrden du bærer på.

Ekstrem tortur

Jeg finner det interessant å studere biografier - det hjelper med å sette livet mitt og mine egne problemer i perspektiv. For en stund siden ble det vist en dokumentarfilm her i Tyskland som handlet om en ung jente som var blitt utsatt for den mest umenneskelige tortur av Nazi-Tysk-lands mest kjente torturlege, Josef Mengele. Etter å ha bli utsatt for de mest groteske menneskeforsøkene over flere år klarte hun å rømme.

Livet etterpå var et sant mareritt. Det var umulig å leve et vanlig liv, da hun ikke klarte å gi slipp på hendelsene. Dette preget alle hennes tanker, følelser og handlinger mot henne selv og andre. På intervjuet var hun en eldre kvinne med grå hår og en mild, men bestemt stemme:

«Mitt liv ble forandret for noen få år siden da jeg forsto at de menneskene som hadde gjort meg ondt, fortsatt hadde makten over mitt liv og var hovedårsaken til at jeg fortsatt hadde en uutholdelig tilværelse selv etter flere tiår i frihet.

Vendepunktet kom da jeg innså et det eneste de ikke hadde makt over, var min tilgivelse av dem. Tilgivelsen satte meg virkelig fri. Det førte til at jeg igjen kunne føle og tenke normalt, leve lykkelig sammen min partner og nyte smilene og latteren til mine barnebarn…»


En lignende historie finner vi fra psykologen og logoterapiens far, Dr. Viktor Frankl, som i sin bok Vilje til mening beskriver hvordan han klarte å overleve holocaust ved å si ja til livet selv under umenneskelige tilstander.

Den eneste som lider under å ikke ville tilgi, er den som har blitt såret. Når mennesker i slike situasjoner klarer å tilgi, gir det håp for alle. Men ingen tilgivelse er mulig uten først å benytte den frie viljen til å ta valget om å tilgi. Da har vi tatt første skritt mot å sette oss selv fri!

Se Eva Mozes Kor fortelle sin dyptgripende historie.

Jeg anbefaler å se hele videoen (15 min.)  Du finner mer informasjon om Eva Mozes Kor her.

Subjektive skader

Det å bli såret subjektivt betyr at egoets verdier har blitt såret gjennom at det har blitt stilt kritiske spørsmål til menneskets ego-strukturer, samt dets negative selvbilde og verdensbilde.

Man prøver naturlig å skjule sitt dårlige selvbilde for omverdenen, og når dette står i fare for å bli avdekket gjennom kritiske spørsmål, oppleves det som å bli såret. Eksempler er beskyldninger om dumhet, stygghet, latskap eller inkompetanse. Siden egoet er bygget på frykt, oppfattes beskyldninger mot dets verdisystem som en eksistensiell trussel.

Reaksjoner som irritasjon, angst, hat, nag, misunnelse og lignende oppstår på dette grunnlaget. Den største utfordringen med å starte en tilgivelsesprosess når egoet er subjektivt såret, er egoets intense forsvarsprogram og frykt for forandring. Dette kan lede til at denne prosessen kan ta tid om man ikke er vant til tilgivelsesarbeid eller har hjelp gjennom prosessen.

Misforståelser om tilgivelse

«Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til» (Matt 5,39) er en av de religiøse trossetningene vårt samfunn er gjennomsyret med, som også er en av årsakene til at så mange lider i offerrollen.

Bibelsitatet betyr i praksis at vi med en stoisk holdning må tåle misbruk av vår verdighet og integritet, og håpe at gjerningsmannen forstår mitt stille pasifistiske budskap og lærer av det. Hvis ikke har jeg ufrivillig gitt ham et annet budskap: Du kan gjerne gjenta din handling uten frykt for konsekvenser, og neste handling kan gjerne være verre siden «man kan gjøre dette mot meg».

Tilgivelse betyr ikke å vende det andre kinn til – det er det samme som å samtykke til at andre mennesker får gjøre hva de vil med deg.

Tilgivelse betyr ikke:

 • å handle som om ingenting har skjedd
 • å akseptere grenseoverskridelser
 • å forbli i offerrollen
 • å tvinge deg selv til å tro at den som såret deg er et godt menneske, og at vedkommende sikkert hadde gode grunner for sine handlinger mot deg
 • å bite tennene sammen og være taus om dine erfaringer
 • å ta på deg skylden for det som har skjedd
 • å gå ut ifra at «det måtte bare bli slik»
 • å tenke at ansvaret ligger da like mye på oss begge
 • å tro at "man må lære å håndtere dette"
 • å glemme hendelsen og ignorere sine egne følelser (late som om ingenting har skjedd)

Mange mennesker jeg møter, vil ikke tilgi andre fordi de tror at tilgivelse betyr at man har gitt sitt samtykke til det som har skjedd. Dette er en stor misforståelse som hindrer prosessen i å sette seg selv og hjertet fri.

Hva med hevn?

Ofte er fristelsen stor når noen har gjort noe galt mot oss til å lengte etter hevn. Med «Øye for øye og tann for tann» (Matt 5,38) oppfordrer den bibelske gud til hevn. Men hevn har aldri ført noe godt med seg – det kan kanskje føre til en kortsiktig tilfredsstillelse, men ender alltid opp med lidelse på sikt.

Min kone Maria jobbet i flere år som sosialarbeider med tungt kriminelle, deriblant mordere. En av hennes klienter hadde myrdet overgriperen til sin datter og måtte bøte med 20 år i fengsel. Hun spurte han om det var verd det. «Jeg mistet den beste ti-den i livet mitt, jeg fikk bare se datteren min på besøk noen få ganger, og ekteskapet mitt ble ødelagt. Jeg tapte alt det som var kjært for meg for min hevnlyst.»

Ingen av hennes klienter hadde noen gang blitt lykkelige av hevn. Jeg har heller aldri møtt noen som har blitt lykkelige etter hevn siden det også bestandig skaper en stor emosjonell og karmisk belastning.

Tilgivelse av deg selv

Det å kunne tilgi seg selv er en ubetinget forutsetning for å fullt ut kunne tilgi andre. Egenskaper og adferd som jeg tar avstand til hos meg selv vil jeg også ha problemer med i forhold til andre mennesker. Av og til er det vanskelig å forstå hva man skal tilgi seg selv for. I slike tilfeller kan det være en god idé å tilgi seg selv for at man var på feil sted til feil tid.

Når du tilgir deg selv, åpner ditt hjerte (hjertechakraet) seg på en dyp måte som gjør at alle typer tilgivelsesprosesser går mye enklere. Tilgivelse av seg selv uten å arbeide med skam, skyldfølelse og angst, samt moralske og religiøse trosmønster, er ofte vanskelig.

Konsekvensene av å tilgi

Du tilgir ikke for den som har såret deg sin del. Du tilgir på grunn av deg selv og ditt velvære som har blitt skadet av hat. På denne måten er enhver tilgivelsesprosess som blir gjennomført en handling av kjærlighet som du viser deg selv. Kun når du tilgir, demonstrerer du at du har til hensikt å være elskverdig for deg selv og andre.

Her er noen av konsekvensene ved å tilgi:

 • Gjennom tilgivelse oppstår livslyst og evne til å nyte livet
 • Tilgivelse helbreder emosjonell smerte
 • Tilgivelse helbreder sinne
 • Tilgivelse helbreder lysten til hevn
 • Tilgivelse er det viktigste verktøyet for å stoppe/hindre konflikter og krig
 • Gjennom hjertechakraet og dets evne til å elske er det mulig å åpne opp hjertet sitt for å leve i denne verdenen, som igjen er en forutsetning for alle former for nytelse.
 • Tilgivelse motvirker fenomenet egooppblåsing og dets ideer om at det eneste som gjør oss lykkelig, er status, penger, makt og lignende.
 • Tilgivelse kan være en viktig forutsetning for at det organiske hjertet holder seg friskt eller blir helbredet ved sykdom.
 • Kretsløpet, nyrer og lunger og tykktarm kan profitere ved tilgivelse (ref.: elementene ild, tre og metall i tradisjonell kinesisk medisin).
 • Tilgivelse er en forutsetning for et lykkelig og langvarig parforhold, siden det bestandig vil oppstå situasjoner hvor den ene sårer den andre. Når tilgivelse ikke er en vane, bygger det seg et uoverkommelig fjell som kan lede til skilsmisse.
 • Den som tilgir seg selv, åpner sine underbevisste egenskaper for å kunne ta vare på sitt eget velvære, suksess og helse. Den som ikke tilgir seg selv, ber konstant sin underbevissthet å tiltrekke seg problemer, fiaskoer og sykdom.
 • Tilgivelse er en forutsetning for å kunne jobbe optimalt sammen i et team.
 • En godt funksjonerende familie kan kun holdes sammen over lang tid ved hjelp av tilgivelse.

​Hva skjer når jeg ikke tilgir?

Konsekvensene av ikke å tilgi er omfattende.  

 • Du lider.
 • Menneskene rundt deg lider.
 • Din psykiske og fysiske helse lider.
 • Livsglede og livslyst hemmes konstant.
 • All form for personlig og spirituell utvikling blokkeres.

Det finnes absolutt ingen årsaker til ikke å tilgi, bortsett fra egoets ønske om å beholde det som er. Og den eneste som hindrer deg fra dette, er deg selv!

Tilgivelse i praksis

For 5 år siden døde mannen til Stephanie foran øynene hennes etter de kom til topps på en fjelltur.

I dette intervjuet forteller hun om hvordan det var å være emosjonelt paralysert i fire år før hun fikk hjelp av meg til å gi slipp på traumaet bla. gjennom tilgivelse.

Det tok kun noen få måneder før hun fikk livsgnisten, humøret og livslysten tilbake igjen.

​Finnes det en snarvei?

Jeg prøvde i en periode å tilgi blant annet mine ekssamboere med min bevissthet og ren vilje – med minimal effekt. Ved f.eks. å benytte armtesten fra anvendt kinesiologi kan man finne ut om en virkelig har tilgitt et annet menneske komplett.

Problemet er at tilgivelse av ren vilje er meget vanskelig siden det er sterke følelser involvert. Walter lærte meg en unik metode for tilgivelse: Kanseya Shai'nar hjertemeditasjon, som er en del av Tre-Stråle-Meditasjons-systemet. Dette er en effektiv metode for komplett tilgivelse fra dypet av vårt hjerte. Som ingeniør var jeg selvfølgelig skeptisk, siden det handlet om hvordan vi benytter erkeenglene for å helbrede hjertet vårt.

Men til min store overraskelse tok det bare tre–fire uker med 10 minutter daglig innsats før byrden slapp fullt og helt. Det var som om jeg ble mange kilo lettere. Når jeg i dag tenker på dem og det som skjedde, kommer det ingen negative følelser opp. Jeg er takknemlig for at de var en del av mitt liv i en periode og for det jeg har lært i ettertid av dette. Det lærte meg blant annet verdien av å kunne skille sak og handling fra hvem personen virkelig er, samt verdien av tilgivelse.

Disse resultatene ga meg selvfølgelig blod på tann for å sette i gang en systematisk tilgivelsesprosess av alle de som hadde såret meg i fortiden, inkludert mine foreldre. Gjennom samtaleterapi med Walter hjalp han meg gjennom fase 1 i tilgivelsesprosessen "Befri deg selv med tilgivelsens 7 grunnpilarer" (se under).

Fase 2 gjennomførte jeg selv ved å benytte 10 minutter om dagen med Kanseya hjertemeditasjon over en lengre periode. Resultatene var ubeskrivelige: Jeg følte meg friere, mer avbalansert og lykkeligere enn noen gang! Mitt overskudd vokste for hver sten som slapp fra hjertet mitt. Gjennom tilgivelsen satte jeg meg selv fri slik at jeg kunne leve livet mitt slik jeg ønsket det, uten at andre ufrivillig styrte hvordan jeg følte, tenkte og handlet!

I min egen praksis som spirituell lærer og veileder er tilgivelse et viktig tema. Jeg tilbyr alle mine klienter og studenter å lære denne unike meditasjonsformen, som kan læres på en kveld. Jeg er fortsatt like overrasket for hver tilbakemelding over tilgivelse som er gjort og de konsekvensene dette har hatt for de personene og familiene som er involvert. Verdien av ekte tilgivelse er gigantisk i søken etter å skape et lykkelig liv!

​Befri deg selv med tilgivelsens 7 grunnpilarer

Mitt råd til deg er å bli en ekspert i tilgivelse. Som regel vi det gå litt trått i begynnelsen. Siden du lærer noe nytt, kan det være en god idé å ha litt hjelp av en erfaren veileder i starten, for eksempel en terapeut, psykolog eller coach.

Tilgivelsesprosessen er delt opp i fase 1: Bevissthet og læring som gjennomføres før fase 2: Tilgivelse

Fase 1: Bevissthet og læring

I første fase handler det om å klart definere det som har skjedd, sette i gang tiltak for at det ikke skal skje igjen, og samle lærdommen fra det du har opplevd.

1) Bestem deg for å tilgi! Alt starter med at du først tar en avgjørelse med din frie vilje om å tilgi. Når du har forstått hva tilgivelse er og hvorfor det er så viktig å tilgi, blir dette mye lettere. Når du har gjort dette noen ganger, blir det en vane!

2) Objektiv beskrivelse: Finn ut om det handler om objektive eller subjektive skader ved å beskrive det som har skjedd på en klar og tydelig måte. Bruk dine fem sanser. Unngå drømmespråk og ord som jeg føler, tror, ønsker osv.

3) Bagatell eller alvorlig? Finn ut om det handler om bagateller og overflateting eller om det er en alvorlig, dyptgripende hendelse. Bagateller og mindre hendelser i hverdagen kan du håndtere selv, mens alvorlige hendelser bør du få hjelp til å håndtere av en fagperson.

4) Objektiv eller subjektiv skade?

Objektive skader: Kan situasjonen eller hendelsen løses opp? Om ikke: Hvilke virkemidler må settes i gang for å beskytte deg?

Subjektive skader: Var hensikten å såre deg med vilje? Er den andre beredt til å forholde seg til deg på en harmonisk måte i fremtiden? Hvilke negative forestillinger om ditt eget selvbilde ble aktivert? Hvordan kan disse helbredes?

5) Gi deg selv rom: Når du har blitt såret, er det viktig at du tar vare på deg selv som et såret menneske. Gi smerten rom og føl på det som har skjedd. Aksepter at du har blitt såret for først da blir du i stand til å starte tilgivelsesprosessen. Ved å ignorere det som har skjedd, tar vi fra oss selv denne muligheten.

6) Samle lærdom. Benytt det som har skjedd til å hjelpe deg videre i ditt liv. Erfaringen og kunnskapen fra mange negative hendelser i vårt liv er det mulig å benytte til noe positivt, som for eksempel mulighetene jeg fikk med mitt liv etter burnoutet som nesten tok livet av meg i 2003. Her er det en god idé å studere biografier over mennesker som har benyttet erfaringene fra selv de største trauma i sitt liv til noe positivt.

Fase 2: Tilgivelse

7) Benytt effektive metoder for tilgivelse som passer deg for å utføre selve tilgivelses arbeidet (det finnes en hel rekke av dem på markedet, for eksempel NLP, systematiske oppstillinger og Kanseya Hjertemeditasjon).

Jo dypere såret går, desto mer kreves det at metoden også går i dybden av vårt hjerte og vår sjel. Det er begrenset hva som er mulig når man kun jobber med bevisstheten og underbevisstheten.  

Jeg foretrekker bestandig en kombinasjon av samtaleterapi og målrettet energiarbeid. Husk at det eneste beviset på din suksess med tilgivelse er hvordan du i din hverdag omgås med personene du ønsker å tilgi.

​​Lyst til å vite mer?

Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Ethvert tenkelig problem kan løses – og ofte sitter løsningen rett foran nesetippen vår!

 Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv! Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål.

Ta gjerne kontakt med meg om du har forslag på tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler

Artikkel som PDF

Siden 2009 her jeg publisert mer enn 70 artikler i bladet Medium om praktiske og holistiske løsninger på helseproblemer, hvordan forandre ditt liv til å bli et lykkeligere menneske, hvordan finne grunnleggende mening i livet, spirituell utvikling, opplysthet, healing, sjamanisme, kunsten å skape et lykkelig parforhold m.m.

Alle artiklene kan lastes ned som PDF filer for alle som er logget inn. Du kan opprette en gratis medlems konto her for å få tilgang til alle artiklene samt alle video kursene på denne siden.

8

Del 5 av 5: Oppsummering, priser og anbefaling – Paracelsus clinic

Oppsummering, priser og anbefaling

Vurderer du å prøve ut  Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin?

Her får du informasjon om priser og mine anbefalinger om du tenker på å prøve ut klinikken selv.

En intensiv erfaring!

Tre ukers opphold på Paracelsus klinikken var en meget heftig erfaring for meg! Etter 15 år med intensiv søk etter å finne alle årsakene bak min kroniske sykdomstilstand fikk jeg endelig påvist flere entydige grunner til min tilstand (se artikler og videointervjuer for detaljer) som ingen av spesialistene jeg hadde vært til før hadde sett.

Bare dette i seg selv var verd oppholdet. 

Klinikken har et stort utvalg av behandlingsmetoder både innen vestlig skolemedisin og biologisk medisin. Flere av behandlingsmetodene er unike for klinikken. De har også en særdeles omfattende måte for å diagnostisere årsakene til kompleks sykdom.

Staben var fantastisk hyggelig og det samme var de fleste av legene, terapeutene og sykepleierne.

Ingen klinikk er bedre enn sine beste leger

Jeg fikk dessverre også noen negative erfaringer på klinikken (de positive aspektene er dekket i mine artikler og video intervjuer).

I 2015 ble klinikken solgt til asiatiske investorer og det ble investert stort i å bygge ut klinikken for å kunne ta flere pasienter.

Dette har ført til at det personlige preget som kjennetegnet klinikken tidligere er mer eller mindre borte. Du føler deg som en liten del av et stort maskineri når du blir ført fra stasjon til stasjon, fra behandling til behandling og fra terapeut til terapeut kontinuerlig fra tidlig om morgenen til sent på ettermiddagen hver dag under oppholdet.

Mengden av behandlinger du får kan virke overveldende, og av og til kan man lure på om alle disse behandlingene pasienten skyves gjennom kontinuerlig også har økonomiske undertoner. Når jeg snakken med pasienter som har vært der i flere år fortale alle at slik hadde det ikke vært før klinikken ble solgt i 2015.

Men når du er syk spiller ikke dette så stor rolle siden man er glad for å få mange behandlinger som forhåpentligvis kan lede til en bedre hese... 

Den verste tiden i klinikkens historie

Under mitt opphold i november/desember 2017 var klinikken i en vanskelig situasjon siden de hadde akutt mangel på kvalifiserte leger da flesteparten av klinikkens leger enten hadde sluttet eller hadde gått av med pensjon. Sommeren 2018 sluttet også Dr. Thomas Rau. Han har startet opp en ny klinikk i samme område: http://www.swiss-biomedicine.com/

Den legen jeg ble tildelt (som ikke var Dr. Rau siden han var fullbooket og kun hadde anledning til å gjøre intervjuene med meg), var dessverre ikke rustet til å håndtere en pasient som meg med min sykehistorie. Jeg spurte om å få en annen ansvarlig lege, men klinikken nektet og sa at dette ikke var mulig.

I en desperat tilstand valgte jeg å bli siden hva var alternativet? 

Ca. en måned før mitt tre uker opphold besøkte jeg klinikken for å ta alle testene (blodprøver osv). de trengte for å lage et optimalt behandlingsopplegg for meg. Frustrasjonen var stor da legen ikke hadde noe som helst klart på min første behandlingsdag selv om de fleste resultatene fra prøvene var ankommet klinikken.

Det tok legen mer enn to uker (med mye stress og purring fra min side) for å ferdigstille et optimalt behandlingsopplegg for meg som ble satt igang tre dager før jeg reiste hjem. 

Lovde bot og bedring

I slutten av oppholdet fikk jeg prate med en av styremedlemmene til klinikken som fortalte rett ut til meg at klinikken befant seg i en lege krise siden de fleste hadde sluttet og hun beklaget på det sterkeste at jeg ble skadelidende under dette.

Det ble lovet bot og bedring og at jeg skulle bli invitert tilbake til klinikken for et gratis behandlingsopphold når de hadde fått ansatt nye leger som plaster på såret for det jeg opplevde.

I dag mer enn ett år etter mitt opphold har klinikken ansatt fem nye leger, men jeg har ikke hørt noe fra klinikken hverken som oppfølging av meg som pasient eller lovnaden jeg fikk.

Kostnader

Etter at du har fylt ut og sendt inn informasjonsskjemaet til klinikken for de som ønsker å bli pasient, vil du i løpet av et par dager motta den første emailen som ber deg fylle ut et skjema for din medisinske historie samt at de ønsker å få tilsendt de siste prøveresultatene du har.

I neste email får du forslag på tidspunkt for 2 dager hvor det tas prøver og for behandlingsoppholdet (2-4 uker avh. av sykdom).

Her får du også stipulert ca. behandlingskostnader som i mitt tilfelle var:

2 dager med prøvetaking: 8000-8500CHF (ca. 70.000-75000 norske kroner)

Behandlingsopphold, pr. uke: 8000-8500CHF (ca. 70.000-75000 norske kroner)

I tillegg kommer reise, opphold og mat.

I tillegg kommer også alle kosttilskudd og andre midler som det anbefales at du tar (dette kostet meg ca. 100.000 kr. for en tre måneders periode)

Alt i alt gikk det med ca. en halv million kroner i totale utgifter for mitt opphold.

Mitt viktigste råd: Kvalitetssikre legen!

Om du vurderer et opphold på Paracelsus klinikken er det viktig at du tar ansvar for å kvalitetssikre legen som klinikken ønsker å benytte som ansvarlig lege for deg. Be om å få tilsendt legens CV og oversikt over hvilke erfaring legen har med din sykdomstilstand.

Etter at du har fått informasjon om priser og datoer anbefaler jeg på det sterkeste at du insisterer på å få pratet med legen som skal være ansvarlig for deg på klinikken! Det beste er å få satt opp en Skype samtale der du kan se legen med video.

Det er viktig at du finner ut om dette er rett lege for deg før du sier ja til oppholdet siden de ikke aksepterer at du bytter lege under oppholdet.

Etter du har vært å tatt prøvene (2 dagers opphold ca. 4 uker før behandlingsoppholdet) anbefaler jeg at du booker opp en samtale nr. 2 via Skype eller telefon med den ansvarlige legen noen dager før du kommer til ditt behandlingsopphold for å diskutere dine prøveresultater samt det behandlingsopplegget leget skal ha skreddersydd til deg før du ankommer. 

På denne måten kan du kan kvalitetssikre at legen har gått gjennom prøveresultatene og at du får et skreddersydd behandlingsopplegg fra dag 1 av ditt opphold (ellers vil de som regel sette deg på et generelt behandlingsopplegg de første dagene som ikke er skreddersydd).

Hotell og overnatting

Det finnes flere pensjonater og hoteller i nærområdet til klinikken. Jeg vil anbefale deg at du velger et hotell hvor klinikken organiserer transport (buss) for deg. Du vil få mer informasjon om dette fra klinikken.

Jeg bodde på hotel Säntis (som er hotellet til Dr. Rau hvor de også serverer hans spesielle diett. Denne dietten får du ikke får på andre hoteller). Hoteller er lite og hyggelig og klinikken sørger for at du blir kjørt fra og til klinikken uten kostnad.

Jeg anbefaler dette hotellet siden dietten er så viktig i klinikken sitt behandlingsopplegg. Det var vanskelig for flere av de andre pasientene som bodde på andre hoteller eller i leilighet å sørge for et riktig kosthold under oppholdet. Når man er ferdig med dagen er man skutt og har ikke så mye overskudd til å lage korrekt mat i følge Dr. Rau's diett.

Oppsummering

Om du er meget syk og har prøvd "alt" av terapier fra før, og om du har nok penger og får en kvalifisert og dyktig lege som er ansvarlig for deg på klinikken, vil jeg anbefale et opphold på det varmeste! Jeg anbefaler også tannlege klinikken på de varmeste. 

Klikk her får å gå tilbake til oversikten med alle artiklene og video intervjuene fra Paracelsus klinikken

Legg gjerne igjen en tilbakemelding eller kommentarer nederst på siden. Jeg setter stor pris på det!

4

Del 4 av 5: Få balanse i livet gjennom kunsten å regulere deg selv – Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin!

Hjertets klang – din sjels musikk

Få balanse i livet gjennom kunsten å regulere deg selv

Del 4: Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin.

Paracelsus Clinic i Lustmühle i Sveits benytter en unik metode som er utviklet på klinikken for å hjelpe pasienter til å finne indre balanse. Dette hjelper kroppen til å regulere seg selv bedre slik at behandlingene virker optimalt. Paracelsus-klinikken har med stor suksess behandlet mer enn 30 000 alvorlig syke pasienter fra 80 land de siste årene.

Et av de mest spennende områdene innen personlig og spirituell utvikling finner vi under temaet selvregulering – kunsten å bevisst regulere våre egne tanker, følelser, adferd, handlinger og motivasjonen bak våre handlinger, samt vår fysiologiske og biologiske helse.

Det å engasjere seg helhjertet i kunsten å bevisst regulere seg selv i hverdagen kan lette veien mot å skape et liv fylt med mening, glede og bedre helse samt forbedre resultatene man oppnår i livet. Dette er noe av det viktigste vi kan engasjere oss i for alle områdene i livet.

Kroppens kontrollsenter

Det autonome nervesystemet (ANS), også kalt det vegetative nervesystemet, er en del av vårt perifere nervesystem som kontrollerer funksjonene til alle indre organer samt regulerer kroppsfunksjoner som for eksempel kroppstemperatur, hjertetakt, pustetakt, fordøyelse, spyttsekresjon, blodtrykk, urinering, seksuell opphisselse og utvidelse og sammentrekning av pupillene.

ANS består av to deler:
Det sympatiske nervesystemet (SNS) kontrollerer stimuleringen av stressresponsen «kjemp eller flykt». Vi er avhengige av denne delen for viktige oppgaver som for eksempel å stå opp av sengen om morgenen, løpe, kjempe eller flykte unna fare.

Det parasympatiske nervesystemet (PSNS) kontrollerer stimuleringen av hvile- og fordøyelsesaktiviteter og er essensielt for kroppens evne til regenerasjon og selvhelbredelse.

Det autonome nervesystemet er kroppens kontrollsenter som er ansvarlig for total kontroll og regulering av organer og organsystemer. Alle organene som ligger utenfor vår bevisste kontroll, er ANS sitt ansvar. For å si det enkelt: ANS er ansvarlig for å regulere alle vitale funksjoner i kroppen! Uten dette kan ikke organene fungere optimalt, noe som igjen leder til sykdom.

Mari kom til meg som 23-åring. Hun hadde vært kronisk utmattet med ME siden hun var 21. I dette intervjuet forteller hun om sin vei fra desperasjon til et liv fylt med energi, mening og glede. Hun forteller også hvordan temaene som blir tatt opp i denne artikkelen har vært sentral i hennes vei ut av utbrentheten.

Sykdommer ved ubalanse

ANS holder kroppens biologiske systemer i balanse. Når dette feiler over en periode, kan følgende symptomer og sykdommer oppstå:

 • problemer med hjertefrekvens, blodtrykk, kroppstemperatur, svette, tarm og blærefunksjon
 • kronisk tretthet, svimmelhet, svakhet og kognitiv svekkelse
 • depresjon, søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, ryggsmerter, bakterielle og virale sykdommer, irritabel tarmsyndrom, magesår, fertilitetsproblemer og menstruasjonssykdommer
 • alle former for kronisk og degenerativ sykdom

Tidlig i behandlingsoppholdet på Paracelsus-klinikken ble jeg sendt til deres spesialist i å hjelpe pasientene med å finne indre ro og oppnå bedre fysisk balanse av det autonome nervesystemet. Michael Falkner er utdannet innen psykoonkologi (de psykologiske, atferdsmessige, sosiale og etiske aspektene av kreft) og har mer enn 17 års erfaring med testing og behandling av over 10 000 pasienter på Paracelsus-klinikken.

– Uten at kroppen er i stand til å regulere seg selv på en sunn måte og skape en indre balanse mellom alle biologiske funksjoner, celler, nervesystem og organer, er det meget vanskelig for den å helbrede seg selv uansett hvor effektive behandlingsmetoder som blir brukt. Dette er årsaken til at alle pasientene på klinikken blir sendt til meg som en viktig del av deres behandlingsopplegg, forklarte Michael Falkner.

Se video seminaret med Michael Falkner der han deler sin erfaring og kompetanse innen selvregulasjon og hjerteklang / sjelens musikk 

Meditasjonslæreren som feilet

Falkner satte på meg en pulsmåler som var koblet til hans PC med en programvare som er utviklet på klinikken. Denne målte tilstanden til mitt autonome nervesystem, hvor mye stress jeg hadde, og i hvor stor grad jeg var i stand til å oppnå balanse i mitt ANS.

– Er du vant til å meditere, spurte han.
– Jeg har vært meditasjonslærer i mer enn 15 år, svarte jeg.
– Ok, mediter noen minutter, så kan vi se hvordan dette innvirker på ditt autonome nervesystem.

Etter noen minutter kikket jeg på skjermen, som viste en halvsirkel som stort sett var fylt med rødt.

– Det røde viser den stressede delen av det autonome nervesystemet som ikke kommer til ro, forklarte han (bilde 1). 

Jeg mediterte videre og følte selv en fredelig indre tilstand, minimalt med tanker og balanse. Tidligere hadde selv målt effekten på min Mac i flere år med andre programvarer (blant annet fra HeartMath) og hadde kjemperesultater med å forbedre min hjertevariabilitet.

– Hvorfor virker ikke dette nå, spurte jeg.

Falkner hadde sett denne reaksjonen mange ganger – til og med fra en buddhistmunk som var spesialist i meditasjon – og forklarte at det ikke trenger å være en sammenheng mellom det å meditere for å finne indre ro og hvordan dette påvirker fysiologien og det autonome nervesystemet.

– Du kan fylle hjertet ditt med takknemlighet, kjærlighet, fred og balanse uten at dette har noen direkte innvirkning på den delen av nervesystemet som trenger å være i balanse for at kroppens selvhelbredende krefter skal fungere optimalt, forklarte han.

Gjennom en dyp pusteøvelse endret diagrammet på PC-skjermen seg etter noen sekunder slik at stresset nesten forsvant, og mesteparten av diagrammet ble blått, noe som viste at jeg var i balanse (bilde 2).

– Korrekt pust er nøkkelen til en optimal selvregulering av det autonome nervesystemet. Yogiene i India har hevdet dette i tusenvis av år. Korrekt pust fører til god helse – feil pust fører til sykdom, forklarte Falkner.


Hovedproblemet

Kronisk indre stress er et av hovedproblemene når ANS er i ubalanse. Dette betyr at den sympatiske (stressede) delen av ANS er hyperaktiv selv når vi hviler eller sover. Normalt burde den parasympatiske (for ro og regenerasjon) være mest aktiv. Når den sympatiske (stressede) delen av ANS er aktiv døgnet rundt, betyr det at kroppens regenererende og selvhelbredende mekanismer og funksjoner lider.

Det er enkelt å finne tilstanden til det autonome nervesystemet ved hjelp av å måle hjertevariabiliteten til pasienten, som på engelsk heter Heart Rate Variability (HRV). Den mest kjente målemetoden er EKG. Det finnes også en rekke forskjellige apper og programvare av variabel kvalitet som gjør HRV-måling tilgjengelig for alle. Mest kjent er programvaren fra firmaet HeartMath.

 Paracelsus-klinikken har utviklet sin egen programvare siden ingen av løsningene på markedet kunne brukes av klinikken for å gi de ønskede resultatene.

Din hjertevariabilitet er hvordan tiden mellom hjerteslagene varierer. Jo høyere variasjon, desto bedre er det. Når en lege tar EKG av hjertet og variabiliteten mellom hjerteslagene er minimal, kan dette være et tegn på alvorlige problemer med hjertet. Ved en sunn hjertevariabilitet varierer avstanden i millisekunder mellom hjerteslagene mye. Her handler det altså ikke om å ha mest mulig jevn takt uten variabilitet.

Måling av ANS

Programvaren som Paracelsus-klinikken benytter til HRV-målingen, lager en kurve basert på avstanden i millisekunder mellom hjerteslagene. På min egen 10 minutters måling i liggende tilstand (bilde 3) representerer den røde stolpen den sympatiske (stressede) delen av ANS, og den blå den parasympatiske. Dette viste at jeg hadde for mye stresset aktivitet i ANS og for lite regenererende aktivitet (bilde 3).

Jeg var også gjennom en 24 timers HRV-måling hvor en målesensor ble festet nær hjertet. På bilde 4 (under) viser den øverste kurven i blått pulsen. Det midterste feltet representerer aktivitet i den parasympatiske delen av ANS, som burde vært mye sterkere i de dypeste delene av min søvnsyklus. Ut ifra bildet kan man se at kvaliteten på dyp søvn ikke er bra. Nederste del av bildet viser at den sympatiske delen (i rød/oransje farge) av ANS også er aktiv under søvn, noe som slettes ikke er optimalt. Bildet viser en kronisk sympatisk tilstand av ANS som forhindrer kroppens evne til selvhelbredelse og regenerasjon.

En annen metode for å måle ANS er termografi, hvor temperaturen måles på ca. 130 punkter på kroppen to ganger. Først rett etter at pasienten har tatt av seg klærne og deretter etter ti minutter hvor pasienten har stått avkledt i et kjølig rom. De røde områdene viser at kroppen har samme temperatur ved begge målingene, som betyr at den ikke er i stand til å regulere seg selv på en normal måte, noe som indikerer at det autonome nervesystemet er i kronisk ubalanse (bilde 5).

Sjelens musikk

Paracelsus-klinikken startet for over 17 år siden med å benytte HeartMath, men systemet var ikke tilfredsstillende for klinikkens behov. De ønsket en direkte visuell tilgang til tilstanden i ANS som var splittet opp i sympatisk, parasympatisk og balansert del. De hadde behov for en metode som pasientene selv kunne benytte for å trene på balansering av ANS også når de var hjemme.

Michael Falkner og hans team brukte mange år på å utvikle programvaren «Herzklang» som i dag benyttes på klinikken. Her kan pasientene måle hvor flinke de er til å balansere sitt autonome nervesystem på daglig basis. I tillegg har Falkner og hans team utviklet en unik metode for å presentere hjertevariabiliteten som musikk gjennom noe som kalles spektral frekvensanalyse og tidsanalyse. Musikken som kommer ut, er ditt hjertes individuelle, unike musikk. Og siden hjertet står i nær kontakt med din sjel og essens, kan vi også kalle denne musikken for sjelens musikk.

Musikken blir laget gjennom at det tas et opptak av hjertevariabiliteten i ti minutter mens du mediterer, slik at mesteparten av diagrammet på PC-skjermen viser blått (balanse). Dette gjøres ved at du puster i en unik individuell takt som kroppen din har behov for, slik at ANS balanserer. Dette er enkelt å gjøre siden programvaren viser når du skal puste inn og ut, noe som er helt individuelt fra person til person. Utfordringen er altså å lære hvilken type pust din kropp har behov for. Opptaket blir analysert og behandlet av Falkner og hans team, som lager din unike hjerteklangmusikk – din sjels musikk.

Under kan du se webseminaret jeg hadde med Michel Falkner, hvor han viser hvordan alt henger sammen, og gir eksempler på ulik hjerteklangmusikk og det spesielle samspillet mellom hjerteklangmusikken til mor og et ufødt barn.

Se video seminaret med Michael Falkner der han deler sin erfaring og kompetanse innen selvregulasjon og hjerteklang / sjelens musikk 

Hva kan du gjøre selv?

Det er mye du kan gjøre selv for å hjelpe ditt autonome nervesystem i balanse. Jeg har delt opp dette i tre områder: fysisk, psykisk og spirituelt.

Vi vet alle hvordan det er å dusje i for kaldt eller varmt vann. Vi regulerer temperaturen til den er passende. Det samme opplever vi når vi spiser for mye eller for lite, kjører for fort eller for sakte eller trener for hardt. Jo bedre evne vi har til å regulere våre aktiviteter, desto større balanse og bedre resultater oppnår vi.

Selvregulering er kunsten å bevisst regulere seg selv fysisk, psykisk og spirituelt.

Fysisk selvregulering

Kroppen er et unikt biologisk maskineri som har en unik evne til å holde sine funksjoner og prosesser i sunn balanse (homeostase) selv under ekstreme forhold. Her er noen faktorer som hjelper det autonome nervesystemet i balanse:

•nok hvile
•korrekt pusteteknikk
•nok kvalitetssøvn (minst 7–8 timer per natt)
•nok fysisk aktivitet (minst 20 minutters rask gange per dag om man har fysisk helse til dette)
•unngå allergener som trigger immunsystemet unødvendig, som gluten, melkeprodukter fra kyr, soya, FODMAP-produkter og andre matvarer du har intoleranse mot
•sunt kosthold med lite karbohydrater, mye sunt fett og balansert mengde proteiner (se webseminar med Dag Viljen Poleszynski hvor han belyser dietten jeg anbefaler:
www.wanvig.no/bulletproof)

Hver av faktorene som blir ignorert, kan over tid føre til ubalanse som hindrer kroppen i å regenerere og helbrede seg selv, noe som igjen fører til sykdom.

Psykisk selvregulering

Hver gang du stresser unødvendig eller kommer ut av emosjonell balanse ved at du er aggressiv, frustrert, forbannet, deprimert og liknende, trigger du den stressede delen av ANS.

Metoder for å håndtere negativt emosjonelt og mentalt stress er avbruddshåndtering for å frigjøre deg fra lidende emosjonelle tilstander. Dette ble dekket i artikkelen «Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon», som ble publisert i Medium nr. 4-2017

Harapusting/diafragmapusting er en av de enkleste og mest effektive meditasjonene du kan gjøre, og tar kun et par minutter å lære. Denne metoden stimulerer kroppens avslapningsrespons ved at den sympatiske delen av det autonome nervesystemet roes ned og den parasympatiske delen aktiveres.

Dyp pusting er den eneste direkte tilgangen til det autonome nervesystemet. Reduksjon av fysisk og mentalt stress stimulerer balansen, noe som kan ha positiv innvirkning mot høyt blodtrykk, smerter, hodepine, ulike mageproblemer, depresjon og angst, og kan bedre konsentrasjonen, oksygentilførselen, søvnkvaliteten og lungekapasiteten, blant annet. Problemet er at de fleste er kortpustet og fokusert i øvre delen av brystet, som aktiverer den stressede delen av ANS.

Haraet er det største og viktigste energiorganet som organiserer, balanserer og lagrer livsenergi (Ki) for hele kroppen. Dette er særdeles viktig for sentrering, balanse og jording.

En praktisk øvelse

Harapusting/diafragmapusting

Del 1:
1. Du kan sitte, ligge, stå eller gå. Meditasjonen kan utføres overalt.
2. Plasser en hånd på nedre del av magen og den andre på øvre del av magen.
3. Fokuser mot Hara (ca. to fingerbredder under navlen) hvor den nederste hånden hviler, og pust langsomt inn i 5 sekunder slik at begge hendene flytter seg utover.
4. Når magen er fylt med luft, puster du sakte ut til magen er flat mens du holder oppmerksomheten rettet mot ditt Hara. Begge hendene flytter seg innover. Jo dypere du er i stand til å puste ut og inn, desto bedre er det.
5. Gjenta trinn 3 og 4 i et par minutter til du føler deg sentrert og avslappet.
Del 2 er bevisst omgang med tankene som kommer opp under meditasjonen, og gjøres sammen med del 1.

Del 2:
1. Når en tanke oppstår i sinnet, ønsker du den velkommen og sender den deretter videre på sin vei.
2. Fokuser på stedet hvor den nederste hånden berører magen.
3. Fortsett med korrekt pust.
Gjenta 1, 2 og 3 når det kommer en ny tanke.
I starten kommer det ofte mange tanker, men etter hvert som du anerkjenner tankene og sender dem videre, kommer det mindre tankespinn. I løpet av 2–3 uker med 5–10 minutter innsats per dag vil mange oppleve forbedring og spennende resultater med denne enkle metoden. Spesielt om du benytter avbruddshåndtering i tillegg i hverdagen din.

Spirituell selvregulering


Det siste området for selvregulering har med hjertet å gjøre. Dette står i direkte resonans med sjelen. Jo mer motivert du er ut fra hjertets primære følelser som lykke, lidenskap, kjærlighet, mot, empati, omtanke og medfølelse, desto nærmere er du din essens.

Problemet er at vi ofte er motivert og drevet av sekundære følelser som frykt, sinne, hat, frustrasjon, sjalusi, grådighet, angst, frykt for konkurranse og bekymringer.

Kunsten er å lære å regulere oss selv slik at vi lever ut fra primære følelser i hverdagen, og slik at motivasjonen bak våre tanker, adferd og handlinger er styrt av hjertets kvaliteter. Dette er noe alle kan lære, som vil ha en positiv innvirkning på hverdagen og det autonome nervesystemet. Se artikkelen «Dette kan bli din viktigste avgjørelse: Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon».

Fantastiske resultater

Mari kom til meg som 23-åring. Hun hadde vært kronisk utmattet med ME siden hun var 21. Før det var hun en aktiv og livsglad idrettsjente som gledet seg ved livet. Da jeg møtte henne på et av mine seminarer, var hun en skygge av seg selv som nesten hadde gitt opp livet. Hun lå bakerst i kursrommet og sov mesteparten av seminaret – så sliten var hun. Mari var dypt fortvilet og desperat etter at hun mer eller mindre var blitt gitt opp av legene. Det eneste rådet de hadde, var å slappe av. Men det hjalp ikke noe som helst for å bli bedre.

Mari har hatt en fantastisk utvikling siden jeg møtte henne for første gang. I dag er hun en livsglad jente som ser frem til livet. Jeg har gjort et intervju med Mari hvor hun forteller sin fantastiske historie, hva hun har gjort for å bli frisk og hvordan hun ser for seg livet videre. Kunsten å regulere seg selv er noe du får høre om, og hvorfor dette var et av hovedverktøyene som lot Mari endre sin fysiske og emosjonelle helsetilstand dramatisk til det bedre. Se intervjuet:

Lyst til å vite mer?

Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på denne websiden. Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv!

Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon for deg til å utforske nye behandlingsmetoder!

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg på e-post om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Flere artikler om Paracelsus klinikken

Jeg har skrevet tilsammen 5 artikler om mine erfaringer ved Paracelsus klinikken. Du finner oversikten over alle artiklene ved å klikke her.


I kurset «Forandre ditt liv på 90 dager!» lærer jeg bort de beste og mest effektive behandlingsmetodene jeg har funnet på min vei de siste 15 årene innen vestlig skolemedisin, neuropsykologi, alternativ medisin, healing og ernæring slik at andre ikke trenger å gjøre de samme feilene jeg har gjort. 

På 90 dager lærer studentene essensen av kunnskapen og metoden som har virket best på meg og mine klienter, samt det beste av hva jeg lærte under oppholdet på Paracelsus-klinikken.

Legg gjerne igjen en tilbakemelding eller kommentarer nederst på siden. Jeg setter stor pris på det!

Del 3 av 5: Helhetlig diagnose og behandling ved Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin!

Helhetlig diagnose og behandling

Del 3: Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin.

Paracelsus Clinic i Lustmühle i Sveits diagnostiserer og behandler klienter som er alvorlig syke, og som ofte har prøvd «alt» før de kommer til klinikken. Klinikken har behandlet over 30 000 pasienter fra 80 land med alvorlig sykdom de siste årene – ofte med stor suksess. Nå er det min tur!

Frustrasjonen etter å ha oppsøkt lege etter lege uten å få svar på hvorfor jeg var syk, har vært særdeles frustrerende. Det tok 15 år og over 200 leger og spesialister før jeg endelig fikk svar på hva som var årsaken til at jeg var kronisk utmattet.

Det å få høre at «vi finner ingenting galt med dem, herr Wanvig» eller «du må lære å leve med sykdommen din» fra eksperter med flotte titler og høy anseelse kan ta motet fra selv den mest optimistiske.

I del 1 av denne artikkelserien, "En av de største nedturene i mitt liv", tok jeg for meg bakgrunnen til helsetilstanden min og hvordan jeg havnet på Europas største og mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin. I del 2, "Alvorlig sykdom kan sitte i tennene", delte jeg min erfaring med den holistiske tannklinikken til Paracelsus.

I denne siste artikkelen deler jeg mine erfaringer med hvordan klinikken diagnostiserer og behandler pasientene.

Se intervjuet med Dr. Rau der han går gjennom mine test resultater og diagnose 


Dr. Thomas Rau er medisinsk direktør til Europas største og mest suksessfulle klinikk innen biologisk/helhetlig medisin – Paracelsus klinikken i Sveits som har behandlet mer enn 30.000 pasienter fra 80 land de siste årene. Klinikken er spesialister i å behandle bla. kreft, utbrenthet (CFS/ME), Lymes sykdom (Borreliose), MS, Morbus Chrons, Ulcerøs kolitt og alle typer kroniske sykdommer med meget gode resultater.

Kunsten å stille rett diagnose

Uten riktig diagnose er det vanskelig å behandle riktig. Det blir som å famle i blinde og håpe at medisinene og behandlingsmetodene i det miste hjelper mot noen av symptomene.

– Det hjelper lite med all verdens blodprøver om legen ikke er i stand til å se etter og teste de riktige parameterne med rett type blodprøver, sier dr. Thomas Rau, som er medisinsk direktør ved Paracelsus-klinikken i Lustmühle i Sveits.

– Et av hovedproblemene med legene innen ortodoks skolemedisin er at de ikke er opplært til å se på de rette stedene, spesielt når det gjelder kronisk sykdom.

De to første dagene på klinikken ble brukt til omfattende diagnostisering med metoder fra både vestlig skolemedisin og biologisk medisin som jeg aldri hadde hørt om før, for å finne årsakene til min kroniske sykdomstilstand. EKG, EEG, ultralydundersøkelser, måling av verdier for xenohormoner (kjemikalier som etterligner hormonene i kroppen), sjekk for en rekke virus, sub-kliniske infeksjoner og tungmetallforgiftning, måling av tilstanden til det autonome nervesystemet, termografi og mye, mye mer.

Over 40 rør med blod ble tappet fra meg som resulterte i ca. 470 ulike blodverdier og parametere. Ca. 80 av disse var utenfor normalen, rundt 30 av dem var langt unna normalverdiene.

På bakgrunn av dette kunne klinikken stille en diagnose og forklare årsakene til min sykdomstilstand. Det ble deretter utarbeidet en behandlingsplan for å helbrede årsakene til sykdommen slik at jeg endelig kunne bli frisk!

Behandlingsmetoder

Ifølge dr. Rau er en av de viktigste årsakene bak klinikkens gode resultater en multimodulær behandlingsform hvor de bruker mange forskjellige behandlingsformer parallelt basert på diagnosen.

Her er noen av behandlingsformene de kombinerer for å behandle kreft, kroniske sykdommer og tilfeller som meg, med kronisk utmattelse.

Se intervjuet med Dr. Rau der han går gjennom behandlingsmetodene på klinikken 

Hypertermi varmebehandling

Hypertermi betyr å øke kroppstemperaturen godt over normaltemperatur. Ved hypertermibehandling varmes hele eller deler av kroppen til pasienten slik at det produseres feber. Det finnes i hovedsak to typer hypertermi, og disse metodene virker på to helt forskjellige måter:

1.Systemisk hypertermi: Hele kroppen varmes opp til 38,5–41 grader i et spesielt varmekammer (Heckel varmekammer) eller ved bruk av en spesiell varmeseng (Iratherm).

2.Lokal hypertermi: Lokale områder av kroppen, som lever, bryst eller prostata, varmes opp til 42–44 grader.

Feber er en av kroppens helbredelsesreaksjoner som aktiverer de hvite blodcellene. For hver grad kroppstemperaturen øker fra normaltemperatur, intensiveres aktiviteten av de hvite blodcellene med 2–3 ganger.

Øker kroppstemperaturen fra 36 til 39 grader, øker aktiviteten til immunforsvaret og de hvite blodcellene med 8–10 ganger.

Ved feber aktiveres også kroppens metabolisme og sirkulasjon, noe som resulterer i svette og avgiftning, samt at kroppens cellulære aktivitet økes. Et av de unike resultatene med hypertermi og feber er at syke celler dør, mens friske overlever. Siden kreftceller ikke kan leve ved høy temperatur, er korrekt bruk av hypertermi som behandlingsform en meget effektiv metode for behandling av flere ulike kreftformer.

Systemisk hypertermi er meget godt dokumentert i medisinsk litteratur (se PubMed.gov), og det finnes mange bevis på at indusert feber aktiverer cytokiner (signalmolekyler som hjelper til med å kontrollere immunsystemet og bekjempe sykdom), interferoner (mobilisering av kroppens forsvarsmekanismer) og aktivering av hvite blodceller.

Lokal hypertermi virker på en helt annen måte enn systemisk. Her varmes kun et begrenset område av kroppen opp til 42–44 grader.

Kreftceller blir apoptotiske – de begår rett og slett «selvmord» – ved en temperatur på ca. 42 grader. Friske celler, spesielt hvite blodceller, blir også aktivert i området som varmes opp, og de friske cellene overlever opp til 44 grader.

Paracelsus-klinikken varmer opp til 42 grader celsius ved bruk av ulike teknikker og apparater som måler eksakt den interne temperaturen i området inne i kroppen som varmes opp.

Apparatene virker ved bruk av kortbølger eller ved å skyte ioner inn i vevet som øker temperaturen i kreftvevet. Med dette utstyret kan klinikken behandle større kreftnoder som lungekreft eller behandle laserstyrt mot ekstremt små områder som lymfenoder.

Både systemisk og lokal hypertermi benyttes også, som i mitt tilfelle, mot kronisk utmattelse og svakt immunsystem, og mot autoimmune sykdommer som ulcerøs kolitt og psoriasis samt for pasienter med uklare symptomer som utmattelsessyndrom – alt med meget gode resultater.


Life Cell Extract

Paracelsus-klinikken har i samarbeid med tyske biokjemikere og biologer utviklet en metode for å skille ut og konsentrere vekstfaktorer og cellepeptider som kan injiseres muskulært på en sikker måte uten bieffekter for å stimulere pasientens celler til å fungere bedre og gjenoppbygge celler. Metoden kalles «Organ Cell Peptide Extracts».

Klinikken skiller ut celler fra 16 ulike organer fra unge økologiske griser, som har et DNA som er nesten likt det menneskelige DNA-et, slik at behandlingen kan rettes direkte mot området som skal behandlet.

Denne behandlingsmetoden virker veldig godt på neurologiske sykdommer, leversykdommer, myelom benmargmangel, binyresykdommer, kronisk utmattelse, med mer. Ifølge dr. Rau er dette en langt mer effektiv metode enn stamcellebehandling, og er både sikrere og rimeligere.

Se videointervjuet med dr. Rau ovenfor for flere spennende detaljer om denne behandlingsmetoden.

Paracelsus PRGFT-terapi

PRGFT-terapi er en meget effektiv metode for en naturlig fornyelse av bein, brusk, bindevev og hud samt for å aktivere immunforsvaret i området.

Denne metoden ble brukt på meg under mine to runder med tannkirurgi hvor to skjulte visdomstenner ble trukket. Etter operasjonen sprøytet tannlegen inn PRGFT (Platelet Released Growth Factor Therapy) i såret og sydde igjen.

Dette førte til at jeg hverken hadde smerter, opphovnet munn eller betennelse. Resultatet av denne metoden er at 99,7 prosent av pasientene ikke får infeksjoner eller betennelser etter tannkirurgi, takket være denne unike og enkle metoden, og dermed er det heller ikke bruk for antibiotika.

PRGFT lages ved å tappe pasienten for 4–5 rør blod som sentrifugeres slik at plasmaet skilles fra de røde blodcellene. Den midterste tredjedelen av plasmaet i rørene blandes med en koagulant slik at plasmaet blir som en gelé, som deretter sprøytes inn i operasjonssåret.

Såret i kjevebeinet gror normalt i løpet av 2–3 uker.
Denne metoden brukes også ved hudsykdommer og som et effektivt alternativ til Botox for å fjerne rynker. Fordelen er at det virker bedre enn Botox og er uten bivirkninger.

Neuralterapi

Neuralterapi er en tysk teknikk som ble utviklet av brødrene Huneke.

Teknikken er en kombinasjon av stimulering av nerver og spesielle akupunkturpunkter ved injeksjon av prokain eller lidokain sammen med en blanding av isopatiske og homeopatiske midler.

Metoden kan være effektiv for å stimulere selvreguleringen av kroppens ulike systemer og organer for å helbrede årsakene til sykdom.

Oksygen- og ozonterapi

Friske celler trenger oksygen for å produsere energi. Kreftceller har mistet kapasiteten til å bruke oksygen for å skape denne energien.

Når kreftpasienter, gamle og svake mennesker eller organer og pasienter med kronisk utmattelse får tilført rent oksygen, får gamle og syke celler muligheten til å gjenoppbygge seg selv slik at de blir friske.

Kreftceller har ikke effekt av oksygen. For å tilføre oksygen i cellene bruker klinikken metoder som inhalering av rent oksygen, inhalering av ionisert oksygen, intravenøs injisering av rent oksygen i blodet, ozon eller IHHT (Interval-Hypoxia-Hyperoxia-Training), hvor pasienten puster inn en variasjon av luft med høyt og lavt oksygennivå.

PEMF

PEMF (pulserende elektromagnetisk feltterapi) er elektromagnetiske felt som stimulerer celler og organer med ioner for å aktivere cellemembranenes evner til å få næring inn til cellene og avfallsstoffer ut av cellene.

Når celler blir utsatt for elektromagnetiske pulser med lav frekvens (5–50 Hz), begynner de å vibrere, noe som øker det elektriske potensialet mellom innsiden og utsiden av cellemembranen.

En frisk celle har et elektrisk potensial på ca. 70 mV. Det er dette potensialet som sørger for at cellens metabolisme fungerer. En syk celle har et mye mindre potensial.

Gjennom bruk av PEMF kan man hjelpe de helende prosessene i organer og vev, samt at metoden kan være effektiv for å drepe kreftceller.

Paracelsus-klinikken benytter ulike typer PEMF-maskiner som en del av behandlingsprogrammet ved blant annet kreft, kronisk utmattelse, neurologiske sykdommer og smerter.

Intravenøs infusjonsterapi

Vitaminer, mineraler, sporelementer, aminosyrer og isopatiske og homeopatiske midler blir daglig tilført pasientene intravenøst for å forkorte tiden de trenger for å bli friske.

Hver pasient får en skreddersydd miks av midler basert på diagnoseresultatene. I tillegg til behandlingsmetodene omtalt her bruker klinikken også mange andre behandlingsformer for å hjelpe sine ofte meget syke pasienter.

Jeg anbefaler å se alle intervjuene gjorde på klinikken som du finner her

Der finner du også mer informasjon og nyttige tips om du tenker på å oppsøke klinikken selv.

Et nytt liv!

Jeg er veldig glad for at de fleste av hovedårsakene til mine helseproblemer endelig ble diagnostisert og behandlet på en profesjonell og kompetent måte.

Da jeg endelig fikk oversikt over de grunnleggende årsakene til helseproblemene, var det også mulig å sette i gang et målrettet behandlingsopplegg som ga resultater.

Nå, tre måneder etter oppholdet på klinikken, er jeg friskere og har mer overskudd enn jeg har hatt de siste 15 årene! Videoen av hvordan helsetilstanden min var før jeg dro til klinikken og videoen nå viser en utrolig endring.

Dette er takket være følgende hoved faktorer:

 • Diagnostiseringen som viste hvordan jeg kunne jobbe målrettet for å bli frisk.
 • Behandlingsopplegget som jeg har benyttet de siste tre månedene etter jeg kom hjem, blant annet hypertermi, Oxyven, ozon, infusjonsterapi, PEMF, neuralterapi m.m.
 • At jeg følger en lavkarbodiett for optimal helse med mye sunt fett uten gluten, melkeprodukter, soya, FODMAP og raske karbohydrater. Sukker, søtsaker, junkfood, ferdigmat og liknende er bannlyst. Mer info om dietten finner du på www.wanvig.no/bulletproof og i artikkelen «Denne koppen kan erstatte frokosten din: Få bedre vitalitet og energi med en kopp kaffe!»
 • Målrettet bruk av effektive behandlingsmetoder innen Rainbow Reiki® og White Feather Shamanic School® for å aktivere kroppens selvhelbredende krefter, samt avgiftningsmekanismer basert på diagnosen jeg fikk på Paracelsus-klinikken.
 • Behandling av en særdeles dyktig hormonlege i Tyskland som knekte den største gåten bak min kroniske tretthet i forhold til hormoner. Jeg vil komme tilbake med mer informasjon om dette samt et videointervju og en artikkel med denne legen senere og hvordan han klarte å aktivere mitokondriene (kraftverkene) i cellene mine til å produsere energi igjen.
 • En omfattende egeninnsats hvor jeg har gått 100 prosent inn for å gjøre alt som står i min makt for å kunne bli frisk med riktig kosthold og daglig mosjon.


Med en kombinasjon av vestlig skolemedisin, komplementær medisin, Rainbow Reiki®, White Feather sjamanisme og ernæring, og omfattende egeninnsats, har jeg endelig løst de siste av mine største helsemysterier.

Det å kunne ha seks gode dager i uken og én dårlig er som et mirakel i forhold til hvordan det var før, da jeg hadde én til tre gode dager hver tredje måned og resten var mer eller mindre komatøse med hjernetåke og dyp slitenhet.

I kurset «Forandre ditt liv på 90 dager!» lærer jeg bort de beste og mest effektive behandlingsmetodene jeg har funnet på min vei de siste 15 årene innen vestlig skolemedisin, neuropsykologi, alternativ medisin, healing og ernæring slik at andre ikke trenger å gjøre de samme feilene jeg har gjort.

På 90 dager lærer studentene essensen av kunnskapen og metoden som har virket best på meg og mine klienter, samt det beste av hva jeg lærte under oppholdet på Paracelsus-klinikken.

Legg gjerne igjen en tilbakemelding eller kommentarer nederst på siden. Jeg setter stor pris på det!

2

Del 2 av 5: Alvorlig sykdom kan sitte i tennene!

Alvorlig sykdom kan sitte i tennene!

Del 2: Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin.

Paracelsus Clinic i Lustmühle i Sveits benytter biologisk tannbehandling som et viktig verktøy for å helbrede alvorlig sykdom hos pasienter som ofte har prøvd «alt» av behandlingsmetoder uten suksess. Hos over 70 prosent av pasientene til Paracelsus ligger en eller flere av hovedårsakene bak kreft og de fleste former for kronisk sykdom i munnen, viser statistikken til klinikken, som har behandlet over 30 000 alvorlig syke pasienter fra 80 land.

Det tok meg 15 år med et utall av tannleger, leger og andre spesialister for endelig å finne ut at en av hovedårsakene bak min kroniske sykdomstilstand var relatert til to skjulte visdomstenner med infeksjon i overkjeven.

I det første innlegget om min erfaring med Paracelsus-klinikken, med tittelen «En av de største nedturene i mitt liv!» beskriver jeg bakgrunnen til min sykdom og det første møtet med klinikken.

Den siste tannlegen jeg oppsøkte for et år siden hadde til og med en professortittel i holistisk tannbehandling, og understreket hva de tidligere tannlegene hadde sagt: Det er ingenting galt med dem, herr Wanvig.

Hvorfor finner ikke tannleger åpenbare problemer som til og med jeg kunne se på 3D-bildene? Årsakene kan være mange, men jeg tror det er mangel på forståelse og kunnskap om skjulte betennelser og konsekvenser av visdomstenner, kavitasjoner, rotfyllinger, implantater, amalgam m.m., samt mangel på effektive behandlingsmetoder.

I tillegg vil nok mange tannleger unngå det vanskelige inngrepet jeg gikk gjennom for å fjerne visdomstennene blant annet på grunn av at de rett ved bihulene. Paracelsus benytter et omfattende system for behandling før, under og etter operasjonen for å unngå problemer som infeksjoner, og slik at hullene i kjevebeinet gror i løpet av 3–6 uker.

– Dersom ikke tannlegen er ekspert på slike typer inngrep, kan det skape store problemer for pasientene, fortalte dr. Thomas Rau, som er medisinsk direktør på klinikken. Du kan se flere spennende intervjuer med Dr. Rau her.

Se hele intervjuet med tannlegen Dr. Gunnar Reifert  


Bli med og se hvordan Europas største og mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin behandlet mine tenner!

Dr. Gunnar Reifert er tannlege ved Europas største og mest suksessfulle klinikk innen biologisk/helhetlig medisin – Paracelsus klinikken i Sveits som har behandlet mer enn 30.000 pasienter fra 80 land de siste årene. Klinikken er spesialister i å behandle bla. kreft, utbrenthet (CFS/ME), Lymes sykdom (Borreliose), MS, Morbus Chrons, Ulcerøs kolitt og alle typer kroniske sykdommer med meget gode resultater.

Her er noe av det som dekkes i intervjuet:

 • Hvorfor tannhelsen er sentral for dinhelsetilstand.
 • Sammenhengen mellom tenner og organene i kroppen, og hvordan problemerrelatert til tennene kan påvirke organenenegativt.
 • De viktigste problemene med tannhelsen.Hvorfor rotfyllinger, kavitasjoner, galvaniskstrøm m.m. kan skape helseproblemerKlinikkens unike metodikk for å hindreproblemer med infeksjon o.l. etter operasjoner(PRGFT).
 • Du får også se noen klipp fra min operasjon...

De største problemene

Hos de fleste av pasientene med alvorlig sykdom finner Paracelsus-klinikken ofte ulike problemer med tannhelsen som en eller flere hovedårsaker bak sykdom.

Uten å rette opp i årsakene til alvorlig sykdom er det ifølge klinikkens erfaring vanskelig å helbrede sykdommen. Alle pasientene må derfor gjennom en obligatorisk sjekk ved tannlegeavdelingen.

Rotkanalfyllinger utføres ofte hos vanlige tannleger når nerven (pulpa) i tannroten er død eller skadet på grunn av en bakterieinfeksjon. Nerven graves ut og rotkanalen fylles med et hardt materiale.

Rotkanalfylling er tabu hos Paracelsus klinikken siden det kan gi store helsemessige konsekvenser på grunn av bakterieinfeksjoner og giftstoffer som blir værende igjen i og rundt den rotfylte tannen. Alle pasienter med alvorlig eller kronisk sykdom får derfor obligatorisk fjernet alle rotfyllinger.

– Uten dette er det vanskelig å helbrede årsaken til alvorlig kronisk sykdom. Den døde tannen må fjernes, eventuelt erstattes av et implantat, en bro eller lignende av keramikk, sier dr. Reifert.

Bakterieinfekjsoner

Bøkene "The Toxic Tooth: How a root canal could be making you sick" av Dr. Robert Kulacz, DDS og "Root Canal Cover Up" av George E. Meining beskriver de alvorlige konsekvensene ved rotkanalfyllinger.

Kjevebeinet består av en mengde bittesmå hulrom hvor det kan oppstå bakterieinfeksjoner lokalt i små områder av kjevebeinet. Dette trenger ikke nødvendigvis ha sammenheng med rotfyllinger.

En annen type kavitasjon oppstår i områder i kjeven med dødt beinvev som kan oppstå etter trekking av visdomstenner. Kavitasjoner i kjevebeinet trenger ikke være forbundet med smerte eller andre symptomer, men de giftige avfallsstoffene fra infeksjonene kan nå alle organer i kroppen gjennom blod og lymfebaner og skape store helsemessige problemer.

Klinikken har presise metoder for å finne og behandle alle typer kjevekavitasjoner med stor suksess og uten komplikasjoner.

Ifølge dr. Reifert kan alle typer metaller i munnen skape helsemessige problemer på sikt. En av årsakene er galvanisk strøm som oppstår mellom to ulike metaller i munnen. Dette miljøet oppstår gjennom en konstant produksjon av spytt som skaper et miljø som inneholder nok salt til at elektrisk strøm oppstår mellom to metaller.

Galvanisk strøm kan også oppstå med kun én type metall i munnen, som gull eller amalgam, som er i kontakt med to elektrolytter samtidig som det flytende myke vevet inne i tannen og spyttet. Oral galvanisk strøm kan skape større negative effekter i kroppen, spesielt i sentralnervesystemet og hjernen. Diagnostisering av galvanisk strøm er enkelt.

En tannlege kan enkelt måle dette med en fintfølende strømmåler. På Paracelsus-klinikken sjekkes alle pasienter med metall i munnen for galvanisk strøm. Det anbefales at dette blir behandlet ved kronisk og alvorlig sykdom samt for forebygging av sykdom. Dette gjøres ved å fjerne alt metall fra munnen og erstatte det med keramikk (zirconia).

Amalgamfyllinger

Amalgam inneholder 50 prosent kvikksølv. Dette er en nervegift som kan være en av hovedårsakene til sykdom.

På Paracelsus fjerner de obligatorisk amalgam i munnen i tillegg til alt av kvikksølv og andre giftige metaller som har samlet seg i kroppen over tid.

Fjerning av amalgam foregår under omfattende beskyttelse av både pasient og tannlege. Mer detaljer om konsekvensen av amalgam og hva du bør forvente av tannlegen som gjør dette, finner du i artikkelen «Tungmetaller og amalgam påvirker kropp og psyke: Rens ut giften!», som ble publisert i Medium nr. 4-2012. Artikkelen kan lastes ned her.


Min erfaring

Det eneste jeg fryktet, var at klinikken skulle finne større problemer med tannhelsen. Jeg hadde tannlegeskrekk fra jeg var 20 til jeg var nesten 40 år. Selv nå, etter å ha behandlet frykten min, kan jeg ikke si at jeg lengter etter hverken lukten eller det å ligge i en tannlegestol.

På min første behandlingsdag tok tannlegeavdelingen et digitalt panoramarøntgenbilde (OPG – ortopantomografi) av tennene, tannkjøttet og kjevene. På bildet er det lett for en kompetent tannlege å finne sykdommer som er relatert til tenner, tannkjøtt og kjevebein. I tillegg gikk jeg gjennom en rekke tester for å se etter infeksjoner, kavitasjoner, galvanisk strøm og annet.

Selv på blodprøvene kunne de se at jeg hadde problemer relatert til kjeve og tenner. De fant blant annet en høy verdi av Rantes Chemokine, som er et protein som er kodet av CCL5-genet. Proteinet spiller en aktiv rolle i å aktivere leukocytter (T-celler) der det er betennelse. Dødt vev i kavitasjoner i kjevebeinet kan sørge for en høyere konsentrasjon av Rantes i blodet.

Røntgenbildet viste at jeg hadde to skjulte visdomstenner i overkjeven med bakteriell infeksjon og toksiner (se bildet). Blodprøver og andre tester viste samme resultat. Denne betennelsen var en stor belastning for kroppen og immunsystemet, og dr. Rau og dr. Reifert mente tennene måtte fjernes. Dette var trolig en av hovedårsakene til min kronisk dårlige helsetilstand. 

Operasjonen

Det å fjerne visdomstenner ble en kinkig affære siden de befant seg kun 1–2 millimeter fra bihulene. Om det skulle gå hull på den tynne hinnen mellom visdomstennene og bihulene, kan dette føre til store problemer siden bakteriene fra munnen da kan lekke til bihulene og infisere dem. På klinikken har de en spesiell prosedyre for å tette slike hull.

Dr. Reifert forklarte at det var viktig at immunsystemet ble styrket før operasjonen slik at kroppen kunne håndtere mindre infeksjoner optimalt. De satte meg derfor på en intensiv kur over noen dager med intravenøse infusjoner av høye doser vitamin C og mye annet før operasjonen.

Det første inngrepet var en suksess. Du kan se videoklipp fra det ene inngrepet på intervjuet ovenfor.

Etter i underkant av en time var tannen ute, og hinnen til bihulene var heldigvis intakt. Tomrommet ble renset for bakterier med blant annet ozongass, som er sterkt desinfiserende.

Aktiviserer kroppens immunsystem

Før inngrepet ble jeg tappet for fem rør med blod som ble sentrifugert mens operasjonen pågikk.

En spesiell del av plasmaet (den midterste 1/3 av det sentrifugerte plasmaet) ble deretter brukt til å fylle tomrommet etter tannen for å unngå infeksjoner og forsterke celleregenerasjon, samt til rekonstruksjon av mykt vev og bein.

Dette kalles PRGFT (Platelet-released growth factor therapy) og er en fantastisk metode for å aktivisere kroppens immunsystem, lage nye blodårer, øke hastigheten på heling av sår, bindevev, brusk og hardt bein, forbedre celleregenerasjon, lindre smerter og stoppe bakterieinfeksjon.

Ifølge dr. Reifert har de nesten aldri problemer med infeksjoner eller smerter etter orale inngrep takket være metoden. Klinikken benytter stort sett aldri antibiotika.

PRGFT benyttes også ved artrose i ledd med meget gode resultater. Metoden er også effektiv i kosmetisk behandling av rynker og arr og for oppstramming av hud, og er mye mer effektiv enn Botox, samtidig som den er uten bivirkninger.

Resultat

Uken etter ble den andre visdomstannen fjernet uten komplikasjoner. Etter hvert inngrep fikk jeg ulike typer kosttilskudd, urter og homeopatiske midler for å hindre komplikasjoner, samt smertelindrende.

Det var utrolig at jeg nesten ikke hadde opphovning og smerter. Etter 3–4 dager var alt normalt igjen, og etterkontrollen viste at alt var i skjønneste orden og ingen infeksjoner eller andre problemer hadde oppstått.

Jeg er utrolig fornøyd med den høye standarden og det høye kompetansenivået på tannklinikken til Paracelsus. Dr. Reifert er den beste og mest kvalifiserte tannlegen jeg noen gang har møtt, og jeg kan anbefale ham og tannklinikken på det varmeste!

De er vant til å håndtere de vanskeligste tilfellene som andre tannleger har gitt opp eller feilbehandlet. De har en unik erfaring. Jeg synes det er viktig at de ser tannhelsen som den viktigste faktoren for en sunn helse og for helbredelse av alvorlig og kronisk sykdom.

Hvordan finne din tannlege

Om du er syk eller ønsker å forebygge sykdom, er mitt råd at du gjør tannhelsen til din førsteprioritet. Problemet er at det er vanskelig å finne kompetente tannleger i Norge som utfører biologisk tannbehandling. Her er noen tips for å finne din tannlege:

 • Evalueres tannhelsen din i forhold til resten av din helsesituasjon?
 • Tar tannlegen panoramarøntgenbilde av tenner, tannkjøtt og kjeve, eller 3D-bilde av kjeven?
 • Måler tannlegen galvanisk oral strøm?
 • Hvordan diagnostiserer og behandler tannlegen kjevekavitasjoner?
 • Hvordan diagnostiserer tannlegen andre skjulte infeksjoner?
 • Tester tannlegen materialene i fyllinger og implantater for å sjekke om de er kompatible med kroppen din?
 • Bruker tannlegen metaller eller keramikk?
 • Bruker tannlegen profesjonelt beskyttelsesutstyr under fjerning av amalgam?
 • Bruker tannlegen antibiotika og andre standard legemidler, eller benytter han samme metoder som Paracelsus-klinikken?


Jeg vil være skeptisk til tannleger som:

 • sier det ikke finnes medisinsk forskning som konkluderer med at amalgam kan føre til helseproblem.
 • sier de ikke har betenkeligheter med å utføre rotfyllinger.
 • kun tar røntgenbilde av et par tenner for så å stille diagnose.
 • som ikke benytter profesjonelt beskyttelsesutstyr under fjerning av amalgam, og som ikke har et avgiftingsprogram for pasienten etter fjerningen.
 • som behandler kjevekavitasjoner uten å være kvalifisert for oppgaven (som dessverre kan skape store problemer for pasienten etterpå).


Om du kjenner til biologiske tannleger i Norge som jobber etter prinsippene beskrevet i denne artikkelen, setter jeg pris på om du gir meg beskjed. Jeg får ofte henvendelse fra lesere og klienter som søker en kompetent holistisk/biologisk tannlege.

Videreutdannelse av tannleger

Paracelsus-klinikken tilbyr kurs for videreutdannelse av tannleger innen biologisk tannbehandling.

I tillegg tilbyr de hospitering sammen med en av klinikkens tannleger slik at man kan lære hvordan tannlegene behandler pasientene i praksis.

Jeg håper at flere tannleger i Norge ønsker å ta en slik type videreutdannelse siden det er mange kronisk syke som trenger en holistisk behandlingsmetodikk for sin tannhelse.

Lettelse

Jeg er glad for at en av hovedårsakene til mine helseproblem endelig ble diagnostisert og behandlet på en profesjonell og kompetent måte.

Det triste er at det tok mange tannleger og 15 år for å komme så langt, noe som tyder på at det er mye mangel på kompetanse hos tannlegene når det kommer til å hjelpe pasienter som er alvorlig syke, også i Tyskland.

Det første store steget er gjennomført, og jeg ser frem til å dele neste del av min historie og erfaring med Paracelsus-klinikken i neste innlegg. Der får du høre om den unike måten klinikken diagnostiserer kompleks sykdom på, og hvordan de finner ut eksakt hva som feiler pasienten.

Du kan følge min vei med informasjon fra klinikken og flere intervjuer med dr. Rau og andre eksperter ved Paracelsus-klinikken her.

Legg gjerne igjen en tilbakemelding eller kommentarer nederst på siden. Jeg setter stor pris på det!

8

Del 1 av 5: En av de største nedturene i mitt liv!

En av de største nedturene i mitt liv!

Hvordan Europas mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin åpenbarte seg for meg i tolvte time.

Mitt liv som spirituell lærer, sjaman, veileder, forfatter og menneske er ikke bestandig slik jeg skulle ønske det var. I denne artikkelen får du et innsyn i en av de vanskeligste nedturene i mitt liv hvor det hold på å gå riktig galt for meg forrige år. Du vil også få se hvordan dette førte meg et stort skritt videre mot løsningen på mitt største helseproblem.

2017 var ett av de vanskeligste årene siden burnoutet som nesten tok livet av meg i 2003. I mer enn 15 år har jeg gjort alt som har stått i min makt for å finne forståelse og løsninger på de problemene som oppsto etter krasjet i 2003.

Noe av denne kunnskapen og erfaringene har jeg delt gjennom 60 artikler som er publisert i Medium de siste årene.

Jeg har løst mysteriene bak hvordan man fyller livet med lykke, glede, mening, kjærlighet og overflod, og jeg trodde jeg var nær løsningen for å regenerere min fysiske helse da jeg kollapset i starten av dette året.

Se hele intervjuet med Dr. Rau  


Bli med og se hvordan Europas største og mest suksessfulle klinikk innen biologisk medisin behandler meg og andre pasienter med alvorlig kronisk sykdom!

Dr. Thomas Rau er medisinsk direktør til Europas største og mest suksessfulle klinikk innen biologisk/helhetlig medisin – Paracelsus klinikken i Sveits som har behandlet mer enn 30.000 pasienter fra 80 land de siste årene. Klinikken er spesialister i å behandle bla. kreft, utbrenthet (CFS/ME), Lymes sykdom (Borreliose), MS, Morbus Chrons, Ulcerøs kolitt og alle typer kroniske sykdommer med meget gode resultater.


Her er noe av det som dekkes i intervjuet:

 • Filosofien bak hvordan klinikker får sine eksepsjonelle resultater.
 • Hvordan nær 100% av de med CFS/ME samt Lymes sykdom (borreliose) selv i avansert stadium blir helbredet.
 • Hvorfor bruk av antibiotika i behandling av Borreliose er skadelig.
 • Hvorfor de har så gode resultater i behandling av brystkreft, prostatakreft og andre kreftformer uten bruk av kirurgi, stråling og cellegift ved å helbrede årsakene til kreften.
 • Hvorfor det å preventivt operere bort brystene etter en gentest for å unngå å få kreft senere i livet er meningsløst.
 • Hvorfor visdomstenner, kavitasjoner, rotfyllinger og implantater ofte er hovedårsaken til kronisk sykdom.
 • og flere andre spennende temaer.

Det første sjokket

Siden vestlig skolemedisin ikke kunne hjelpe meg med mine fysiske helse problemer, har jeg siden 2004 også søkt etter løsninger innen komplementær medisin.

Etter flere tusen utdanningstimer innen bla. funksjonell medisin, akupunktur, homeopati, tradisjonell kinesisk medisin, meditasjon, feng shui, astrologi og sjamanisme samt at jeg hadde vært gjennom en mengde omfattende terapier som kostet meg en formue, trodde jeg at løsningen var nær siden jeg gradvis ble bedre og bedre år for år.

De siste månedene av fjoråret kjente jeg at noe var galt med kroppen uten å kunne sette fingeren på hva det var. Under mitt første seminar i Norge i januar dette året holdt det på å gå galt.

110 seminar deltagerne satt spent og ventet på å lære om sjamanisme for det moderne mennesket og for første gang i mitt voksne liv hadde jeg problemer med å aktivere nok kraft og energi for å gjennomføre seminaret.

Jeg følte meg helt tom etter første dag og var usikker på om jeg i det hele tatt kunne fortsette eller om jeg måtte avlyse seminaret. Dette hadde aldri skjedd før, og det gjorde meg urolig siden jeg ikke hadde noen ide om hvorfor.

På en eller annen måte fikk jeg mobilisert nok krefter til å gjennomføre seminaret på en god måte.

Den største nedturen

De neste månedene blir alt bare verre og jeg klarer så vidt å gjennomføre seminarene mine. Mange avtaler må avlyses, reiser blir kansellert og jeg blir 80% sykemeldt. Jeg tok meg tre måneder sommerferie (les: 100% sykemeldt) uten at det hjalp meg noe som helst i å bli i bedre form.

Selv om jeg er en optimist av natur, må jeg ærlig innrømme at dette gjorde meg bekymret. På den ene siden begynte jeg å forberede meg på å gjøre større endringer i mitt profesjonelle liv.

 Jeg måtte ha en løsning klar om kroppen kun skille bli svakere og svakere som ville føre til at jeg måtte gi opp det jeg elsker mest i jobben min: Å holde seminarer samt veilede mennesker til å finne tilbake til seg selv og veien sin.

På den andre siden kjente jeg på frustrasjonen som hang i luften over at jeg hadde brukt så mange år samt mengder av tid, energi og økonomiske ressurser i mer enn ti år for å finne løsningene for å komme i god fysisk from igjen.

Hvordan kunne det ha seg at kroppen bortimot over natten ikke kunne produsere energi lengere?

Det hjalp lite at jeg hadde et særdeles sunt kosthold med en hyperallergenisk diett uten gluten, sukker, melk, soya, lav FODMAP m.m. Det hjalp lite at jeg hadde gått ned tilsammen nesten 40 kilo.

Det hjalp lite at jeg hadde helbredet min alvorlige søvn apné med mer en 25 pustestopp i timen og ikke lenger trengte CPAP maskin (pustemaskin).

Det hjalp lite at min IBS (irritabel tarm syndrom), Leaky Gut (lekk tarm) og SIBO (overvekst av bakterier i tynntarmen) var helbredet og at jeg for første gang på lenge ikke hadde oppblåst mage, smerter og kramper.

Det hjalp lite at jeg hadde helbredet min fettlever som nå var i en perfekt tilstand.

Det hjalp lite at jeg var igjennom en mengde diagnostisering fra både vestlig skolemedisin og komplementær medisin.

Alle ga meg svaret som jeg har hørt et utall ganger tidligere: Vi finner ingenting galt med dem herr Wanvig...

Men jeg følte at det var noe galt med kroppen min, jeg kunne bla. kjenne inflammasjonen i hodet mitt.

Ansiktet og tannkjøttet føltes opphovnet og betent. Var dette bare innbilning og hypokondri? Var dette depresjon?

 Jeg hadde også vært til en rekke tannleger både tradisjonelle og alternative. Alle sa at tennene og tannkjøttet mitt er helt friskt.

I tolvte time

En kveld i slutten august 2017 kommer jeg over et foredrag med dr. Thomas Rau som er medisinsk direktør til Europas største og mest suksessfulle klinikk innen biologisk/helhetlig medisin – Paracelsus klinikken i Sveits som har behandlet mer enn 30.000 pasienter fra 80 land de siste årene.

Klinikken er spesialister i å behandle bla. kreft, utbrenthet (CFS/ME), Lymes sykdom (Borreliose), MS, Morbus Chrons, Ulcerøs kolitt og alle typer kroniske sykdommer med meget gode resultater.

Jeg har visst om klinikken i flere år, men jeg hadde aldri studert hva de gjorde grundig. Denne gangen lese jeg alle bøkene til dr. Rau og alt annet materiell og foredrag han hadde publisert.

Dr. Rau og hans Paracelsus klinikk sa de var eksperter i tilfeller som meg som hadde prøvd et utall terapier og vært til dusinvis av medisinere uten at det hadde hjulpet noe og som var mer eller mindre gitt opp av skolemedisinen.


Første skritt

Tre måneder senere sitter jeg på kontoret til Dr. Rau, både som pasient og journalist.

Jeg hadde vært gjennom to dager på klinikken med intensiv diagnostisering både med metoder fra vestlig skolemedisin og metoder fra biologisk medisin som jeg aldri hadde hørt om før for å finne årsakene til min kroniske sykdoms tilstand.

Under samtalen/intervjuet tar Dr. Rau frem det første prøveresultatet som hadde tikket inn på skjermen hans – min tannhelse.

Den første posten jeg ble sent til for diagnose på min første dag var tannlegen hvor de startet med å gjennomføre en tre dimensjonal skanning av tennene og tannkjøttet mitt.

Dr. Rau rynker på nesen når han ser bildet av tennene mine.

 ”Her har vi trolig en av hovedårsakene til at du er kronisk syk og at ingen terapi har virket på deg” sa han. ”Du har en kraftig inflammasjon i lommene rundt visdomstennene dine i øvre del av munnen som ligger skjult under tannkjøttet”.  

Så prater han om de helsemessige konsekvensene av å ha skjulte visdomstenner med inflammasjon, rotfyllinger, kavitasjoner, implantater og metaller i munnen (selvfølgelig inkludert amalgam).

”Hos mer enn 70% av alle kreftpasientene vi har på klinikker ligger hovedårsaken bak kreften i tannhelsen til pasientene. Derfor sender vi bestandig alle pasienter først til tannklinikken vår og tar et 3D bilde av tennene.” (se intervjuet med Dr. Rau nedenfor hvor han bla. snakker om hvordan en dårlig tannhelse kan skape store helseproblemer som f.eks. kreft og kronisk sykdom)

Dr. Rau sa også at det hjelper lite hvilke terapier og behandlingsformer jeg benytter om ikke de grunnleggende årsakene til sykdommen blir fjernet, som f.eks. de betente visdomstennene mine.

Disse har skapt problemer for meg i mange år uten at jeg visste at jeg hadde problemet.

Dette satte betraktelig ned kroppens evne til å regulere seg selv og dermed blokkerte kroppens selvhelbredende krefter.

Det blir som å total overhale motoren i bilen uten at det hjelper stort siden årsaken til motorproblemene er relatert til den elektroniske tenningen.

Uten at denne blir skiftet ut vil motoren aldri fungere med sin fulle kraft.

Frustrasjon og lettelse

Først ble jeg lettet over at noen endelig finner noe galt med meg i det hele tatt som kan være årsaken til min kroniske utmattelse.

Men frustrasjonen var også til å ta og føle på siden jeg har vært til flere tannleger som ikke fant noe som helst galt.

Den siste tannlegen jeg oppsøkte for ett år siden hadde til og med en professortittel i holistisk dentistry (tannbehandling) og understreket hva de tidligere tannlegene hadde sagt: Det er ingenting galt med dem herr Wanvig.

Hvordan kan det ha seg at tannleger ikke finner slike åpenbare problemer som til og med jeg kunne se på 3D bildene dr. Rau presenterte for meg?

Årsakene kan være så mange, men jeg tror at mangel på forståelse/kunnskap om inflammasjon og konsekvenser av skjulte visdomstenner, kavitasjoner, rotfyllinger, implantater m.m. og mangel på effektive behandlings metoder for å helbrede betennelsen/problemene ligger høyt på listen.

I tillegg ville nok de fleste tannleger skydd den komplekse operasjonen jeg må gjennom for å fjerne visdomstennene bla. pga. at de er i kontakt med bihulene.

Paracelsus klinikken benytter et omfattende system for behandling før, under og etter operasjonen for å unngå problemer som infeksjon o.l. og at hullet som blir skapt i kjevebeinet under operasjonen gror i løpet av 3-6 uker.

 Om tannlegen ikke er ekspert i slike type inngrep kan det skape store problemer for pasienten sa dr. Rau.

I en senere artikkel vil jeg komme tilbake med et intervju med tannlegen som skal operere meg og du vil selvfølgelig få høre om hva de gjør og hvordan det gikk...

Veien videre

Jeg er helt i starten med behandlingsopplegget på Paracelsus klinikken. Jeg har vært gjennom 2 fulle dager med diagnostisering og er nettopp kommet hjem.

Om to uker drar jeg tilbake for å gjennomføre et tre ukers behandlingsopplegg på klinikken.

Pr. dags dato vet jeg ingenting om prøveresultatene (bortsett fra tennene) og jeg har jeg ingen anelse om hvordan dette vil gå.

Du inviteres til å følge meg på veien med både oppturer, nedturer og innsikt gjennom behandlingen på Europas største og mest suksessfulle klinikk i biologisk medisin.

Om de er i stand til å få meg ordentlig på beina igjen tror jeg det er håp for mange andre også.

Du kan følge min vei, statusrapporter og flere intervjuer med dr. Rau og andre eksperter på Paracelsus klinikken her: www.wanvig.no/paracelsus

Legg gjerne igjen en tilbakemelding eller kommentarer nederst på siden. Jeg setter stor pris på det!

80

BARFOTSKO – den beste veien til smertefrie hofter, knær, ankler og rygg?

 

Har du problem med rygg, føtter, knær, hofter, anspent kjevemuskulatur, plattfot eller Hallux valgus, en feilstilling i stortåens ledd som mange kvinner får av å gå med høye og spisse sko, kan ha en naturlig og enkel løsning. Å bytte ut skoene med barfotsko er et rimelig, enkelt og effektivt grep for rygg- og fothelsen! I denne artikkelen får du tips og råd om hvordan du kan gjøre det samme.

Les mer

6

Kunsten å sette mål som sjelen din elsker! Holistisk målsetning for et lykkeligere liv.

Lær kunsten å sette mål som sjelen din ELSKER! Lurer du på hvorfor så mange ikke når sine mål? Her kan du lære deg hvordan du kan sette deg oppnåelige mål som du kan nå med en holistisk målsetning for et lykkeligere liv! I denne treningsvideoen hjelper jeg deg til å sette mål som er mulige å nå og som sjelen din elsker.

Les mer

>